Mesiac: december 2020

Úmysly 27.12.2020 – 3.1.2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.12.2020Nedeľa9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


16.00Ján


18.00Alžbeta
28.12.2019Pondelok7.00Margita


15.50Ján a Mária
29.12.2019Utorok7.00manžel František


15.50Michal a Ondrej
30.12.2020Streda7.00rodičia Ján a Mária


15.50Veronika, Jakub, Michal, Ján, Tomáš
31.12.2020Štvrtok7.00


15.50
1.1.2021Piatok9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Fabiána, Annu, Adama a Miroslavu


11.00


16.00Mária a Ján


18.00
2.1.2021Sobota7.50Miroslav


15.50br. Vavrinec Hlavatý
3.1.2021Nedeľa9.00Juliana a Ján


11.00O dar viery pre Danielu s rodinou


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


18.00Za uzdravenie otca Jána

Oznamy Nedeľa Svätej rodiny

 1. Dnes je Nedeľa Svätej rodiny – počas všetkých svätých omší bude obnova manželských sľubov.
 2. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.
 3. Vo štvrtoko 15.50 bude v našom kostolesvätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.
 4. V piatok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a súčasne začiatok nového roku. Sväté omše budú ako dnes: u nás o 9.00 (najmä pre seniorov), o 11.00, 16.00 a 18.00. V Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 10.00, 14.30, 17.00 a 19.00. V gymnaziálnom kostole o 9.00 a 11.00.
 5. V piatok je zároveň prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až štvrtok od 15.00 do 15.45. Z dôvodu protipandemických opatrení navštívime len tých chorých, ktorí o výslovne požiadajú.
 6. V sobotu fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30.
 7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení osláv sviatkov Narodenia Pána. Osobitne ďakujeme rodine Pollákovej za spev a hru a mužom z Domu svätého Františka za prípravu vianočných stromčekov.

8. Liturgický kalendár

 • v pondelok sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
 • v piatok slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • v sobotu spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Úmysly 20. – 27. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.12.2020Nedeľa9.00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú


18.00Za zdravie, Božie požehnanie a posilnenie vo viere pre deti s rodinami
21.12.2019Pondelok7.00Mária, Jozef, Juraj


15.50Mária, Dušan


15.50Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jána
22.12.2019Utorok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sedlákovú a Zahradníkovú


15.50Poďakovanie za narodenie zdravého dieťaťa a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú
23.12.2020Streda7.00Johana a Štefan


15.50Viliam


15.50Ondrej, Helena Gombovi
24.12.2020Štvrtok7.00Ladislav


20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


22.00Ján


24.00Za uzdravenie otca Jána
25.12.2020Piatok9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Binekovú


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliusa s rodinou


16.00Štefan


18.00Za uzdravenie otca Jána
26.12.2020Sobota9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabriela a Kristínu


11.00z rodiny Bačovej, Slaninovej, a Petrikovej


16.00Štefan


18.00Štefan
27.12.2020Nedeľa9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


16.00Ján


18.00† Alžbeta

Oznamy Štvrtá adventná nedeľa

 1. Dnes od 14.00 do 20.00 budeme spovedať u nás, v Bazilike sv. Jakuba aj v Gymnaziálnom kostole.
 2. Dnes pred sv. omšou o 16.00 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Po svätých omšiach až do 24.12. ráno si ho budete môcť odpáliť pri východe z kostola, pri oltári Panny Márie.
 3. V utorok o 8.00 bude výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 10.00.
 4. Vo štvrtok je Štedrý deň. O 16.00budev Bazilike sv. Jakuba svätá omša na Vigíliu Narodenia Pána pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18.00 zasadnime celá farnosť, ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2, 1-14). V noci Narodenia Pána budú u nás sväté omše o 20.00 – najmä pre rodiny s deťmi, o 22.00 – najmä pre seniorov a o 24.00.
 5. V piatok na slávnosť Narodenia Pána a v sobotu na sviatok svätého Štefana budú sväté omše ako v nedeľu, teda u nás o 9.00 (najmä pre seniorov), o 11.00, 16.00 a 18.00. V Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 10.00 (v piatok aj o 14.30) a 19.00. V gymnaziálnom kostole o 9.00.
 6. Budúca nedeľa je Nedeľa Svätej rodiny – počas svätých omší bude obnova manželských sľubov.
 7. Vzhľadom na pandemickú situáciu je počet osôb v kostole obmedzený na 25% kapacity miest na sedenie. Preto každá druhá lavica je neobsadená a aj každé druhé miesto na sedenie má byť voľné.
 8. Liturgický kalendár:
 • piatok – slávnosť Narodenia Pána
 • sobota – sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka
 • nedeľa – sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Úmysly 13. – 20. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.12.2020Nedeľa9.00Tomáš (1. výročie)


11.00Branislav a Katarína


16.00Štefan a Michal, Štefan ml. a Ján


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu
14.12.2019Pondelok7.00Ján, Štefan a Mária


15.50rodičia Ondrej, Veronika a Mária


15.50Za zdravie pre Františka
15.12.2019Utorok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona a Martinu


15.50otec Milan


15.50Oľga
16.12.2020Streda7.00Za oslobodenie od depresie vnučky Ľubky


15.50rodičia Kačengovci Štefan a Alžbeta


15.50Jozef
17.12.2020Štvrtok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Julianu a Nadeždu


15.50rehoľná sestra Mária Pia


15.50Za duše v očistci
18.12.2020Piatok7.00Ján a Stanislav


15.50z rodiny Suchej


15.50Za milosť obrátenia a pokánia Bohuznámej rodiny
19.12.2020Sobota7.50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Vladimíra a Štefana


7.50Oľga


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu
20.12.2020Nedeľa9.00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú


18.00

Oznamy Tretia adventná nedeľa

 1. Vo štvrtok začíname druhú časť Adventu – blízku prípravu na sviatky Narodenia Pána, preto od štvrtka už nebudeme slúžiť rorátne sväté omše.
 2. Vo štvrtok od 8.00 je plánované upratovanie kostola pred sviatkami. Pozývame všetkým, ktorým sa dá, aby prišli pomôcť. Poklona sviatosti Oltárnej začne približne o 11.00.
 3. V piatok dopoludnia navštívime chorých, ktorí o to prejavia záujem. Nahlásiť ich môžete v sakristii, alebo telefonicky na t.č. 053 451 4570.
 4. Na budúcu nedeľu je plánovaná hlavná vianočná svätá spoveď. U nás a v Gymnaziálnom kostole od 14.00 do 17.00, v Bazilike sv. Jakuba od 14.00 do 20.00.
 5. Na budúcu nedeľu pred sv. omšou o 16.00 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Po svätej omši si ho budete môcť odpáliť pred vchodom do nášho chrámu. Do Baziliky sv. Jakuba Betlehemské svetlo prinesú na sv. omšu o 19.00. Odpáliť si ho budete môcť na stanovištiach mimo baziliky.
 6. Pri východe z kostola si môžete vziať nové číslo Minoritského listu, ako aj Minoritský kalendár na rok 2021.
 7. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Úmysly 6. – 13. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.12.2020Nedeľa9.00Marián


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána


16.00Prosba o pomoc a silu pre Jána


18.00Viera a Viliam
7.12.2019Pondelok7.00Ružena


15.50Michal


15.50Za zdravie pre Alžbetu
8.12.2019Utorok7.00Juliana a Ján a za nenarodené deti


15.50Ema a vnuk Janko


15.50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa
9.12.2020Streda7.00Za duše v očistci


15.50Margita


15.50Štefan
10.12.2020Štvrtok7.00Vladimír


15.50Poďakovanie za dobré prežitie detského tábora


15.50Za zdravie pre Jozefa
11.12.2020Piatok7.00Peter


15.50Ján, Mária, Anna, Katarína, František


15.50manžel Miroslav
12.12.2020Sobota7.50Za obrátenie manžela a detí


7.50Peter a Angela


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava
13.12.2020Nedeľa9.00Tomáš (1. výročie)


11.00Branislav a Katarína


16.00Štefan a Michal, Štefan ml. a Ján


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu

Oznamy Druhá adventná nedeľa

 1. Dnes o 11.00 a zajtra o 15.50 pokračuje novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pol hodiny pred svätými omšami sa modlíme posvätný ruženec. Viac podrobností je uvedených na výveske.
 2. Ranné sväté omše (okrem nedieľ a utorkovej slávnosti) slávime ako rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 18.00, na Mariánskej hore o 14.30. U nás o 7.00 a 15.50. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude otec biskup Ján Kuboš. Od 15.00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva a posvätný ruženec.
 4. Vo štvrtok po večernej svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v piatok po poludní budeme sláviť svätú omšu za upevnenie rodín.
 6. Minulú nedeľu sa na Spišskú katolícku charitu v zbierke a v pokladničke vyzbieralo spolu 565 €. V celonovembrovej zbierke Sviečka za nenarodené deti na aktivity Fóra života sa vyzbieralo 390 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Farská charita v Levoči organizuje zbierku potravín a drogérie s názvom Vianočné farské,, kilo“. Zbierka sa uskutoční v dňoch 7. – 18.12.2020. Viacdetné rodiny či odkázaných na pomoc v našej farnosti môžete podporiť darovaním trvanlivých potravín a drogérie, ktoré môžete priniesť v pracovných dňoch do sídla farskej charity (Námestie Majstra Pavla 49) od 8:00 do 13:00, prípadne do KASY pri Bazilike sv. Jakuba od 13:00 do 16:00. Ďakujeme za každé darované ,,kilo“.
 8. Bol nám darovaný bezdotykový dávkovač na svätenú vodu. Na rozdiel od dezinfekcie rúk jeho použitie je dobrovoľné.
 9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade upozorňuje na podvodné aktivity zamerané na okrádanie seniorov. Páchatelia kontaktujú seniorov telefonicky v neskorých nočných alebo ranných hodinách a predstavujú sa ako príbuzní, známi, či lekári a oznámia, že ich príbuzný je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať a potrebuje peniaze. Na takéto telefonáty nereagujte, neposielajte peniaze a volajte políciu.
 1. Svätý Mikuláš nechal v sakristii darčeky pre deti, ktoré počúvali rodičov. Preto po skončení svätej omše môžu prísť deti s rodičmi do sakristie.
 2. Pri východe z kostola si môžete vziať minoritský kalendár na rok 2021.
 3. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 • utorok – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • sobota – spomienka Prebl. Panny Márie Guadalupskej