Oznamy 3. Veľkonočná nedeľa (14.4.2024)

 1. V utorok začíname Veľkú novénu (9 utorkov) pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 2. V stredu 17. apríla si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna. O 15:15 sa budeme v našom kostole budeme modliť cestu svetla, ktorá je veľkonočným pokračovaním krížovej cesty.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 4. Na budúcu nedeľu (Dobrého pastiera) vás pozývame na Deň otvorených dverí:
  1. v našom kláštore v Levoči od 14:00 do 16:00.
  2. v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Program nájdete na výveske.
 5. V sobotu 27. apríla sa uskutoční eRko výlet do Starého Smokovca. Deti navštívia zábavnú galériu Tricklandia a Krížovú cestu na Peknú vyhliadku. Cena 17€. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z našej stránky.
 6. V sobotu 4. mája sa uskutoční už tradičná púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorej sa zúčastní aj náš otec biskup František Trstenský. Z Levoče pripravujeme dva autobusy:
  1. Sestry vykupiteľky v spolupráci s farnosťou Levoča – prihlásiť sa môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba do 28. apríla.
  2. Bratia minoriti v spolupráci s farnosťou Spišský Štvrtok – prihlásiť sa môžete v sakristii minoritského kostola alebo na t. č. 0902 122 985.
 7. Pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla Acutisa sa vo štvrtok 9. mája v Poprade uskutoční Carlova kvapka krvi. Darcov krvi prosíme, aby sa vopred zaregistrovali na stránke kapitula.sk/kvapka_krvi. Súčasťou programu bude aj svätá omša s otcom biskupom Františkom v Konkratedrále Sedembolestnej Panny Márie. Viac informácií na výveske.
 8. Rodičom s malými deťmi dávame počas svätých omší do dispozície miestnosť oproti sakristii. Prístupná bude až tesne pred začiatkom svätej omše, pretože dovtedy tam zvykneme spovedať. Miestnosť je vybavená reproduktorom – ďalej ju budeme zariaďovať na základe vašich podnetov.
 9. Počas tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi nás otec biskup František pozýva, aby sme si doma vedľa kríža umiestnili misku, do ktorej budeme za všetky svoje obetné dary (chvály, utrpenia, modlitby, práce) dávať kamienok. Každý kamienok z našej cesty kresťana je iný, má inú váhu a iný tvar. Kristus ich však premieňa svojou dokonalou obetou. Toto jednoduché gesto môže zviditeľniť našu spoluúčasť na obete svätej omše. Každú nedeľu môžeme tieto kamienky prinášať na svätú omšu, kde ich odovzdáme ako symbol svojich nedokonalých darov do pripravenej nádoby na stolíku s obetnými darmi alebo na oltári sv. Františka.
 10. Z farských oznamov:
  • Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Intenzívnejšie pamätajme na tento úmysel a modlime sa za nové duchovné povolania.
  • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po svätej omši bude moderovaná adorácia.
  • Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *