Mesiac: december 2022

Oznamy Narodenie Pána (25.12.2022)

 1. Dnes je slávnosť Narodenia Pána. Po svätých omšiach o 11:00 a 16:00 Vás pozývame na nádvorie nášho kláštora na predstavenie Živého Betlehema a na kapustnicu, ktorú pripravia chlapi z Domu sv. Františka. O 13:30 bude v našom chráme vianočný koncert Mareka Gernáta a Kysuckého prameňa. Vstupné je dobrovoľné.
 2. V pondelok je sviatok sv. Štefana. Sv. omše budú ako v nedeľu. Po svätej omši o 11:00 v našom kostole vystúpia koledníci Dobrej noviny. V rámci ich koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike.
 3. V stredu o 16:30 bude v Bazilike sv. Jakuba vianočný koncert ZUŠ Lipany a brazílskeho dirigenta Altamira Bernardesa.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 6. V sobotu o 15:50 bude v našom chráme svätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V Bazilike sv. Jakuba bude o 19:00. O 24:00 bude v Bazilike na Mariánskej hore sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v našom chráme pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a k Duchu Svätému na začiatku Nového roka.
 8. Ďakujeme mužom z Domu sv. Františka za prípravu vianočných stromčekov a šopky pre Živý Betlehem, ženám za výzdobu kostola, speváckemu zboru za skrášlenie liturgických slávení. Zbor bude spievať ešte 25.12. o 9:00 a 26.12. o 16:00. Všetkým, ktorí sa pričinili o obohatenie slávenia tajomstva narodenia Pána vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Vzadu na stolíku si môžete kúpiť knihu Živé slovo, v ktorej nájdete krátke zamyslenie k evanjeliu každého dňa. Medzi pozvanými autormi je aj brat Tomáš M. Vlček. Odporúčaná cena je 13€.
  Vzadu je aj vianočné číslo Minoritského listuminoritský kalendár.
 10. V sakristii Baziliky sv. Jakuba je možné zakúpiť nástenný kalendár s vitrážami Baziliky Navštívenia, ktorý aj tento rok pripravili sestry z Mariánskej hory. Stojí 3€.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
  • v utorok sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
  • v stredu sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
  • v piatok sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
  • v sobotu spomienka sv. Silvestra I., pápeža
  • v nedeľu slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Úmysly 25. december 2022 – 1. január 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.12.2022Nedeľa9:00Za vďačnú susedu, aby ju Pán Boh tešil a pomáhal jej


11:00Ondrej (1. výr.)


16:00Štefan
26.12.2022Pondelok9:00Štefan


11:00Štefan


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Štefana a Máriu
27.12.2022Utorok7:00Ján a Mária


7:00Štefan a Johana


15:50Štefan
28.12.2022Streda7:00Ján


15:50Anna, Eduard, Marta
29.12.2022Štvrtok7:00Miroslav


15:50Ján, Ružena, Ján
30.12.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre MilkuVeronika, Jakub, Michal, Ján, Tomáš
31.12.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa


15:50Poďakovanie za prijaté milosti s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Fabiána a Adama1.1.2023Nedeľa9:00Poďakovanie za 60 r. spoločného života Valérie a Imricha


11:00Za rodiny


18:00z Bohuznámej rodiny

Oznamy 4. adventná nedeľa (18.12.2022)

 1. Dnes od 14:00 je v Bazilike sv. Jakuba hlavná vianočná sv. spoveď. Preto u nás nebude svätá omša o 16:00.
 2. Dnes o 15:00 bude v evanjelickom kostole koncert kresťanského speváckeho zboru Krédo-viruju a hudobného zoskupenia Brass Collegium.
 3. Od pondelka do piatku budeme spovedať od 6:45 do 7:00 a od 15:00 do 15:45, v Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať od 5:30 do 6:00, večer od 17:00.
 4. Vo štvrtok dopoludnia navštívia kňazi z fary starých a chorých, ku ktorým nechodia pravidelne na prvé piatky. Je potrebné nahlásiť ich do stredy večera v sakristii Baziliky sv. Jakuba. Návštevu takýchto ľudí je možné dohodnúť aj u nás osobne, telefonicky na t.č. 053/4514570, či mailom na levoca@minoriti.sk
 5. Vo štvrtok o 18:00 na svätú omšu pre birmovancov sú pozvaní aj ich rodičia.
 6. Betlehemské svetlo k nám prinesú skauti v piatok na sv. omšu o 15:50; do Baziliky sv. Jakuba o 18:00. Skautské hliadky budú potom večer a taktiež počas Štedrého dňa rozdávať Betlehemské svetlo pri starej radnici a pri Betleheme.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 8. V sobotu je Štedrý deň. Ráno budú sv. omše o 6:30 v Bazilike sv. Jakuba, u nás o 7:50. O 16:00 budev Bazilike sv. Jakuba svätá omša pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18:00 zasadnime celá farnosť ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2,1-14). V noci Narodenia Pána bude u nás svätá omša o 22:00; v Bazilike sv. Jakuba o 24:00.
 9. Na budúcu nedeľu je slávnosť Narodenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Po svätých omšiach o 11:00 a 16:00 Vás pozývame na nádvorie nášho kláštora na predstavenie Živého Betlehema a na kapustnicu, ktorú pripravia chlapi z Domu sv. Františka. O 13:30 bude v našom chráme Vianočný koncert Mareka Gernáta a Kysuckého prameňa. Vstupné je dobrovoľné.
 10. Koledníci Dobrej noviny budú navštevovať domácnosti v Levoči 26.12. od 13:30. Ak ich chcete prijať, zapíšte sa do zoznamu v sakristii u nás alebo v Bazilike sv. Jakuba (do 23. decembra).
 11. Všetkým, ktorí upratovali kostol pred sviatkami vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Vzadu na stolíku je vianočné číslo Minoritského listuminoritský kalendár na r. 2023. Odporúčaná cena kalendára je 2€.

Úmysly 18. – 25. december 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.12.2022Nedeľa9:00Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Janku


11:00z rodiny Pažickej
19.12.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Milana


15:50Ľuboslav


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu
20.12.2022Utorok7:00Za Ruženu s rodinou


15:50Rudolf a Ema Kellerová


15:50Rozália
21.12.2022Streda7:00Juliana a Ján


15:50z rodiny Šavelovej


15:50Štefan
22.12.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kleščovú a Škulecovú


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hováthovú


15:50Štefan
23.12.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Holotňákovú a Ondrejčákovú


15:50Poďakovanie za 80 r. života Márie Hvilovej


15:50Ján
24.12.2022Sobota7:50Ladislav a Emil


22:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú


22:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Slugeňovú
25.12.2022Nedeľa9:00Za vďačnú susedu, aby ju Pán Boh tešil a pomáhal jej


11:00Ondrej (1. výr.)


16:00Štefan

Oznamy 3. adventná nedeľa (11.12.2022)

 1. Dnes o 15:00 bude v gréckokatolíckom chráme adventný koncert kvarteta absolventov košického konzervatória.
 2. Ešte do piatku slávime ranné sväté omše ako tzv. Rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. Gymnázium sv. Františka z Assisi v Levoči pozýva žiakov 5., 8. a 9. ročníka základných škôl na Deň otvorených dverí v utorok od 9:00.
 4. V utorok po svätej omši o 18:00 sa uskutoční stretnutie laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 6. Hlavná vianočná sv. spoveď bude v Bazilike sv. Jakuba na budúcu nedeľu od 14:00. Preto u nás nebude svätá omša o 16:00.
 7. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v evanjelickom kostole koncert kresťanského speváckeho zboru Krédo-viruju a hudobného zoskupenia Brass Collegium.
 8. Pozývame Vás na predstavenie Živého Betlehema na nádvorí nášho kláštora 25.12. po svätých omšiach o 11:00 a 16:00.
 9. Združenie Brodnianov pozýva na Vianočné koncerty Kysuckého prameňa z Oščadnice, Mareka Gernáta a ďalších v našom chráme 25.12. o 13:30 a 18:30 a v kostole v Klčove 27. 12. o 16:00.
 10. Koledníci Dobrej noviny budú navštevovať domácnosti v Levoči 26.12. od 13:30. Ak ich chcete prijať, zapíšte sa do zoznamu v sakristii u nás alebo v Bazilike sv. Jakuba (do 23.12.).
 11. Povzbudzujeme deti, aby sa modlitbou posvätného ruženca zapojili do celoslovenskej výzvy misijného diela detí. Prihlásiť sa môžete na misijnezrnkolevoca@gmail.com Bližšie informácie sú misijnediela.sk
 12. Nové číslo Minoritského listu je vzadu na stolíku.
 13. Farská charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na zbierku Vianočné farské kilo. Vyzbieralo sa 413 kg potravín a drogérie a 30€.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie Guadalupskej
  • v utorok spomienka sv. Lucie, panny a mučenice
  • v stredu spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi