Mesiac: máj 2022

Oznamy 7. veľkonočná nedeľa (29.5.2022)

 1. Dnes si prvoprijímajúce deti vykonajú púť na Mariánsku horu. Začiatok bude o 13:00 pri prvej kaplnke aleje.
 2. Dnes je počas svätých omší zbierka na katolícke masmédiá z príležitosti 56. Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov.
 3. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami. Od stredy budú v tom istom čase v našom kostole júnové pobožnosti.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. V utorok o 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša, nakoľko v univerzálnom cirkevnom kalendári sa v tento deň slávi sviatok Navštívenia Panny Márie.
 7. V utorok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba nácvik birmovancov. Účasť všetkých birmovancov je povinná.
 8. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť v stredu počas svätých omší.
 9. Vo štvrtok večer prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 10. V sobotu 9:30 bude v Bazilike na Mariánskej hore fatimská sobota.
 11. V sobotu o 18:00 Vás pozývame na svätú omšu vigílie Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba vigília začne o 21:00.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba vysluhovať sviatosť birmovania o. bp. Andrej Imrich. V našom chráme bude odpustová slávnosť. O 11:00 bude slávnostnej svätej omši predsedať pallotín P. Peter Klubert zo Smižian.
 13. Stredoškolákov a vysokoškolákov a im podobných pozývame v dňoch 4.-9. júl a 8.-13. august na Prázdniny u minoritov. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke, odkiaľ sa dá stiahnuť aj prihláška.
 14. Miništrantov vo veku 8-15 rokov pozývame v dňoch 19.-23. august na tábor do nášho kláštora v Brehove. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
 15. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa aj do zbierky na Národné stretnutie mládeže T22 kúpením veselých ponožiek v cene 8€ v sakristii nášho kostola.
 16. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Justína, mučeníka
  • v piatok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Úmysly 29. máj – 5. jún 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
29.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinou


11:00Poďakovanie za 90 r. Márie s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


16:00Marta a Ján
30.5.2022Pondelok7:00otec, krstný otec, starí rodičia a Dušan


15:50Žofia a Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Annu, Katarínu a ich rodiny
31.5.2022Utorok7:00Róbert


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Matalikovú


15:50Odprosenie za hriechy proti životu
1.6.2022Streda7:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Alžbetu, Milana a za rodinu Martiny Škulecovej


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
2.6.2022Štvrtok7:00Za potrebné milosti, dary Ducha Svätého v rodine Jána s deťmi a vnúčatami


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou


15:50Za povolania
3.6.2022Piatok7:00Za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana s deťmi a za † Máriu


15:50Milan, Štefan, a † z rodiny Obertanovej
4.6.2022Sobota7:50Viera


7:50Za zdravie a Božie požeh. pre Annu Brestovanskú (90 r.)


18:00Za obrátenie a pokoj v rodine
5.6.2022Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Michal, Anna, Mária


11:00Za rodiny


11:00Marta (nedožitých 90 r.) † Juraj (10 r.) Babejoví


16:00Za potrebné milosti a Ducha Svätého pre Veroniku
Odchádzam – a prídem k vám

Odchádzam – a prídem k vám

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš hovorí o svojom odchode do neba a zároveň nás uisťuje, že sa k nám vráti. My tomu veríme, inak by sme asi nechodili v nedeľu do kostola. Väčšinou to tak býva, že keď niekto odíde, tak sa skôr či neskôr vráti. Môže to byť pre nás povzbudením v situáciách, keď niekto v našej rodine odíde od Pána Boha. Skúsme mu dať čas, snažme sa zachovať si s ním dobrý vzťah a on sa pravdepodobne k Pánu Bohu raz opäť vráti. Aj preto nám Ježiš sľubuje Ducha Svätého – aby nás jemne usmerňoval pri hľadaní Boha.

Na nedeľnej svätej omši niektoré deti chýbali, lebo mali vo farskom kostole prvé sväté prijímanie. Taktiež veríme, že sa ku nám o týždeň vrátia. Dajme im najavo, že sa tešíme z ich návratu – pripravme im nejaký darček. Môžete im niečo pekné a povzbudzujúce nakresliť alebo napísať. Vaše diela nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás určite odmeníme…

Oznamy 6. veľkonočná nedeľa (22.5.2022)

 1. Dnes o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Prvoprijímajúce deti a ich rodiny odporúčame do Vašich modlitieb.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V pondelok, utorok a stredu máme prosebné dni za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. V našom chráme sa budeme modliť na tento úmysel v pondelok počas oboch svätých omší.
 4. V utorok je výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 14:45 budú modliť františkánsky ruženec, po ňom bude májová pobožnosť. Zároveň je to siedmy deň novény pred sviatkom svätého Antona.
 5. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade záverečné preskúšanie birmovancov. Účasť všetkých je povinná. Potrebné sú aj kartičky birmovacov, údaje o birmovancovi a birmovnom otcovi.
 6. Vo štvrtok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; na Mariánskej hore o 16:00; u nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec, následne bude májová pobožnosť.
 7. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti.
 8. V piatok večer prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 9. Od piatku do nedele bude v Spišskej Kapitule a jej okolí duchovno-kultúrny festival Dni Spišského Jeruzalema. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke levoca.minoriti.sk
 10. V sobotu je v Bazilike sv. Jakuba slávnosť – šieste výročie konsekrácie obetného oltára a baziliky.
 11. Na budúcu nedeľu si prvoprijímajúce deti vykonajú púť na Mariánsku horu. Začiatok bude o 13:00 pri prvej kaplnke aleje.
 12. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 13. Stredoškolákov a vysokoškolákov a im podobných pozývame v dňoch 4.-9. júl a 8.-13. august na Prázdniny u minoritov. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke. Stiahnuť prihlášku na júl / august.
 14. Miništrantov vo veku 8-15 rokov pozývame v dňoch 19.-23. august na tábor do nášho kláštora v Brehove. Podrobnosti sú na výveske i na našej stránke.
  • v utorok sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána

Úmysly 22.– 29. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.5.2022Nedeľa9:00Poďakovanie za 75 r. Františka s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu (80 r.)


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00Prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri maturite a prijímačkách na VŠ pre dcéru Ivanu
23.5.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou


15:50František Novák, Martin, Štefan Dvorčák


15:50Mária a Michal, Anna a Jozef
24.5.2022Utorok7:00z rodiny Pagáčová a Sameková


15:50Emil a Ladislav


15:50Miroslav, Peter, Štefan a Jozef
25.5.2022Streda7:00Za obrátenie rodiny


15:50Milan, Antónia, Olena, duše v očistci


15:50Ján
26.5.2022 Štvrtok7:00Za nenarodené deti


15:50Michal a † rodičia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
27.5.2022Piatok7:00Za zdravie Vladimíra a Márie


15:50Peter


15:50Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru a jej deti
28.5.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu


7:50z rodiny Jenkutovej
29.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinou


11:00Poďakovanie za 90 r. Márie s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


16:00Marta a Ján
Dobrá správa

Dobrá správa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Judáš odišiel z večeradla ešte predtým, ako Ježiš učeníkom opäť pripomenul svoju veľkú lásku k nim. Škoda, že mu to už nikto nestihol pripomenúť.

Pán Ježiš miluje aj nás a tiež potrebujeme, aby sme si to navzájom pripomínali. Túto dobrú správu môžeme šíriť:

Continue reading „Dobrá správa“

Oznamy 5. veľkonočná nedeľa (15.5.2022)

 1. Dnes je v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Začne po sv. omši o 10:00, skončí o 18:30.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V pondelok je spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky Tretieho františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa o 15:00 budú modliť františkánsky ruženec, po ňom budú Loretánske litánie.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. V stredu a vo štvrtok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť Prvého svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 8:00 do 10:00.
 6. Vo štvrtok Vás pozývame na záverečné stretnutie Diecéznej školy viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia na tému: Modliť sa Božím slovom.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 8. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu
  • v utorok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu
  • v stredu spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 15.– 22. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
15.5.2022Nedeľa9:00Marcela Ondirková a † rodičia Ondirkoví a Skaloví


11:00Albert a Mária, sestra Katarína


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Lenku (40 r.)
16.5.2022Pondelok7:00Štefan a Ján


15:50svokrovci Jozef a Helena


15:50Irena
17.5.2022Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Štefana


15:50Agnesa a Janka


15:50z rodiny Vitkovej a Tarbajovej
18.5.2022Streda7:00Víťazoslav Duda


15:50Za obrátenie Zuzany a Juraja


15:50Jozef Petrovič
19.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Angelu s rodinou


15:50rodičia Jozef a Žofia, † Jozef a Dušan


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu
20.5.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu, pre vnúčatá Ivanku a Richarda


15:50Viera, Helena, Ján ml., Irena a Ján


15:50z rodiny Nováková, Dvorčáková a Tomečková
21.5.2022Sobota7:50rodičia Ondrej a Alžbeta s rodinou


7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Evu s rodinou
22.5.2022Nedeľa9:00Poďakovanie za 75 r. Františka s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu (80 r.)


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00 Prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri maturite a prijímačkách na VŠ pre dcéru Ivanu
Dobrý pastier a jeho ovce

Dobrý pastier a jeho ovce

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa nám dnes predstavuje ako dobrý pastier. Ako sa správa dobrý pastier? Pozná svoje ovce a chráni ich. Čo majú robiť dobré ovce? Počúvať pastiera a ísť za ním. Minulú nedeľu zveril Pán Ježiš úlohu pastiera apoštolovi Petrovi, prvému pápežovi, keď mu trikrát povedal: „Pas moje ovce.“ Pápežovi pomáhajú biskupi, biskupom kňazi, kňazom diakoni… Pre deti majú byť dobrými pastiermi aj ich rodičia.

Continue reading „Dobrý pastier a jeho ovce“

Oznamy 4. veľkonočná nedeľa (8.5.2022)

 1. Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera počas svätých omší je zbierka na seminár. Rektor kňazského seminára rozposlal ďakovný list. Okrem iného informuje, že v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni majú byť vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosíme vás o modlitby za nich.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 5. V piatok je spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej. O 16:00 bude sv. omša na Mariánskej hore. V tento deň sa uskutoční modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou či zasväteniu detí nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií je na rsfatima.sk
 6. V sobotu bude na Mariánskej hore Misijná púť detí. Program: 10:15 Stanovištia; 11:15 Moderovaný program; 12:30 Misijný ruženec; 13:00 Sv. omša, ktorú bude sláviť o. bp. Ján Kuboš.
 7. V sobotu od 10:00 Rádio Lumen organizuje púť pre poslucháčov na Staré Hory.
 8. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Začne po sv. omši o 10:00, skončí o 18:30.
 9. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej
  • v sobotu sviatok sv. Mateja, apoštola