Oznamy Druhá adventná nedeľa

 1. Dnes o 11.00 a zajtra o 15.50 pokračuje novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pol hodiny pred svätými omšami sa modlíme posvätný ruženec. Viac podrobností je uvedených na výveske.
 2. Ranné sväté omše (okrem nedieľ a utorkovej slávnosti) slávime ako rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. V utorok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 18.00, na Mariánskej hore o 14.30. U nás o 7.00 a 15.50. Hlavným celebrantom sv. omše o 15.50 bude otec biskup Ján Kuboš. Od 15.00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva a posvätný ruženec.
 4. Vo štvrtok po večernej svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Preto v piatok po poludní budeme sláviť svätú omšu za upevnenie rodín.
 6. Minulú nedeľu sa na Spišskú katolícku charitu v zbierke a v pokladničke vyzbieralo spolu 565 €. V celonovembrovej zbierke Sviečka za nenarodené deti na aktivity Fóra života sa vyzbieralo 390 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Farská charita v Levoči organizuje zbierku potravín a drogérie s názvom Vianočné farské,, kilo“. Zbierka sa uskutoční v dňoch 7. – 18.12.2020. Viacdetné rodiny či odkázaných na pomoc v našej farnosti môžete podporiť darovaním trvanlivých potravín a drogérie, ktoré môžete priniesť v pracovných dňoch do sídla farskej charity (Námestie Majstra Pavla 49) od 8:00 do 13:00, prípadne do KASY pri Bazilike sv. Jakuba od 13:00 do 16:00. Ďakujeme za každé darované ,,kilo“.
 8. Bol nám darovaný bezdotykový dávkovač na svätenú vodu. Na rozdiel od dezinfekcie rúk jeho použitie je dobrovoľné.
 9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade upozorňuje na podvodné aktivity zamerané na okrádanie seniorov. Páchatelia kontaktujú seniorov telefonicky v neskorých nočných alebo ranných hodinách a predstavujú sa ako príbuzní, známi, či lekári a oznámia, že ich príbuzný je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať a potrebuje peniaze. Na takéto telefonáty nereagujte, neposielajte peniaze a volajte políciu.
 1. Svätý Mikuláš nechal v sakristii darčeky pre deti, ktoré počúvali rodičov. Preto po skončení svätej omše môžu prísť deti s rodičmi do sakristie.
 2. Pri východe z kostola si môžete vziať minoritský kalendár na rok 2021.
 3. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 • utorok – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
 • sobota – spomienka Prebl. Panny Márie Guadalupskej