Mesiac: marec 2024

Oznamy Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31.3.2024)

 1. V mene našej rehoľnej komunity vám prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby Zmŕtvychvstalý Ježiš vniesol radosť do každej Vašej bolesti a aby vám dal odvahu kvôli dobrým veciam znášať aj utrpenie.
 2. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav a priebehu veľkonočných sviatkov v našom chráme.
 3. Ako sme počuli v pastierskom liste otca biskupa Františka, prechádzame do tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi, počas ktorej chceme prehlbovať náš vzťah k Eucharistii. Na tento účel sme pre vás pripravili špeciálne pozvánky, ktoré si môžete zobrať pri východe z kostola. Pre deti máme v sakristii pripravený stierací plagát, ktorý im priblíži Ježišov vzácny veľkonočný dar – Eucharistiu.
 4. Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva bude v našom chráme dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:30; v sobotu o 7:30. Na budúcu nedeľu pozývam o 15:00 na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
 5. Na Veľkonočný pondelok slávime sväté omše podľa nedeľného poriadku. Svätá omša o 11:00 bude s kázňou pre deti.
 6. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Keďže mnohí prijali sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami, spovedať budeme iba 15 minút pred svätou omšou o 15:50. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 8. V sobotu 6. apríla sa na Spišskej Kapitule uskutoční Diecézne stretnutie mládeže s témou 99+1. Program začína o 9:30 diskusiou, pokračuje tematickými impulzmi, obedom a workshopmi. Vyvrcholením bude svätá omša s otcom biskupom Františkom o 14:30. Záujemcovia sa môžu do 2. apríla zaregistrovať cez stránku www.kapitula.sk. Kto by sa chcel zúčastniť spolu s mladými zo Spoločenstva EDEN, môže nás kontaktovať cez instagramový účet @spol_eden.
 9. Do 2. apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Úmysly 31. marec – 7. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
31.3. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu, Štefana a Máriu
Nem. 9:30Jozef, Anna Andrej
11:00rehoľná sestra Gotfrída
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Jozefa a Máriu Vizváryovcov
1.4. Pondelok9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Mareka
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miriam
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Zitu
16:00Mária Kyseľová
2.4. Utorok7:00Daniel a rodičia
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jablonovských
Ján (10. výročie)
Štefan, Pavel a rodičia
3.4. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Tomáša a Eriku
15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
Ján a Anna Bonkoví
Ján a Helena
4.4. Štvrtok7:00Anna
15:50Za povolania
Štefan
František, Alžbeta, Pavol a Anna
5.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre MUDr. Jána Vaška
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,zvlášť za duše tých, ktorí sa modlili za duše v očistci
6.4. Sobota7:50Odprosenie za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Poďakovanie za 40 rokov života Anny
a prosba o požehnanie do ďalších rokov
7.4. Nedeľa9:00Michal
Nem. 9:30Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Za rodiny
16:00Mária Kyseľová
Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes máme pred očami fialovú šatku, ktorou je zahalený kríž. Takéto kusy látky, takéto plášte, dávali ľudia aj na osliatko a na cestu, keď Pán Ježiš slávnostne prichádzal do Jeruzalema. Podobným kusom látky bol zahalený aj slepec Bartimej, ktorého Ježiš stretol pri odchode z Jericha, krátko pred slávnostným vstupom do Jeruzalema.

Continue reading „Na ceste s Ježišom: Kľúč obety“

Oznamy Kvetná nedeľa (24.3.2024)

 1. Dnes o 15:00 bude v našom kostole viesť krížovú cestu brat Ondrej.
 2. Svätá omša o 16:00 dnes kvôli veľkonočnému spovedaniu nebude.
 3. Spovedanie vo Veľkom týždni (pondelok – streda):
  1. v našom kostole: ráno od 6:45 a popoludní od 14:00 (v prípade potreby aj počas svätej omše);
  2. v Bazilike sv. Jakuba: počas ranných svätých omši a večer od 17:00.
 4. Chorých, ktorí by pred sviatkami chceli prijať sviatosť zmierenia, navštívime v stredu dopoludnia. Prihlásiť ich môžete buď v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk.
 5. Slávnosť Zvestovania Pána je kvôli Veľkému týždňu preložená z 25. marca na 8. apríla. 25. marec je Dňom počatého dieťaťa, preto pozývame k noseniu bielej stužky. Počas svätej omše o 15:50 ponúkneme možnosť duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (text nájdete pri východe z kostola). Na žiadosť pápeža Františka obnovíme aj zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
 6. Program Veľkonočného trojdnia
  1. Zelený Štvrtok: Dopoludnia sa slávi iba svätá omša svätenia olejov, ktorá bude v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule o 9:00. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude v našom kostole o 16:00, v Bazilike sv. Jakuba o 19:00.
  2. Veľký Piatok: O 8:00 vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 13:00 sa pred evanjelickým kostolom začne ekumenický pašiový sprievod. O 14:45 sa začneme modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú v našom kostole o 15:00, v Bazilike sv. Jakuba o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  3. Biela Sobota: O 8:00 Vás pozývame na modlitbu liturgie hodín. O 15:00 budeme pokračovať v novéne k Božiemu milosrdenstvu. Veľkonočná vigília začne v Bazilike sv. Jakuba o 19:30, v našom kostole o 21:00. Požehnanie veľkonočných jedál bude u nás po skončení Veľkonočnej vigílie, v Bazilike sv. Jakuba v nedeľu ráno o 6:00.
 7. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
 8. Z farských oznamov:
  • Dnes v Bazilike sv. Jakuba od 15:00-17:00, 17:30-19:00 bude hlavná veľkonočná sv. spoveď. Sv. omša o 16:00 v minoritskom kostole v tento deň nebude. O 17:00 bude v bazilike krížová cesta, počas ktorej sa spovedať nebude.
  • Vo Veľkonočnom trojdní je možné získať úplné odpustky: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej Eucharistie a speve „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ na Zelený štvrtok; 2. za nábožnú poklonu kríža pri obradoch na Veľký piatok a 3. za obnovu krstných sľubov pri vigílii na Bielu sobotu. Samozrejme v platnosti ostávajú všetky predpísané podmienky.
  • Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
  • Od piatku 5. apríla 2024 sa začínajú pravidelné predmanželské náuky pre snúbencov. Budú bývať na fare vždy po večernej sv. omši o 20:00.
  • V sakristii Baziliky sv. Jakuba a na webe farnosti sú k dispozícii prihlášky na sväté prijímanie. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech si prihlášky vyzdvihnú a vyplnené nám ich doručia do kostola do 7.4.2024.
  • Duchovná rodina SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) pozýva v nedeľu Božieho milosrdenstva, 7. apríla 2024, na púť do diecéznej Svätyne Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Plánovaný odchod: autobusom o 13:30 z Námestia Majstra Pavla, so zástavkou na autobusovej stanici. Program: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša.
   Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii baziliky.

Úmysly 24.–31. marec 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
24.3. Nedeľa9:00Mária
Nem. 9:30Milan, Ján, Anna
11:00Ján, Anna, Ján a Júlia
+ Michal
16:00SVÄTÁ OMŠA KVÔLI SPOVEDANIU NEBUDE
25.3. Pondelok7:00Milan, Antónia

Marián
15:50Emil a Anna
Jozef
26.3. Utorok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Angelu s rodinou
15:50Anna, Margita a František
Jaroslav a Jozef
27.3. Streda7:00Terézia
15:50Mariana (10. výročie úmrtia)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a dcérky
28.3. Štvrtok16:00Za všetkých kňazov, ktorí slúžia v Levoči
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia
a za všetkých kňazov Katolíckej Cirkvi, ktorí sú v očistci
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Štefana a Jána s rodinami
29.3. Piatok15:00OBRADY VEĽKÉHO PIATKU
30.3. Sobota21:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Agnesu, Antóniu, Annu, Andreu, Viktora a Lukáša
Anna Ogurčáková (3. výročie úmrtia)
František
31.3. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu, Štefana a Máriu
Nem. 9:30Jozef, Anna Andrej
11:00rehoľná sestra Gotfrída
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Jozefa a Máriu Vizváryovcov
Na ceste s Ježišom: Kľúč darovania

Na ceste s Ježišom: Kľúč darovania

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes hovorí o pšeničnom zrnku. My použijeme zemiak, pre ktorý platí to isté, ale je väčší a dostupnejší. Ak zemiak necháme ležať, zhnije. Ale ak ho dáme do zeme, prinesie úrodu. Týmto podobnestvom nám Pán Ježiš naznačuje, čo ho počas Veľkej noci čaká.

Od dnešného dňa máme v kostole zahalené kríže. Pán Ježiš nám zjavuje, čo ho čaká a zároveň sa skrýva. Ale my vám dnes chceme predstaviť sv. Františka, ktorý sa na Pána Ježiša veľmi podobá, pretože sa mu dva roky pred smrťou zjavili na tele rany Pána Ježiša. Stalo sa to v roku 1224 na vrchu LA VERNA v Taliansku. Počas pôstu pred sviatkom svätého archanjela Michala mal videnie anjela na kríži. Počas tohto videnia cítil zároveň veľkú radosť, aj veľkú bolesť a smútok. Keď sa sa videnie skončilo, mal na tele stigmy. Tieto rany ho veľmi boleli, ale zároveň sa tešil z toho, že sa môže podobať na Pána Ježiša.

Aj my môžeme prežívať momenty, ktoré sú pekné a ťažké zároveň. Nakreslite anjela a opíšte nejakú situáciu, ktorá bola pre vás ťažká, museli ste sa obetovať, ale nakoniec priniesla do vášho života požehnanie.

Podpíš sa a v nedeľu 24. marca pred svätou omšou o 11:00 prines anjela do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Úmysly 17. – 24. marec 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
17.3. Nedeľa9:00Jozef a Eduard
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Slavomíra, rodinu Petra a duše nám zverené
11:00Jozef, Martin, Melánia
starí rodičia, rodičia a † Marián
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu
18.3. Pondelok7:00Pavol, Mária a Jozef
15:50Michal a Ondrej
Leonard
Jozef a Martin
19.3. Utorok7:00Ján
15:50Jozef a Alžbeta
Ján Petak
Jozef
20.3. Streda7:00Milan / Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktoré sú najopustenejšie.
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefínu
Jozef a Irena
21.3. Štvrtok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Slávku
15:50Františka
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre
Vladimíra, Máriu, Vladimíru a Daniela
22.3. Piatok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Juraja a Michala
15:50Ján, Anna, Ján a Mária
23.3. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Ivana s rodinou
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Michala a Bibiány Polanských
24.3. Nedeľa9:00Mária
Nem. 9:30Milan, Ján, Anna
11:00Ján, Anna, Ján a Júlia
+ Michal
16:00SVÄTÁ OMŠA KVÔLI SPOVEDANIU NEBUDE

Oznamy 5. Pôstna nedeľa (17.3.2024)

 1. Počas pôstneho obdobia sa spoločne modlíme krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  Dnes budú v našom kostole viesť krížovú cestu členovia Dominikánskeho bratstva, v piatok a na budúcu nedeľu bratia minoriti. V piatok sa uskutoční už tradičná krížovú cesta na Mariánsku horu. Organizujú ju skauti spolu mladými z eRka a Spoločenstva EDEN. Začne v Bazilike sv. Jakuba po svätej omši o 18:00.
 2. Na utorok pripadá slávnosť sv. Jozefa. Sväté omše budú nasledovne:
  1. u nás: o 7:00 a 15:50
  2. v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00.
 3. Vo štvrtok po rannej svätej omši o 7:00 pozývame na veľké upratovanie kostola pred veľkonočnými sviatkami.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. V sobotu popoludní pozývame deti na eRko stretká do spevokolne na fare:
  1. od 14:00 do 16:00 mladšie deti (do 13 rokov)
  2. od 16:30 do 18:30 staršie deti
 6. Na budúcu (Kvetnú) nedeľu budeme počas dopoludňajších svätých omší požehnávať ratolesti. Popoludní bude iba krížová cesta o 15:00, svätá omša o 16:00 kvôli spovedaniu nebude.
 7. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili k pôstnej iniciatíve pápeža Františka „24 hodín pre Pána“.
 8. Tento rok naša františkánska rodina prežíva 800. výročie stigmatizácie sv. Františka na vrchu La Verna. Od dnešného dňa si preto v našom kostole môžete zakúpiť vonnú sviecu s názvom LA VERNA, ktorá sa snaží zachytiť atmosféru tejto udalosti. Odporúčaný príspevok je 9€.
 9. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
 10. Liturgický kalendár
  1. v utorok slávnosť sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie
 11. Z farských oznamov
  • Dnes je vyhlásená zbierka pod názvom Pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu v Bazilike sv. Jakuba od 15:00-17:00, 17:30-19:00 bude hlavná veľkonočná sv. spoveď. Sv. omša o 16:00 v minoritskom kostole v tento deň nebude. O 17:00 bude v bazilike krížová cesta, počas ktorej sa spovedať nebude.
  • Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS Mons. Peter Rusnák pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9.30 hod. Cieľom stretnutia je spoznanie týchto spoločenstiev a hľadanie vzájomnej spolupráce pri spoločnom kráčaní a budovaní Božieho kráľovstva v rámci Spišskej diecézy a Slovenska. Vedúci spoločenstiev nech sa prihlásia najneskôr do 8. apríla 2024 prostredníctvom nasledovného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdu aj na webe Spišskej diecézy.
  • Od dnes sú k dispozícii v sakristii Baziliky sv. Jakuba a na webe farnosti prihlášky na 1. sväté prijímanie. Rodičia prvoprijímajúcich detí nech si prihlášky vyzdvihnú a vyplnené nám ich doručia do kostola do 7.4.2024.

Oznamy 4. pôstna nedeľa (10.3.2024)

 1. Počas pôstneho obdobia sa spoločne modlíme krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedú krížovú cestu v piatok členovia Ružencového bratstva a na budúcu nedeľu členovia Dominikánskeho bratstva.
  Dnes krížová cesta v našom kostole nebude.
 2. Namiesto krížovej cesty vás dnes pozývame na predpremiéru dokumentárneho filmu brat Štefan. Účinkujú v ňom aj mladí z Levoče a okolia. Počas 30 minút spoznáme príbeh mladého minoritského novica zo 17. storočia. ktorý vo veku 18 rokov podstúpil mučenícku smrť. V týchto dňoch začína proces jeho blahorečenia. Premietanie sa uskutoční dnes o 15:00 v levočskom kine Úsmev. Vstup je zdarma.
 3. 0 16:00 bude program v kine pokračovať biblickou prednáškou biblistu dp. Dávida Sklarčíka a o 17:00 krížovou cestou v Bazilike sv. Jakuba.
 4. Od pondelka do štvrtka budú večerné sväté omše o 18:00 v gymnaziálnom kostole.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
 6. V piatok sa pripojíme k pôstnej iniciatíve pápeža Františka „24 hodín pre Pána“. Tohtoročná téma „Putovanie v novom živote“ je inšpirovaná šiestou kapitolou Listu Rimanom. Náš kostol zostane otvorený dlhšie, aby sme sa mohli prísť pomodliť, či pristúpiť k svätej spovedi. Program nájdete na výveske.
 7. Tento rok naša františkánska rodina prežíva 800. výročie stigmatizácie sv. Františka. Je prvým človekom v histórii, o ktorom s istotou vieme, že mal na tele rany Pána Ježiša. Na budúcu nedeľu vám počas svätým omší priblížime túto udalosť. K tomuto výročiu sa budeme vracať každý 17. deň v mesiaci, pretože v liturgii si túto udalosť pripomíname 17. septembra.
 8. Do konca marca môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.
Continue reading „Oznamy 4. pôstna nedeľa (10.3.2024)“