Mesiac: február 2023

Oznamy 1. pôstna nedeľa (26.2.2023)

 1. Dnes je počas všetkých sv. omší jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.
 2. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 4. V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tento úmysel sa v našom kostole budeme modliť v sobotu počas svätej omše.
 5. Od stredy do piatku bude v našom kláštore prebiehať vizitácia provinciálneho ministra brata Mariána Gołąba z Krakova.
 6. Vo štvrtok po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Františkánskeho svetského rádu svätého. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 8. Od piatku sa po sv. omši o 18:00 začínajú na fare predmanželské náuky pre snúbencov.
 9. V piatok o 20:00 pozývame mužov a mládencov na nočnú krížovú cestu. Začiatok bude v Kostole Ducha Svätého. Dĺžka cca 20 km (Levočskými vrchmi), predpokladané ukončenie o 1:00 hod.
 10. V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba bude vysluhované pomazanie chorých chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
 11. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 12. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť br. Tomáš. O 17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 13. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok,ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. Okrem iného zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske alebo na komisia.sk.
 14. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Anežky Českej, panny, členky 2. rádu

Úmysly 26. február – 5. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
26.2.2023Nedeľa9:00Ján, Mária, Katarína, Klára


11:00Mária Butuinová


16:00Martin, Ján, Alžbeta, Ján
27.2.2023Pondelok7:00Serafín, František, Veronika,


15:50Štefan


15:50z rodín Pagáčová a Sameková
28.2.2023Utorok7:00Mária, Anna, Štefan


15:50Margita


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollárčíkovú
1.3.2023Streda7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu


15:50:00bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
2.3.2023Štvrtok7:00Peter a Jozef


15:50Jozef


15:50Za povolania
3.3.2023Piatok7:00Štefan, Matilda, Katarína


7:00Za zdravie, Božie požehnanie a trpezlivosť pre Annu


15:50Štefan
4.3.2023Sobota7:50Ján a Mária


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (90 r.) a dcéru Máriu


7:50Za rodinu Slaninovú (50. výročie manželstva)
5.3.2022Nedeľa9:00Ján


11:00Jolana, Michal a Rastislav


16:00Ľuboslav
Buďte dokonalí

Buďte dokonalí

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Blíži sa pôst a možno rozmýšľame nad tým, aké predsavzatie si stanovíme. V dnešnom evanjeliu sme počuli: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ A práve na to slúži pôst – aby sme sa priblížili k Bohu.

Continue reading „Buďte dokonalí“

Oznamy 7. nedeľa v období cez rok (19.2.2023)

 1. V tomto týždni spovedáme od pondelka do stredy od 14:00 do 15:45 a podľa potreby aj dlhšie.
 2. V utorok po rannej svätej omši je naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Po jej skončení, približne od 9:00, začne poklona Sviatosti oltárnej.
 3. V stredu je Popolcová streda. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00 a o 18:00; u nás o 7:00 a o 15:50. O 15:00 pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva a modlitbu posvätného ruženca pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Požehnanie popola a značenie popolom bude počas všetkých svätých omší.
 4. Na Popolcovú stredu je prísny pôst – môžeme sa najesť do sýta len raz počas dňa s možnosťou prijať ešte dvakrát trochu jedla v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje každého katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ktorá sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
 5. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia III. rádu svätého Dominika. O16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 6. Od piatka do nedele sa bude v banskobystrickom kraji konať stretnutie „Ráchelina vinica“ na pomoc osobám, ktoré trpia bolesťou po potrate. Registrácia: 0911 911 794 alebo rachel@rodinabb.sk.
 7. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 8. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť br. Martin. O17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 9. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.
 10. Biskupi Slovenska pozývajú k modlitbám a k solidarite s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Finančnú pomoc je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS: 5090.
 11. Na laviciach je nový spevník, ktorý zostavila naša organistka Michaela Kuľová. Obsahuje piesne, ktoré sa u nás spievajú, ale nie sú v JKS. Číslovanie je od 600, aby sa odlíšili od tých v JKS. Prosíme, aby ste spevník neodnášali z kostola.
 12. Liturgický kalendár
  • v stredu Popolcová streda

Úmysly 19. – 26. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.2.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku Matalikovú a jej rodinu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika Draveckého
20.2.2023Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Martinu s rodinou


15:50Margita, Adolf, Juraj, Ján a Mária


15:50z rodín Nováková, Dvorčáková a Tomečková
21.2.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíra s rodinou


15:50z rodín Vitková, Tarbajová a za duše v očistci


15:50rodičia Alžbeta, Ondrej, † Štefan
22.2.2023Streda7:00Jozef


15:50Olena Dzurková a duše v očistci


15:50Za rodiny
23.2.2023Štvrtok7:00Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana


15:50Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
24.2.2023Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Cimbalovú


15:50Mária a Michal
25.2.2023Sobota7:50Oľga a Jozef


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu, Jána a Vieru
26.2.2022Nedeľa9:00Ján, Mária, Katarína, Klára


11:00Mária Butuinová


16:00Martin, Ján, Alžbeta, Ján

Oznamy 6. nedeľa v období cez rok (12.2.2023)

 1. Dnes o 17:00 bude v našom kostole stretnutie so spoločenstvom Anonymní Sexholici. Členovia tohto spoločenstva ho predstavia a podelia sa o skúsenosti so závislosťou na žiadostivosti a s procesom uzdravovania.
 2. Od pondelka bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov. Viac informácií je na farskej stránke.
 3. V pondelok začína národný týždeň manželstva. V rámci neho bude v Bazilike sv. Jakuba:
  • v pondelok o 18:00 sv. omša a Eucharistická adorácia za manželstvá našej farnosti
  • v utorok o 18:00 sv. omša s katechézou na tému Podstatné prvky manželstva
  • v stredu o 17:30 modlitba sv. ruženca a sv. omša s obnovou manželských sľubov. Po sv. omši bude malé agapé na fare.
   Každý deň je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 6. V sobotu od 14:00 do 19:00 bude v budove Gymnázia sv. Františka Assiského Rozprávkový karneval. Podrobnosti sú na výveske.
 7. Na budúcu nedeľu, na záver národného týždňa manželstva, bude u nás počas všetkých svätých omší obnova manželských sľubov.
 8. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 27. mája o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 9. Biskupi Slovenska pozývajú k modlitbám a k solidarite s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Finančnú pomoc je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS: 5090.
 10. Na laviciach je nový spevník, ktorý zostavila naša organistka Michaela Kuľová. Obsahuje piesne, ktoré sa u nás spievajú, ale nie sú v JKS. Číslovanie je od 600, aby sa odlíšili od tých v JKS. Prosíme, aby ste spevník neodnášali z kostola.
 11. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Valentína, biskupa a mučeníka

Úmysly 12. – 19. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.2.2023Nedeľa9:00br. Daniel Faltin


11:00Jozef Lopatka


16:00Ján Dravecký, Ján, Anna, Anička Gorbárová
13.2.2023Pondelok7:00Za uzdravenie, Božie požehnanie a vieru v rodine


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Stanislav
14.2.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu s rodinou


15:50Karol a Terézia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Slugeňovú
15.2.2023Streda7:00Za Božie požehnanie, potrebné milosti a pokoj pre Mareka


15:50Za rodinu Mikolajčákovú a Kušnírovú


15:50František, Ján a Mária
16.2.2023Štvrtok7:00Ladislav Hostinský


15:50Ján a Mária


15:50Melánia Olekšáková a Lea Sminčáková
17.2.2023Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knapíkovú


15:50Jozef Lopatka


15:50Milan, Antónia a za duše v očistci
18.2.2023Sobota7:50Štefan a Filoména Dvorčákovci a za duše v očistci


7:50Mária


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (70 r.)
19.2.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku Matalikovú a jej rodinu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika Draveckého

Oznamy 5. nedeľa v období cez rok (5.2.2023)

 1. V stredu je liturgická spomienka na svätú Jozefínu Bakhitu a zároveň 9. Svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Pamätajme v modlitbách na tieto obete.
 2. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 3. V sobotu je spomienka Prebl. Panny Márie Lurdskej a zároveň 31. Svetový deň chorých. Sviatosť pomazania chorých a ľudí nad 60 rokov, ktorí cítia, že to potrebujú, bude počas svätej omše o 7:50.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 pozývame na stretnutie členov Františkánskeho svetského rádu a sympatizantov sv. Františka.
  V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 5. V sobotu  Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu. Podrobnosti sú na výveske aj na stránke Komisie pre mládež.
 6. Na budúcu nedeľu o 17:00 bude v našom kostole stretnutie so spoločenstvom Anonymní Sexholici. Členovia tohto spoločenstva ho predstavia a podelia sa o skúsenosti so závislosťou na žiadostivosti a s procesom uzdravovania.
 7. Vzadu na stolíku je nové číslo Minoritského listu.
 8. V týždni od 13.2. bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov zo všetkých otázok. Potrebný je preukaz birmovanca. Viac informácií je na farnostlevoca.sk
 9. 18.2. od 14:00 do 19:00 bude v budove Gymnázia sv. Františka Assiského Rozprávkový karneval. Podrobnosti sú na výveske.
 10. Komisia pre mládež našej diecézy pozýva mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Je možné zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na svetovednimladeze.sk. kontakt: o. Ľuboš Laškoty, 0911 223 067, www.komisia.sk
 11. Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude na 4. júna 2023 o 10:00.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Petra Baptistu, kňaza, a spoločníkov, františkánskych mučeníkov
  • v utorok spomienka sv. Kolety z Corbie, panny, členky 2. rádu
  • v stredu spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny
  • v piatok spomienka sv. Školastiky, panny
  • v sobotu spomienka Prebl. Panny Márie Lurdskej