Mesiac: júl 2023

Oznamy 17. nedeľa v období cez rok (30.7.2023)

 1. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v piatok od 15:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 2. V utorok od 20:00 do 21:00 bude v našom kostole poklona Sviatosti oltárnej s modlitbami a meditatívnymi spevmi na vyjadrenie vďačnosti za dar odpustkov Porciunkuly.
 3. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule. Počas svätých omší o 7:00 a 15:50 si pripomenieme dar odpustkov, ktoré vyprosil svätý František z Assisi pre kostolík Porciunkula. Odpustky boli rozšírené na všetky kostoly menších bratov, neskôr aj na farské kostoly a baziliky minor. Od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. Vo štvrtok o 17:45 bude v Bazilike sv. Jakuba adorácia za posvätenie kňazov.
 6. V piatok o 21:00 bude na Mariánskej hore posvätný ruženec a svätá omša z príležitosti Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ktorá je duchovne spojená s oboma našimi bazilikami – Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste.
 7. V sobotu na Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:30, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 9:30 – v rámci Fatimskej soboty.
 8. V sobotu bude v Zákamennom Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. O 9:30 Fatimská sobota, o 10:30 sv. omša, ktorú bude celebrovať o. bp. Ján Kuboš. V homílií sa prihovorí P.  Szczepan T. Praśkiewicz OCD, ktorý má na starosti Rímsku fázu procesu blahorečenia. Celú slávnosť bude v priamom prenose vysielať Rádio Lumen.
 9. Liturgický kalendár
  •  v pondelok spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
  • v utorok spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • v piatok spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • v sobotu spomienka Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v nedeľu sviatok Premenenie Pána

Úmysly 30. júl – 6. august 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.7.2023Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lačnú
9:30 nemoc.Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Dušana, Ivanu a Júliusa
11:00Za duše, za ktoré sa nikto nemodlí
16:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a klientov Domu sv. Františka
31.7.2023Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Evu Petrovovú
15:50Milan, Antónia, Olena
1.8.2023Utorok7:00Marcel
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
2.8.2023Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre syna Jozefa s rodinou
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Helenu
bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
3.8.2023Štvrtok7:00Štefan
15:50Ľuboslav
Za povolania
4.8.2023Piatok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Tomáša a Alenu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre krstnú dcéru Máriu
5.8.2023Sobota7:50rodičia Jozef a Mária a Glejdúroví
6.8.2023Nedeľa9:00Jozef Richvalský
9:30 nemoc.Jozef
11:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu (60 r.)
Pozdrav z prázdnin

Pozdrav z prázdnin

Úloha pre deti a rodičov na letné prázdniny: Keď pôjdete niekam na dovolenku, môžete nám poslať pohľadnicu. Kľudne ich môžete poslať aj viac, zvýšite tým vašu šancu na výhru. Naša adresa je:

bratia minoriti
Košická 2
05401 Levoča

SLOVENSKO

3. septembra, keď sa opäť všetci zídeme na nedeľnej svätej omši o 11:00, niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Oznamy 16. nedeľa v období cez rok (23.7.2023)

 1. Dnes je už v poradí tretí Svetový deň starých rodičov a seniorov, tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Na výveske a na našej webstránke levoca.minoriti.sk si môžete prečítať posolstvo Sv. Otca a modlitbu k tomuto dňu. V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:
  • starší ľudia účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • seniorom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, sa odpustky udeľujú aj keď sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.
 2. Dnes popoludní odchádzajú mladí z Levoče a okolia do Portugalska na Svetové dni mládeže. Posledný júlový týždeň strávia v diecéze Porto, vo farnosti Espinho [Espiňo] pri Atlantickom oceáne. Prvý augustový týždeň sa mladí z celého sveta stretnú v Lisabone, kam príde aj Svätý Otec František. Dianie v Lisabone budete môcť prvý augustový týždeň sledovať aj prostredníctvom TV LUX.
 3. V utorok, na slávnosť sv. Jakuba, apoštola, patróna baziliky, farnosti a mesta budeme sláviť sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00.
 4. V stredu je spomienka sv. Joachima a Anny. V kostole v Závade budeme o 17:00 sláviť odpustovú slávnosť. Vonkajšiu slávnosť ku cti sv. Anny budeme sláviť v nedeľu o 10:30.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu sv. Františka.
 6. V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.
 7. V sobotu o 20:30 sa v gymnaziálnom kostole uskutoční organový koncert. Na organe bude hrať pani Marta Gáborová. Všetci ste srdečne pozvaní, vstupné je dobrovoľné.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
  • v utorok sviatok sv. Jakuba, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
  • vo štvrtok spomienka sv. Gorazda a spoločníkov
  • v sobotu spomienka sv. Marty a Lazára

Úmysly 23. – 30. júl 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
23.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slaninovú
Nemocnica 9:30
11:00Prosba o obrátenie hriešnikov a prinavrátenie najmä kňazov
16:00Ondrej a Alžbeta
24.7. Pondelok7:00Anna a Ján
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
25.7. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Romanu a jej rodičov
15:50František, Pavol, Anna a Alžbeta
26.7. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
15:50Štefan, Anna, Michal
27.7. Štvrtok7:00†† Anny (3 osoby)
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Renátu
28.7. Piatok7:00Marika Vernarská a Emil Slebodník
15:50†† z rodiny Čipčovskej a † Kamil Labanc
29.7. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Martu a jej rodinu
30.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lačnú
Nemocnica 9:30
11:00Za duše, za ktoré sa nikto nemodlí
16:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a klientov Domu sv. Františka

Oznamy 15. nedeľa v období cez rok (16.7.2023)

 1. Dnes si vykoná púť na Mariánsku horu ružencové bratstvo z Levoče. Autobus pôjde o 13:00 z parkoviska na sídl. Západ II, cez autobusovú stanicu, a zastane aj na zastávke pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 3. V sobotu Aliancia za rodinu pozýva do Bratislavy na celoslovenský pochod „Hrdí na rodinu“. Podrobné informácie nájdete na plagátoch na nástenkách a na levoca.minoriti.sk
 4. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude odpustová slávnosť zo sviatku sv. Jakuba Staršieho, patróna našej Baziliky a nášho mesta. Hlavným celebrantom a kazateľom bude policajný kaplán Ľudovít Spuchľák.
 5. Na budúcu nedeľu Svätý Otec František vyhlásil 3. Svetový deň starých rodičov a seniorov tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Na výveske a na stránke levoca.minoriti.sk si môžete prečítať posolstvo Sv. Otca a modlitbu k tomuto dňu. V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:
  • starší ľudia účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • seniorom, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, sa odpustky udeľujú aj keď sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.
  • Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našich mladých, ktorí u nás trávili tzv. Prázdniny u minoritov. Podarilo sa im namaľovať tri okná a takmer celé oplotenie našich hrobových miest na cintoríne.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov
  • v piatok spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Márie Magdalény

Úmysly 16. – 23. JÚL 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
16.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ingrid a Jozefa
Nemocnica 9:30Marcela Wilimská
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jána s rodinou
17.7. Pondelok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jána s rodinou
15:50Prosba o Božiu pomoc a Božie požehnanie pre rodinu Moniky Piľovej
18.7. Utorok7:00Anton a Anna
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre pátra Romana
19.7. Streda7:00Daniel a Milan
15:50Prosba o Božiu pomoc a Božie požehnanie pre rodinu Moniky Piľovej
20.7. Štvrtok7:00Pavel Sater (1. výročie)
15:50Viliam
21.7. Piatok7:00rodičia Michal a Mária
15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
22.7. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Bernardínu
23.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slaninovú
Nemocnica 9:30
11:00Prosba o obrátenie hriešnikov a prinavrátenie najmä kňazov
16:00Ondrej a Alžbeta

Oznamy 14. nedeľa v období cez rok (9.7.2023)

 1. Dnes o 14:00 bude na Mariánskej hore v rámci oktávy hlavnej púte modlitba sv. ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. Od pondelka do soboty 8 mladých bude u nás tráviť tzv. Prázdniny u minoritov – dopoludnia práca pri kláštore, kostole a na cintoríne, popoludní výlety do okolia. Ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo niečo upiecť, budeme vďační.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 4. V sobotu je sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, tzv. „Druhého zakladateľa“ nášho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 7:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 5. Na budúcu nedeľu si vykoná púť na Mariánsku horu naše ružencové bratstvo z Levoče. Autobus pôjde o 13:00 z parkoviska na sídl. Západ II, cez autobusovú stanicu, a zastane aj na zastávke pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 6. 22. júla Aliancia za rodinu pozýva do Bratislavy na celoslovenský pochod „Hrdí na rodinu“. Podrobné informácie nájdete na plagátoch na nástenkách.
 7. Vzadu v kostole sme pre vás pripravili nové číslo Minoritského listu.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Veroniky Giulianiovej, panny, členky 2. rádu
  • v utorok sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
  • v sobotu sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu

Úmysly 9. – 16. júl 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
9.7. Nedeľa9:00Žofia, Jozef a Mária
Nemocnica 9:30Jozef Gaduš
11:00Prosba za nenarodené deti, za ich rodičov a o odčinenie potratov
16:00Michal
10.7. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou
15:50Helena a Štefan
11.7. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Danielu a Adama
15:50Štefan
12.7. Streda7:00Peter (1. výročie)
15:50Ľuboslav
13.7. Štvrtok7:00Matej, Gizela, Matej
15:50Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
14.7. Piatok7:00Prosba o zdravie tela a duše pre Dominika
15:50Jana a Jozef
15.7. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa s rodinou
16.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ingrid a Jozefa
Nemocnica 9:30Marcela Wilimská
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jána s rodinou

Oznamy 13. nedeľa v období cez rok (2.7.2023)

 1. V stredu 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Poriadok svätých omší bude nasledovný
  • u nás ako v nedeľu: 9:00, 11:00 a 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  • na Mariánskej hore: 10:00 a 17:00.
 1. Vo štvrtok 6. júla od 8:00 do 13:00 bude na Mariánskej hore prebiehať Púť kresťanských seniorov. Slávnostná sv. omša, ktorú vysiela aj TV LUX bude o 9.30 hodine a bude ju slúžiť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.
 2. Vo štvrtok 6. júla si pripomenieme nedožitých 70 rokov spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš celebrovať v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 17.00 hod. za neho svätú omšu, po ktorej bude v prípade priaznivého počasia nasledovať spoločná modlitba na cintoríne. Pozývame Boží ľud z diecézy na túto svätú omšu a k zapojeniu sa do spoločnej modlitby v katedrále.
 3. Tento týždeň bude prvý piatok v mesiaci. V našom kostole budeme spovedať od pondelka do piatku od 15:00. Svätá spoveď v Bazilike sv. Jakuba bude vo štvrtok a piatok od 18.00 hodiny. Chorých z príležitosti prvého piatku navštívi páter Martin aj kňazi z fary v piatok od 8.00.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. Na budúcu nedeľu sa na Mariánskej hore uskutoční oktáva hlavnej púte. O 14.00 bude modlitba sv. ruženca a o 14.30 svätá omša.
 6. V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 570€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Vzadu v kostole sme pre vás pripravili nové číslo Minoritského listu.
 8. Vzadu v kostole si pri príležitosti levočskej púte môžete zakúpiť mariánsku vlajku. Odporúčaný príspevok je dve eurá.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Tomáša, apoštola
  • v stredu slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov