Mesiac: jún 2021

Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Prázdninová úloha pre deti a rodičov z poslednej nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Počas leta určite pôjdete niekam na výlet/dovolenku… Pošlite nám pohľadnicu! Naša adresa je:

bratia minoriti
Košická 66/2
054 01 Levoča
Slovakia

Pohľadnice, ktoré do vás dostaneme (iba obrázky, nie text) budeme postupne zverejňovať na tejto stránke. Na prvej svätej omši s kázňou pre deti (asi začiatkom septembra) niekoľkých z vás odmeníme!

Oznamy 13. nedeľa v období cez rok

 1. Rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí platnosť 30. júna 2021. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, aj tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 do stredy 30.6.
 3. Dnes sa koná počas všetkých svätých omší zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
 4. Dnes o 14:30 bude otec biskup Vladimír Fekete, misionár z Azerbajdžanu, sláviť sv. omšu na Mariánskej hore.
 5. V utorok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok.
  • U nás budú sv. omše o 7:00 a o 15:50; Svätú omšu o 15:50 bude celebrovať náš novokňaz brat Peter Kozma.
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 17:00 a 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore – 14:30.
 6. V stredu po rannej svätej omši je plánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 11:00.
 7. V stredu budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00, pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary vo štvrtok od 8:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou.
 10. V piatok, na slávnosť Navštívenia Panny Márie, budú na Mariánskej hore sväté omše o 10:00 a 17:00, gréckokatolícka liturgia o 13:00. Slávnostná odpustová svätá omša bude v nedeľu o 10:00. Hodinu pred svätými omšami bude modlitba posvätného ruženca. Modlitby a sväté omše budú v exteriéri. Nebude zabezpečená stabilná spovedná služba. Počas konania púte (piatok – nedeľa) bude zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Mariánsku horu. Fatimská sobota 3. júla bude v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9:30. Viac podrobností nájdete na výveske.
 11. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00, 11:00, 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30, 9:30, 19:00; v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 14:30 a 19:00 – všetky nedeľné sv. omše v oboch bazilikách budú s formulárom Navštívenia Panny Márie;
  • v gymnaziálnom kostole na budúcu nedeľu sv. omša nebude.
 12. Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
 13. Charita vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým tornádom na južnej Morave. Finančnú pomoc môžete posielať prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, v.s. 859.
 14. Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 12.9.2021 o 10:00.
 15. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • v piatok sviatok Návšteva Panny Márie
  • v sobotu sviatok sv. Tomáša, apoštola

Úmysly 27. jún – 4. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.6.2021Nedeľa9:00Za uzdravenie Branislava a obrátenie jeho rodiny k Bohu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Elenu, Borisa a Ninu
28.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Michal, Dušan, Mária


15:50Štefan
29.6.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knapíkovú


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána Kašpera


15:50Za zdravie a úspešné ukončenia štúdia Pavla
30.6.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Malasta a jeho rodinu


15:50Juliana


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka a Jozefa
1.7.2021Štvrtok7:00Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Annu a Sofiu


15:50Za povolania
2.7.2021Piatok7:00Miroslav


15:50Jozef Krempaský
3.7.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Uhrinovú


18:00Ladislav
4.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie pre Františka


11:00Za uzdravenie Vladimíra


16:00Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Alenu

Oznamy 12. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o 14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 4. Novokňaz dp. Ján Zavacký bude slúžiť sv. omšu v Bazilike sv. Jakuba v pondelok o 19:00.
 5. Otec biskup Ján Kuboš bude hlavným celebrantom svätej omše v Bazilike sv. Jakuba v utorok o 10:30 pri príležitosti 30. výročia založenia cirkevného gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči.
 6. O upratovanie kostola prosíme ružu p. Emílie Horvathovej v piatok po svätej omši o 15:50. Dobrovoľníci sú vítaní.
 7. Modlitby za obete levočskej vzbury a za politických väzňov budú v Bazilike sv. Jakuba v piatok počas svätej omše o 19:00. Svätá omša s katechézou pre deti v tento deň nebude.
 8. Otec biskup Vladimír Fekete, misionár z Azerbajdžanu bude na budúcu nedeľu o 14:30 sláviť sv. omšu na Mariánskej hore.
 9. Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca bude na budúcu nedeľu pri všetkých svätých omšiach.
 10. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame v termíne 4. – 8. júl na tábor do Brehova. Odchádzať sa bude autobusom v nedeľu dopoludnia, návrat vo štvrtok popoludní. Cena tábora je 85€. Prihlásiť sa môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk). Podrobnosti sú na výveske a na levoca.minoriti.sk
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • vo štvrtok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Úmysly 20. – 27. jún 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Babikovú


11:00z rodiny Petrovičovej a Stášikovej


16:00Helena a Ján Šoltýs


18:00František, Helena, Margita
21.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktora (70 r.)


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alojza
22.6.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre pacientov levočskej nemocnice


15:50Poďakovanie za 85 r. života Márie


15:50Anna, Eduard a Marta
23.6.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Martu s rodinou


15:50Michal


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj duše pre pani Bačovú s rodinou
24.6.2021Štvrtok7:00Ján, Ružena a Ján


15:50Ladislav


15:50Ján
25.6.2021Piatok7:00manžel Ján a za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Máriu


15:50Jozef a Dorota, Jozef a Žofia, Bartolomej, Imrich, Zdenka a Helenka


15:50Martin, Ján, Anna, Mária, Margita
26.6.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava Gurčíka a jeho rodinu


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (40 r.)


18:00Za Božiu milosť pre Petru s rodinou
27.6.2021Nedeľa9:00Za uzdravenie Branislava a obrátenie jeho rodiny k Bohu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Elenu, Borisa a Ninu
Sv. Anton

Sv. Anton

Sviatok svätého Antona pripadol na nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu sme v závere všetkých svätých omší požehnali chlieb sv. Antona, ktorý si veriaci mohli vziať domov. Na svätej omši o 11:00 sme požehnali aj deti. Hudobne ju sprevádzali aj mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, ktorí u nás boli na duchovnej obnove.

Continue reading „Sv. Anton“

Rastieme s Pánom Bohom…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ak sa vám v nedeľu na svätej omši páčilo, porozprávajte o tom, čo ste videli a počuli svojim kamarátom/kamarátkam.

V nedeľu boli s nami na svätej omši mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, dokonca nám aj zaspievali. V Levoči boli boli od štvrtku do nedele na duchovnej obnove. Tiež boli kedysi deťmi… Medzičasom vyrástli a teraz môžu byť pre nás príkladom toho, ako máme rásť s Pánom Bohom. Počas roka sa pravidelne stretávajú nielen pri modlitbe, ale aj na výletoch a iných akciách… To je výhoda rastu v spoločenstve – pomáhame si navzájom!

Oznamy 11. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o 14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 4. Sviatok svätého Antona pripadol na dnešnú nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. O 8:00 sa budeme modliť františkánsky ruženec. V závere všetkých svätých omší požehnáme chlieb sv. Antona, ktorý si budete môcť vziať domov. O 11:00 bude aj požehnanie detí.
 5. Vo štvrtok o 15:00 bude v Katedrále v Spišskej Kapitule diakonská vysviacka.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu o 10:00 bude v Katedrále v Spišskej Kapitule kňazská vysviacka, počas ktorej má byť vysvätený aj diakon Ján Zavacký. V Bratislave v sobotu o 10:00 má prijať kňazskú vysviacku náš spolubrat Peter Kozma. Pamätajme na svätencov vo svojich modlitbách.
 8. Na budúcu nedeľu o 10:00 má Ján Zavacký sláviť svoju primičnú svätú omšu v Kostole sv. Šimona a Júdu v Spišskom Hrhove. Všetkých srdečne pozýva. Kňazskú vysviacku zo Spišskej Kapituly aj primičnú sv. omšu bude možné sledovať aj cez online prenos.
 9. Na slávnosť Navštívenia Panny Márie, v piatok 2. júla budú na Mariánskej hore sväté omše o 10:00 a 17:00, gréckokatolícka liturgia o 13:00. Slávnostná odpustová svätá omša bude v nedeľu 4. júla o 10:00. Hodinu pred svätými omšami bude modlitba posvätného ruženca. Modlitby a sväté omše budú v exteriéri. Nebude zabezpečená stabilná spovedná služba. Počas konania púte (piatok – nedeľa) bude zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Mariánsku horu. Fatimská sobota 3. júla bude v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9:30. Viac podrobností nájdete na výveske.
 10. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame v termíne 4. – 8. júl na tábor do Brehova. Odchádzať sa bude autobusom v nedeľu dopoludnia, návrat vo štvrtok popoludní. Cena tábora je 85€. Prihlásiť sa môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk). Ďalšie podrobnosti sú na výveske a na levoca.minoriti.sk
 11. Na stolíku pri vchode kostola Vám ponúkame knihu približujúcu posledné hodiny života našich spolubratov bl. Michala a Zbigneva, ktorí boli v roku 1991 v Peru zastrelení komunistickou teroristickou organizáciou Svetlý chodník. V sakristii ponúkame ružence s ich relikviami.

Úmysly 13. – 20. jún 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.6.2021Nedeľa9:00Marián a Ján


11:00Michal a Mária


16:00Jozef a Darina


18:00mamka Anna
14.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu


15:50Za zdravie pre Annu a Fabiána
15.6.2021Utorok7:00Anna a Ján


15:50Za zdravie pre Martu a jej rodinu


15:50Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu s rodinou
16.6.2021Streda7:00Za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava Ondirka


15:50Mária a Michal
17.6.2021Štvrtok7:00Prosba o trpezlivosť v chorobe a uzdravenie pre Martu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú


15:50Anna, František, Štefan, Jozef
18.6.2021Piatok7:00Pavol, Katarína, Ján a rodičia


15:50z rodiny Válekovej


15:50Ján
19.6.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Fľakovú


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona


18:00Za milosť uzdravenia zo zranení a závislosti pre Tomáša
20.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Babikovú


11:00z rodiny Petrovičovej a Stášikovej


16:00Helena a Ján Šoltýs


18:00František, Helena, Margita

Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!

Domáca úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V liturgii slova sme počuli o tom, ako zlý duch pokúša nás ľudí. Skúsme si v tomto týždni dávať väčší pozor, aby nás neoklamal. Prosme tiež Pána Ježiša, aby nám pomohol odolať pokušeniam – veď on je silnejší než zlý duch.

Opíšte/nakreslite jedno vaše víťazstvo nad pokušením a toto vaše dielo nám buď pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo prineste osobne do sakristie pred svätou omšou o 11:00 v nedeľu 13. júna 2021. Vaše víťazstvá vystavíme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!“