Mesiac: október 2022

Oznamy 31. nedeľa v období cez rok (30.10.2022)

 1. Dnes spovedáme pol hodiny pred každou svätou omšou. Na Mariánskej hore bude o 14:00 posvätný ruženec, o 14:30 záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás ešte dnes a zajtra o 15:00; v Bazilike sv. Jakuba dnes o 18:40, zajtra o 18:00.
 3. V pondelok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 9:00.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok od 14:00, v utorok pol hodiny pred každou svätou omšou, v stredu, štvrtok a piatok od 15:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať v pondelok od 17:00, v utorok počas a medzi sv. omšami, v stredu pol hodiny pred sv. omšami a večer od 17:00, vo štvrtok a piatok pol hodiny pred sv. omšami. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 5. V utorok je slávnosť Všetkých svätých. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu: v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00, 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00, 11:00 a 16:00. Spovedať budeme v našom chráme pol hodiny pred každou svätou omšou.
 6. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností k Božiemu milosrdenstvu od utorka do budúceho utorka o 15:00.
 7. V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, u nás o 7:00 a 15:50; na cintoríne v  Dome smútku o 14:00.
  V tento deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v  očistci pri návšteve kostola. Je potrebné pomodliť sa Otčenáš a Verím v  Boha, ako aj splniť podmienky: modlitba na úmysel Svätého Otca; svätá spoveď, sväté prijímanie a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
  Od 1. do 8.11. tieto odpustky pre duše v očistci môžeme získať pri návšteve cintorína a splnenia uvedených spomienok. V jednom dni môžeme získať odpustky iba pre jednu dušu v očistci.
 8. Od piatka do nedele bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín. Podobnosti sú na výveske.
 9. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 10. Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1000€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 11. Pri vchode kostola Vám ponúkneme sviecu za nenarodené deti. Jej cena bude 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 12. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť Všetkých svätých
  • v stredu Spomienka na všetkých verných zosnulých
  • vo štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • v piatok spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Úmysly 30. október – 6. november 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.10.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Františka


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov


16:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
31.10.2022Pondelok7:00Milan


15:50Michal, Mária, DušanZa zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Moniku Piľových a pre ich deti
1.11.2022Utorok7:00Ján


15:50František, Mária, FrantišekZa spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
2.11.2022Streda7:00Mária, Jana, Emília, Mária, František, Štefan


15:50Michal a Ondrejrodičia a príbuzní bratov levočského kláštorabratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
3.11.2022Štvrtok7:00Ján


15:50z Františkánskej rodinyz Františkánskej rodinyz Františkánskej rodiny
4.11.2022Piatok7:00rodičia Katarína a Juraj, bratia Ján a Jozef


15:50rodičia a súrodenci z rodiny PodgurnýchŠtefan
5.11.2022Sobota7:50Jozef Richvalskýrodičia Štefan a Mária a syn Milan
6.11.2022Nedeľa9:00Mária a Ján


11:00Za rodiny


16:00Ján (1. výr.)
Kambodža

Kambodža

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes slávime misijnú nedeľu a naša pozornosť sa upiera na Kambodžu. Je to vzdialená krajina, preto je celkom možné, že o nej nič nevieme… Nemôžeme to však nechať len tak.

Preto zistite jednu informáciu o tejto krajine (hlavné mesto, počet obyvateľov, rozloha, najvyšší vrch, vlajka…), napíšte/nakreslite to na lístoček, podpíšte sa a v nedeľu tento lístoček prineste do košíka pred oltárom. Viacerých z vás odmeníme.

Oznamy 30. nedeľa v období cez rok (23.10.2022)

 1. Dnes je Misijná nedeľa. Zbierka počas svätých omší je tento rok venovaná predovšetkým farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Tento týždeň sa uskutoční GODZONE Tour 2022 s heslom „Nevzdávaj to“. Ak by niekto hľadal partiu, tak brat Tomáš a mladí so spoločenstva EDEN sa chystajú vo štvrtok do Prešova. Bližšie informácie u brata Tomáša a na webe tour.godzone.sk.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 pozývame Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie na formačné stretnutie.
 6. Na budúcu nedeľu sa mení čas – o 3:00 na 2:00. Spovedať budeme pol hodiny pred každou svätou omšou. Na Mariánskej hore bude o 14:00 posvätný ruženec, o 14:30 záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
 7. V sakristii alebo prostredníctvom mailu levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností od 1. do 8.11. o 15:00.
 8. 4. – 6. novembra bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín. Viac podobností je na výveske.
 9. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule
  • v piatok sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Úmysly 23. – 30. október 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
23.10.2022Nedeľa9:00Jozef, Juraj, Vojtech, Juraj


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre súrodencov Toporcerových


16:00Za zdravie, Božie požehnanie a vedenie Ducha Svätého pre Katarínu Kuľovú
24.10.2022Pondelok7:00Anna Mojdeková (10. výr.)


15:50Ladislav a EmilZa zdravie a Božie požehnanie pre Juditu a Patrika
25.10.2022Utorok7:00Poďakovanie Anny, Slávky a Kristíny za uzdravenie


15:50Za Bohuznámu rodinu
26.10.2022Streda7:00Ján a Tomáš


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Barboru Kežmarskú
27.10.2022Štvrtok7:00Milan a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Moniku Piľových a ich detiJakub Kežmarský
28.10.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Janky a Františka Sivecových a ich detiMilan
29.10.2022Sobota7:50Poďakovanie za všetky dobrodeniakrstný otec Ladislav a teta Boženka
30.10.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie a dary Ducha Svätého požehnanie pre rodinu Františka


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov


16:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka

Oznamy

 1. Dnes si púť na Mariánsku horu vykonajú Rytieri Nepoškvrnenej. O 14:00 bude posvätný ruženec, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. V utorok o 18:00 sa deti našej farnosti v Bazilike sv. Jakuba zapoja do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 pozývame na nácvik zboru pre detské sväté omše.
 5. V rámci prípravy na sviatosť birmovania budú každý štvrtok o 18:00 sv. omše s príhovorom pre birmovancov. Tento štvrtok bude po sv. omši krátke stretnutie s uvedením informácií k celoročnej príprave. Účasť všetkých birmovancov je nutná. Prosíme aj rodičov birmovancov, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II.
 8. V sobotu Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup na Veľké Hincovo pleso. Podrobnosti sú na komisia.sk aj na výveske.
 9. Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Zbierka počas svätých omší bude tento rok venovaná predovšetkým farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
  • v utorok sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

Úmysly 16. – 23. október 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
16.10.2022Nedeľa9:00Mária, Michal, Mária, Alžbeta


11:00Štefan, Helena, Michal, Rudo a za zdravie, Božie požehnanie pre Marienu a Vladimíra


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a rodinu
17.10.2022Pondelok7:00Milan


15:50Mária a Viktorz rodín Vitková a Tarbajová
18.10.2022Utorok7:00Helena (1. výr.)


15:50Ján (30. výr.)Alexander
19.10.2022Streda7:00Anna, Ján, Štefan, Alžbeta


15:50Michal (10. výr.)Milan, Antónia, a duše v očistci
20.10.2022Štvrtok7:00Ondrej, Alžbeta, Juraj


15:50Pavol (nedožitých 67 rokov)Olena Dzurková
21.10.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rastislava a Anny


15:50PeterJozef
22.10.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja (40 r.)Mária Pitoráková
23.10.2022Nedeľa9:00Jozef, Juraj, Vojtech, Juraj


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre súrodencov Toporcerových


16:00 Za zdravie, Božie požehnanie a vedenie Ducha Svätého pre Katarínu Kuľovú
Vďačnosť

Vďačnosť

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes nás Božie slovo povzbudzuje k vďačnosti. Podobne ako deviati malomocní, aj my niekedy zabúdame poďakovať. Inšpirujme sa malomocným Samaritánom, ktorí sa kvôli poďakovaniu neváhal vrátiť k Ježišovi.

Napíšte, za čo ste v tomto týždni ďakovali buď Pánu Bohu alebo druhej osobe. Podpíšte sa a na budúcu nedeľu lístok vhoďte do košíka pri oltári. Viacerých z vás vylosujeme a odmeníme…

Obrázok: https://letitia-tiba.blogspot.com/2017/05/vdacna-chvilka-kazdy-den-obrazok.html

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (9.10.2022)

 1. Dnes o 10:30 bude v Levočskej Doline odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Na Mariánsku horu si vykonajú púť bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude ruženec, o 14:30 svätá omša.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás každý deň o 15:00, v soboty o 7:15. V Bazilike sv. Jakuba sú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Od pondelka do štvrtka budú sv. omše o 18:00 v gymnaziálnom kostole.
 4. Vo štvrtok o 16:30 pozývame na nácvik zboru pre detské sväté omše.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. Na budúcu nedeľu si púť na Mariánsku horu vykonajú Rytieri Nepoškvrnenej. O 14:00 bude posvätný ruženec, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 7. Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ako aj tercie a kvarty gymnázií a ostatní záujemci o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť prihlášku na farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie. Prihlášky je potrebné odovzdať do 16. októbra v sakristiách kostolov alebo na farskom úrade.
 8. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na jesenný Diecézny výstup na Veľké Hincovo pleso v sobotu 22.októbra 2022. Podrobnosti sú na komisia.sk aj na výveske.
 9. Povzbudzujeme mladých od 19 do 30 rokov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel. Ďalšie podobností sú na výveske.
 10. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka každý deň hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 11. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Jána XXIII., pápeža, člena 3. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi