Mesiac: marec 2023

Poď von!

Poď von!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš vzkriesil Lazára. Nie je to však ani začiatok, ani koniec Božej činnosti. Už prorok Ezechiel nám hovorí o tom, že Boh môže vzkriesiť k životu celý národ, ktorý je v zajatí a nemá už žiadnu nádej. A vrcholom Božej moci je Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Continue reading „Poď von!“

Úmysly 26. marec – 2. apríl 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
26.3.2023Nedeľa9:00Peter


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jendralovú a Pavelovú


16:00Milan, Štefan, Andrej, Mária, Anna
27.3.2023Pondelok7:00Anna a Jozef


15:50Milan


15:50Katarína a Ján
28.3.2023Utorok7:00Margita


15:50Margita, František, Anna


15:50Michal
29.3.2023Streda7:00Na počesť zajatia Pána Ježiša s prosbou o zbavenie duše očistca


15:50Marta a Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kopkášovú
30.3.2023Štvrtok7:00Jozefína Ondrejčáková (40 r. od úmrtia)


15:50Mária, Dušan, Irena


15:50Za duševné a telesné zdravie pre Dávida
31.3.2023Piatok7:00Na počesť odsúdenia Pána Ježiša s prosbou o oslobodenie duše od trápení


15:50František a Žofia Kurucoví


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
1.4.2023Sobota7:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


7:50Na počesť vysmievania Pána Ježiša a s prosbou o zbavenie duše trestov
2.4.2023Nedeľa9:00Anna, Ondrej a Stanislav


11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava Uličného (70 r.)


11:00Za rodiny


11:00Štefan a Jozef

Oznamy 5. pôstna nedeľa (26.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude v našom kostole viesť krížovú cestu Spoločenstvo Pavol.
 2. Zbierka počas dnešných svätých omší je určená na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Výnos bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone).
 3. V stredu po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 4. V piatok po sv. omši o 7:00 pozývame všetkých na veľké predsviatočné upratovanie kostola. Poklona Sviatosti oltárnej v tento deň nebude.
 5. V piatok o 15:00 bude krížovú cestu u nás viesť spoločenstvo Modlitby matiek. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore. Po sv. omši o 18:00 bude krížová cesta skautov a spoločenstva Eden od Baziliky sv. Jakuba na Mariánsku horu.
 6. Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa. Požehnanie ratolestí bude v Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omší o 8:00 a 10:00, u nás v úvode sv. omší o 9:00 a 11:00. Krížovú cestu o 15:00 bude v našom kostole viesť brat Ondrej. Od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. O 17:00 tam bude krížová cesta. Kvôli spovedaniu u nás nebude sv. omša o 16:00.
 7. V sakristii Baziliky sv. Jakuba sú ešte k dispozícii veľkonočné baránky. Ich kúpou podporíte pútnické miesto Vysoká nad Uhom. Odporúčaná cena baránka je 7€.

Oznamy 4. pôstna nedeľa (19.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 budú v našom kostole viesť krížovú cestu mladí zo spoločenstva Eden.
 2. V pondelok bude slávnosť svätého Jozefa, Ženícha Panny Márie. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; u nás o 7:00 a o 15:50.
 3. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu u nás viesť naši miništranti. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 5. V piatok, sobotu a nedeľu vždy o 15:30 pozýva spoločenstvo Modlitby matiek do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky na spoločné modlitby.
 6. V sobotu je slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše z tejto slávnosti budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:30 a 8:00. O 7:45 bude spoločná modlitba sv. ruženca a po nej sv. omša za všetkých členov ružencového bratstva. V našom kostole bude sv. omša o 7:50. Je to zároveň Deň počatého dieťaťa – na stolíku vzadu Vám ponúkame deklaráciu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov).
 7. V sobotu o 9:30 bude stretnutie laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude pred divadlom.
 8. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2:00 na 3:00
 9. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť spoločenstvo Pavol. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone).

Úmysly 19. – 26. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.3.2023Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta


11:00Za rodiny


16:00Jozef a Eduard
20.3.2023Pondelok7:00Milan


15:50Jozef a Mária Fottovi


15:50rodičia a súrodenci z rodiny Bobkovej
21.3.2023Utorok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Petra, Miroslava a Darinu


15:50Adrian


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
22.3.2023Streda7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Moniku, Annu a Lenku


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú


15:50Alfonz
23.3.2023Štvrtok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Slavomíra, Alenu a Petra


15:50Ján, Anna, Michal, Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
24.3.2023Piatok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého v našich rodinách


15:50z rodiny Válekovej


15:50Za duševné a telesné zdravie pre Dávida
25.3.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pitorákovú


7:50Poďakovanie za 80 r. života Márie
26.3.2023Nedeľa9:00Peter


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jendralovú a Pavelovú


16:00Milan, Štefan, Andrej, Mária, Anna
Vďačnosťou k láske

Vďačnosťou k láske

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Boh skrze Mojžiša vyviedol vyvolený národ z egyptského otroctva. Izraeliti však veľmi rýchlo zabudli na Božiu dobrotu, ochranu, zázraky a začínajú reptať…

Svätý Pavol nám pripomína čnosti, ktoré potrebujeme pre život: vieru, nádej a lásku. Viera nám dáva schopnosť „oprieť sa“ o Boha. Nádej nám pomáha vymaniť sa z každodenných ťažkostí a vykročiť za lepším zajtrajškom. No a láska dáva všetkému hlbší zmysel.

Continue reading „Vďačnosťou k láske“

Oznamy 3. pôstna nedeľa (12.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 2. V pondelok si pripomenieme 10. výročie zvolenia pápeža Františka za 265. nástupcu svätého Petra. Pamätajme na Svätého Otca vo svojich modlitbách.
 3. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Ružencového bratstva. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. Na budúcu nedeľu o 15:00 pozývame na krížovú cestu do nášho kostola. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 6. Dávame vám do pozornosti pôstny projekt s názvom Podeľme sa! Je odobrený aj otcom biskupom Jánom Kubošom. Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty: vybudovanie 3 bytových jednotiek v bratislavskej Petržalke pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi a oprava a zateplenie strechy na budove sociálneho nájomného bývania v Mestskej časti Košice – Pereš. Viac informácií nájdete na plagáte a na: podelmesa.org/ Projekt môžete podporiť aj prostredníctvom účtu: SK08 3100 0000 0040 4002 9180

Úmysly 12. – 19. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.3.2023Nedeľa9:00Martin Petrovič


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rastislava a Lýdie


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Pavla, syna Pavla a celú rodinu
13.3.2023Pondelok7:00Štefánia


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50z rodín Nováková, Dvorčáková, Tarbajová, Tomečková, Vitková
14.3.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu a Jozefa


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Margitu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru
15.3.2023Streda7:00Mária a Michal


15:50Milan a Antónia


15:50Imrich
16.3.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Emila Draveckých


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou


15:50Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
17.3.2023Piatok7:00Margita


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Tarbajovú


15:50Ján a Anna a rehoľná sestra Mária Pia
18.3.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou


7:50rodičia Albert a Mária a sestra Katarína
19.3.2022Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta


11:00Za rodiny


16:00Jozef a Eduard
Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Liturgia slova začína odchodom Abrama zo svojej krajiny do neznáma a končí premenením Ježiša na vrchu tábor. Takto môže vyzerať aj naša cesta pôstom/životom… Najskôr prijmeme Božie pozvanie a urobíme nesmelý krok do neznáma a po nejakých útrapách sa stretneme s Ježišom. Na začiatku väčšinou ničomu nerozumieme, ale s odstupom času nám veci môžu začať dávať zmysel…

Continue reading „Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj“