Oznamy Nedeľa Svätej rodiny

  1. Dnes je Nedeľa Svätej rodiny – počas všetkých svätých omší bude obnova manželských sľubov.
  2. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky ružencového bratstva. Dobrovoľníci sú vítaní.
  3. Vo štvrtoko 15.50 bude v našom kostolesvätá omša na konci Starého roka s ďakovnou pobožnosťou. V Bazilike sv. Jakuba o 18.00 hodine.
  4. V piatok je slávnosť Panny Márie Bohorodičky a súčasne začiatok nového roku. Sväté omše budú ako dnes: u nás o 9.00 (najmä pre seniorov), o 11.00, 16.00 a 18.00. V Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 10.00, 14.30, 17.00 a 19.00. V gymnaziálnom kostole o 9.00 a 11.00.
  5. V piatok je zároveň prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až štvrtok od 15.00 do 15.45. Z dôvodu protipandemických opatrení navštívime len tých chorých, ktorí o výslovne požiadajú.
  6. V sobotu fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30.
  7. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení osláv sviatkov Narodenia Pána. Osobitne ďakujeme rodine Pollákovej za spev a hru a mužom z Domu svätého Františka za prípravu vianočných stromčekov.

8. Liturgický kalendár

  • v pondelok sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov
  • v piatok slávnosť Panny Márie Bohorodičky
  • v sobotu spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi