Mesiac: február 2022

Pomáhame Ukrajine

Pomáhame Ukrajine

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Pán Boh nám v dnešných čítaniach dáva múdre rady ako byť dobrými ľuďmi. Preto si nezatvárajme oči pred konfliktom na Ukrajine a skúsme túto krajinu nejako podporiť:

 • nakreslite alebo napíšte niečo povzbudzujúce pre ukrajinský národ, hoc aj ukrajinskú vlajku
 • napíšte modlitbu za Ukrajinu a prosbu o mier (vlastnými slovami)
Continue reading „Pomáhame Ukrajine“

Oznamy 8. nedeľa v období cez rok (27.2.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastňovať už aj nezaočkovaní proti Covid-19. Maximálny počet osôb je 500. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola naďalej vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50. Kostol je otvorený denne od 7:30 do 15:50, avšak o 10:00 už nebudeme k dispozícii v kostole.
 2. V tomto týždni spovedáme od pondelka do piatku od 14:00 do 15:45 a podľa potreby aj dlhšie. V bazilike budú spovedať každý deň pol hodiny pred každou svätou omšou, vo štvrtok a v piatok už od 17:00.
 3. V utorok po rannej svätej omši je naplánovaná výmena oltárnych plachiet. Po jej skončení, približne od 10:00, začne poklona Sviatosti oltárnej.
 4. V stredu je Popolcová streda. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00 a o 18:00; u nás o 7:00 a o 15:50. O 15:00 pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva a modlitbu posvätného ruženca pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Požehnanie popola a značenie popolom bude počas všetkých svätých omší.
 5. Na Popolcovú stredu je prísny pôst – môžeme sa najesť do sýta len raz počas dňa s možnosťou prijať ešte dvakrát trochu jedla v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje každého katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov, ktoré sa v tento deň nedajú nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
 6. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 7. Chorých z príležitosti prvého piatku navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 8. V piatky v pôstnom období budú krížové cesty v našom kostole o 15:00 (vedú členovia spoločenstiev) a pri bazilike na Mariánskej hore (vonku) o 16:00.
 9. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 10. V nedele v pôstnom období budú krížové cesty u nás o 15:00 (vedú bratia minoriti) a v bazilike na Mariánskej hore (vo vnútri) o 17:00.
 11. Od budúcej nedele budú nedeľné sv. omše
  • v Bazilike sv. Jakuba: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00;
  • v bazilike na Mariánskej hore: 7:00;
  • v Gymnaziálnom kostole: 9:00.
  • U nás sa poriadok sv. omší do konca marca nemení:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00.
 12. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity. Prispieť môžete aj bankovým prevodom na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412 071. Časť tejto zbierky bude vyhradená na pomoc utečencom z Ukrajiny.
 13. Spišská katolícka charita organizuje aj materiálnu zbierku na pomoc utečencom. Hygienické potreby všetkého druhu, plienky a pod., ako aj potraviny (najmä trvanlivé a čistú vodu) môžete priniesť do Farskej charity počas pracovných dní od 8:00 do 15:00.
 14. Kto má možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, môže sa zaregistrovať cez formulár na www.tkkbs.sk/registraciaubytovania

Úmysly 27. február – 6. marec 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.2.2022Nedeľa9:00Poďakovanie za dar zdravia v uplynulom roku


11:00 Pane, Ty sa o všetko postaraj v rodine Jána. Dôverujeme Ti


16:00Martin, Ján a Alžbeta


18:00Za zdravie pre Ondreja a jeho rodinu
28.2.2022Pondelok7:00Za zdravie Adama, Fabiána a Anny


15:50rodičia Edita a Gabriel


15:50Alžbeta, Tomáš, Jozef a Viliam
1.3.2022Utorok7:00Štefan a Mária


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Štefan
2.3.2022Streda7:00Za manžela Viliama a za jeho návrat k cirkevnému spoločenstvu


15:50Mária


15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
3.3.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Hanku


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu, Mateja a Palka a ochranu Levočskej Panny Márie


15:50Za povolania
4.3.2022Piatok7:00Za rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla, Emíliu, Miriam a Denisu s rodinou


15:50Za deti Soňu a Daniela a ich vieru v Pána Boha
5.3.2022Sobota7:50Ján (5. výr.)


7:50Za Kruciátu a za klientov Domu sv. Františka


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hamrákovú a Zekuciovú
6.3.2022Nedeľa9:00Marta a Ján


11:00Za rodiny


16:00Poďakovanie za 75 r. Marty


18:00Za zdravie pre Ondreja a jeho rodinu
Buď ako oni

Buď ako oni

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Dnes nám slová Pána Ježiša v evanjeliu pomohol pochopiť kráľ Dávid, ktorý sa ich vo svojom živote snažil verne zachovávať – počuli a videli sme, že nezabil svojho prenasledovateľa, kráľa Saula, hoci mal k tomu príležitosť.

Napíšte/nakreslite, kto je vzorom v zachovávaní slov dnešného evanjelia pre vás. Môže to byť nejaká postava z Biblie, niektorý zo svätých alebo človek, ktorého poznáte. Vaše odpovede nám môžete posielať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť dopredu/do sakristie pred svätou omšou v nedeľu 27.2.2022 o 11:00. Jeden z vás získa knihu, ktorá mu pomôže lepšie prežiť pôstne obdobie.

Continue reading „Buď ako oni“

Oznamy 7. nedeľa v období cez rok (20.2.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50.
 6. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. V utorok je sviatok Katedry sv. Petra. V bazilikách je možnosť získať úplné odpustky. Na Mariánskej hore bude svätá omša o 16:00.
 8. V utorok (22.2.) bude na stránke narodnestretnutiemladeze.sk  spustené prihlasovanie na  stretnutie T22, ktoré sa má uskutočniť v Trenčíne 28. – 31.7. Prvých 222 prihlásených bude mať zvýhodnenú cenu – 22,- €.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 10. V sobotu o 8:45 pozývame sympatizantov svätého Františka a jeho spirituality na stretnutie Františkánskeho svetského rádu do pastoračnej miestnosti za sakristiou.
 11. V sobotu o 16:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov.
 12. Gymnázium svätého Františka Assiského v Levoči informuje o možnosti štúdia pre žiakov končiacich piaty a deviaty ročník základnej školy, a zároveň pozýva na virtuálny Deň otvorených dverí formou online aplikácie na webovej stránke gymnázia: gsfalev.sk Okrem kvalitného vzdelania a prípravy na vysokú školu ponúka aj formáciu a všestranný rozvoj mladých ľudí s viac ako tridsaťročnou tradíciou.
 13. Spišská diecéza pozýva na ďakovnú púť do Ríma v dvoch alternatívach:
  1. Autobusom ASSISI – RÍM v termíne od 27.4. – 1.5.2022. Cena je 240,- €. Viac informácií…
  2. Lietadlom BRATISLAVA – RÍM s diecéznym administrátorom v termíne 29.-30.4. Cena 350,- € (+ 40,- € preprava autobusom do Bratislavy a z Bratislavy). Viac informácií…
   V oboch alternatívach je možnosť nástupu do autobusu v Poprade, Ružomberku, Námestove, či Dolnom Kubíne.
 14. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 5.6.2022 o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 15. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

Úmysly 20. – 27. február 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.2.2022Nedeľa9:00Za spásu duše Elizabet


11:00Ondrej a Alžbeta


16:00Za mladomanželov Martinku a Zdenka


18:00Anna a Štefan
21.2.2022Pondelok7:00Ján


15:50Mária


15:50Štefan
22.2.2022Utorok7:00Serafín, František, Veronika


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a jeho rodinu


15:50Mária
23.2.2022Streda7:00Peter a Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana


15:50František
24.2.2022Štvrtok7:00Mária, Anna, Štefan


15:50Za obrátenie dcéry Janky a návrat na cestu k Bohu


15:50Mária
25.2.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Anastázie s deťmi


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Valekovú


15:50Štefan, Matilda, Katarína
26.2.2022Sobota7:50Júlia, Valéria, Veronika, Jarmila


7:50Vasil, Jaroslav, Elena


18:00Za zdravie Anny a Miroslavy s rodinami
27.2.2022Nedeľa9:00Poďakovanie za dar zdravia v uplynulom roku


11:00Pane, Ty sa o všetko postaraj v rodine Jána. Dôverujeme Ti.


16:00Martin, Ján a Alžbeta


18:00 Za zdravie pre Ondreja a jeho rodinu

Blahoslavenstvá a beda

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Na jednu polovicu strany napíšte/nakreslite to, čo vám robí radosť (blahoslavenstvo) a na druhú to, čo vám prináša smútok (beda).

Vaše odpovede nám môžete poslať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť do sakristie v nedeľu 20. februára pred svätou omšou o 11:00. Všetkých, ktorí sa zapojíte, odmeníme záložkou do knihy podľa vlastného výberu z našej staronovej kolekcie…

Continue reading „Blahoslavenstvá a beda“

Oznamy 6. nedeľa v období cez rok (13.2.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. Dnes si pripomíname 101. výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti je o 9:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávnostná sv. omša. Priamy prenos z nej bude vysielať Rádio Lumen a TV Lux.
 8. Od pondelka do nedele prebieha Národný týždeň manželstva. Na ntm.sk/aktuality/ sa môžete zapojiť do aktivít ako: Manželský budíček (motivačné sms-ky); Manželské povzbudenia (maily); Zážitkové online večery; Prechádzka s úlohami cez mobilnú aplikáciu; Manželský kvíz; Zimná výzva pre manželské páry a iné. Kto by chcel propagovať Národný týždeň manželstva nosením odznaku s logom tejto iniciatívy, môže si ho vziať na stolíku vzadu.
 9. Liga pár páru pripravila tri on-line kurzy rozpoznania ľudskej plodnosti pre manželov aj snúbencov v termínoch: 15., 19. a 21.2. Obsah kurzu a prihlášku nájdete na lpp.sk alebo cez QR kód na našej výveske.
 10. Vo štvrtok Vás pozývame na Diecéznu školu viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia na tému: Kristus v posolstve štyroch evanjelií.
 11. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 12. V sobotu Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva  na DIECÉZNY VÝSTUP MLADÝCH. O 7:30 sv. omša v Tatranskej Lomnici; 8:30 štart na parkovisku Biela voda; cieľ: Chata pri Zelenom plese.
 13. Gymnázium svätého Františka Assiského v Levoči informuje o možnosti štúdia pre žiakov končiacich piaty a deviaty ročník základnej školy, a zároveň pozýva na virtuálny Deň otvorených dverí formou online aplikácie na webovej stránke gymnázia: www.gsfalev.sk . Okrem kvalitného vzdelania a prípravy na vysokú školu ponúka aj formáciu a všestranný rozvoj mladých ľudí s viac ako tridsaťročnou tradíciou.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Valentína, biskupa a mučeníka

Úmysly 13. – 20. február 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.2.2022Nedeľa9:00Za zmierenie a potrebné milosti pre bratov Jána a Petra


11:00 Jozef


16:00Za spoločenstvo p. Pia a za duše v očistci


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu
14.2.2022Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Jozefa


15:50Mária a Michal


15:50Mária
15.2.2022Utorok7:00Za potrebné milosti a uzdravenie zranení v rodine Lesňákovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava a jeho rodinu


15:50Mária (5. výr.)
16.2.2022Streda7:00Helena a Jozef


15:50Za milosť obrátenia a dary DS pre manželov Františku a Lukáša


15:50Mária
17.2.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre babku Žofiu a Annu a pre Jána s rodinou


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre Júliusa
18.2.2022Piatok7:00Za snúbencov Lenku a Romana a za Lenku a Silvestra


15:50syn Martin


15:50Za spásu duše Terezy
19.2.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou


7:50Anna


18:00z rodiny Scholcovej
20.2.2022Nedeľa9:00 Za spásu duše Elizabet


11:00Ondrej a Alžbeta


16:00Za mladomanželov Martinku a Zdenka


18:00Anna a Štefan