Mesiac: november 2021

Naše adventné vence

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pošlite nám fotku vášho adventného venca mailom na adresu levoca@minoriti.sk. Vaše fotky zverejníme na tejto stránke a (minimálne) štyroch z vás odmeníme.

Každú nedeľu zapaľujeme na adventnom venci novú sviecu. Čím viac horiacich sviec, tým viac svetla. Čím viac svetla, tým bližšie je Pán Ježiš, ktorý je Svetlom sveta.

Continue reading „Naše adventné vence“
Novéna k Nepoškvrnenej

Novéna k Nepoškvrnenej

Levoča – kostol Ducha Svätého

Slová Panny Márie

29. novembra pondelok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?
Br. Martin M. Kollár
30. novembra utorok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Mons. František Dlugoš
1. decembra streda
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Vdp. Peter Majcher
2. decembra štvrtok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Vdp. Igor Jendruch
3. decembra piatok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Dp. Patrik Mitura
4. decembra sobota
7.15 ruženec
7.50 svätá omša
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Dp. Matúš Knižacký
5. decembra nedeľa
10.15 ruženec
11.00 svätá omša
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Br. Tomáš M. Vlček
6. decembra pondelok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!
Br. Roman Gažúr
7. decembra utorok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Nemajú víno.
Br. Peter Stanislav Głód
8. decembra streda
15.00 ruženec 15.50 svätá omša
Urobte všetko, čo vám povie!
otec biskup Andrej Imrich

Srdečne pozývajú bratia minoriti prostredníctvom levoca.minoriti.sk

Oznamy 1. adventná nedeľa (28.11.2021)

 1. Kvôli protipandemickým opatreniam nie je možná účasť veriacich na sv. omšiach. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
  Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší, požehnanie adventných vencov, a pod.
  Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50.
 2. Dnes sa mala konať zbierka na Spišskú katolícku charitu. Na tento účel môžete počas celého týždňa finančne prispieť do označenej pokladničky pri vchode do kostola, prípadne priamo na účet charity: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
 3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme v pondelok až v piatok od 14:00 do 15:45. Chorých, ktorí o to prejavia záujem, navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V pondelok sa začína novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panne Márii. Počas svätých omší sa my, kňazi z Levoče, budeme venovať slovám Panny Márie zachyteným vo Svätom písme. Pred sv. omšami sa budeme modliť posvätný ruženec, ktorý tiež budeme vysielať na levoca.minoriti.sk Podrobnosti sú na výveske.
 5. Počas adventného obdobia si deti môžu vypočuť audiokatechézy na farnostlevoca.sk v sekcii „Deti a mládež“. Birmovanci si nájdu katechézy v sekcii „Birmovka 2022“.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v utorok sviatok sv. Ondreja, apoštola
  • v piatok spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

Úmysly 28. november – 5. december 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
28.11.2021Nedeľa11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine


11:00Mikuláš


11:00Jána a KatarínaZa zdravie a Božiu pomoc pre Matúša a jeho rodinu
29.11.2021Pondelok15:50Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Milana


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Zuberovú (70r.)


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu
30.11.2021Utorok15:50Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Milana


15:50Ondrej a Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Andreja
1.12.2021Streda15:50Ján, Žofia a Mária


15:50Za členov spoločenstva P. Pia


15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
2.12.2021Štvrtok15:50Odprosenie za hriechy proti životu


15:50Ján, Mária, Anna


15:50Za povolania
3.12.2021Piatok15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu


15:50Štefan, Gustáv, Katarína


15:50Anna, Marta, Žofia, Štefan
4.12.2021Sobota7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha svätého pre Ruženu s rodinou


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Okuľárovú


7:50Ján a Mária
5.12.2021Nedeľa11:00Ján, Štefan, Mária


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú


11:00Štefan Šefčík (2. výr.)mama Anna

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa (21.11.2021)

 1. Dnes je slávnosť Krista Kráľa. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu umožňujúcu získať plnomocné odpustky.
 2. V týchto dňoch prebieha v našom kláštore vizitácia vikára generálneho ministra nášho rádu. Vizitátor, O. Ján Maciejowski sa nám prihovorí počas sv. omše o 9:00 hod.
 3. Od pondelka nás budú zaväzovať sprísnené protipandemické podmienky. Bohoslužieb sa budú môcť zúčastniť len kompletne zaočkovaní ľudia a tí, čo prekonali ochorenie Covid-19. Maximálny počet bude 50 osôb. Naďalej je potrebný zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
  Poklona Sviatosti oltárnej bude ako doteraz pondelok – piatok od 7:30 do 15:50.
 4. V stredu bude tzv. Červená streda– iniciatíva, ktorá poukazuje na prenasledovanie veriacich. Na celom svete je približne 340 miliónov ľudí, ktorí sú v ohrození života alebo nejakým spôsobom trpia pre svoju vieru v Krista. Ich počet z roka na rok narastá. Pamätajme na prenasledovaných kresťanov vo svojich modlitbách. Pozývame Vás zapojiť sa do kampane Mladí prenasledovaným na facebookovom kanáli Centra Premeny facebook.com/dcmPremeny/ kde každý deň zverejňujú o.i. príbehy a svedectvá kresťanských hrdinov.
 5. V bazilike sv. Jakuba bude vo štvrtok sv. omša o 17:00 pre všetkých, o 18:00 spojená s katechézou pre birmovancov; v piatok o 17:00 pre všetkých, o 18:00 spojená s katechézou pre deti.
 6. V piatok po rannej svätej omši bude u nás výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 11:00. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o poupratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 7. Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. U nás počas všetkých sv. omší bude požehnanie adventných vencov. V Bazilike bude toto požehnanie v sobotu počas sv. omše o 18:00 a 19:00.
 8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Spišskú katolícku charitu.
 9. Poriadok nedeľných svätých omší od budúcej nedele: v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 10. Vzadu na stolíku Vám ponúkame Minoritský list, ako aj minoritský kalendár na rok 2022. Odporúčaná cena kalendára je 4 €. Jeho kúpou podporíte nutnú rozsiahlu rekonštrukciu Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sv. Cecílie, panny a mučenice
  • v stredu spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  • vo štvrtok sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
  • v piatok spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, člena 1. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 21. – 28. november 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
21.11.2021Nedeľa9:00Za bratstvo laikov sv. Dominika v Levoči


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša a Máriu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00Frída a Martin
22.11.2021Pondelok7:00Jaroslav, Vasil, Elena


15:50z rodiny Čipčovskej a † Kamil


15:50Za zdravie pre Annu s rodinou
23.11.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Sabinu a Martina


15:50z rodiny Langovej a Ogurčákovej
24.11.2021Streda7:00Ján a Anna


15:50Za Viliama a jeho rodinu


15:50Ladislav a Emil
25.11.2021Štvrtok7:00Štefan, Ján a Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (80 r.)
26.11.2021Piatok7:00Za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Zuberovú


15:50Michal a Mária
27.11.2021Sobota7:50Ján a Mária


7:50rodičia Ondrej a Žofia


18:00Za duše v očistci
28.11.2021 Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine


11:00Mikuláš


16:00Jána a Katarína


18:00Za zdravie a Božiu pomoc pre Matúša a jeho rodinu

OZNAMY 33. nedeľa v období cez rok (14.11.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Dnes je 5. Svetový deň chudobných. Pamätajme na nich v našich modlitbách, snažme sa im podať pomocnú ruku.
 3. V stredu je vo františkánskej rodine sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu. Členovia tohto rádu sa budú od 15:00 modliť františkánsky ruženec.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo. Prednáška bude v režime OTP.
 5. V piatok bude farská celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Eucharistia bude vyložená k poklone v Bazilike sv. Jakuba po sv. omši o 6:00, o 17:30 bude krátka pobožnosť a požehnanie.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 bude v našom kostole mládežnícka poklona Sviatosti oltárnej.
 7. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o poupratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 8. Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu.
 9. Snúbenci sa môžu prihlásiť na Kurzy prípravy na manželstvo organizované Centrom prípravy na manželstvo. Termíny a možnosť prihlásiť sa sú na www.domanzelstva.sk V našej farnosti bude prebiehať príprava na manželstvo ako doposiaľ.
 10. Vzadu na stolíku Vám ponúkame minoritský kalendár na rok 2022. Odporúčaná cena je 4 €. Jeho kúpou podporíte nutnú rozsiahlu rekonštrukciu Kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku.
 11. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP sú vyhradené sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše sú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 12. Liturgický kalendár
  • v stredu sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu
  • v sobotu spomienka bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice

Úmysly 14. – 21. november 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
14.11.2021Nedeľa9:00z rodiny Pavolovej a Kozárovej


11:00Za novomanželov Viktóriu a Dominika


16:00Prosba o posilu a Božiu pomoc pre Jána pri nasledovaní Pána


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka
15.11.2021Pondelok7:00František, František, Anna


15:50Mária, Anna, Štefan


15:50Katarína, František, Katarína
16.11.2021Utorok7:00Ctibor


15:50František a Terézia


15:50zo spoločenstva laikov sv. Dominika v Levoči
17.11.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


15:50Mária a Pavol


15:50Alžbeta a Michal
18.11.2021Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Reného a Rastislava


15:50Štefan


15:50Pavel a Žofia
19.11.2021Piatok7:00Ondrej a Mária


15:50Agnesa


15:50Za duše v očistci
20.11.2021Sobota7:50Jozef a Anna


7:50Poďakovanie za 62 r. spoločného života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
21.11.2021Nedeľa9:00Za bratstvo laikov sv. Dominika v Levoči


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša a Máriu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00Frída a Martin

Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (7.11.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Ešte dnes a zajtra sa o 15:00 budeme v našom chráme modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých v rámci oktávy sviatku Všetkých svätých.
 3. V stredu od 10:00 bude v našom chráme rozlúčka so † Jánom Kollárom; o 11:00 bude za neho slúžená pohrebná sv. omša (v režime OTP). Poklona Sviatosti oltárnej sa začne až po tejto sv. omši, približne o 12:00.
 4. Vo štvrtok slávime sviatok sv. Martina z Tours, hlavného patróna Spišskej diecézy a patróna katedrály.
 5. Vo štvrtok o 18:00 bude v bazilike sv. omša spojená s katechézou za účasti birmovancov.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V piatok o 18:00 bude v bazilike sv. omša spojená s katechézou za účasti detí. Po nej bude stretnutie lektorov.
 8. Predajom sviec za nenarodené deti sa vyzbieralo 200€, ktoré sme odoslali na účet Fóra života. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP sú vyhradené sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše sú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 10. Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. Na diecéznej úrovni tento proces prebiehado augusta 2022. Od dnes je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. Spoločenstvá alebo jednotlivci nech sa prihlásia cez prihlasovací formulár na kapitula.sk. Budú im zasielané podrobné informácie, ako aj pozvania k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivé témy. Na záver, do 15.6.2022, každé spoločenstvo/jednotlivec zašle zhrnutie svojich postrehov na spis@synoda.sk.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, člena 1. rádu
  • v utorok sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky
  • v stredu spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok sv. Martina z Tours, biskupa
  • v piatok spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Úmysly 7. – 14. november 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
7.11.2021Nedeľa9:00Za duše v očistci


11:00Mária a Dušan


16:00Anna a Valentín


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
8.11.2021Pondelok7:00Peter a Jozef


15:50Štefan
9.11.2021Utorok7:00Serafín, František a Veronika


15:50manžel
10.11.2021Streda7:00Ján, Jozef a Mária


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
11.11.2021Štvrtok7:00Rudolf, Vilma a Peter


15:50Martin


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
12.11.2021Piatok7:00z rodiny Hritzová


15:50Anna, Mária. Emília, Júlia
13.11.2021Sobota7:50Štefan, Matilda a Katarína


18:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa
14.11.2021Nedeľa9:00z rodiny Pavolovej a Kozárovej


11:00Za novomanželov Viktóriu a Dominika


16:00Prosba o posilu a Božiu pomoc pre Jána pri nasledovaní Pána


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka