Úmysly 6. – 13. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.12.2020Nedeľa9.00Marián


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána


16.00Prosba o pomoc a silu pre Jána


18.00Viera a Viliam
7.12.2019Pondelok7.00Ružena


15.50Michal


15.50Za zdravie pre Alžbetu
8.12.2019Utorok7.00Juliana a Ján a za nenarodené deti


15.50Ema a vnuk Janko


15.50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa
9.12.2020Streda7.00Za duše v očistci


15.50Margita


15.50Štefan
10.12.2020Štvrtok7.00Vladimír


15.50Poďakovanie za dobré prežitie detského tábora


15.50Za zdravie pre Jozefa
11.12.2020Piatok7.00Peter


15.50Ján, Mária, Anna, Katarína, František


15.50manžel Miroslav
12.12.2020Sobota7.50Za obrátenie manžela a detí


7.50Peter a Angela


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava
13.12.2020Nedeľa9.00Tomáš (1. výročie)


11.00Branislav a Katarína


16.00Štefan a Michal, Štefan ml. a Ján


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu