Mesiac: júl 2021

Úmysly

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
1.8.2021Nedeľa9:00Štefan a Jozef


11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Jakuba a Luciu


16:00Prosba o zdravie pre Beátu
2.8.2021Pondelok7:00Miroslav


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novoroľníkovú
3.8.2021Utorok7:00†† starí rodičia


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Richterovú
4.8.2021Streda7:00†† Julianna a Ján


15:50†† bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci
5.8.2021Štvrtok7:00Prosba o pokoj, lásku a dary Ducha Svätého pre Annu


15:50Poďakovanie a prosba o požehnanie pre rodinu Šurcovú


15:50Za povolania
6.8.2021Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bašistovú


15:50Štefan
7.8.2021Sobota7:50Mária Ovšanková


18:00Na česť a slávu Nebeského Otca
8.8.2021Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11:00otec Juraj


16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Adama, Fabiana a Annu
Prázdniny u minoritov

Prázdniny u minoritov

Po minuloročných minoritských prázdninách sme všetci dúfali, že sa o rok opäť zídeme na tom istom mieste. Toto prianie sa vyplnilo práve vtedy, keď nám páter Martin poslal pozvánku a potrebné informácie k pobytu v Levočskom kláštore. Na rozdiel od vlaňajšieho roka, keď mali prázdniny jeden termín, tento rok sa organizátori rozhodli pre dva – prvý v júli a druhý v auguste. Na prvý turnus sa prihlásili viacerí účastníci z predošlého roka a privítali sme aj zopár nových tvárí. Spoločne sme prežili krásny týždeň plný Božej prítomnosti a nezabudnuteľných zážitkov.

Continue reading „Prázdniny u minoritov“

Oznamy SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA (25.7.2021)

 1. Štvrtú júlovú, teda dnešnú nedeľu ustanovil Svätý Otec František za Svetový deň starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Z tejto príležitosti Svätý Otec napísal posolstvo, ktoré si môžete prečítať na našej výveske, kde je aj modlitba za tento deň. Tieto materiály, ako aj výber z posolstiev pápeža Františka k téme Svetového dňa sú umiestnené aj na našej stránke levoca.minoriti.sk Povzbudzujeme Vás, aby ste sa zvlášť v tento deň usilovali prejaviť lásku seniorom, najmä tým, ktorí trpia opustenosťou. Návšteva starého človeka, ktorý žije sám, je aj jedným zo spôsobov, ako získať úplné odpustky udelené pri príležitosti tohto Svetového dňa.
 2. Dnes o 14:30 bude svätú omšu na Mariánskej hore sláviť vdp. Tomáš Gondkovský, chmeľnický farár.
 3. V pondelok bude v Závade odpustová slávnosť. Sv. omša bude o 17:00. Vonkajšia slávnosť bude v nedeľu 1.8.2021 o 10:30.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. Komunitné centrum v Roškovciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by viedli deti v rôznych záujmových, vzdelávacích či voľnočasových aktivitách a podieľali sa na ich organizovaní. Viac informácií na výveske alebo na plagáte nižšie.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
  • v utorok spomienka Sv. Gorazda a spoločníkov
  • vo štvrtok spomienka Sv. Marty, Márie a Lazára
  • v piatok spomienka Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, rehoľníčky, členky 3. rádu
  • v sobotu spomienka Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Úmysly 25. júl – 1. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.7.2021Nedeľa9:00Za duše v očistci


11:00Mikuláš


16:00Poďakovanie za 50 r. života Petra s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
26.7.2021Pondelok7:00Jozef, Michal, Ján a Mária, Katarína a Michal


15:50Jakub, Veronika, Ján, Tomáš, Michal
27.7.2021Utorok7:00†† z rodiny Repaskej


15:50Olena
28.7.2021Streda7:00†† rodičia Angesa a Jozef, † brat Anton


15:50Ján a Mária
29.7.2021Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc
pre Jána s rodinou


15:50†† z Bohu známej rodiny
30.7.2021Piatok7:00†† z rodiny Kavuličovej a Poklembovej


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu
31.7.2021Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Poklembovú, Krajčíkovú a Bajerovú


18:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri príležitosti životného jubilea
1.8.2021Nedeľa9:00Štefan a Jozef


11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Jakuba a Luciu


16:00Prosba o zdravie pre Beátu
Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Ja som s tebou po všetky dni“

Drahí starí rodičia, drahí seniori!

„Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28, 20) – to je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a ktorý dáva aj dnes tebe, drahý dedko a drahá babka. Tebe. „Ja som s tebou po všetky dni“ – týmito slovami sa aj ja, ako biskup Ríma a starý človek ako ty, obraciam na teba pri príležitosti tohto prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: celá Cirkev je ti – lepšie povedané nám – nablízku, stará sa o teba, má ťa rada a nechce ťa nechať samého!

Continue reading „Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov“

Oznamy 16. nedeľa v období cez rok

 1. V uplynulom týždni sa v našom kláštore konali „Prázdniny u minoritov.“ Spolu s mladými sme pripravili viaceré miestnosti na maľovanie a po maľovaní sme ich upratali. Tiež sme natreli zopár okien v knižnici a zábradlie na schodoch pri sakristii. Samozrejme, stihli sme aj výlety po okolí. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás podporili dobrým koláčom – bolo ich tak akurát.
 2. V dňoch 20.-26.7.2021. sa uskutoční tradičná púť k sv. Anne v Kluknave. Program nájdete na výveske.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ruža p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 4. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 5. Na budúcu nedeľu budeme sláviť odpustovú slávnosť na sviatok sv. Jakuba Staršieho, patróna našej Baziliky a nášho mesta. Slávnostná odpustová sv. omša bude v Bazilike sv. Jakuba o 10:00.
 6. Štvrtú júlovú nedeľu, teda budúcu nedeľu ustanovil Svätý Otec František za Svetový deň starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Z tejto príležitosti Svätý Otec napísal posolstvo, ktoré si môžete prečítať na našej výveske, kde je aj modlitba za tento deň. Tieto materiály, ako aj výber z posolstiev pápeža Františka k téme Svetového dňa sú umiestnené aj na našej stránke. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa zvlášť v tento deň usilovali prejaviť lásku seniorom, najmä tým, ktorí trpia opustenosťou.
 7. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • vo štvrtok sviatok sv. Márie Magdalény
  • v piatok sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
  • v sobotu spomienka sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
  • v nedeľu slávnosť sv. Jakuba, apoštola, patróna našej farnosti a mesta

Úmysly 18. – 25. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre
P. Romana OFMConv.


11:00Alžbeta a Mária


16:00Alžbeta a Ján
19.7.2021Pondelok7:00z rodiny Ochotníckej


15:50Ján, Katarína, Ján, Ladislav
20.7.2021Utorok7:00Frída a Martin


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava
21.7.2021Streda7:00Janka a Ján, Helena a Martin


15:50Anna, manžel František a † z rodín Gačovej a Dorkovej
22.7.2021Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Andreu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
23.7.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou


15:50Antónia
24.7.2021Sobota7:50Ladislav


18:00Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre Martinu s rodinou
25.7.2021Nedeľa9:00Za duše v očistci


11:00Mikuláš


16:00Poďakovanie za 50 r. života Petra s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Úmysly 11. – 18. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.7.2021Nedeľa9:00Ján, Jozef, Juraj


11:00Tomáš


16:00Alžbeta (1. výročie)
12.7.2021Pondelok7:00Uctenie zajatia Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Ján Anna, Ján, Michal
13.7.2021Utorok7:00Uctenie odsúdenia Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Za zdravie pre Máriu
14.7.2021Streda7:00Uctenie vysmievania Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Ján, Katarína, Mária a Jozef
15.7.2021Štvrtok7:00Uctenie rán a bolestí Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Marián (nedožitých 81 rokov)
16.7.2021Piatok7:00Uctenie pohrebu Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuboslava s rodinou
17.7.2021Sobota7:50Uctenie zmŕtvychvstania Pána Ježiša za dušu v očistci


18:00Za zdravie pre Jozefa
18.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana, OFMConv.


11:00Alžbeta a Mária


16:00Alžbeta a Ján

Oznamy 15. nedeľa v období cez rok

 1. Dnes na Mariánskej hore slávime oktávu sviatku Navštívenia Panny Márie. Svätú omšu o 14:30 bude v exteriéri sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.
 2. V piatok 16.7.2021 budeme sláviť spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 16:00.
 3. Od pondelka do soboty prebiehajú v našom kláštore „Prázdniny u minoritov.“ Prihlásilo sa niekoľko študentov, s ktorými budeme dopoludnia pracovať v kláštore a popoludní navštevovať zaujímavé miesta v okolí. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete nám upiecť koláč. Ďakujeme.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcich v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, otec biskup Ján Kuboš nás povzbudzuje, aby sme podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101. Viac info na caritas.sk.
 7. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka Prebl. Panny Márie Karmelskej
  • v sobotu spomienka sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov