Mesiac: apríl 2024

Strom s koreňmi

Strom s koreňmi

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vieme byť veselí, ale vieme byť aj smutní. Aj radosť, aj smútok majú svoje príčiny. Tešíme sa, keď sa nám niečo podarí, keď niečo dostaneme, keď sme s kamarátmi. Naopak, smutní sme, keď nám veci nevychádzajú, keď o niečo prichádzame alebo keď sme sami. Aby naša radosť bola úplná, Pán Ježiš nás dnes pozýva, aby sme s ním boli stále spojení, lebo len On môže dať nášmu životu ten najhlbší zmysel.

Continue reading „Strom s koreňmi“
Čo hovorí ovečka Pastierovi

Čo hovorí ovečka Pastierovi

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes je nedeľa dobrého Pastiera. Pastierom je Pán Ježiš, ovečkami sme my. Čo by Pastier povedal svojím ovečkám? Kde nájdu dobrú pašu, že ich ochráni, že ich má rád… Čo by ovečka povedala svojmu Pastierovi?

Nakreslite ovečku, dajte jej svoje meno a napíšte, čo by ste vy – ako taká ovečka – povedali svojmu Pastierovi, ktorým je Pán Ježiš.

Podpíšte sa a v nedeľu 28. apríla pred svätou omšou o 11:00 prineste vaše dielo do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Úmysly 28. apríl – 5. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
28.4. Nedeľa9:00Katarína Schwarzbacherová (20. výročie)
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Dominiku a Ivetu
16:00z rodín: Vitková, Tarbajová a Bigasová
29.4. Pondelok7:00Ján, Milan, Miroslav
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Moniku (50 rokov)
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Katarínu
30.4. Utorok7:00Jozef a Mária Glejduroví
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí z ľahostajnosti zanedbávali prijímanie svätých sviatostí.
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Rastislava a jeho rodinu
1.5. Streda7:00Katarína a Gustáv
15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
+ bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
2.5. Štvrtok7:00z rodiny Šurcovej
15:50Mária
Za povolania
3.5. Piatok7:00Martin, Monika a Ján
Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pomoc
pre Rastislava a Lukáša
15:50z rodiny Hvilovej a Kaľavskej
4.5. Sobota7:50Odprosenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
príbuzní
5.5. Nedeľa9:00Jozef, Zuzana, Jozef
Nem. 9:30Rastislav
11:00Za rodiny
16:00Prosba o obrátenie Emila

Oznamy 5. Veľkonočná nedeľa (28.4.2024)

 1. Liturgický kalendár
  ◦ v pondelok sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
  ◦ v stredu spomienka sv. Jozefa, robotníka
  ◦ v štvrtok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  ◦ v piatok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
  ◦ v sobotu spomienka sv. Floriána, mučeníka
 2. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  ◦ v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00.
  ◦ v Bazilike sv. Jakuba: polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 18:00.
  Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia;
 3. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 4. Od stredy sa začíname modliť májové pobožnosti:
  ◦ V našom kostole v sobotu po rannej svätej omši a ostatné dni o 15:30.
  ◦ Vo farskom kostole počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50.
  ◦ Na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
 6. V piatok o 17:00 vás pozývame do Mestského divadla v Levoči na diskusiu s psychologičkou Janou Bieščad Vindišovou o problémoch ľudí dnešnej doby. Hlavnou témou bude čoraz rozšírenejšia nechuť mladých ľudí žiť. Vstup je zdarma.
 7. Účastníkom púte Rádia Lumen do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. mája, oznamujeme, že
  • autobus organizovaný bratmi minoritmi odchádza o 4:00 zo zastávky „Prešovská“ (smer Spišský Štvrtok). Návrat vo večerných hodinách.
  • autobus organizovaný farnosťou odchádza o 4:45 z Námestia Majstra Pavla, od sochy Ľudovíta Štúra, s ďalším možným nástupom na autobusovej stanici.
 8. V sobotu 11. mája sa na Mariánskej hore bude konať Misijná púť detí. Na svätej omši o 12:30 budú spievať levočskí eRkári. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť, pozývame na tri nácviky. Prvý bude tento piatok o 17:00 v spevokolni na fare. Druhý nácvik bude v sobotu o 17:00. A posledný nácvik bude v piatok 10. mája o 17:00. Nácviky budú trvať približne 1 hodinu.
 9. Pri vchode do kostola sme umiestnili platobný terminál, pomocou ktorého nás môžete podporiť aj bezhotovostne. Na požiadanie vieme vystaviť doklad o platbe, prípadne platbu vrátiť.
 10. Oznamy farského kostola
  • Vo štvrtok o 17:45 pozývame do Baziliky sv. Jakuba na adoráciu, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
  • V sobotu o 9:30 bude v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore fatimská sobota.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • V dňoch 5. – 7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra – jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.

Oznamy 4. Veľkonočná nedeľa (21.4.2024)

 1. Dnešnú nedeľu vás pozývame na Deň otvorených dverí:
  1. v našom kláštore v Levoči od 14:00 do 16:00.
  2. v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Program nájdete na výveske.
 2. V utorok oslávi meniny pápež František. Spomeňme si na neho v našich modlitibách. Jeho krstným patrónom je svätý Juraj (po španielsky Jorge [Chorche]).
 3. V utorok pokračujeme vo Veľkej novéne pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 4. V stredu si pripomenieme 385. výročie vstupu brata Štefana Iglódyho do nášho rádu. O 19:00 môžete na našom YouTube kanáli (youtube.com/@reholaminoritov) sledovať online premiéru dokumentárneho filmu brat Štefan.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 sa v kostole uskutoční mládežnícka adorácia a v miestnosti oproti sakristii stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie O upratovanie kostola prosíme mladých zo Spoločenstva EDEN.
 6. V sobotu sa uskutoční eRko výlet do Starého Smokovca. Deti navštívia zábavnú galériu Tricklandia a Krížovú cestu na Peknú vyhliadku. Cena 17€. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z našej stránky.
 7. V sobotu 4. mája sa uskutoční už tradičná púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorej sa zúčastní aj náš otec biskup František Trstenský. Z Levoče pripravujeme dva autobusy:
  1. Sestry vykupiteľky v spolupráci s farnosťou Levoča – prihlásiť sa môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba do 28. apríla.
  2. Bratia minoriti v spolupráci s farnosťou Spišský Štvrtok – prihlásiť sa môžete v sakristii minoritského kostola alebo na t. č. 0902 122 985.
 8. Otec biskup František informuje o výške zbierok, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v našej Spišskej diecéze a zároveň ďakuje za vašu štedrosť:
  1. zbierka „Boží hrob“: 209 844,95 €
  2. zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom: 115 780,20 €
 9. Liturgický kalendár
  1. v utorok spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
  2. v stredu spomienka sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, člena nášho rádu
  3. v štvrtok sviatok sv. Marka, evanjelistu
 10. Oznamy farského kostola
  • V sobotu, 27. apríla 2024, sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Začiatok o 9:30 pred Mestským divadlom.

Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení.

Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule

Úmysly 21. – 28. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
21.4. Nedeľa9:00Jozef, Pavol
Nem. 9:30Prosba o oslobodenie pre Janku
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Ondreja a Máriu s rodinou
16:00Jozef, Vladimír a rodičia
22.4. Pondelok7:00Jozef Polovka
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí zo zvyku hrešili
a len zázrakom Božej milosti môžu byť zachránené.
rodičia Pavol a Helena
Poďakovanie za 90 rokov života Juraja
a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov
23.4. Utorok7:00Poďakovanie za 30 rokov života vnučky Lívie
a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov
15:50Martin
manžel Pavol
24.4. Streda7:00Prosba o Božie požehnanie
pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
15:50Juraj
Anna
25.4. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Mareka Polovku
Mária Tomičová
15:50Anna
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre MUDr. Petra Kizeka
26.4. Piatok7:00Jozef, Eduard, Jozef
15:50Marta
Adrián
27.4. Sobota7:50Mária Nováková (8. výročie) a ostatní zosnulí z rodín: Nováková, Dvorčáková a Tomečková
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a Dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú
Michal
28.4. Nedeľa9:00Katarína Schwarzbacherová (20. výročie)
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku a Ivetu
16:00z rodín: Vitková, Tarbajová a Bigasová
Máte tu niečo na jedenie?

Máte tu niečo na jedenie?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš si dnes pýta od vystrašených učeníkov niečo na jedenie. Ponúknu mu rybu, ktorú pred ich očami zje. Ešte predtým im ukazuje rany po klincoch na svojom tele, ktorých sa môžu aj dotknúť. To všetko preto, aby ich presvedčil, že je skutočný. Že vstal z mŕtvych.

Continue reading „Máte tu niečo na jedenie?“

Oznamy 3. Veľkonočná nedeľa (14.4.2024)

 1. V utorok začíname Veľkú novénu (9 utorkov) pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 2. V stredu 17. apríla si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna. O 15:15 sa budeme v našom kostole budeme modliť cestu svetla, ktorá je veľkonočným pokračovaním krížovej cesty.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 4. Na budúcu nedeľu (Dobrého pastiera) vás pozývame na Deň otvorených dverí:
  1. v našom kláštore v Levoči od 14:00 do 16:00.
  2. v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule. Program nájdete na výveske.
 5. V sobotu 27. apríla sa uskutoční eRko výlet do Starého Smokovca. Deti navštívia zábavnú galériu Tricklandia a Krížovú cestu na Peknú vyhliadku. Cena 17€. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z našej stránky.
 6. V sobotu 4. mája sa uskutoční už tradičná púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove, na ktorej sa zúčastní aj náš otec biskup František Trstenský. Z Levoče pripravujeme dva autobusy:
  1. Sestry vykupiteľky v spolupráci s farnosťou Levoča – prihlásiť sa môžete v sakristii Baziliky sv. Jakuba do 28. apríla.
  2. Bratia minoriti v spolupráci s farnosťou Spišský Štvrtok – prihlásiť sa môžete v sakristii minoritského kostola alebo na t. č. 0902 122 985.
 7. Pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla Acutisa sa vo štvrtok 9. mája v Poprade uskutoční Carlova kvapka krvi. Darcov krvi prosíme, aby sa vopred zaregistrovali na stránke kapitula.sk/kvapka_krvi. Súčasťou programu bude aj svätá omša s otcom biskupom Františkom v Konkratedrále Sedembolestnej Panny Márie. Viac informácií na výveske.
 8. Rodičom s malými deťmi dávame počas svätých omší do dispozície miestnosť oproti sakristii. Prístupná bude až tesne pred začiatkom svätej omše, pretože dovtedy tam zvykneme spovedať. Miestnosť je vybavená reproduktorom – ďalej ju budeme zariaďovať na základe vašich podnetov.
 9. Počas tretej etapy našej cesty s emauzskými učeníkmi nás otec biskup František pozýva, aby sme si doma vedľa kríža umiestnili misku, do ktorej budeme za všetky svoje obetné dary (chvály, utrpenia, modlitby, práce) dávať kamienok. Každý kamienok z našej cesty kresťana je iný, má inú váhu a iný tvar. Kristus ich však premieňa svojou dokonalou obetou. Toto jednoduché gesto môže zviditeľniť našu spoluúčasť na obete svätej omše. Každú nedeľu môžeme tieto kamienky prinášať na svätú omšu, kde ich odovzdáme ako symbol svojich nedokonalých darov do pripravenej nádoby na stolíku s obetnými darmi alebo na oltári sv. Františka.
 10. Z farských oznamov:
  • Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Intenzívnejšie pamätajme na tento úmysel a modlime sa za nové duchovné povolania.
  • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po svätej omši bude moderovaná adorácia.
  • Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

Úmysly 14. – 21. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
14.4. Nedeľa9:00Rudolf, Alžbeta, Ján, Juraj, Matej, Mária
Nem. 9:30Prosba o zdravie pre Martinu
11:00Jana (1. výročie)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí obhajovali vieru
15.4. Pondelok7:00rodičia z oboch strán
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre otca Rastislava a Danielu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre primára MUDr. Jaroslava Barlu
16.4. Utorok7:00Prosba o milosť pokánia,
uzdravenia od závislosti a pokoj v rodine
15:50Jozef
starí rodičia
17.4. Streda7:00Ondrej, Dorota a Oľga Draveckí
15:50Ján, Mária
Ľuboslav
18.4. Štvrtok7:00Za nenarodené deti a duše v očistci
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku
Za dielo Kruciáty oslobodenia človeka
a klientov Domu sv. Františka
19.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Hanu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu
Prosba o dary Ducha Svätého
a psychické uzdravenie pre Lucku
20.4. Sobota7:50Jozef, Mária, Terézia
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Alžbetu a Máriu
21.4. Nedeľa9:00Jozef, Pavol
Nem. 9:30Prosba o oslobodenie pre Janku
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Ondreja a Máriu s rodinou
16:00Jozef, Vladimír a rodičia
Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Na druhú veľkonočnú nedeľu oslavujeme Božie milosrdenstvo. Pripomína nám to aj obraz Pána Ježiša v našom kostole. Pán Ježiš je v žiarivom bielom odeve, čo môže byť odkazom na Jeho zmŕtvychvstanie. Pravou rukou nám žehná/odpúšťa a ľavou rukou ukazuje na svoje srdce, z ktorého vychádzajú dva lúče: červený a bielo-modrý. Červený symbolizuje Ježišovu lásku k nám a bielo-modrý očistenie / odpustenie. Nápis „Ježišu, dôverujem Ti“ nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli žiadať Ježiša o odpustenie. Lebo cez svoju sekretárku, sestru Faustínu, nám pripomína, že milosrdenstvo má prednosť pred spravodlivosťou.

Continue reading „Božie milosrdenstvo“