Mesiac: júl 2022

Úmysly 31. júl – 7. august 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
31.7.2022Nedeľa9:00manžel Jozef (25. výr. smrti)


11:00Alžbeta a † z rodiny Novotnej, Rákošovej a Sújovej


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu
1.8.2022Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Kamila s rodinou


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
2.8.2022Utorok7:00Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Annu


15:50Štefan
3.8.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou


15:50mamka Mária


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci rehole
4.8.2022Štvrtok7:00Juliana a Ján


15:50 Za dar zdravého dieťaťa pre Dominiku


15:50Za povolania
5.8.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a celú rodinu


15:50Štefan
6.8.2022Sobota7:50Jozef Richvalský
7.8.2022Nedeľa9:00Jozef a Helena Gibaloví


11:00Štefan, Mária, Štefan


16:00Na chválu, česť a slávu nebeského Otca

Oznamy 18. nedeľa v období cez rok (31.7.2022)

 1. V pondelok od 21:00 do 22:00 bude v našom kostole poklona Sviatosti oltárnej s modlitbami a meditatívnymi spevmi na vyjadrenie vďačnosti za dar odpustkov Porciunkuly.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 3. V utorok vo františkánskej rodine slávime sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule. Počas svätých omší o 7:00 a 15:50 si pripomenieme dar odpustkov, ktoré vyprosil svätý František z Assisi pre kostolík Porciunkula. Odpustky boli rozšírené na všetky kostoly menších bratov, neskôr aj na farské kostoly a baziliky minor. Od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec. Po svätej omši o 15:50 pozývame na agapé.
 4. Od stredy do budúceho štvrtka po svätej omši o 18:00 bude v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí novéna k úcte svätej Filomény. Novéna bude vysielaná Rádiom Mária.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Vo štvrtok o 21:00 bude na Mariánskej hore posvätný ruženec a svätá omša z príležitosti Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ktorá je duchovne spojená s oboma našimi bazilikami – Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste.
 7. V piatok na Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 8. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje vsdp. Ľubomír Vojtašák, dekan v Spišských Vlachoch.
 9. V sobotu bude v Zákamennom Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. O 9:30 Fatimská sobota, o 10:30 sv. omša, ktorú bude celebrovať o. bp. Ján Kuboš. Celú slávnosť bude v priamom prenose vysielať Rádio Lumen.
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • vo štvrtok spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • v piatok spomienka Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v sobotu sviatok Premenenie Pána
Pozývame na detský tábor do Brehova

Pozývame na detský tábor do Brehova

Aj tento rok chystáme tábor v Brehove pre chlapcov a dievčatá vo veku od 7 do 13 rokov v termíne 5.-12. august 2022. Cena tábora je 100€. Prihlásiť sa môžete mailom (adresa na plagáte nižšie) alebo osobne u brata Tomáša M. Vlčeka do konca júla 2022.

Pre lepšiu predstavu, náš minuloročný tábor vyzeral takto: https://minoriti.sk/aktuality/levoca/10499-minoritsky-detsky-tabor

Continue reading „Pozývame na detský tábor do Brehova“

Oznamy 16. nedeľa v období cez rok (17.7.2022)

 1. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 2. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná odpustová sv. omša ku cti sv. Jakuba, apoštola.
 3. Budúca nedeľa je z ustanovenia Svätého Otca Františka Svetovým dňom starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Pre tohtoročný 2. svetový deň napísal pápež František posolstvo, ktorého hlavnou myšlienkou sú slová žalmu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Posolstvo, ako aj modlitbu seniora si môžete prečítať na našej výveske, aj na našej stránke.
  V tento deň je  možné získať úplné odpustky, ktoré je možné tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci. Podmienky získania odpustkov sú: sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Odpustky môžu získať:
  • starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 … zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;
  • veriaci, ktorí „osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier.“
  • chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. sa duchovne pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.“
 4. V našom chráme budú všetky sv. omše slávené z príležitosti tohto dňa.
 5. Farnosť Kluknava pozýva veriacich na púť k sv. Anne. Program púte je na výveske aj na našej webovej stránke.
 6. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok sviatok sv. Márie Magdalény
  • v sobotu sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Úmysly 17. – 24. júl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
17.7.2022Nedeľa9:00Margita


11:00Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana
18.7.2022Pondelok7:00Pavol a Helena


15:50Jozef Petrovič


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexa (50 r.)
19.7.2022Utorok7:00Pavol


15:50František, Helena, Margita, Adolf, Žofia
20.7.2022Streda7:00manžel Ľubomír


15:50František
21.7.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


15:50Margita
22.7.2022Piatok7:00Milan a Ján


15:50svatovci Jozef a Helena
23.7.2022Sobota7:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
24.7.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a † Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Petru a Jozefa (10 výr.)


16:00Ladislav a Emil

Oznamy 15. nedeľa v období cez rok (10.7.2022)

 1. Dnes je na Mariánskej hore oktáva hlavnej púte. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. V piatok je vo Františkánskej duchovnej rodine sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. V sobotu je spomienka Prebl. Panny Márie Karmelskej. O 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 5. Ďakujeme ženám, ktoré upiekli pre mladých, čo boli u nás na tzv. Prázdninách u minoritov. Vďaka Vám sladké nechýbalo ani na túrach, ani v kláštore. Mladí stihli namaľovať mreže na 6 oknách, ako aj popracovať na 4 oknách.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
  • v piatok sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v sobotu spomienka Prebl. Panny Márie Karmelskej

Úmysly 10. – 17. júl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.7.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Martu


11:00Michal, Zuzana


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tatianu
11.7.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra Ochotníckeho a jeho rodinu


15:50z rodiny Nováková, Dvorčáková, Tomečková, Tarbajová, Vitková
12.7.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava Ochotníckeho a jeho rodinu


15:50Za duševné a duchovné uzdravenie Zuzany
13.7.2022Streda7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
14.7.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


15:50Martin (1. výr.) a † rodičia
15.7.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Matísovú


15:50Štefan
16.7.2022Sobota7:50rodičia Jozef a Anna
17.7.2022Nedeľa9:00Margita


11:00Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana

Oznamy 14. nedeľa v období cez rok (3.7.2022)

 1. Dnes je program svätých omší u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00; v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00; v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude; na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 2. Od pondelka do soboty 10 mladých bude u nás tráviť tzv. Prázdniny u minoritov – dopoludnia práca pri kláštore, popoludní výlety do okolia. Ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo niečo upiecť, budeme vďační.
 3. V utorok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Poriadok svätých omší bude u nás ako v nedeľu: 9:00, 11:00 a 16:00; v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00; v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude; na Mariánskej hore: 10:00 a 17:00.
 4. Vo štvrtok od 8:00 do 13:00 bude na Mariánskej hore program v rámci púte kresťanských seniorov. O 9:30 bude slúžiť svätú o. bp. Ján Kuboš.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 6. V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 380€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov
  • v stredu spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Úmysly 3. – 10. júl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
3.7.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre Katarínu


11:00Jolana


16:00Pavel Suchý
4.7.2022Pondelok7:00Daniela, Peter, Agnesa


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
5.7.2022Utorok9:00Mária, Vasil, Mária, Anna


11:00Prosba o uzdravenie Dávida


16:00Odprosenie za hriechy proti životu
6.7.2022Streda7:00Jozef Richvalský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci rehole
7.7.2022Štvrtok7:00Za duše v očistci


15:50Milan, Antónia, Olena a za duše v očistci


15:50Za povolania
8.7.2022Piatok7:00Ján, Irena a Elfrída Staš


15:50Elena a Štefan
9.7.2022Sobota7:50Mária, Jozef a Agnesa
10.7.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Martu


11:00Michal, Zuzana


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tatianu