Mesiac: október 2020

Úmysly 25.10. – 1.11.2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.10.2020Nedeľa9.00Za zdravie pre Stanislava


11.00Za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie za 80 r. života Jolany


11.00Poďakovanie za 25 r. manželstva


16.00Anna, Ján, Mária, Jozef


18.00Za rodinu Jozefa a Márie a ich detí s rodinami
26.10.2019Pondelok7.00rodičia Kavuličoví a Poklaemboví


15.50z rodiny Zuberskej


15.50Ondrej a Mária
27.10.2019Utorok7.00Mária a Štefan


15.50Za dary Ducha Svätého, zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu
28.10.2020Streda7.00Milan


15.50z rodiny Papajovej


15.50Poďakovanie za 25 r. manželstva
29.10.2020Štvrtok7.00František


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Jozefa a Helenu


15.50z rodiny Jozefčákovej
30.10.2020Piatok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre krstné deti


15.50Za Petra s rodinou


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku (50 r.) s rodinou
31.10.2020Sobota7.50Milan


7.50z rodiny Blaščákovej
1.11.2020Nedeľa9.00Michal


11.00Štefan


16.00Beata


18.00

Oznamy 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 1. Vzhľadom na zákaz vychádzania od 24.10. do 1.11. 2020 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb, zároveň nebude v našom chráme ani poklona Sviatosti oltárnej. Úmysly svätých omší slúžime počas svätej omše v ten deň, ako sú zapísané, prípadne v najbližšom možnom termíne. Úmysly sú zverejnené webovej stránke nášho kláštora: levoca.minoriti.sk
 2. Priamy prenos nedeľnej svätej omše o 11.00 môžete sledovať prostredníctvom https://www.youtube.com/watch?v=WolxTNm0-kY
 3. Úplné odpustky pre zomrelých pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha môžu byť kvôli pandémii presunuté z 2. novembra na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
 4. Úplné odpustky pre zomrelých od 1. do 8. novembra spojené s návštevou cintorína bude možné tento rok kvôli pandémii získať celý november.
 5. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky za zosnulých na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
 6. Priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožnosti v nedeľu 1. novembra o 15.00 môžete zapísané na lístkoch vhodiť do poštovej schránky kláštora.
 7. Zbierku na misie ste v našom chráme podporili sumou 235 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 8. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka bl. Bonaventúru z Potenzy, kňaza
 • streda – sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Úmysly 18. – 25. október 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.10.2020Nedeľa9.00Za obrátenie a moc Ducha Svätého pre Samuela


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


18.00Cecília
19.10.2019Pondelok7.00Žofia a Pavol


15.50Serafín, František, Veronika,


15.50Za obrátenie Tibora
20.10.2019Utorok7.00Mária, Anna, Štefan


15.50Za dary Ducha Svätého, zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu
21.10.2020Streda7.00Peter a Jozef


15.50Michal a Mária
22.10.2020Štvrtok7.00Za Božie požehnanie pre rodinu Poklembovú, Bajerovú a Krajčíkovú


15.50Ján, Anna, Katarína, Ján, Mária
23.10.2020Piatok7.00brat Anton


15.50Poďakovanie za 44 r. spoločného života
24.10.2020Sobota7.50Ladislav


15.50O dar viery pre Karin
25.10.2020Nedeľa9.00Za zdravie pre Stanislava


11.00Za zdravie, Božie požehnanie a poďakovanie za 80 r. života Jolany


11.00Poďakovanie za 25 r. manželstva


16.00Anna, Ján, Mária, Jozef


18.00Za rodinu Jozefa a Márie a ich deti s rodinami

Oznamy 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 1. Kvôli obmedzeniu počtu osôb na jednej sv. omši na 6, svätých omší sa môžu prednostne zúčastniť tí, na koho úmysel budú slúžené. U nás sa poriadok sv. omší nemení: v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00, 18.00; v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, 18.00; v sobotu o 6.30, 19.00; v nedeľu o 8.00, 19.00.
 2. Úmysly svätých omší sú zverejnené aj na novej stránke nášho kláštora levoca.minoriti.sk, resp. na webe farnosti farnostlevoca.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej bude v našom chráme prebiehať po celý týždeň. Začne po rannej sv. omši, ukončená bude pred večernou sv. omšou. T.j. pondelok – piatok od 7.30 do 15.30; v sobotu od 8.30 do 15.30, v nedeľu od 9.30 do 10.30 a od 11.30 do 15.30. Prosíme, aby ste zachovávali obmedzenie maximálneho počtu šiestich osôb v chráme.
 4. Vysluhovanie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore, príp. telefonicky na t.č. 053 451 4570, alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk resp. na fare osobne, príp. na t.č. 053/451 23 47, či mailom levoca@kapitula.sk V kostole spovedáme v pondelok až piatok od 15.15 do 15.45 za zachovania pandemických opatrení. 
 5. Pozývame rodiny, katechétov a učiteľov, aby sa s deťmi dnes alebo zajtra zapojili do celosvetového podujatia Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Môžete sa aj prihlásiť na webovej stránke miliondeti.sk.
 6. Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Misie môžete finančne podporiť cez e-zbierku prostredníctvom internetovej stránky http://www.misijnediela.sk/podpora/ alebo priamo na ich účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503, variabilný symbol: 1810, do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. V našom chráme bude na tento účel do budúcej nedele vyhradená označená pokladnička pri vchode (tam, kde bývali pohľadnice).
 7. Na chod nášho kostola a kláštora môžete prispieť do označenej pokladničky pri vchode (pri časopisoch).
 8. Priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožnosti v nedeľu 1. novembra o 15.00 môžete zapísané na lístkoch vhodiť do pokladničky pri vchode kostola.
 9. Napriek pandemickej situácii v piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej so zachovaním maximálneho počtu 6 osôb.
 10. V noci z 24. na 25. októbra (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 3 hodine letného času posúvame hodiny na 2 hod. stredoeurópskeho času.
 11. Liturgický kalendár:
 • utorok – spomienka bl. Jakuba Strepu, biskupa
 • štvrtok – spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
 • piatok – spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Oznamy 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 1. Sväté omše
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7.00, 15.50;
   • v sobotu o 7.50, 15:50 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00, 16.00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00;
   • v sobotu o 6.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.00;
   • v nedeľu o 6.00, 7.00 (pre seniorov), 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 17.00 (pre seniorov), 19.00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v pondelok až sobotu o 6.00
   • (nedeľné sv. omše o 14.30 sú zrušené);
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 8.00, 9.00, 10.00 (pre seniorov), 11.00 (17.00 je zrušená).
 2. Z dôvodu pandémie slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 3. Októbrové ružencové pobožnosti počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15.
 4. Prednáška v rámci Diecéznej školy viery sa z dôvodu pandémie bude realizovať len online formou.
 5. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. Pozývame rodiny, katechétov a učiteľov, aby sa s deťmi v nedeľu 18. alebo v pondelok 19. októbra zapojili do celosvetového podujatia Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Môžete sa aj prihlásiť na webovej stránke miliondeti.sk.
 7. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
 8. Minulú nedeľu sa v zbierke na dobročinné diela Svätého Otca vyzbieralo 445€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Môžete si ho vziať pri východe z kostola.
 10. Liturgický kalendár:
  • štvrtok – spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
  • piatok – spomienka sv. Margity Márie Alacoque, panny
  • sobota – spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Oznamy Slávnosť svätého Františka

 1. Dnes slávime slávnosť svätého Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa o 10.15 budú modliť Františkánsky ruženec. Zbierka počas svätých omší je určená na dobročinné diela Svätého Otca, tzv. Halier sv. Petra. Kto by chcel, môže prispieť aj priamo na účet zbierky: SK52 0900 0000 0001 0138 0460.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15.
 3. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 4. V piatok o 19.00 bude z nášho chrámu vysielať spoločenstvo Pavol na svojom Yuotubovom kanály a Facebookovej stránke prenos prednášky o. Milana Zalehu, CSsR na tému „Stúpajú a síl im stále pribúda.“
 5. Z dôvodu pandémie slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 6. Katechézyna piatkových večerných svätých omšiach za účasti detí a birmovancov v Bazilike sv. Jakuba nebudú.  Deti, mládež a rodičov povzbudzujeme, aby využili možnosť prísť na slávenie svätej omše v rôznom čase počas týždňa. Príprava na sviatosť birmovania a na prvé sväté prijímanie sa až do ukončenia tejto situácie bude uskutočňovať prostredníctvom školských katechéz kaplánov a rehoľných sestier v školách.
 7. Sväté omše
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7.00, 15.50;
   • v sobotu o 7.50, (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00, 16.00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00;
   • v sobotu o 6.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.00;
   • v nedeľu o 6.00, 7.00 (pre seniorov), 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 17.00 (pre seniorov), 19.00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v pondelok až sobotu o 6.00
   • (nedeľné sv. omše o 14.30 sú zrušené);
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 8.00, 9.00, 10.00 (pre seniorov), 17.00.
 8. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Môžete si ho vziať pri východe z kostola.
 9. Liturgický kalendár:
  • pondelok – spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • streda – spomienka Ružencovej Panny Márie