Autor br. Tomáš M.

Oznamy 4. pôstna nedeľa (19.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 budú v našom kostole viesť krížovú cestu mladí zo spoločenstva Eden.
 2. V pondelok bude slávnosť svätého Jozefa, Ženícha Panny Márie. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00; u nás o 7:00 a o 15:50.
 3. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu u nás viesť naši miništranti. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 5. V piatok, sobotu a nedeľu vždy o 15:30 pozýva spoločenstvo Modlitby matiek do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany presvätej Bohorodičky na spoločné modlitby.
 6. V sobotu je slávnosť Zvestovania Pána. Sväté omše z tejto slávnosti budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:30 a 8:00. O 7:45 bude spoločná modlitba sv. ruženca a po nej sv. omša za všetkých členov ružencového bratstva. V našom kostole bude sv. omša o 7:50. Je to zároveň Deň počatého dieťaťa – na stolíku vzadu Vám ponúkame deklaráciu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov).
 7. V sobotu o 9:30 bude stretnutie laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude pred divadlom.
 8. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 2:00 na 3:00
 9. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť spoločenstvo Pavol. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu (v Iraku, Sýrii a Libanone).

Úmysly 19. – 26. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.3.2023Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta


11:00Za rodiny


16:00Jozef a Eduard
20.3.2023Pondelok7:00Milan


15:50Jozef a Mária Fottovi


15:50rodičia a súrodenci z rodiny Bobkovej
21.3.2023Utorok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Petra, Miroslava a Darinu


15:50Adrian


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
22.3.2023Streda7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Moniku, Annu a Lenku


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú


15:50Alfonz
23.3.2023Štvrtok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Slavomíra, Alenu a Petra


15:50Ján, Anna, Michal, Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
24.3.2023Piatok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého v našich rodinách


15:50z rodiny Válekovej


15:50Za duševné a telesné zdravie pre Dávida
25.3.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pitorákovú


7:50Poďakovanie za 80 r. života Márie
26.3.2023Nedeľa9:00Peter


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jendralovú a Pavelovú


16:00Milan, Štefan, Andrej, Mária, Anna
Vďačnosťou k láske

Vďačnosťou k láske

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Boh skrze Mojžiša vyviedol vyvolený národ z egyptského otroctva. Izraeliti však veľmi rýchlo zabudli na Božiu dobrotu, ochranu, zázraky a začínajú reptať…

Svätý Pavol nám pripomína čnosti, ktoré potrebujeme pre život: vieru, nádej a lásku. Viera nám dáva schopnosť „oprieť sa“ o Boha. Nádej nám pomáha vymaniť sa z každodenných ťažkostí a vykročiť za lepším zajtrajškom. No a láska dáva všetkému hlbší zmysel.

Continue reading „Vďačnosťou k láske“

Oznamy 3. pôstna nedeľa (12.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 2. V pondelok si pripomenieme 10. výročie zvolenia pápeža Františka za 265. nástupcu svätého Petra. Pamätajme na Svätého Otca vo svojich modlitbách.
 3. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Ružencového bratstva. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. Na budúcu nedeľu o 15:00 pozývame na krížovú cestu do nášho kostola. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 6. Dávame vám do pozornosti pôstny projekt s názvom Podeľme sa! Je odobrený aj otcom biskupom Jánom Kubošom. Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty: vybudovanie 3 bytových jednotiek v bratislavskej Petržalke pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi a oprava a zateplenie strechy na budove sociálneho nájomného bývania v Mestskej časti Košice – Pereš. Viac informácií nájdete na plagáte a na: podelmesa.org/ Projekt môžete podporiť aj prostredníctvom účtu: SK08 3100 0000 0040 4002 9180

Úmysly 12. – 19. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.3.2023Nedeľa9:00Martin Petrovič


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rastislava a Lýdie


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Pavla, syna Pavla a celú rodinu
13.3.2023Pondelok7:00Štefánia


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50z rodín Nováková, Dvorčáková, Tarbajová, Tomečková, Vitková
14.3.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu a Jozefa


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Margitu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru
15.3.2023Streda7:00Mária a Michal


15:50Milan a Antónia


15:50Imrich
16.3.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Emila Draveckých


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou


15:50Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
17.3.2023Piatok7:00Margita


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Tarbajovú


15:50Ján a Anna a rehoľná sestra Mária Pia
18.3.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou


7:50rodičia Albert a Mária a sestra Katarína
19.3.2022Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta


11:00Za rodiny


16:00Jozef a Eduard
Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Liturgia slova začína odchodom Abrama zo svojej krajiny do neznáma a končí premenením Ježiša na vrchu tábor. Takto môže vyzerať aj naša cesta pôstom/životom… Najskôr prijmeme Božie pozvanie a urobíme nesmelý krok do neznáma a po nejakých útrapách sa stretneme s Ježišom. Na začiatku väčšinou ničomu nerozumieme, ale s odstupom času nám veci môžu začať dávať zmysel…

Continue reading „Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj“

Oznamy 2. pôstna nedeľa (5.3.2023)

 1. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Tomáš.
 2. Večerné sväté omše v tomto týždni v pondelok až stredu budú v Gymnaziálnom kostole.
 3. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Kruciáty oslobodenia človeka.
 4. V piatok o 19:00 bude v našom kostole stretnutie spoločenstva Pavol s hosťami Alenou a Bohušom Živčákovcami z Rieky života z Podolínca na tému: Spoločenstvo – služba – rodina – deti.
 5. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 6. V sobotu po sv. omši o 7:50 bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu a ctiteľov svätého Františka.
 7. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok, ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. O.i. zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske alebo na komisia.sk.
 8. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v našom kostole krížová cesta a o 17:00 na Mariánskej hore.
 9. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity vyzbieralo 750€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 10. Dávame vám do pozornosti pôstny projekt s názvom Podeľme sa! Je odobrený aj otcom biskupom Jánom Kubošom. Tohtoročný finančný výťažok zbierky bude použitý na dva projekty: vybudovanie 3 bytových jednotiek v bratislavskej Petržalke pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi a oprava a zateplenie strechy na budove sociálneho nájomného bývania v Mestskej časti Košice – Pereš. Viac informácií nájdete na plagáte a na stránke www.podelmesa.org. Projekt môžete podporiť aj prostredníctvom účtu SK08 3100 0000 0040 4002 9180.

Úmysly 5. – 12. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
5.3.2023Nedeľa9:00Ján


11:00Jolana, Michal a Rastislav


16:00Ľuboslav
6.3.2023Pondelok7:00Rudolf, Vilma, Zdena


15:50Jozef Richvalský


15:50Mária (nedožité 70. narodeniny)
7.3.2023Utorok7:00Alojz


15:50Mária Mlynárová


15:50Jozef a Mária


15:50Ján Kollár
8.3.2023Streda7:00Alojz


15:50Božie požehnanie pre Dominikánsku rodinu


15:50Imrich, Mária, Imrich
9.3.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka a jeho rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu


15:50Peter
10.3.2023Piatok7:00Mária


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu


15:50Miroslav
11.3.2023Sobota7:50Jozef


7:50 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
12.3.2022Nedeľa9:00Martin Petrovič


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rastislava a Lýdie


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Pavla, syna Pavla a celú rodinu
Aký duch na mňa pôsobí?

Aký duch na mňa pôsobí?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Duch Ježiša hnal na púšť, aby ho diabol pokúšal. (Evanjelium podľa Matúša 4,1). Vidíme, že na Ježiša pôsobí Boží duch a aj zlý duch. A keďže aj človekom, určite na neho pôsobil aj jeho ľudský duch.

Počas pôstu môžu títo duchovia pôsobiť aj na nás. Ako ich môžeme spoznať? K čomu nás pobádajú? Naučme sa to na základe úryvkov z Božieho slova, ktoré sme túto nedeľu počuli.

Continue reading „Aký duch na mňa pôsobí?“

Oznamy 1. pôstna nedeľa (26.2.2023)

 1. Dnes je počas všetkých sv. omší jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.
 2. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 4. V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tento úmysel sa v našom kostole budeme modliť v sobotu počas svätej omše.
 5. Od stredy do piatku bude v našom kláštore prebiehať vizitácia provinciálneho ministra brata Mariána Gołąba z Krakova.
 6. Vo štvrtok po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Františkánskeho svetského rádu svätého. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 8. Od piatku sa po sv. omši o 18:00 začínajú na fare predmanželské náuky pre snúbencov.
 9. V piatok o 20:00 pozývame mužov a mládencov na nočnú krížovú cestu. Začiatok bude v Kostole Ducha Svätého. Dĺžka cca 20 km (Levočskými vrchmi), predpokladané ukončenie o 1:00 hod.
 10. V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba bude vysluhované pomazanie chorých chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
 11. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 12. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť br. Tomáš. O 17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 13. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok,ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. Okrem iného zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske alebo na komisia.sk.
 14. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Anežky Českej, panny, členky 2. rádu