Autor br. Tomáš M.

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (10.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii. Preto dnes o 15:00 u nás nebude októbrová pobožnosť.
 4. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 5. V stredu o 20:00 bude na Mariánskej hore sv. omša v rámci akcie októbrová nepretržitá 31 dňová modlitba ruženca.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 8. V sobotu komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk Od nás plánuje účasť brat Tomáš.
 9. Komisia pre mládež našej diecézy pozýva mladých zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Spoločný zber v Levoči plánujeme 23.10.2021.
 10. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Úmysly 10. – 17. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.10.2021Nedeľa9:00Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronu


16:00Štefan, Anna, Cyril, Marián


18:00Michal, Mária, Dušan
11.10.2021Pondelok7:00Za Bohu známe duše v očistci


15:50Ján a Anna, Valent a Mária


15:50Štefan, Mária, Pavol a Jozef
12.10.2021Utorok7:00Za Bohu známe duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (80 r.)
13.10.2021Streda7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína


15:50Valentín Zoričák (30. výročie)
14.10.2021Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra Venglarčíka, pre r. Gallikovú a pre Slavomíra


15:50z rodiny Tarbajová a Nováková


15:50Prosba o šťastný pôrod
15.10.2021Piatok7:00Michal


15:50Za dar zdravia pre rodinu Tarbajovú


15:50Za novomanželov Františka a Zuzanu
16.10.2021Sobota7:50Stavros, Ján, Mária a Ondrej


7:50Miroslav (1. výročie)


18:00František
17.10.2021Nedeľa9:00Anna a Ján; za zdravie pre Emila


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00Juliana a Ján

Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (3.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes si púť na Mariánsku horu konajú bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša.
 4. Dnes po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka do neba.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. V pondelok je slávnosť svätého Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole a patróna cirkevného gymnázia. O 8:30 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná sv. omša za účasti pedagógov a študentov gymnázia. Po nej bude krátka katechéza. O 15:00 členovia Františkánskeho svetského rádu pozývajú do nášho chrámu na modlitbu františkánskeho ruženca. Po nej bude slávnostná sv. omša.
 7. Vo štvrtok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Sv. omša na Mariánskej hore o 16:00, v Levočskej Doline o 17:00.
 8. V piatok o 10:00 bude na Mariánskej hore pútnická sv. omša Domova sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi; v sobotu o 13:00 sv. omša pútnikov farnosti Sasa Zvolen.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 10. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 11. V sobotu o 18:00 pozýva spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka na Mariánsku horu na krížovú cestu, s následnou poklonou Sviatosti oltárnej.
 12. Na budúcu nedeľu je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc pre núdznych na Kube vyzbieralo 780€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk
 16. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Františka z Assisi, zakladateľa troch rádov
  • v utorok spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • vo štvrtok spomienka Ružencovej Panny Márie

Úmysly 3. – 10. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
3.10.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu s rodinou


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kachnicovú


16:00František, Mária, Betka, Jana


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu (80 r.)
4.10.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava


15:50rodičia Ján a Justína


15:50Ondrej, Alžbeta, Juraj
5.10.2021Utorok7:00František a Irena


15:50Irena


15:50Štefan
6.10.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre žiakov a študentov


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
7.10.2021Štvrtok7:00Anny


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou


15:50Za povolania
8.10.2021Piatok7:00František a Irena


15:50Anna, Eduard, Marta


15:50Milan, Antónia
9.10.2021Sobota7:50manžel


7:50z rodiny Šavelovej a † Pavol


18:00Emília a Ján
10.10.2021Nedeľa9:00Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronu


16:00Štefan, Anna, Cyril, Marián


18:00Michal, Mária, Dušan

Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (26.9.2021)

 1. Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Ustanovil ho sv. Pius X. v roku 1914. Pamätajme na migrantov a utečencov v našich modlitbách.
 2. Na dnes otcovia biskupi vyhlásili zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca na Slovensku. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 3. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na púť na Mariánsku horu. Peších pútnikov bude pán kaplán Patrik čakať dnes o 13:30 pri prvej kaplnke, odkiaľ môžete ísť spoločne.
 4. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 10:00.
 7. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 8. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 9. V piatok začínajú Októbrové ružencové pobožnosti. Počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v týždni o 18:00, v sobotu a nedeľu o 18:40.
 10. V piatok po sv. omši o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov našej farnosti. Pozvaní sú všetci, ktorí by chceli konať túto službu.
 11. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
 13. Budúcu nedeľu po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka z Assisi do neba.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v stredu sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • vo štvrtok spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
   panny a učiteľky Cirkvi
  • v sobotu spomienka Svätých anjelov strážcov

Úmysly 26. september – 3. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
26.9.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava (60 r.)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra (45 r.) a pre rodinu


16:00Ján, Rudolf, Milan, Helena, Ján


18:00Jozef a Anna
27.9.2021Pondelok7:00Odprosenie za hriechy proti životu


15:50Štefan
28.9.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Oškrobanú


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a obrátenie pre manžela Vladimíra
29.9.2021Streda7:00Na česť a slávu sv. Michala archanjela


15:50Za zdravie a pevnú vieru pre brata Petra


15:50Michal
30.9.2021Štvrtok7:00Šimon


15:50Mária a Michal
1.10.2021Piatok7:00Za členov spoločenstva P. Pia a za duše v očistci s pomocou levočskej Panny Márie


15:50Ján


15:50Anna
2.10.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Matúša a Miroslavu


7:50Miroslav


18:00manželia Chromí
3.10.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu s rodinou


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kachnicovú


16:00František, Mária, Betka, Jana


18:00
Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Pokoj a dobro! 16. až 19. septembra sa uskutočnili na Mariánskej hore v Levoči duchovné cvičenia Františkánskeho svetského rádu. Tohoročná téma bola: 800 rokov od vydania Memoriale propositi. Exercitátorom bol brat Martin Mária Kollár OFMConv. Zúčastnili sa ich 23 terciári a sympatizanti od Trnavy po Sečovce. Z levočského bratstva sme boli siedmi.

Continue reading „Duchovné cvičenia na Mariánskej hore“

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (19.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v červenej farbe (prvý stupeň ohrozenia). V režime „základ“ môže byť v kostole 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma.
 3. Od pondelka do piatka budú kvôli stmievaniu večerné sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 18:00, v soboty a nedele o 19:00.
 4. V stredu 22.9. sa na Mariánskej Hore uskutoční Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Levoče. Spoločný odchod autobusom o 14:00 hod. zo Sídliska Západ I (Potraviny Milk Agro), so zastávkou Námestie Majstra Pavla pri soche Ľudovíta Štúra.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 6. Na budúcu nedeľu pozývame naše prvoprijímajúce deti a ich rodičov na púť na Mariánsku horu. Kto chce putovať peši o 13:30 vás pán kaplán Patrik bude čakať pri prvej kaplnke pod Mariánskou horou a potom spoločne pôjdete do baziliky.
 7. Otcovia biskupi vyhlásili na budúcu nedeľu zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 8. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu hlásiť do 15.10.2021 buď mailom na levoca@kapitula.sk alebo osobne v sakristii.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   a sv. Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v utorok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • vo štvrtok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 19. – 26. september 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.9.2021Nedeľa9:00Andrej a Helena


11:00Mária


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
20.9.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreu
21.9.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Fabiána a Adama


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre živých členov rodiny a večný život pre zosnulých
22.9.2021Streda7:00Róbert


15:50Za duše v očistci
23.9.2021Štvrtok7:00Juliana a Ján


15:50Žofia a Jozef
24.9.2021Piatok7:00Prosba o zdravie


15:50Ladislav
25.9.2021Sobota7:50Terézia a Jozef


18:00Štefan, Štefan
26.9.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava (60 r.)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra (45 r.) a pre rodinu


16:00Ján, Rudolf, Milan, Helena, Ján

4. ročník Diecéznej školy viery

Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor