Autor br. Tomáš M.

Oznamy 2. veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. veľkonočnú nedeľu.
 2. Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 3. V utorok začína Novéna pred sviatkom svätého Antona. Počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší o 15:50 priblížime život a myšlienky sv. Antona. Po svätých omšiach bude krátka pobožnosť.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  1. nedeľa: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  2. ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
 6. Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. V zbierke „Boží hrob“, ktorá je určená na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi, sa v našom kostole vyzbieralo 1445 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Oznamy našej farnosti nájdete na: farnostlevoca.sk Nachádza sa tam aj zvuková nahrávka katechézy pre deti na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Úmysly 11. – 18. apríl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.4.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Moniku


11.00Za zdravie a Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre Magdalénu a Alenu s rodinami


11.00Ondrej
12.4.2021Pondelok15.50Jozef, Ondrej a Anna


15.50Rozália a Valentín


15.50Pavol a Žofia
13.4.2021Utorok15.50Michal a Mária


15.50Michal


15.50Veronika a Ján
14.4.2021Streda15.50dp. Ladislav Hostinský


15.50Za zdravie Andrei


15.50Ján
15.4.2021Štvrtok15.50kňazi Alex, Anton, Ľudovít


15.50Ján a Mária


15.50Alojz, Michal a Ján
16.4.2021Piatok15.50kňazi Michal, Ján, Jozef


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Martu a Alojza


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
17.4.2021Sobota15.50Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre rodinu Antónie


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu s rodinou


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (60 r.)
18.4.2021Nedeľa11.00Poďakovanie za 75 . Zity s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíru


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku (33 r.)

Ježiš žije! Aleluja!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej sväte omše: Stretnúť zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Navštívte váš kostol a odfotťe alebo nakreslite nejaký symbol zmŕtvychvstalého Pána Ježiša (socha, baranček, paškál, prázdny hrob, vyzdobený kostol…). Prípadne pohľadajte zmŕtvychvstalého Pána Ježiša u vás doma. Ak nám vašu fotky/kresbu pošlete na adresu levoca@minoriti.sk, zverejníme ju na tejto stránke a v nedeľu vylosujeme jedného z vás, ktorého odmeníme.

Continue reading „Ježiš žije! Aleluja!“

Oznamy Veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele a vo Veľkonočný pondelok o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na novénu k Božiemu milosrdenstvu – v nedeľu a v pondelok o 10:45; v utorok až sobotu o 15:35.
 3. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  • nedeľa a pondelok: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  • ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
  • Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk
 6. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. Oznamy našej farnosti nájdete na tomto odkaze: https://www.farnostlevoca.sk/oznamy/

Úmysly 11. – 18. apríl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.4.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Moniku


11.00Za zdravie a Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre Magdalénu a Alenu s rodinami


11.00Ondrej
12.4.2021Pondelok15.50Jozef, Ondrej a Anna


15.50Rozália a Valentín


15.50Pavol a Žofia
13.4.2021Utorok15.50Michal a Mária


15.50Michal


15.50Veronika a Ján
14.4.2021Streda15.50dp. Ladislav Hostinský


15.50Za zdravie Andrei


15.50Ján
15.4.2021Štvrtok15.50kňazi Alex, Anton, Ľudovít


15.50Ján a Mária


15.50Alojz, Michal a Ján
16.4.2021Piatok15.50kňazi Michal, Ján, Jozef


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Martu a Alojza


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
17.4.2021Sobota15.50Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre rodinu Antónie


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu s rodinou


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (60 r.)
18.4.2021Nedeľa11.00Poďakovanie za 75 . Zity s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíru


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku (33 r.)

Vitaj v Jeruzaleme

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vytvorte/nakreslite/napíšte pozvánku na niektorú z plánovaných udalostí v kostole ALEBO sa vyberte na prechádzku, pohľadajte v prírode bahniatka a odfoťte ich. Ak chcete, aby sme vaše fotky/kresby uverejnili a zároveň vás zapojili do losovania, môžete nám ich poslať na adresu levoca@minoriti.sk. Ďakujeme!

Continue reading „Vitaj v Jeruzaleme“

Oznamy Kvetná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00 hod., v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na Kvetnú nedeľu, ako aj na Veľkonočné triduum (Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota).
 2. Prostredníctvom internetu Vás pozývame aj na marcové pobožnosti k svätému Jozefovi – dnes o 10:45, od pondelka do stredy o 15:35; krížovej cesty: dnes o 15:00, v piatok o 10:00, ako aj na ostatné slávenia.
 3. V utorok dopoludnia navštívime chorých, ktorí o to požiadajú.
 4. Poriadok slávenia Veľkonočného trojdnia:
  Zelený štvrtok – svätá omša na Pamiatku Pánovej večere o 15:50.
  Veľký piatok – o 8:00 modlitba ranných chvál a posvätného čítania; o 10:00 krížová cesta; o 14:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; o 15:00 obrady Veľkého piatku; možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00.
  Biela sobota – o 8:00 modlitba ranných chvál a posvätného čítania; možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00; novéna k Božiemu milosrdenstvu o 19:45; Veľkonočná vigília o 20:00.
  Veľkonočná nedeľa – o 10:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; o 11:00 svätá omša.
 5. Otec biskup Ján Kuboš bude sláviť Veľkonočné trojdnie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade v týchto časoch: Zelený štvrtok – 17:00; Veľký piatok – 15:00; Biela sobota (Veľkonočná vigília) – 19:30 s priamym prenosom na Youtube kanáli „Rímskokatolícka farnosť Poprad“.
 6. V zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom sa v našom kostole vyzbieralo 585 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.