Kategória: Živé vysielanie

Novéna k Nepoškvrnenej

Novéna k Nepoškvrnenej

Levoča – kostol Ducha Svätého

Slová Panny Márie

29. novembra pondelok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?
Br. Martin M. Kollár
30. novembra utorok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Mons. František Dlugoš
1. decembra streda
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Vdp. Peter Majcher
2. decembra štvrtok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Vdp. Igor Jendruch
3. decembra piatok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Dp. Patrik Mitura
4. decembra sobota
7.15 ruženec
7.50 svätá omša
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Dp. Matúš Knižacký
5. decembra nedeľa
10.15 ruženec
11.00 svätá omša
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Br. Tomáš M. Vlček
6. decembra pondelok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!
Br. Roman Gažúr
7. decembra utorok
15.00 ruženec
15.50 svätá omša
Nemajú víno.
Br. Peter Stanislav Głód
8. decembra streda
15.00 ruženec 15.50 svätá omša
Urobte všetko, čo vám povie!
otec biskup Andrej Imrich

Srdečne pozývajú bratia minoriti prostredníctvom levoca.minoriti.sk

Ako vysielať na YouTube z mobilu

Ako vysielať na YouTube z mobilu

Po zatvorení kostolov počas prvej vlny pandémie koronavírusu mi zo všetkých strán začali prichádzať správy, že tá a tá farnosť potrebuje na YouTube 1000 odberateľov, aby mohla vysielať naživo sväté omše a podobne. Vďaka spolubratom z Poľska som sa dostal k návodu, ako sa dá toto obmedzenie jednoducho prekonať. Preložil som ho do slovenčiny a pripájam nižšie.

Continue reading „Ako vysielať na YouTube z mobilu“