Mesiac: september 2022

Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (25.9.2022)

 1. Dnes si vykonajú púť na Mariánsku horu veriaci zo Zakopaného.
 2. Večerné sväté omše v Bazilike sv. Jakuba sú o 18:00, okrem sobôt a nedieľ – v tieto dni sú o 19:00.
 3. V piatok po rannej sv. omši bude výmena oltárnych plachiet, ako aj upratovanie kostola. Preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne o 11:00. Po svätej omši o 15:50 pozývame Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie na formačné stretnutie.
 4. V piatok o 18:00 začínajú v Bazilike sv. Jakuba sv. omše s katechézami pre deti. Po skončení sv. omše bude stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
 5. V sobotu o 7:15 sa u nás začnú októbrové ružencové pobožnosti, ktoré okrem soboty budú každý deň od 15:00. V Bazilike sv. Jakuba budú v soboty a nedele o 18:40, v týždni o 18:00. Od soboty do utorka budú v našom chráme sprevádzané myšlienkami sv. Františka, ako súčasť prípravy na slávnosť zakladateľa našej rehole.
 6. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Sv. omšu celebruje Martin Skladaný, farár v Ľubici.
 7. Farská charita ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zapojili do zbierky školských pomôcok. Toho roku sa vyzbieralo 1060 pomôcok.
 8. Víkendová oáza pre bezdetné páry bude v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra. Viac podrobností je na výveske.
 9. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • vo štvrtok sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • v piatok spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v sobotu spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
   panny a učiteľky Cirkvi

Úmysly 25. september – 2. október 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.9.2022Nedeľa9:00Za posvätenie kňazov


11:00Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00z rod. Nováková, Dvorčáková, Tomečková
26.9.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známeho


15:50Žofia, Jozef


15:50mamka Mária (1. výr.)
27.9.2022Utorok7:00Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu


15:50Za hriechy proti životu


15:50Melánia Olekšáková
28.9.2022Streda7:00Olena


15:50Jozef


15:50Poďakovanie a prosba o požehnanie pre Petra (70 r.)
29.9.2022Štvrtok7:00Michal, Alžbeta a Michal


15:50Michal a Mária


15:50Michal
30.9.2022Piatok7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny


15:50Margita a Rudolf Vrablovi


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku
1.10.2022Sobota7:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


7:50Michal Gernát
2.10.2022Nedeľa9:00Miroslav


11:00Za rodiny


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú
Žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania…

Žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Svätý Pavol nás povzbudzuje k tomu, aby

aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

1Tim 2,1-2

Preto každý, kto chce, nech si pripraví prosbu, ktorú prednesie počas najbližšej nedeľnej svätej omše o 11:00. Kedy? Po kázni a vyznaní viery sa najskôr prečítajú prosby z knižky, potom sa kňaz s prenosným mikrofónom postaví pred oltár a každý, kto k nemu príde, môže svoju prosbu predniesť do mikrofónu.

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (18.9.2022)

 1. Od pondelka nastane vo farnosti zmena večerných sv. omší. Večerné sv. omše tento týždeň budú v gymnaziálnom kostole o 18:00; v piatok o 18:00 bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba. V soboty a nedele budú sv. omše o 19:00. U nás zostávajú časy svätých omší bez zmeny.
 2. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v sobotu počas svätej omše.
 3. Modlitby matiek z komunity Útechy vás pozývajú na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky a ich rodiny vo viacerých krajinách. Budú sa konať v našom kostole v piatok, sobotu a nedeľu. Viac informácií na výveske.
 4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 5. Víkendová oáza pre bezdetné páry bude v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra. Viac podrobností je na výveske.
 6. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v stredu sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • v piatok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 18. – 25. september 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.9.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Tomáša


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú


16:00Jozef a Darina
19.9.2022Pondelok7:00Jozef a Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
20.9.2022Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alenu a Tomáša


15:50z rodiny Bonkovej


15:50Michal
21.9.2022Streda7:00Alojz


15:50Jozef a Mária


15:50z rodiny Tarbajovej, Vitkovej
22.9.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronu Pacovskú (83 r.)


15:50Štefan a Helena


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu
23.9.2022Piatok7:00Martin


15:50Za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
24.9.2022Sobota7:50Ladislav a Emil


7:50Terézia a Jozef
25.9.2022Nedeľa9:00Za posvätenie kňazov


11:00Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00z rod. Nováková, Dvorčáková, Tomečková

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (11.9.2022)

 1. V pondelok je liturgická spomienka Najsvätejšieho mena Mária. O 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 2. V stredu, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, bude na Mariánskej hore púť vozičkárov a telesne postihnutých so sv. omšou o 10:00.
 3. V stredu od 18:00 do cca 19:00 bude v našom chráme poklona Sviatosti oltárnej s modlitbou bolestného ruženca a chórovým spevom. O 21:00 bude na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a svätá omša.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – sväté omše u nás: 9:00, 11:00 a 16:00, pol hodiny pred svätými omšami bude Sedembolestný ruženec. Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Odchod autobusu na púť do Szentkútu v Maďarsku bude v sobotu o 5:45, následne autobus zoberie pútnikov aj z autobusovej stanice.
 7. Riaditeľ Spišskej katolíckej charity pán Pavol Vilček ďakuje všetkým dobrodincom za finančnú, materiálnu a duchovnú pomoc pri rekonštrukcii priestorov, v ktorých sídli ADOS Charitas a Mobilný hospic Charitas Levoča.
 8. Predminulú nedeľu sa v zbierke na Diecézny katechetický úrad vyzbieralo 460€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Najsvätejšieho mena Mária
  • v utorok spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok Povýšenie Svätého kríža
  • vo štvrtok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • v piatok sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v sobotu sviatok Stigmatizácia nášho otca sv. Františka

Úmysly 11. – 18. september 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.9.2022Nedeľa9:00z bohuznámej rodiny


11:00Marta a Ján


16:00Melánia, Jozef, Martin
12.9.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu v Práci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu s rodinou


15:50rodičia Elena a Štefan
13.9.2022Utorok7:00Juliana a Ján


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a za živú vieru pre rodinu Márie a Tomáša
14.9.2022Streda7:00Margita a Jozef


15:50Judita Klimová


15:50Peter, Mária, František, Tomáš, Margita
15.9.2022Štvrtok9:00Za Božiu pomoc, ochranu a požehnanie pre Moniku a Jozefa Píľových a ich deti


11:00Monika (5. výr.)


16:00Jozef, Irena a Peter
16.9.2022Piatok7:00rodičia Žofia a Štefan, Martina a Ján


15:50Štefan


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka
17.9.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou


7:50František a Magdaléna
18.9.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Tomáša


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú


16:00Jozef a Darina

Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (4.9.2022)

 1. V pondelok o 8:00 bude v Bazilike sv. Jakuba „VENI SANCTE“ na začiatku školského roku pre cirkevné školy; o 19:00 pre všetky základné i stredné školy.
 2. Vo štvrtok je sviatok Narodenia prebl. Panny Márie. O 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 3. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 4. V piatok slávi Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sviatoksvojej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Keďže v našej farnosti pôsobia sestričky Božského Vykupiteľa, pridáme sa k sláveniu tohto sviatku.
 5. V piatok o 19:00 pozývame do nášho chrámu na stretnutie organizované spoločenstvom Pavol. Redemptorista o. Milan Zaleha bude hovoriť na tému: „Stúpajú a síl im stále pribúda“ (Ž 84,8a).
 6. V sobotu 10.9. sa na Mariánskej hore uskutoční Deň pre všetkých: deti, rodičov i starých rodičov. Program začne o 14:00 svätou omšou v bazilike a bude pokračovať spoločným agapé z toho, čo prinesieme, a popoludním plným zábavy.
 7. V sobotu 17.9. bude púť veriacich Spišskej diecézy na do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút. O 11:00 tam bude o. biskup Ján Kuboš celebrovať Svätú omšu v slovenskom jazyku. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristiách kostolov.
 8. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok sviatok Narodenie prebl. Panny Márie