Mesiac: jún 2023

Oznamy 12. nedeľa v období cez rok (25.6.2023)

 1. Dnes počas sv. omše o 10:00 bude v bazilike spievať spevácky zbor z Litomyšlu.
 2. Dnes sa začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Spovedať sa bude od 13:00 v pútnickom dome. O 14:30 bude svätá omša.
 3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 4. Júnové pobožnosti sú v našom kostole do piatku o 15:30.
 5. V stredu je výročie posviacky nášho chrámu.
 6. Vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00; na Mariánske hore o 10:00, 17:00; u nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 7. Vo štvrtok budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 8. Vo štvrtok po sv. omši o 19:00 bude rozpis služieb počas Levočskej púte. Prosíme ochotných dobrovoľníkov, aby prišli do služby.
 9. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne od 10:00. Po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej. V piatok bude v Bazilike sv. Jakuba spoveď už od 18:00.
 10. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší
  • u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00;
  • v nemocničnej kaplnke 9:30;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  • na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 11. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

Úmysly 25. jún – 2. júl 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.6.2023Nedeľa9:00starý otec Juraj, otec Juraj, syn Juraj
9:30 nemoc.Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre brata Tomáša
11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zoru (80 r.)
16:00Jana
26.6.2023Pondelok7:00Drahotín (1. výr.)
15:50František, Peter, Mária, Tomáš, Margita
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu, Jána s rodinou
27.6.2023Utorok7:00Serafín, František, Veronika
15:50Mária Dolná
Za uzdravenie Jána
28.6.2023Streda7:00Mária, Anna, Štefan
15:50Žofia, Helena, František
Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária
29.6.2023Štvrtok7:00Júlia, Dana a Peter
15:50Peter Vinar (nedožitých 78 r.)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
30.6.2023Piatok7:00Peter a Jozef
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre pátra Tomáša (výročie kňazstva)
Za silu Ducha Svätého pre Daniela v duchovnom zápase aj za zdravie
1.7.2023Sobota7:50Štefan, Matilda, Katarína
Mária
2.7.2023Nedeľa9:00Judita Klimová (1. výr.)
9:30 nemoc.
11:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Manžela Pavla a † brata

Oznamy 11. nedeľa v období cez rok (18.6.2023)

 1. Júnové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30.
 2. Začínajúci týždeň je „Národným týždňom charity“. V severnom parku v Levoči bude v pondelok prezentácia služieb Spišskej katolíckej charity, činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilného hospicu a činnosti farskej charity v Levoči s možnosťou zakúpenia výrobkov na podporu farskej charity.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 4. V sobotu je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:30, 8:00 a 19:00. Od 8:00 bude na Mariánskej hore brigáda v rámci príprav na hlavnú púť. O 11:00, na záver brigády, bude v bazilike sv. omša.
 5. V sobotu bude v Severnom parku akcia „Radnica otvorená komunitám“. V rámci programu budú eRkári organizovať program pre deti i rodiny. Od 10:00 do 16:00 bude k dispozícii kreatívny a logický kútik. Od 14:00 do 16:00 budú rôzne súťaže pre rodiny s možnosťou vyrobiť si odznak. O 13:00 budú eRko tance.
 6. V sobotu o 19:00 pozývame mužov, ctiteľov Panny Márie do nášho kostola na mariánske večeradlo, svätú omšu, prednášku a agapé.
 7. Na budúcu nedeľu počas sv. omše o 10:00 bude v bazilike spievať spevácky zbor z Litomyšlu.
 8. Budúcou nedeľou začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Spovedať sa bude od 13:00 v pútnickom dome. O 14:30 bude sv. omša.
 9. Na budúcu nedeľu bude počas svätých omší zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 10. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • v sobotu slávnosť Narodenie Jána Krstiteľa

Úmysly 18. – 25. jún 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.6.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pollákovú
9:30 nemoc.
11:00Michal
16:00Ľuboslav
19.6.2023Pondelok7:00Ondrej
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tkáčikovú
Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
20.6.2023Utorok7:00Helena
15:50Viliam
František Harniš a za duše v očistci
21.6.2023Streda7:00Alojz a jeho † syn Alojz
15:50Margita
Za zdravie, Božie požehnanie a milosti pre Juraja, Jakuba a Martina Pavlovičovcov
22.6.2023Štvrtok7:00Štefan a Cecília
15:50manžel Jozef, Pavol a brat Ján Gonda
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Borisa a jeho rodičov
23.6.2023Piatok7:00Anton a Agáta
15:50Ján, Mária
Štefan a Milan a † z rodiny Obertanovej
24.6.2023Sobota7:50Štefan
rodičia Pavol a Helena
25.6.2023Nedeľa9:00starý otec Juraj, otec Juraj, syn Juraj
9:30 nemoc.
11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zoru (80 r.)
16:00Jana
Duchovné choroby

Duchovné choroby

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnešné evanjelium napísal evanjelista Matúš. Zhodou okolností je to ten istý Matúš, ktorého Ježiš zavolal, aby ho nasledoval. Ježiš ho totiž chce uzdraviť. Ako? O tom sa síce v evanjeliu nepíše, ale mohol mu ukázať, kam ho môžu jeho choroby priviesť.

Continue reading „Duchovné choroby“

Oznamy 10. nedeľa v období cez rok (4.6.2023)

 1. Od dnes slúžime sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30. Ponechávame aj sväté omše o 9:00 v našom kostole.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30.
 3. V utorok je sviatok svätého Antona. V závere sv. omší o 7:00 a 15:50 bude požehnanie chleba sv. Antona a detí.
 4. Náuka pre snúbencov bude vo štvrtok o 20:00.
 5. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pobožnosť k Božskému Srdcu bude o 7:30 a o 15:30. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00 a 18:00 – v závere tejto sv. omše bude odprosujúca pobožnosť.
 6. V piatok o 19:45 bude na Mariánskej hore štafetová modlitba za posvätenie kňazov. Po modlitbe sv. ruženca bude slávnostná sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
 7. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 8. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 9. Z rozhodnutia kapitulného zhromaždenia bratov minoritov na Slovensku, gvardiánom levočského kláštora sa stal brat Tomáš Mária Vlček, ktorý je zároveň naďalej asistentom pre pastoráciu povolaní. Gvardiánom kláštora v Bratislave sa stal brat Lucián Mária Bogucki, v Spišskom Štvrtku brat Adam Baran a v Brehove brat Jozef Sukeník.
 10. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie

Úmysly 11. – 18. jún 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.6.2023Nedeľa9:00Michal a Zuzana
9:30 nemoc.Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef, Martin
16:00z rodiny Vitková a Tomečková
12.6.2023Pondelok7:00Jozef a Jaroslav
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu
Jozef Petrov a za duše v očistci
13.6.2023Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Angelu a jej rodinu
15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu Mikolajčákovú
14.6.2023Streda7:00Za dary Ducha Svätého pre Alicu
15:50z rodiny Dvorčáková, Nováková, Tarbajová
Milan, Antónia, a za duše v očistci
15.6.2023Štvrtok7:00Za duše v očistci
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tkáčikovú
Olena Dzurková a za duše v očistci
16.6.2023Piatok7:00Za hriechy proti životu
15:50syn Vladimír, rodičia Mária a Jozef
Ján
17.6.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú, Novákovú a Dvorčákovú
Pavol
18.6.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pollákovú
9:30 nemoc.
11:00Michal
16:00Ľuboslav
Tajomstvo Svätej Trojice

Tajomstvo Svätej Trojice

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: O tajomstve Svätej Trojice by sme mohli veľa rozprávať. Mne sa veľmi páči vysvetlenie jedného teológia, ktorý hovorí o vzťahoch medzi osobami Najsvätejšej Trojice. Asi nikto nepochybuje, že tieto vzťahy sú plné lásky. Pozoruhodné však je, ako sa táto láska prejavuje. Tento teológ hovorí, že osoby Najsvätejšej Trojice sa navzájom nemusia o nič prosiť, pretože si vychádzajú v ústrety ešte skôr, ako by stihli poprosiť.

Continue reading „Tajomstvo Svätej Trojice“