Mesiac: september 2021

Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (26.9.2021)

 1. Dnes je 107. Svetový deň migrantov a utečencov. Ustanovil ho sv. Pius X. v roku 1914. Pamätajme na migrantov a utečencov v našich modlitbách.
 2. Na dnes otcovia biskupi vyhlásili zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca na Slovensku. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 3. Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na púť na Mariánsku horu. Peších pútnikov bude pán kaplán Patrik čakať dnes o 13:30 pri prvej kaplnke, odkiaľ môžete ísť spoločne.
 4. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet. Preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 10:00.
 7. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 8. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 9. V piatok začínajú Októbrové ružencové pobožnosti. Počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v týždni o 18:00, v sobotu a nedeľu o 18:40.
 10. V piatok po sv. omši o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov našej farnosti. Pozvaní sú všetci, ktorí by chceli konať túto službu.
 11. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Jozef Anderák, farár v Spišskej Teplici.
 12. Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
 13. Budúcu nedeľu po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka z Assisi do neba.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v stredu sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • vo štvrtok spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
   panny a učiteľky Cirkvi
  • v sobotu spomienka Svätých anjelov strážcov

Úmysly 26. september – 3. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
26.9.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava (60 r.)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra (45 r.) a pre rodinu


16:00Ján, Rudolf, Milan, Helena, Ján


18:00Jozef a Anna
27.9.2021Pondelok7:00Odprosenie za hriechy proti životu


15:50Štefan
28.9.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Oškrobanú


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a obrátenie pre manžela Vladimíra
29.9.2021Streda7:00Na česť a slávu sv. Michala archanjela


15:50Za zdravie a pevnú vieru pre brata Petra


15:50Michal
30.9.2021Štvrtok7:00Šimon


15:50Mária a Michal
1.10.2021Piatok7:00Za členov spoločenstva P. Pia a za duše v očistci s pomocou levočskej Panny Márie


15:50Ján


15:50Anna
2.10.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Matúša a Miroslavu


7:50Miroslav


18:00manželia Chromí
3.10.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu s rodinou


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kachnicovú


16:00František, Mária, Betka, Jana


18:00
Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Pokoj a dobro! 16. až 19. septembra sa uskutočnili na Mariánskej hore v Levoči duchovné cvičenia Františkánskeho svetského rádu. Tohoročná téma bola: 800 rokov od vydania Memoriale propositi. Exercitátorom bol brat Martin Mária Kollár OFMConv. Zúčastnili sa ich 23 terciári a sympatizanti od Trnavy po Sečovce. Z levočského bratstva sme boli siedmi.

Continue reading „Duchovné cvičenia na Mariánskej hore“

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (19.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v červenej farbe (prvý stupeň ohrozenia). V režime „základ“ môže byť v kostole 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma.
 3. Od pondelka do piatka budú kvôli stmievaniu večerné sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 18:00, v soboty a nedele o 19:00.
 4. V stredu 22.9. sa na Mariánskej Hore uskutoční Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Levoče. Spoločný odchod autobusom o 14:00 hod. zo Sídliska Západ I (Potraviny Milk Agro), so zastávkou Námestie Majstra Pavla pri soche Ľudovíta Štúra.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 6. Na budúcu nedeľu pozývame naše prvoprijímajúce deti a ich rodičov na púť na Mariánsku horu. Kto chce putovať peši o 13:30 vás pán kaplán Patrik bude čakať pri prvej kaplnke pod Mariánskou horou a potom spoločne pôjdete do baziliky.
 7. Otcovia biskupi vyhlásili na budúcu nedeľu zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú.
 8. Záujemcovia o sviatosť birmovania sa môžu hlásiť do 15.10.2021 buď mailom na levoca@kapitula.sk alebo osobne v sakristii.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   a sv. Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v utorok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • vo štvrtok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 19. – 26. september 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.9.2021Nedeľa9:00Andrej a Helena


11:00Mária


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
20.9.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreu
21.9.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Fabiána a Adama


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre živých členov rodiny a večný život pre zosnulých
22.9.2021Streda7:00Róbert


15:50Za duše v očistci
23.9.2021Štvrtok7:00Juliana a Ján


15:50Žofia a Jozef
24.9.2021Piatok7:00Prosba o zdravie


15:50Ladislav
25.9.2021Sobota7:50Terézia a Jozef


18:00Štefan, Štefan
26.9.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava (60 r.)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra (45 r.) a pre rodinu


16:00Ján, Rudolf, Milan, Helena, Ján

4. ročník Diecéznej školy viery

Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (12.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Dnes je posledný deň, keď sa dá zaregistrovať na stretnutie so Svätým Otcom.
 3. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa dnes o 15.30 na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.
 4. Náš okres sa od pondelka bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 5. V pondelok od 13:00 do 16:00 si budú môcť na fare vykonať antigénový test zaregistrovaní na stretnutie so Svätým Otcom (nezaočkovaní, ktorí neprekonali Covid-19).
 6. V utorok o 21.00 bude na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie.
 7. V stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – sväté omše u nás: 9:00, 11:00 a 16:00, pol hodiny pred svätými omšami Sedembolestný ruženec. Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška o Svätej zemi v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 9. V piatok je v našej reholi sviatok Stigmatizácie svätého Františka. O 15:00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva, následne františkánsky ruženec.
 10. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 11. V piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v sobotu počas rannej svätej omše.
 12. Kto by chcel na budúci rok prijať sviatosť birmovania, nech sa prihlási v sakristii našich kostolov, prípadne emailom na levoca@kapitula.sk. Zvlášť povzbudzujeme, aby sa prihlásili všetci tí, ktorí už nie sú v školách, ale pracujú, či sú už v staršom veku a chceli by v budúcnosti byť krstnými rodičmi. Bez sviatosti birmovania nemožno byť krstným rodičom. Ak bude záujem o birmovku nízky, požiadame o termín až v roku 2023. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 15.10.2021.
 13. Na budúcu nedeľu navštívi našu farnosť slovenský misionár, ktorý pôsobí v Kazachstane vo farnosti Balchaš vdp. Pavol Tondra. Bude celebrovať sväté omše o 8:00 a 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Porozpráva nám o zvykoch v Kazachstane a spôsobe pastorácie. Môžete podporiť jeho misiu vhodením milodaru do pripravených pokladničiek. Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Povýšenia Svätého kríža
  • v stredu slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • vo štvrtok spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v piatok sviatok Stigmatizácie sv. Františka
  • v sobotu sviatok sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 12. – 19. september 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.9.2021Nedeľa9:00Prosba o šťastnú hodinu smrti pre Máriu a Annu


11:00Zdenko, Ľudmila a Zdenka


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu (80 r.)
13.9.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Evu
14.9.2021Utorok7:00Mária, Ján, Martin


15:50Prosba o svätosť kňazov
15.9.2021Streda9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pevnú vieru pre Alicu s rodinou


16:00Štefan
16.9.2021Štvrtok7:00Juliana a Ján


15:50Za dary Ducha Svätého pre Gabiku


15:50Emil; za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu
17.9.2021Piatok7:00Ján a duše v očistci


15:50Poďakovanie za 80 r. života
18.9.2021Sobota7:50Jozef a syn Jozef


18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka
19.9.2021Nedeľa9:00Andrej a Helena


11:00Mária


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (5.9.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v našom kostole o 9:00, 11:00 (pre rodiny s deťmi) a 16:00.
 2. Náš okres sa ešte dnes nachádza podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 3. Od pondelka prechádzame do stupňa monitoring (zelená farba) – teda minimálne najbližší týždeň budeme bez obmedzení.
 4. V stredu o 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.
 5. V stredu a vo štvrtok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba príprava na slávnosť Prvého svätého prijímania. Účasť všetkých detí a aspoň jedného z rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti a ich rodičov bude v sobotu od 8:00 do 10:00. Rodičia sa môžu vyspovedať aj počas týždňa.
 6. Vo štvrtok slávi Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sviatoksvojej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Keďže v našej farnosti pôsobia sestry Vykupiteľky, aj my budeme sláviť tento sviatok.
 7. Vo štvrtok, v Deň obetí holoaustu a rasového násilia, sa o 10:00 na Nám. Štefana Kluberta 1 uskutoční spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“. Viac podrobností je na výveske.
 8. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie nášho kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame mladých vo veku 14-18 rokov z Levoče a okolia na prvé stretko, ktoré sa začne v našom chráme. Viac informácií na plagáte.
 10. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 11. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Zahrňme prvoprijímajúce deti a ich rodiny do našich modlitieb.
 12. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Podrobnosti na komisia.sk aj na výveske. Od nás plánuje putovať s mladými brat Tomáš.
 13. Všetkých zaočkovaných povzbudzujeme k osobnej účasti na stretnutiach so Svätým Otcom. Ponúkame Vám možnosť cestovať spoločne do Šaštín. Prihlásiť sa môžete do 7.9. na levoca@minoriti.sk, osobne v sakristii, prípadne telefonicky 053 451 4570. Vopred je potrebné zaregistrovať sa na registracia.navstevapapeza.sk
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého
   a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
  • v stredu sviatok Narodenia Panny Márie
  • vo štvrtok sviatok bl. Alfonzy Márie Eppingerovej, panny