Mesiac: august 2021

Oznamy 22. nedeľa v období cez rok (29.8.2021)

 1. Dnes sa koná púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca. Svätej omši o 14:30 bude predsedať o. bp. Ján Kuboš. Liturgický program bude pri vonkajšom oltári.
 2. Dnešná zbierka je určená pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 3. Náš okres sa nachádza podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma. Zoznam s údajmi sme povinní archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 4. Vo štvrtok bude v Bazilike sv. Jakuba svätá omša VENI SANCTE na začiatku školského roku pre cirkevné školy – Stredná zdravotnícka a Spojená špeciálna škola o 8:00; pre všetky základné i stredné školy o 19:00. VENI SANCTE pre cirkevné gymnázium spojené s pripomenutím si 30. výročia založenia školy a uvedením do úradu novej riaditeľky, p. Marty Zabielnej, bude pri sv. omši o 8:00 v Gymnaziálnom kostole.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie nášho kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota.
 8. Občianske združenie nevidiacich Ambrelo pozýva v sobotu o 20:00 do Baziliky sv. Jakuba na Koncert pre nádej. Účinkuje nevidiaci spevák Maroš Bango a Viera Kotvasová. Vstupné je dobrovoľné.
 9. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ponúka mladým možnosť putovať na stretnutie s pápežom Františkom špeciálnym autobusom do Košíc. Zastaví sa aj v Levoči. Podrobnosti na komisia.sk aj na výveske. Od nás by mal ísť s mladými brat Tomáš.
 10. Všetkých zaočkovaných povzbudzujeme k osobnej účasti na púti do Šaštína na svätú omšu celebrovanú Svätým Otcom Františkom. Je potrebné vopred sa zaregistrovať na registracia.navstevapapeza.sk Ak chcete putovať s minoritmi (mal by ísť brat Martin), okrem registrácie, prihláste sa do 7.9. na levoca@minoriti.sk alebo osobne v sakristii, prípadne telefonicky 053 451 4570.
 11. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov. Informácie a prihláška je na navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik
 12. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Úmysly 29. august – 5. september 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
29.8.2021Nedeľa9:00Ján a Mária


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša


16:00rodičia Hamoroví a Juhasoví
30.8.2021Pondelok7:00z rodiny Tancošových a Jenčových


15:50Mária, Štefan, Mária, Katarína
31.8.2021Utorok7:00 Prosba o zdravie pre Máriu


15:50Anna a Pavol
1.9.2021Streda7:00Prosba o šťastnú hodinu smrti pre Máriu a Annu


15:50Za členov spoločenstva patra Pia, za duše v očistci


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
2.9.2021Štvrtok7:00Miroslav


15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej


15:50Za povolania
3.9.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú


15:50František
4.9.2021Sobota7:50Rudolf


18:00
5.9.2021Nedeľa9:00Mária


11:00Jozef


16:00Potrebné milosti, zdravie a Božie požehnanie v rodine Jána

Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (22.8.2021)

 1. Dnes o 9.00 bude v  gymnaziálnom kostole slávnostná odpustová sv. omša ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 2. Od pondelka sa náš okres bude nachádzať podľa Covid automatu v stupni ostražitosť. V ňom je možné obsadiť v interiéri 25% kapacity na sedenie, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode bude označená do ktorej pri vstupe hodíte papier so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Prosíme, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma!!! Zoznam s údajmi sme povinný archivovať 2 týždne a potom ho zničiť. Na každú sv. omšu je potrebné napísať si nový papierik s údajmi. Tých, čo nebudú mať papierik, zapíšeme my.
 3. V stredu je liturgická spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa pred svätou omšu budú modliť františkánsky ruženec. Povzbudzujeme Vás pripojiť sa k tejto modlitbe.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok večer o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 6. V sobotu  Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých na Mariánskej Hore pod názvom DVOJBODKA za prázdninami.  V programe je svätá omša o 10:30, ako aj adorácia o 12:30. Viac podrobností na výveske.
 7. Na budúcu nedeľu sa bude konať púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca. Svätej omši o 14:30 má predsedať o. bp. Ján Kuboš. Liturgický program bude pri vonkajšom oltári.
 8. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 9. Prebieha registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Viac informácií je na https://www.navstevapapeza.sk/sk
 10. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov. Informácie a prihláška je na https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.
 11. Spišská katolícka charita organizuje do 15.9. Zbierku školských pomôcok, ktoré môžete priniesť do Charity na Námestí Majstra Pavla 49.
 12. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. rádu
  • v piatok spomienka sv. Moniky
  • v sobotu spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Úmysly 22. – 29. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.8.2021Nedeľa9:00Ľudovít, Margita ,Gitka


11:00Mária, František a Peter


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondirkovú a večný život pre † Marcely
23.8.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky


15:50Peter Nebus
24.8.2021Utorok7:00Jozef a Alžbeta


15:50Ladislav
25.8.2021Streda7:00Ján (1. výročie)


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu
26.8.2021Štvrtok7:00Marta, Katarína, Emília


15:50Štefan
27.8.2021Piatok7:00z rodiny Kapustovej a Krotkej


15:50Margita a Jozef
28.8.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00rehoľná s. Augustína
29.8.2021Nedeľa9:00Ján a Mária


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša


16:00rodičia Hamoroví a Juhasoví

Oznamy Nanebovzatie Panny Márie (15.8.2021)

 1. Dnes je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše sú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30..
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 3. Na budúcu nedeľu o 9.00 bude v  gymnaziálnom kostole slávnostná odpustová sv. omša ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 4. Už prebieha registrácia účastníkov na jednotlivé, verejné návštevy so Svätým Otcom:  https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/. Viac informácií je na https://www.navstevapapeza.sk/sk
 5. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú ľudí do Šaštína, do Košíc a do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 6. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť o 15.9. nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok ľubovoľná spomienka sv. Štefana Uhorského
  • v stredu ľubovoľná spomienka bl. Alojza Adama a Mikuláša Savoureta, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
  • v sobotu spomienka sv. Pia X., pápeža

Úmysly 15. – 22. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
15.8.2021Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11:00Za klientov Domu svätého Františka


16:00Štefan
16.8.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava a Helenu
17.8.2021Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Štefániu a Katarínu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Píľovú
18.8.2021Streda7:00Za duše v očistci


15:50Martin
19.8.2021Štvrtok7:00Michal a Mária


15:50Štefan
20.8.2021Piatok7:00Odprosenie za hriechy proti životu


15:50František a Mária Ovsankoví
21.8.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


18:00Michaela a Martin
22.8.2021Nedeľa9:00Ľudovít, Margita ,Gitka


11:00Mária, František a Peter


16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondirkovú a večný život pre † Marcely
E-kniha Hľa, Tvoja Matka

E-kniha Hľa, Tvoja Matka

Kniha zahŕňa pre všetkých 200 modlitieb Zdravas, Mária všetkých štyroch častí posvätného ruženca osobitný dôvetok za menom Ježiš čerpajúci zo Svätého písma, ktorý sa týka daného ružencového tajomstva. Za dôvetkom nasleduje prosba adresovaná Panne Márii zameraná na konkrétnu oblasť kresťanského života. Podobným spôsobom sa ruženec modlia gréckokatolíci, ktorí k jednotlivým tajomstvám ruženca (nie k jednotlivým Zdravasom) pridávajú prosbu adresovanú Panne Márii, jej Synovi, resp. Svätému Duchu.

Continue reading „E-kniha Hľa, Tvoja Matka“

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (8.8.2021)

 1. Dnes bude na Mariánskej hore sv. omša o 14:30.
 2. V stredu slávime vo františkánskej rodine sviatok sv. Kláry, zakladateľky Druhého františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť Františkánsky ruženec. Povzbudzujeme k účasti na tejto modlitbe.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 4. V piatok o 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba sv. omša s katechézou pre deti.
 5. V sobotu na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore bude o 21:00 modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 6. Na budúcu nedeľu je Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú podľa nedeľného programu – u nás o 9:00, 11:00, 16:00; v Bazilike sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00, v Gymnaziálnom kostole o 9:00; na Mariánskej hore o 14:30.
 7. Stretnutie Laických členiek Duchovnej rodiny SDR (Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa) z Levoče sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15:00 v Gymnaziálnom kostole.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. Zaregistrovať sa je možné na https://misijnediela.sk/2021/07/vitame-papeza-frantiska-s-ruzencom
 9. Organizátori prípravy návštevy Svätého Otca Františka hľadajú dobrovoľníkov, ktorí pomôžu v službe usporiadateľov v sektoroch, na parkoviskách, či inde. Hľadajú viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Kto má záujem, tak všetky informácie aj prihlášku nájde na internete https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagáte na výveske.
 10. Spišská katolícka charita organizuje Zbierku školských pomôcok. Do Charity na Námestí Majstra Pavla 49 môžete priniesť nové, ale aj použité (ale funkčné) školské pomôcky, ktoré budú distribuované tým, ktorí to najviac potrebujú. Možno darovať – písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, vrecká na prezuvky, peračníky, kalkulačky, finančnú pomoc a aj funkčnú elektroniku.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v utorok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • v stredu sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu
  • v sobotu sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Úmysly 8. – 15. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
8.8.2021Nedeľa9:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11:00otec Juraj


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Adama, Fabiána a Annu
9.8.2021Pondelok7:00Jozef, Jozefína, Agnesa


15:50manžel
10.8.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu
11.8.2021Streda7:00Štefan a Mária


15:50Elena, Ladislav, Štefan
12.8.2021Štvrtok7:00Miroslav


15:50Za zdravie a Božie požehnanie Janku (40 r.) a pre rodinu
13.8.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Žofiu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Richtarčíkovú
14.8.2021Sobota7:50Stanislav Richter


18:00Magdaléna a František
15.8.2021Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11:00Za klientov Domu svätého Františka


16:00Štefan

Oznamy 18. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK (1.8.2021)

 1. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Vo farskom kostole spovedajú pol hodinu pred každou svätou omšou, v piatok už od 18:00. P. Tomáš navštívi chorých vo štvrtok, páter Martin a kňazi z fary v piatok.
 2. V pondelok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych (minoritských) kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
 3. Pri príležitosti výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme pozývame v stredu 4. augusta večer na Mariánsku horu, kde sa o 21:00 budeme modliť svätý ruženca a potom sláviť svätú omšu.
  Vo štvrtok 5. augusta budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 5. V piatok bude poklona Sviatosti Oltárnej prebiehať iba do 13:30, pretože o 14:00 bude v našom kostole sobáš. Z tohto dôvodu budeme od 14:00 spovedať nie v kostole, ale v kláštore.
 6. V sobotu na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9:30. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje Mons. František Dlugoš.
 7. Komunitné centrum v Rožkovciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by viedli deti v rôznych záujmových, vzdelávacích či voľnočasových aktivitách a podieľali sa na ich organizovaní. Viac informácií na výveske.
 8. Pred septembrovou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku sme pozvaní, aby sme sa zapojili do prípravy duchovnej kytice pre Svätého Otca. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • u stredu spomienka Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • vo štvrtok ľubovoľná spomienka Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v piatok sviatok Premenenia Pána