Kategória: Kázne pre deti

Šťastní

Šťastní

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dnes v evanjeliu hovorí blahoslavenstvá. Blahoslavení znamená šťastný. Na prvý pohľad môžu blahoslavenstvá znieť tajomne. Prvé a druhé čítanie nám však môže napovedať, že radosť máme hľadať v úplne jednoduchých veciach.

Continue reading „Šťastní“
Jedna veta zo Svätého písma

Jedna veta zo Svätého písma

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Keďže je nedeľa Božieho slova, nájdite doma Bibliu a prepíšte z nej na lístoček jednu vetu. Buď tú, ktorú máte radi alebo kľudne aj nejakú náhodnú. Lístoček podpíšte a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prineste do košíka pred oltárom. Piatich z vás odmeníme.

Moje dary v službe Božieho kráľovstva

Moje dary v službe Božieho kráľovstva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Po svojom krste v Jordáne začína Ježiš svoje verejné účinkovanie. Aby mohol naplniť svoju misiu, potrebuje sa stať známym. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania robí Ježiš veľa zázrakov, aby pritiahol pozornosť. Nejde mu však o vlastnú slávu, ide mu o Božie kráľovstvo.

Continue reading „Moje dary v službe Božieho kráľovstva“
Adventná výzva

Adventná výzva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Počas prvej adventnej nedele pokračujeme tam, kde sme prestali na nedeľu Krista Kráľa – pripravujeme sa na druhý príchod Pána Ježiša. Dnešné evanjelium nám dáva indície, že Pán Ježiš príde v úplne bežný deň, na ktorý nás neupozorní žiadne špeciálne znamenie. Preto máme byť stále v strehu, stále pripravení, stále zapálení ako svieca na adventnom venci, lebo iba vtedy dokážeme Pána Ježiša očakávať s nádejou.

Continue reading „Adventná výzva“
Čomu na svätej omši nerozumiem?

Čomu na svätej omši nerozumiem?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Kým niektoré veci pochopíme, prijmeme a uveríme v ne, môže to nejaký čas trvať. Podobne ako to bolo s vierou v posmrtný život – niektorí židia už verili, iní ešte nie. Dôležité je, aby sme sa pri hľadaní pravdy nezastavili. Každú nedeľu chodíme na svätú omšu, ale mnohé veci môžu byť pre nás nezrozumiteľné. Preto ak niečomu na svätej omši nerozumiete, spýtajte sa na to. Otázku napíšte na lístoček a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 ho prineste do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vyžrebujeme a odmeníme. Samozrejme, na otázky sa pokúsime aj odpovedať…

Continue reading „Čomu na svätej omši nerozumiem?“