Kategória: Kázne pre deti

Odvaha

Odvaha

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nás dnes pozýva k odvahe. Veď tým sa líši dobrý a verný sluha od zlého a lenivého. Boh má odvahu nám dôverovať a zveruje nám veľké veci. Nechce nás využívať ako otrokov, ale chce s nami spolupracovať a preto nám dáva slobodu. Pustime sa teda s odvahou do práce a nebojme sa robiť aj chyby – veď vďaka nim sa učíme a rozvíjame. Počíta sa konečný výsledok!

Continue reading „Odvaha“
Vzor

Vzor

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V prvom čítaní kritizuje prorok Malachiáš kňazov za to, že sa skoro vôbec nesnažia byť vzorom pre ľudí. V evanjeliu zase Pán Ježiš napomína farizejov za to, že to zase preháňajú a snažia sa vyzerať až príliš dokonalo.

Ako to teda máme robiť my? Dobro nemáme konať kvôli ľuďom, ale kvôli Pánu Bohu. Preto porozmýšľajte a napíšte/nakreslite, čo vám v tomto našom chráme pomáha stretnúť Pána Boha. Môže to byť pekný spev, miništrovanie, čítanie, kamaráti…

Podpíšte sa a v nedeľu 12. novembra pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pozvánka na hostinu

Pozvánka na hostinu

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V staroveku ľudia nechodili na dovolenky, nepozerali televíziu ani sa nehrali na mobile. Vrcholom spoločenského života a zábavy bola účasť na nejakej hostine. Preto Pán Ježiš prirovnáva pozvanie do nebeského kráľovstva k pozvaniu na hostinu. Pozýva všetkých, ale nie všetci majú záujem. Pozýva zadarmo, ale nie všetci to dokážu prijať.

Continue reading „Pozvánka na hostinu“
Čo ponúkam druhým?

Čo ponúkam druhým?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dnes hovorí podobenstvo o vinici a vinohradníkoch.

Vinohradníci, ktorí mali vinicu v prenájme, si neuvedomovali, že vinica nevznikla ich zásluhou a že celá úroda nepatrí im. Aj my máme mnoho vecí vďaka druhým ľuďom a tiež sme pozvaní deliť sa dobrom, ktoré konáme.

Continue reading „Čo ponúkam druhým?“
Malé Vianoce

Malé Vianoce

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnec čítame evanjelium o dobrom hospodárovi, ktorý stále hľadá nových robotníkov do svojej vinice a každému chce dať čo najviac. Rovnako sa správa aj Pán Ježiš. Neprišiel ku nám len pred 2023 rokmi, neprichádza ku nám len na Vianoce. Prichádza ku nám počas každej svätej omše a každému z nás sa chce dať celý vo svätom prijímaní. Toto tajomstvo dobre vystihol sv. František v dedinke Greccio, keď na Vianoce pred pred 800 rokmi zorganizoval živý Betlehem, v ktorom sa slávila aj svätá omša.

Continue reading „Malé Vianoce“