Kategória: Kázne pre deti

Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu sme v našom kostole prežívali odpust. Na svätú omšu sme pozvali saleziána dona Antona Červeňa z Prešova, ktorý sa nám prihovoril aj v kázni. Počas svätej omše spieval „dospelácky“ zbor. Aby sme tieto vzácne momenty zvečnili, Katarína robila fotky. A po svätej omši nás pred kostolom čakalo agapé – zákusky a kofola.

Continue reading „Zoslanie Ducha Svätého“
Môj príbytok v nebi

Môj príbytok v nebi

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes nám Pán Ježiš hovorí o príbytku, ktorý máme pripravení v nebi. Ale svätý apoštol Peter nás povzbudzuje, aby sme sa už tu na zemi nechali vbudovať ako živé kamene do duchovného domu. Ako na to? Návod nájdeme v Skutkoch apoštolov.

Continue reading „Môj príbytok v nebi“
Sklamaní učeníci

Sklamaní učeníci

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Stretávame ďalších sklamaných Ježišových učeníkov. Po apoštolovi Tomášovi, s ktorým sme sa stretli minulú nedeľu, dnes sprevádzame Kleopasa a druhé učeníka do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií. Našťastie vidíme, že Ježiš sa o svojich učeníkov stará a nenápadne im vysvetľuje, ako sa veci naozaj majú.

Continue reading „Sklamaní učeníci“
Baránok

Baránok

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Celý tento týždeň prežívame ako jednu veľkú nedeľu. Možno práve preto, aby sme mali dostatok času na stretnutie so Zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Presne tak, ako sa s Ježišom stretávali po zmŕtvychvstaní jeho učeníci – budeme o tom počúvať celý týždeň v evanjeliu.

Continue reading „Baránok“
Oslík

Oslík

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnešná liturgia slova je veľmi bohatá, preto sa skúsme sústrediť na jednu konkrétnu vec. Mňa osobne zaujal oslík. Je to jediný prípad v evanjeliu, keď Pán Ježiš hovorí, že niečo potrebuje. Prečo si Ježiš na slávnostný vstup do Jeruzalema vybral práve oslíka? Pretože majú mnoho spoločné: oslík je pokorný a nosí cudzie bremená. Ako Pán Ježiš.

Continue reading „Oslík“
Poď von!

Poď von!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš vzkriesil Lazára. Nie je to však ani začiatok, ani koniec Božej činnosti. Už prorok Ezechiel nám hovorí o tom, že Boh môže vzkriesiť k životu celý národ, ktorý je v zajatí a nemá už žiadnu nádej. A vrcholom Božej moci je Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Continue reading „Poď von!“