Kategória: Kázne pre deti

Deň matiek

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu mali sviatok naše mamky, preto bude táto úloha venovaná im. Takže, deti, nakreslite vašu mamku ALEBO nakreslite, za čo ste mamke vďační ALEBO nakreslite, ako ste oslávili Deň matiek ALEBO nakreslite/odfoťte darček, ktorý ste pre mamku pripravili. Ak nám vaše diela pošlete mailom na levoca@minoriti.sk, tak ich tu vystavíme na obdiv a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Deň matiek“

Moje miesto na viniči

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše:

Pán Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Evanjelium podľa Jána 15,5) Pána Ježiša stretávame troma spôsobmi:

 1. v liturgii (svätá omša)
 2. v Svätom písme
 3. v spoločenstve (Cirkvi).

Zamyslite sa

 1. aké úlohy by ste vedeli plniť počas liturgie svätej omše;
 2. kam by ste naše spoločenstvo, ktoré sa stretáva v kostole pri svätej omši, zobrali v nedeľu popoludní na výlet/prechádzku.

Odpovede môžete napísať, nakresliť, odfotiť; poslať nám mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť osobne pred svätou omšou. Jedného z vás odmeníme.

Tu sú nejaké návrhy činností, ktoré sa dajú vykonávať v kostole (nielen počas svätej omše):

 • privítať pri vchode tých, ktorí prichádzajú do kostola a pomôcť im nájsť voľné miesto
 • pozorne sledovať svätú omšu
 • nahlas spievať
 • miništrovať: Rastík,
 • spievať v detskom spevokole: Natálka
 • prečítať čítanie alebo prosby: Zuzka, Bernadetka, Natálka
 • účinkovať v scénke počas kázne
 • priniesť obetné dary
 • pomáhať pri príprave svätej omše bratovi Ondrejovi
 • pomáhať po svätej omši bratovi Ondrejovi
 • pomáhať pri prenose svätej omše cez internet
 • fotografovať pri väčších slávnostiach
 • upratovať kostol v piatok po svätej omši
 • pomáhať s výzdobou kostola

Poznám svoje a moje poznajú mňa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Pastier a ovečky sa musia dobre poznať. Preto sa skúsme lepšie spoznať aj my navzájom. Papier A4 predelíte na polovicu. Vľavo nakreslíte seba/svoju rodinu a dopíšete to, čo chcete, aby sme o vás vedeli. Vpravo nakreslíte nás, minoritov, a dopíšte zopár otázok pre nás – spýtate sa nás na to, čo by ste chceli o nás vedieť. Ak nám vaše dielo pošlete mailom na levoca@minoriti.sk alebo ho pred ďalšou nedeľnou svätou omšou o 11:00 prinesiete do sakristie, zverejníme ho na tejto stránke (osobné údaje skryjeme), skúsime odpovedať na vaše otázky a jedného z vás opäť odmeníme…

Continue reading „Poznám svoje a moje poznajú mňa“

Prestretý stôl

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa často s ľuďmi stretával pri jedle. Aj v dnešnom evanjeliu sa pýta učeníkov: „Máte tu niečo na jedenie?“ Aj v našom kresťanskom živote je spoločné stolovanie dôležité. Preto pekne prestrite stôl na obed a na mail levoca@minoriti.sk nám pošlite fotku. Zverejníme ju nižšie a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Prestretý stôl“

Ježiš žije! Aleluja!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej sväte omše: Stretnúť zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Navštívte váš kostol a odfotťe alebo nakreslite nejaký symbol zmŕtvychvstalého Pána Ježiša (socha, baranček, paškál, prázdny hrob, vyzdobený kostol…). Prípadne pohľadajte zmŕtvychvstalého Pána Ježiša u vás doma. Ak nám vašu fotky/kresbu pošlete na adresu levoca@minoriti.sk, zverejníme ju na tejto stránke a v nedeľu vylosujeme jedného z vás, ktorého odmeníme.

Continue reading „Ježiš žije! Aleluja!“

Vitaj v Jeruzaleme

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vytvorte/nakreslite/napíšte pozvánku na niektorú z plánovaných udalostí v kostole ALEBO sa vyberte na prechádzku, pohľadajte v prírode bahniatka a odfoťte ich. Ak chcete, aby sme vaše fotky/kresby uverejnili a zároveň vás zapojili do losovania, môžete nám ich poslať na adresu levoca@minoriti.sk. Ďakujeme!

Continue reading „Vitaj v Jeruzaleme“

Chceme vidieť Ježiša

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Kostoly sú stále zatvorené, dokonca na piatu pôstnu nedeľu zvykneme zahaľovať kríže. Kde teda môžeme vidieť Ježiša? Počas kázne sme Pána Ježiša hľadali v kostole, po svätej omši ho skúste pohľadať doma. Odfoťte/nakreslite/napíšte, kde všade môžete u vás doma vidieť Pána Ježiša. Ak sa s nami podelíte o výsledky vášho pátrania (pošlete nám ich na adresu levoca@minoriti.sk), zverejníme ich na tejto stránke a na Kvetnú nedeľu opäť jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Chceme vidieť Ježiša“

Desatoro Božích prikázaní

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V evanjeliu tejto nedele sme počuli, ako Pán Ježiš robil poriadky v chráme – vyhnal predavačov dobytka, holubov i peňazomencov, pretože chce, aby chrám bol domom modlitby. My všetci sme chrámom Ducha Svätého. Pán Ježiš nám dáva slovo, ktoré nás očisťuje (Jn 15, 3). Tým slovom je predovšetkým Desatoro Božích prikázaní, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Našou úlohou je prepísať ručne Desatoro, alebo nakresliť ako plníme 3. prikázanie – svätiť sviatočný deň teraz, keď sa nemôžeme zúčastňovať svätých omší.

Continue reading „Desatoro Božích prikázaní“