Kategória: Kázne pre deti

Aby nikto nebol sám…

Aby nikto nebol sám…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes v evanjeliu hovorí o láska a priateľstve. Nie je to však vôbec taká samozrejmosť, pretože mnohí z nás sa môžu cítiť osamotení. Môžeme ich utešovať tým, že nikdy nie sú sami, lebo je s nimi Pán Ježiš, ale to im asi nepomôže. Dokonca aj Pán Ježiš ku nám hovorí v množnom čísle – nechce, aby sme boli sami, ale aby sme sa zaujímali jeden o druhého. Niekedy to ide ťažko, ale práve Duch Svätý, ktorého očakávame, je ten, kto nám pomáha prekonávať rozdiely.

Continue reading „Aby nikto nebol sám…“
Strom s koreňmi

Strom s koreňmi

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vieme byť veselí, ale vieme byť aj smutní. Aj radosť, aj smútok majú svoje príčiny. Tešíme sa, keď sa nám niečo podarí, keď niečo dostaneme, keď sme s kamarátmi. Naopak, smutní sme, keď nám veci nevychádzajú, keď o niečo prichádzame alebo keď sme sami. Aby naša radosť bola úplná, Pán Ježiš nás dnes pozýva, aby sme s ním boli stále spojení, lebo len On môže dať nášmu životu ten najhlbší zmysel.

Continue reading „Strom s koreňmi“
Čo hovorí ovečka Pastierovi

Čo hovorí ovečka Pastierovi

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes je nedeľa dobrého Pastiera. Pastierom je Pán Ježiš, ovečkami sme my. Čo by Pastier povedal svojím ovečkám? Kde nájdu dobrú pašu, že ich ochráni, že ich má rád… Čo by ovečka povedala svojmu Pastierovi?

Nakreslite ovečku, dajte jej svoje meno a napíšte, čo by ste vy – ako taká ovečka – povedali svojmu Pastierovi, ktorým je Pán Ježiš.

Podpíšte sa a v nedeľu 28. apríla pred svätou omšou o 11:00 prineste vaše dielo do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Máte tu niečo na jedenie?

Máte tu niečo na jedenie?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš si dnes pýta od vystrašených učeníkov niečo na jedenie. Ponúknu mu rybu, ktorú pred ich očami zje. Ešte predtým im ukazuje rany po klincoch na svojom tele, ktorých sa môžu aj dotknúť. To všetko preto, aby ich presvedčil, že je skutočný. Že vstal z mŕtvych.

Continue reading „Máte tu niečo na jedenie?“
Božie milosrdenstvo

Božie milosrdenstvo

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Na druhú veľkonočnú nedeľu oslavujeme Božie milosrdenstvo. Pripomína nám to aj obraz Pána Ježiša v našom kostole. Pán Ježiš je v žiarivom bielom odeve, čo môže byť odkazom na Jeho zmŕtvychvstanie. Pravou rukou nám žehná/odpúšťa a ľavou rukou ukazuje na svoje srdce, z ktorého vychádzajú dva lúče: červený a bielo-modrý. Červený symbolizuje Ježišovu lásku k nám a bielo-modrý očistenie / odpustenie. Nápis „Ježišu, dôverujem Ti“ nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli žiadať Ježiša o odpustenie. Lebo cez svoju sekretárku, sestru Faustínu, nám pripomína, že milosrdenstvo má prednosť pred spravodlivosťou.

Continue reading „Božie milosrdenstvo“
Na ceste s Ježišom: Kľúč života a víťazstva

Na ceste s Ježišom: Kľúč života a víťazstva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Obuli sme si bežecké topánky, lebo sme sa išli rýchlo pozrieť ku hrobu Pána Ježiša. Zistili sme že, je prázdny, ale našli sme tam list, ktorým nás otec biskup František Trstenský uviedol do tretej etapy cesty s emazskými učeníkmi. Povzbudil nás k prijímaniu Eucharistie, zvlášť počas veľkonočnej oktávy, pretože aj pri svätom prijímaní / adorácii môžeme stretnúť živého Pána Ježiša.

  • Nakreslite prázdny hrob a napíšte k nemu, kde môžeme stretnúť živého / víťazného / zmŕtvychvstalého Pána Ježiša.
    ALEBO
  • Napíšte, čo ste našli po zotretí prvého (úplne vrchného) políčka na obrázku s monštranciou

Podpíšte sa a v nedeľu 7. apríla pred svätou omšou o 11:00 prineste úlohu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Na ceste s Ježišom: Kľúč obety

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes máme pred očami fialovú šatku, ktorou je zahalený kríž. Takéto kusy látky, takéto plášte, dávali ľudia aj na osliatko a na cestu, keď Pán Ježiš slávnostne prichádzal do Jeruzalema. Podobným kusom látky bol zahalený aj slepec Bartimej, ktorého Ježiš stretol pri odchode z Jericha, krátko pred slávnostným vstupom do Jeruzalema.

Continue reading „Na ceste s Ježišom: Kľúč obety“
Na ceste s Ježišom: Kľúč darovania

Na ceste s Ježišom: Kľúč darovania

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes hovorí o pšeničnom zrnku. My použijeme zemiak, pre ktorý platí to isté, ale je väčší a dostupnejší. Ak zemiak necháme ležať, zhnije. Ale ak ho dáme do zeme, prinesie úrodu. Týmto podobnestvom nám Pán Ježiš naznačuje, čo ho počas Veľkej noci čaká.

Od dnešného dňa máme v kostole zahalené kríže. Pán Ježiš nám zjavuje, čo ho čaká a zároveň sa skrýva. Ale my vám dnes chceme predstaviť sv. Františka, ktorý sa na Pána Ježiša veľmi podobá, pretože sa mu dva roky pred smrťou zjavili na tele rany Pána Ježiša. Stalo sa to v roku 1224 na vrchu LA VERNA v Taliansku. Počas pôstu pred sviatkom svätého archanjela Michala mal videnie anjela na kríži. Počas tohto videnia cítil zároveň veľkú radosť, aj veľkú bolesť a smútok. Keď sa sa videnie skončilo, mal na tele stigmy. Tieto rany ho veľmi boleli, ale zároveň sa tešil z toho, že sa môže podobať na Pána Ježiša.

Aj my môžeme prežívať momenty, ktoré sú pekné a ťažké zároveň. Nakreslite anjela a opíšte nejakú situáciu, ktorá bola pre vás ťažká, museli ste sa obetovať, ale nakoniec priniesla do vášho života požehnanie.

Podpíš sa a v nedeľu 24. marca pred svätou omšou o 11:00 prines anjela do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Na ceste s Ježišom: Kľúč od chrámu srdca

Na ceste s Ježišom: Kľúč od chrámu srdca

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Keď ideme na nákup, môžeme kúpiť veci užitočné i neužitočné. Limituje nás pri tom veľkosť nákupného vozíka.

V živote je to podobne. Tiež si volíme medzi dobrom a zlom, medzi dôležitým a nedôležitým. Ak si život zaplníme zbytočnými vecami, na tie dobré nám už nezostane priestor (čas).

Continue reading „Na ceste s Ježišom: Kľúč od chrámu srdca“