Kategória: Kázne pre deti

Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Prázdninová úloha pre deti a rodičov z poslednej nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Počas leta určite pôjdete niekam na výlet/dovolenku… Pošlite nám pohľadnicu! Naša adresa je:

bratia minoriti
Košická 66/2
054 01 Levoča
Slovakia

Pohľadnice, ktoré do vás dostaneme (iba obrázky, nie text) budeme postupne zverejňovať na tejto stránke. Na prvej svätej omši s kázňou pre deti (asi začiatkom septembra) niekoľkých z vás odmeníme!

Rastieme s Pánom Bohom…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ak sa vám v nedeľu na svätej omši páčilo, porozprávajte o tom, čo ste videli a počuli svojim kamarátom/kamarátkam.

V nedeľu boli s nami na svätej omši mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, dokonca nám aj zaspievali. V Levoči boli boli od štvrtku do nedele na duchovnej obnove. Tiež boli kedysi deťmi… Medzičasom vyrástli a teraz môžu byť pre nás príkladom toho, ako máme rásť s Pánom Bohom. Počas roka sa pravidelne stretávajú nielen pri modlitbe, ale aj na výletoch a iných akciách… To je výhoda rastu v spoločenstve – pomáhame si navzájom!

Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!

Domáca úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V liturgii slova sme počuli o tom, ako zlý duch pokúša nás ľudí. Skúsme si v tomto týždni dávať väčší pozor, aby nás neoklamal. Prosme tiež Pána Ježiša, aby nám pomohol odolať pokušeniam – veď on je silnejší než zlý duch.

Opíšte/nakreslite jedno vaše víťazstvo nad pokušením a toto vaše dielo nám buď pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo prineste osobne do sakristie pred svätou omšou o 11:00 v nedeľu 13. júna 2021. Vaše víťazstvá vystavíme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!“

Svätá Trojica

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vystrihnite trojuholník do jeho troch rohov vpíšte:

  • z jednej strany: mená troch osôb Najsvätejšej Trojice – 1. Otec; 2. Syn; 3. Duch Svätý
  • z druhej strany: mená členov vašej rodiny – 1. meno ocka; 2. meno mamky; 3. mená detí

Do stredu trojuholníka môžete nakresliť srdiečko, pretože vzťahy medzi osobami Najsvätejšej Trojice sú plné lásky. Vzťahy plné lásky by mali byť aj v našich rodinách, pretože manželstvo a rodina je jedným z obrazov Svätej Trojice na tomto svete.

Tak ako Syn pochádza z Otca, tak žena podľa opisu v knihe Genezis pochádza z muža. Tak ako láska Otca a Syna je taká dokonalá, že sa nazýva osobou – Duchom Svätým, tak aj láska muža a ženy má moc stvoriť novú osobu. Otec, Syn a Duch Svätý sú rozdielne Božské osoby, napriek tomu tvoria jednotu. Aj muž a žena sú odlišní, aby sa vo vzájomnej jednote mohli obohacovať. Božia láska je neodvolateľná – preto aj manželská láska je neodvolateľná.

Vaše dielo prineste na svätú omšu v nedeľu 6. júna o 11:00. Môžete ho však aj odfotiť a poslať nám mailom. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Svätá Trojica“

Dopĺňame sa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 16:00: Každý z nás je v niečom dobrý, každý z nás niečo robí rád. Napíš, nakresli, odfoť nám, v čom si dobrý práve Ty alebo čo rád robíš a pošli nám to na levoca@minoriti.sk. Odpovede zverejníme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Dopĺňame sa“

Duch Svätý

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: nakreslite ako sa prejavuje Duch Svätý (ohnivé jazyky nad apoštolmi, holubica pri krste Pána Ježiša) alebo napíšte krátku modlitbu k Duchu Svätému, aby priniesol pokoj, jednotu, lásku do našej rodiny. Vaše odpovede nám pošlite mailom na levoca@minoriti.sk – my ich tu vystavíme a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Duch Svätý“

Deň matiek

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu mali sviatok naše mamky, preto bude táto úloha venovaná im. Takže, deti, nakreslite vašu mamku ALEBO nakreslite, za čo ste mamke vďační ALEBO nakreslite, ako ste oslávili Deň matiek ALEBO nakreslite/odfoťte darček, ktorý ste pre mamku pripravili. Ak nám vaše diela pošlete mailom na levoca@minoriti.sk, tak ich tu vystavíme na obdiv a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Deň matiek“

Moje miesto na viniči

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše:

Pán Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Evanjelium podľa Jána 15,5) Pána Ježiša stretávame troma spôsobmi:

  1. v liturgii (svätá omša)
  2. v Svätom písme
  3. v spoločenstve (Cirkvi).

Zamyslite sa

  1. aké úlohy by ste vedeli plniť počas liturgie svätej omše;
  2. kam by ste naše spoločenstvo, ktoré sa stretáva v kostole pri svätej omši, zobrali v nedeľu popoludní na výlet/prechádzku.

Odpovede môžete napísať, nakresliť, odfotiť; poslať nám mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť osobne pred svätou omšou. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Moje miesto na viniči“

Poznám svoje a moje poznajú mňa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Pastier a ovečky sa musia dobre poznať. Preto sa skúsme lepšie spoznať aj my navzájom. Papier A4 predelíte na polovicu. Vľavo nakreslíte seba/svoju rodinu a dopíšete to, čo chcete, aby sme o vás vedeli. Vpravo nakreslíte nás, minoritov, a dopíšte zopár otázok pre nás – spýtate sa nás na to, čo by ste chceli o nás vedieť. Ak nám vaše dielo pošlete mailom na levoca@minoriti.sk alebo ho pred ďalšou nedeľnou svätou omšou o 11:00 prinesiete do sakristie, zverejníme ho na tejto stránke (osobné údaje skryjeme), skúsime odpovedať na vaše otázky a jedného z vás opäť odmeníme…

Continue reading „Poznám svoje a moje poznajú mňa“

Prestretý stôl

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa často s ľuďmi stretával pri jedle. Aj v dnešnom evanjeliu sa pýta učeníkov: „Máte tu niečo na jedenie?“ Aj v našom kresťanskom živote je spoločné stolovanie dôležité. Preto pekne prestrite stôl na obed a na mail levoca@minoriti.sk nám pošlite fotku. Zverejníme ju nižšie a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Prestretý stôl“