Mesiac: december 2023

Oznamy Nedeľa Svätej rodiny (31.12.2023)

 1. Ďakujeme vám za vašu priazeň, podporu a pomoc v končiacom sa roku. Do nového roku vám v modlitbách vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a prajeme sebe i vám, aby sa spoločenstvo, ktoré v našom chráme tvoríme, aj naďalej rozvíjalo a prehlbovalo.
 2. Dnešná nedeľa je sviatkom Svätej rodiny, preto pred záverečným požehnaním ponúkame manželom možnosť obnoviť si manželské sľuby. Na záver svätej omše o 16:00 bude aj ďakovná pobožnosť na konci roka.
 3. Dnes o 23:30 pozývame do nášho kostola na tichú adoráciu. Po požehnaní, ktoré bude o polnoci, pozývame do kláštora na krátke posedenie. Dnes o polnoci bude v Bazilike na Mariánskej hore svätá omša.
 4. Od 2. do 4. januára plánujeme jednodňové výlety pre miništrantov. Prosíme tých, ktorí majú záujem, aby na seba nechali kontakt v sakristii.
 5. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. V našom kostole od pondelka do piatku od 15:15.
  2. V Bazilike sv. Jakuba vždy polhodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok od 17:00.
  3. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 7. Kto má záujem o požehnanie domu, nech sa prihlási buď osobne v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk.
 8. Až do 2. februára môžeme v našom kostole získať plnomocné odpustkyza modlitbu pri jasličkách. Každú januárovú nedeľu o 16:00 plánujeme sláviť svätú omšu pre pútnikov. Pred touto svätou omšou budeme spovedať a zakončíme ju modlitbou pri jasličkách.
 9. Liturgický kalendár
  1. v pondelok slávnosť Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
  2. v utorok spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
  3. v stredu spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
  4. v sobotu slávnosť Zjavenia Pána (prikázaný sviatok)
  5. v nedeľu sviatok Krstu Pána
 10. Farské oznamy
Continue reading „Oznamy Nedeľa Svätej rodiny (31.12.2023)“

Úmysly 31. december 2023 – 7. január 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
31.12. Nedeľa9:00Poďakovanie za dožitých 70 rokov Márie
Nem. 9:30Prosba o Božie požehnanie pre Dagmar s rodinou
11:00Za duše, za ktoré sa nik nemodlí
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie v rodine Jána
1.1. Pondelok9:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a milosti do nového roku pre Máriu, Štefana a Máriu
Nem. 9:30Bruno a Ruben
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra (60 rokov)
16:00Ján Komara
2.1. Utorok7:00Anna, Jozef, Mária, Karol
15:50Ondrej a Helena
brat Vavrinec Hlavatý
3.1. Streda7:00Prosba o dar živej viery pre manžela Tibora a synov Tibora a Tomáša
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Polákovú
bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci
4.1. Štvrtok7:00Ján
15:50Olena a Ondrej Dzurkoví, † Ivan Olenišák
Za povolania
5.1. Piatok7:00Ladislav, Júlia, Ladislav Džurňák
Mária, Jozef, Marta, Ladislav
15:50Jozef, Agnesa, Daniela, Petra, Ján
6.1. Sobota9:00Jozef Richvalský
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miriam
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (dožitých 70 rokov) a jej deti s rodinami
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za ich rodičov a starých rodičov, ktorí sú v očistci
7.1. Nedeľa9:00Peter
Nem. 9:30Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za ich bratov, sestry a príbuzných, ktorí sú v očistci
11:00Za rodiny
16:00Emil

Úmysly 24. – 31. december 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
24.12. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu s rodinou
Nem. 9:30Prosba o Božie požehnanie rodiny Marty
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov

Svätá omša o 16:00 je v Bazilike sv. Jakuba
22:00+ Ján a Mária
Prosba za rodinu Horváthovú
Prosba o úspešnú operáciu Silvie
25.12. Pondelok9:00Ján
Nem. 9:30Prosba o uzdravenie Jozefa
11:00Žofia Kurucová
16:00Prosba o Božie požehnanie a dar viery
pre rodinu Kotkovú a Olejárovú
26.12. Utorok9:00z rodiny Olejárovej, Strungovej a Vargovej
Nem. 9:30Jozef
11:00Propria
16:00Mária a Štefan
Štefan
27.12. Streda7:00Mária a Ján
15:50z rodiny Suchej a Kolesárovej
Ondrej a Mária a ich rodičia
28.12. Štvrtok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Štefana s rodinou
15:50Michal a Ondrej
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
29.12. Piatok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Michala s rodinou
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a jej rodinu
Prosba o uzdravenie Jána
30.12. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Darinu s rodinou
z rodiny Horváthovej a Sýkorovej
31.12. Nedeľa9:00Poďakovanie za dožitých 70 rokov Márie
Nem. 9:30Prosba o Božie požehnanie pre Dagmar s rodinou
11:00Za duše, za ktoré sa nik nemodlí
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie v rodine Jána

Oznamy 4. adventná nedeľa (24.12.2023)

 1. Kto si objednal nálepku betlehema, môže si ju po svätej omši vyzdvihnúť v sakristii. Cena je 2€ za kus.
 2. Svätá omša o 16:00 dnes nebude v našom kostole, ale v Bazilike sv. Jakuba. Slávená bude už ako vigília Narodenia Pána (hlavne) pre rodiny s deťmi a seniorov.
 3. Svätá omša v noci bude u nás dnes o 22:00 a v Bazilike sv. Jakuba o 24:00. Od 21:45 sa budú v našom chráme spievať vianočné koledy.
 4. Až do 2. februára môžete v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách.
 5. Na Slávnosť Božieho narodenia a sviatok sv. Štefana budú v Levoči sväté omše ako v nedeľu.
 6. V pondelok, na slávnosť Božieho narodenia:
  1. bude na nádvorí nášho kláštora celé popoludnie živý betlehem. Organizovaný program bude po svätej omši o 11:00 a potom od 17:00.
  2. o 15:00 bude v gymnaziálnom kostole jasličkovú pobožnosť. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 7. V utorok, na sviatok sv. Štefana, môžete po svätej omši o 11:00 podporiť koledníkov Dobrej noviny.
 8. Ak chcete v stredu (27. decembra) prijať koledníkov Dobrej noviny u vás doma, môžete sa do pondelka večera prihlásiť buď osobne v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk. S koledníkmi bude chodiť aj kňaz, ktorý požehná váš príbytok.
 9. V štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 10. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 11. Budúca nedeľa je sviatkom Svätej rodiny, preto počas svätých omší ponúkneme manželom možnosť obnoviť si manželské sľuby. Na záver svätej omše o 16:00 bude aj ďakovná pobožnosť na konci roka.
 12. Od 2. do 4. januára plánujeme jednodňové výlety pre miništrantov. Prosíme tých, ktorí majú záujem, aby sa spolu s rodičmi prihlásili v sakristii.
 13. V uplynulom týždni boli v kostole nainštalované bezpečnostné kamery. Zatiaľ sú v testovacej prevádzke.
 14. Liturgický kalendár
  1. v pondelok slávnosť Narodenia Pána
  2. v utorok sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
  3. v stredu sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
  4. vo štvrtok sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov
  5. v nedeľu sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa
Radujme sa…

Radujme sa…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Zažili ste už niekedy radosť? Tešiť sa môžeme z rôznych dôvodov. Niekedy nás potešia udalosti, na ktoré nemáme vplyv. Na nedeľu radosti sme pozvaní hľadať hlbšiu radosť, ktorá neprichádza náhodou. Takúto radosť môžeme zažívať vtedy, keď sa rozhodneme urobiť niečo dobré. Napríklad, keď urobíme dobrý skutok. Alebo keď otvoríme srdce Pánu Bohu.

Continue reading „Radujme sa…“

Oznamy 3. adventná nedeľa (17.12.2023)

 1. V zbierke na charitu sa v našej diecéze vyzbieralo 148 760,54 €. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.
 2. Kvôli vianočnej svätej spovedi v Bazilike sv. Jakuba (14:00-19:00) dnes nebude svätá omša u nás o 16:00.
 3. Na budúci týždeň budeme spovedať nasledovne
  1. u nás: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00 a na štvrtú adventnú nedeľu počas dopoludňajších svätých omši.
  2. Bazilika sv. Jakuba: pondelok-štvrtok od 17:00, v piatok od 15:00.
 4. V piatok o 15:50 prinesú skauti do nášho kostola betlehemské svetlo. V sobotu večer a v nedeľu počas dňa budú skautské hliadky rozdávať betlehemské svetlo pri Starej radnici a pri betleheme.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
 6. Na štvrtú adventnú nedeľu budú dopoludňajšie sväté omše ako obvykle. Svätá omša o 16:00 nebude v našom kostole, ale v Bazilike sv. Jakuba. Slávená bude už ako vigília Narodenia Pána (hlavne) pre rodiny s deťmi a seniorov. Úmysel, ktorý sme prijali na túto svätú omšu odslúžime v noci o 22:00.
 7. Cez Vianoce dávame do pozornosti tieto akcie:
  1. Až do 2. februára môžete v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách.
  2. Na Božie narodenie (25. december) bude u nás na dvore celé popoludnie živý betlehem a o 15:00 v gymnaziálnom kostole jasličková pobožnosť.
  3. Ak chcete 27. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny, môžete sa prihlásiť buď osobne v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk. S koledníkmi bude chodiť aj kňaz, ktorý požehná váš príbytok.
  4. Od 2. do 4. januára budeme organizovať výlety pre miništrantov. Pridajú sa ku nám aj naši miništranti z Bratislavy.
 8. Ďakujeme chlapom z útulku za stráženie kostola. Ak všetko dobre pôjde, tak v priebehu tohto týždňa by mohli byť v kostole nainštalované kamery.
 9. Vzadu na stolíku si môžete zobrať Minoritský list a kalendár. Tiež ponúkame vonnú sviecu Greccio, zhudobnené Príbehy jedného kráľovstva pre deti, knihu o minoritských mučeníkoch z Pariacoto, ruženec s ich relikviami a knihy pátra Martina s ružencovými zamysleniami a úvahami o pokoji.
 10. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy 3. adventná nedeľa (17.12.2023)“

Úmysly 17. – 24. december 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
17.12. Nedeľa9:00Anna, Katarína, Mária
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
Martin, Mária a Jozef
od 14:00VIANOČNÁ SPOVEĎ V BAZILIKE SV. JAKUBA
18.12. Pondelok7:00Prosba o uzdravenie rodiny
15:50František a Mária
Prosba o zdravie rodiny Toporcerovej
19.12. Utorok7:00nenarodené deti
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Alžbetu a Máriu Matisovú
Katarína, Peter
20.12. Streda7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Štefana s rodinou
15:50Viliam a Ján
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Katku, Lucku, Lenku a Lucku
21.12. Štvrtok7:00Prosba o Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou
Pavol
15:50Prosba o pokoj v rodine a uzdravenie vzťahov
Ján a Katarína, Štefan
22.12. Piatok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Štefana s rodinou
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Lenku
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Ivetu
s rodinou (pri príležitosti životného jubilea)
23.12. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého
pre Štefana s rodinou
Jozef a František
Gabriela
24.12. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu s rodinou
Nem. 9:30Prosba o Božie požehnanie rodiny Marty
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
22:00+ Ján a Mária
Prosba za rodinu Horváthovú
Počúvajme…

Počúvajme…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnešné Božie slovo nás chce potešiť, aby sme advent prežívali s nádejou. O nádeji sa dá pekne rozprávať, ale ako ju druhým odovzdať? Zázraky robiť nevieme, milionármi tiež nie sme, aby sme mohli riešiť ťažké životné situácie ľudí okolo nás.

Continue reading „Počúvajme…“
Slávnosť Nepoškvrnenej

Slávnosť Nepoškvrnenej

Novénu sme zakončili slávnostnou svätou omšou s otcom biskupom Jánom Kubošom o 16:00. Hudobne ju sprevádzal zbor pod vedením Janky Višňovskej a trubači z Levoče. Na svätú omšu sme sa už od 15:00 pripravovali modlitbou Korunky siedmych radostí Panny Márie pod vedením františkánskych terciárov.

Continue reading „Slávnosť Nepoškvrnenej“