Mesiac: november 2020

Úmysly 29. november – 6. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
29.11.2020Nedeľa9.00z rodiny Pagáčovej a Samekovej


11.00Za zdravie


16.00Andrej, Helena


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu s rodinou
30.11.2019Pondelok7.00Peter


15.50Valentín, Veronika, Štefan, Mária, Anna


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
1.12.2019Utorok7.00Rudolf a Ema


15.50Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
2.12.2020Streda7.00Karol a Denisa


15.50Miroslav Kresa


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
3.12.2020Štvrtok7.00Marta


15.50Štefan


15.50rodičia Ján a Mária
4.12.2020Piatok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Adama a Fabiána


15.50Stanislav


15.50Za obrátenie Emila
5.12.2020Sobota7.50Za zdravie pre Miroslavu s rodinou


7.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu, Martina, Katarínu a Palka, Jozefínu


15.50O zdravie pre Alžbetu
6.12.2020Nedeľa9.00Marián


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána


16.00Prosba o pomoc a silu pre Jána


18.00+ Viera, Viliam

Oznamy Prvá adventná nedeľa

 1. Dnes sa v našom chráme začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše s novénovými kázňami budú o 15.50, v nedeľu o 11.00. Pol hodiny pred svätou omšou sa budeme modliť posvätný ruženec. Podrobnosti sú na výveske.
 2. Dnes sa koná zbierka na Spišskú katolícku charitu. Na tento účel môžete finančne prispieť do pokladničky pri vchode do kostola.
 3. Ranné sväté omše (okrem nedieľ) budeme sláviť ako rorátne, ku cti Panny Márie. Povzbudzujeme Vás, aby ste si na ne prinášali lampáše alebo sviece.
 4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme v pondelok až v stredu od 15.00, vo štvrtok a piatok od 14.00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8.00. Vo farskom kostole bude príležitosť k sv. spovedi pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami, v piatok od 17.00.
 5. Pripomíname poriadok sv. omší:
  U nás:
  v pondelok až piatok o 7.00 a 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00 a 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole: v nedeľu o 9.00.
 6. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získavať počas celého novembra.
 7. Liturgický kalendár:
 • pondelok – sviatok sv. Ondreja, apoštola
 • streda – spomienka bl. Rafaela Chylińského
 • štvrtok – spomienka sv. Františka Xaverského

Úmysly 22.- 29. novembra 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.11.2020Nedeľa9.00František


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú


16.00Za zdravie tela a duše Janíka a Božie požehnanie pre rodinu


18.00Mária
23.11.2019Pondelok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou


15.50Ján, Mária, Martin


15.50Anna a Jozef
24.11.2019Utorok7.00z rodiny Puchálovej a Grigerovej


15.50Ladislav


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona
25.11.2020Streda7.00Za zdravie pre Reného s rodinou


15.50Za zdravie Kataríny


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s rodinou
26.11.2020Štvrtok7.00Ján, Mária, Emil, Mária


15.50sestry z III. rádu sv. Dominika


15.50Róbert
27.11.2020Piatok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú Kollarčíkovú


15.50František, rodičia, bratia, starí rodičia


15.50Za obrátenie Zuzany
28.11.2020Sobota7.50Mária


7.50Mária, Anna, Katarína, Mária


15.50Mária, Alžbeta, Ján, Ladislav
29.11.2020Nedeľa9.00z rodiny Pagáčovej a Samekovej


11.00rodičia Katarína a Ján a súrodenci


16.00Andrej, Helena


18.00

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa

 1. V stredu nás pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená streda“ modlitbou za ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. V Bazilike na Mariánskej hore, ktorá sa rozsvieti na červeno, bude v tento deň o 17.30 svätá omša a Eucharistická adorácia za prenasledovaných.
 2. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 11.00.
  V piatok po večernej svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 3. Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou. Počas svätých omší budeme požehnávať adventné vence. Zvlášť teraz v čase pandémie Vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe v rodinách pri adventom venci.
  Na budúcu nedeľu začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. O 10.30 sa budeme modliť posvätný ruženec, o 11.00 svätá omša s novénovou kázňou.
  Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
 4. Pripomíname poriadok sv. omší:
  U nás:
  v pondelok až piatok o 7.00 a 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00 a 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba: v pondelok až piatok o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole: v nedeľu o 9.00.
 5. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získavať počas celého novembra.
 6. Liturgický kalendár:
 • utorok – spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
 • streda – spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
 • štvrtok – spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia
 • piatok – spomienka sv. Františka Antona Fasaniho

Liturgia domácej cirkvi: 33. nedeľa v Cezročnom období „A“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny Márie či ikonu sv. Rodiny. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, uprostred ktorej je prítomný živý Ježiš. On sám nás uisťuje o svojej prítomnosti, keď hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20).

Počúvaním Božieho slova si dnes chceme uvedomiť tri dôležité veci: prvou je, že náš život je jedným veľkým darom, v ktorom sú prítomné mnohé ďalšie dary a talenty. Druhou skutočnosťou je, že máme bdieť a očakávať Ježišov príchod, pretože nás chce v plnosti obdarovať tým najväčším darom, pre ktorý sme stvorení a ním je večný život. A treťou, že večný život nezískame nečinnosťou, ale bdelou a vytrvalou službou, v ktorej využijeme a zveľadíme talenty a dary, ktoré sme od Pána Boha dostali. Túžime po tom, aby nám Ježiš raz povedal: Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým.“

S: „Vojdi do radosti svojho pána. (Mt 25, 21)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, vieme, že všetky dary, ktoré sme dostali, pochádzajú z tvojej dobroty. Z celého srdca ti za ne ďakujeme. Pomôž nám premáhať strach a lenivosť, aby sa k tebe tieto dary nevracali nevyužité, ale, aby v dobrom srdci prinášali úrodu. O to ťa prosíme, lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 112

(ak je možné, môže sa spievať)

V: V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Jeho potomstvo bude mocné na zemi;
pokolenie spravodlivých bude požehnané. S.

V jeho dome bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane naveky.
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách,
milosrdný, milostivý a spravodlivý. S.

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje;
nikdy nezakolíše.
Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
nebude sa báť zlej zvesti. S

Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána,
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa,
kým nepokorí svojich nepriateľov.
Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky
a jeho moc a sláva budú stále rásť. S.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša(Mt 25, 14-30)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: «Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.»

Jeho pán mu povedal: «Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.»

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: «Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.»

Jeho pán mu povedal: «Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.»

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: «Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.»

Jeho pán mu povedal: «Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.»“

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

V: Ježiš sa v dnešnom evanjeliu prirovnáva k pánovi, ktorý zveril svojim sluhom svoj majetok, svoje bohatstvo a odišiel na dlhší čas preč. Sluhom tak prejavil dôveru, že sa o jeho majetok budú dobre starať a keď sa vráti nájde ho ešte viac zveľadený. Svojich sluhov poznal a vedel kto má aké má schopnosti. Podľa toho im zveril rozličné množstvo svojho bohatstva. Jednému zveril päť talentov, inému dva a ďalšiemu jeden. Jeden talent predstavoval mieru 26. kg striebra, na ktoré bolo potrebné v Ježišovej dobe pracovať 20 rokov. Teda aj ten posledný sluha dostal do správcovstva veľmi veľké bohatstvo.

Každý z nás je služobníkom, ktorého Boh rozličným spôsobom obdaroval. Sme správcami, ktorých Boh miluje a dôveruje im. On nie zlým a nespravodlivým pánom, akého si predstavoval tretí sluha, pánom, ktorého by sme sa mali báť. Naopak, je dobrotivým Otcom. Prvým veľkým dôkazom jeho lásky a dobroty je to, že nám daroval život. Stvoril nás v láske našich rodičov a povolal nás prežiť život na tejto zemi v spoločenstve našej rodiny, príbuzných a priateľov. Náš život je prvým veľkým darom-talentom, za ktorý dnes chceme Bohu ďakovať. Vďaka tomuto daru môžeme mať a prijímať aj ostatné dary a talenty, ktorými nás Boh, často krát cez našich blížnych obdarováva. Aké dary a talenty máme od Pána Boha? (Jednotliví členovia rodiny sa môžu zdieľať o daroch, ktoré dostali. Môžu vyzdvihnúť aj dary a talenty tých druhých.) Musíme si však uvedomiť, že všetky tieto dary a talenty nemáme pre seba samých, ale pre iných. O tieto dary sa máme deliť s druhými a využívať ich pre službu našim blížnym. Len tak sa ich a aj náš život zveľadí a stane sa krajším. Ak by som sa bál a zakopal dary a talenty, podobne ako to urobil sluha z dnešného evanjelia, môj život by bol smutným. Vlastne, ani by nebol skutočným životom; zostal by zakopaným kdesi hlboko v zemi ako nejaká mŕtvola.

V uplynulých týždňoch sme mali možnosť byť na Slovensku svedkami toho, ako sa mnohí ľudia podelili o svoje dary a schopnosti s nami. Lekári, zdravotníci, vojaci, policajti, dobrovoľníci, tí všetci a mnohí ďalší sa rozhodli nezakopať svoje dary a talenty, ale dať ich do služby a tak nám pomôcť lepšie zvládať pandémiu. Aj za nich chceme dnes Pánu Bohu ďakovať.

Ako sa môžeme deliť o svoje dary a talenty s inými my? (Jednotliví členovia rodiny sa môžu o tom porozprávať a dať si aj malé predsavzatie do nastávajúcich dní týždňa.) Musíme si pripomenúť ešte jednu skutočnosť: aj nebeský Otec sa s nami podelil o ten najväčší dar, ktorý má – o svojho Syna. Otec nám daroval Syna a Syn nám daroval svojho Ducha. Len s jeho pomocou môžeme správne rozvíjať naše dary a milovať sa tak ako nás miluje Ježiš. Vieme, že on nezakopal svoj život, ale naopak daroval ho nám a tým nám odovzdal to najväčšie bohatstvo, ten najväčší talent – večný život v jeho kráľovstve. Preto všetky dary a talenty máme využívať takým spôsobom, aby nás Pán mohol s otvorenou náručou raz privítať v nebi a s úsmevom nám povedať: „Správne, dobrý a verný sluha, dobre si si počínal! Zveľadil si život na zemi do miery večného života.“ „Vojdi do radosti svojho pána. (Mt 25, 21)

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať pieseň a osláviť ňou dobrého Pána Boha

(Je možné spolu zaspievať pieseň, „Svätosť je, to po čom túžim“, alebo aj inú vhodnú pieseň. Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

1. Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim.  Svätosť je, čo potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.
R: /:Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu, chcem byť Tvojím, Pane:/

2. Láska je…
3. Pravda je…
4. Milosť je….

5. Vďaky a prosby

V: V tejto chvíli chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za naše dary a talenty, ktoré sme od neho dostali.

Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

Pane, ďakujeme ti za dar života.

Pane, ďakujeme ti za dar viery, ktorý sme v krste prijali.

Pane, ďakujeme ti za dar večného života, ktorý sme skrze tvojho Syna Ježiša dostali.

Pane, ďakujeme ti za dar sviatosti manželstva a za našu manželskú lásku.

Pane, ďakujeme ti našu rodinu, za všetkých našich príbuzných a priateľov.

 Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána…) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.

– Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.

Pane, ďakujeme ti za všetkých ľudí, ktorí nám slúžia svojimi darmi a talentami.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku za talenty a dary.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.

Spoločne volajme: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

S: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

Pane Ježišu, daj nám srdce štedré a ochotné deliť sa o dary a talenty s našimi blížnymi.

Pane Ježišu, chráň nás od hriechu lenivosti.

Pane Ježišu, daj, nech všetky naše schopnosti využívame len na dobro a posvätenie nás i našich blížnych a na tvoju večnú slávu.

Pane Ježišu, nedaj, aby nás premohol strach a beznádej; nech sú naše oči stále upreté na teba, lebo ty nás miluješ a chrániš ako Pastier svoje stádo.

– Pane Ježišu, v tomto týždni sme oslávili sviatok sv. biskupa Martina, patróna našej diecézy; prosíme ťa o dar nového otca biskupa, ktorý bude dobrým pastierom pre našu diecézu.

 Pane Ježišu, odmeň večným životom všetkých našich zosnulých dobrodincov a tých, ktorí nám na tejto zemi pomáhali.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

7. Požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.

Oznamy 33. nedeľa v cezročnom období

 1. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa vo svojich rodinách pomodlili Liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. Jej text nájdete na levoca.minoriti.sk kde môžete sledovať aj priamy prenos dnešnej svätej omše o 11.00.
 2. Dnešná zbierka je určená pre kňazský seminár. Seminár môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412050856. Od dnes do budúcej nedele je v našom chráme na tento účel vyhradená označená pokladnička pri vchode (tam, kde bývali pohľadnice).
 3. Úplné odpustky pre zomrelých spojené s návštevou cintorína je možné tento rok kvôli pandémii získať počas celého novembra.
 4. Od pondelka (16.11.)  je možné sláviť verejné bohoslužby s obmedzením na 50 percent kapacity kostola. Naďalej ostáva v platnosti všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách.
  U nás platí predchádzajúci poriadok svätých omší: v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50 a 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00, 18.00.
  V Bazilike sv. Jakuba sväté omše budú slávené od pondelka do piatku o 6.00 a 18.00, v sobotu o 6.30 a 19.00 a v nedeľu o 8.00, 10.00 a 19.00.
  V gymnaziálnom kostole o 9.00.
 5. V utorok je sviatok sv. Alžbety Uhorskej – patrónky Františkánskeho svetského rádu. O 15.00 sa pred vystavenou Sviatosťou oltárnou budú modliť členovia tohto rádu Františkánsky ruženec o siedmych radostiach Panny Márie.
 6. Vo štvrtok po rannej svätej omši začne v Bazilike sv. Jakuba farská celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Ukončená bude o 17.30 požehnaním. Počas celého dňa bude v kostole možnosť vyspovedať sa.
 7. V rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery bude u nás vo štvrtok po svätej omši o 15.50 prednáška a diskusia na tému Viera v Ježiša, jednorodeného Božieho Syna. Prednášku a prezentáciu si môžete stiahnuť na levoca.minotiti.sk
 8. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V sobotu, na sviatok Obetovania Panny Márie, bude v bazilike na Mariánskej hore svätá omša o 10.00.
 10. Sviečku za nenarodené deti si môžete do konca novembra zakúpiť pri vchode do kostola za odporúčaný príspevok 1€ a prispieť tak na činnosť a projekty Fóra života.
 11. Liturgický kalendár:
 • utorok – sviatok sv. Alžbety Uhorskej, patrónky Františkánskeho svetského rádu
 • sobota – spomienka Obetovanie Panny Márie
 • nedeľa – slávnosť Krista Kráľa

Úmysly 15.- 22. novembra 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
15.11.2020Nedeľa9.00Štefan


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka


16.00Za duše v očistci


18.00z rodiny Gondovej
16.11.2019Pondelok7.00Jozef


15.50Za zdravie pre rodinu Hvilovu


15.50Za duše, na ktoré si nik nepomína
17.11.2019Utorok7.00Juliana a Ján


15.50Štefan


15.50Za duše v očistci
18.11.2020Streda7.00Za duše v očistci


15.50Alžbeta, Ondrej, Juraj


15.50z rodiny Pavolovej
19.11.2020Štvrtok7.00z rodiny Ogurčákovej a Langovej


15.50Tomáš, Katarína, Mária a Tomáš


15.50Za obrátenie syna
20.11.2020Piatok7.00z rodiny Binekovej a Lorkovej


15.50Za zdravie tela a duše Janíka a Božie požehnanie celej rodiny


15.50manžel Rudolf
21.11.2020Sobota7.50Za duše v očistci


7.50z rodiny Jarošíkovej a Kollárovej


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Galajdovú
22.11.2020Nedeľa9.00František


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú


16.00Za zdravie tela a duše Janíka a Božie požehnanie pre rodinu


18.00Mária

Úmysly 8.- 15. novembra 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
8.11.2020Nedeľa9.00Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pavolovu


16.00František, Mária, Michal, Mária, Alžbeta, Jana


18.00Mária, Eduard, Anna
9.11.2019Pondelok7.00Ján, Anna


15.50Mária, Štefan, Ján, Michal


15.50Ján, Ružena, Ján
10.11.2019Utorok7.00Vasil, Jaroslav a Helena


15.50z rodiny Kožarovej


15.50Za úspešnú operáciu Ivana
11.11.2020Streda7.00Ján


15.50rodičia Anna a Martin s rodinou


15.50Viktor (10 r.)
12.11.2020Štvrtok7.00Peter


15.50Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Veroniky Draveckej


15.50Za duše, na ktoré si nikto nespomína
13.11.2020Piatok7.00Ján


15.50z rodiny Palenčárovej


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú
14.11.2020Sobota7.50Za zdravie pre Denisku a Viktóriu


7.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a jej rodinu


15.50Poďakovanie za 25 r. Modlitieb matiek na Slovensku
15.11.2020Nedeľa9.00Štefan


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka


16.00Za duše v očistci


18.00z rodiny Gondovej

Liturgia domácej cirkvi: 32. nedeľa v Cezročnom období „A“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, zažatú sviecu, sochu alebo obraz Panny Márie či ikonu sv. Rodiny. Na stole sa môže namiesto zažatej sviece nachádzať aj zažatá petrolejová lampa, ktorá môže poslúžiť aj ako katechetická pomôcka pri zamýšľaní sa nad dnešným evanjeliom. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, uprostred ktorej je prítomný živý Ježiš. On sám nás uisťuje o svojej prítomnosti, keď hovorí: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20). Chceme sa v tejto chvíli ponoriť do jeho prítomnosti, ďakovať mu a chváliť ho za všetko čo sme dostali z Božej dobroty počas uplynulého týždňa. Tiež ho chceme prosiť o požehnanie a potrebné milosti do našich životov a do života našej rodiny.

Božie slovo dnešnej nedele nás pozýva hľadať a milovať Božiu múdrosť, vďaka ktorej sa stávame bdelými a vnímavými na príchod Ježiša – Ženícha medzi nás. Vďaka Božej múdrosti ho môžeme privítať s horiacou lampou nášho srdca tak, ako ho privítali múdre panny. Múdrosť žiarinevädne; ľahko ju zbadajú , čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú.“ (Múd 6, 12)

S: „Premýšľať o nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu.“  (Múd 6, 15)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše viny.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Pane Ježišu, pozri na nás tu zhromaždených, veríme a vyznávame, že si s nami, ako si bol so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri. Ďakujeme ti za všetky dary, dobrodenia a milosti, ktoré sme počas uplynulého týždňa od teba dostali ako prejav tvojej lásky a štedrosti. Prosíme ťa, aby sme aj my boli štedrí a vnímaví pre potreby našich blížnych. Zošli na nás silu svojho Ducha, ktorý nám pomôže milovať ich a slúžiť im tak, ako ty miluješ nás. Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 63

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Po tebe túžia naše srdcia, Pane, Bože náš

Bože, ty si môj Boh, *
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša, *
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,  
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *
a vidieť tvoju moc a slávu. S.
Veď tvoja milosť je lepšia než život; *
moje pery budú ťa oslavovať.  
Celý život ťa chcem velebiť *
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. S.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.  
Na svojom lôžku myslím na teba, *
o tebe rozjímam hneď za rána. S.
Lebo ty si mi pomáhal *
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. S.

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša(Mt 25, 1—13)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: «Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.»

Ale múdre odvetili: «Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!»

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: «Pane, Pane, otvor nám!»

Ale on im povedal: «Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.»

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.

S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

(Pre názornosť, sa môže poslúžiť zapálená olejová lampa)

V: Ježiš nám v tejto chvíli vyrozprával podobenstvo o desiatich pannách. Týmto podobenstvom nás pozýva k bdelosti a múdrosti nášho srdca. Čo to znamená bdieť? Kedy je naše srdce bdelé? A kde je prameň našej bdelosti? A čo znamená byť múdrym? Kedy môžem povedať, že som múdrym? (Je možné sa aj interaktívne opýtať niektoré z týchto otázok detí a nechať, aby aj oni mohli zareagovať a ponúknuť vlastné odpovede).

Bdelosť má svoj prameň v múdrosti. A múdrosť má svoj prameň v Božom slove, ktorým je sám Pán Ježiš. Žiť múdro znamená učiť sa žiť a milovať od Ježiša. Žiť múdro znamená počúvať, čo nám Ježiš hovorí a brať si od neho príklad. Múdre srdce, je ako horiaca lampa. Aby mohla horieť, ponajprv v nej musí byť olej. Čo je tým olejom? Olejom je Božie slovo a Božia milosť. V týchto dňoch, keď nemôžeme skoro vôbec ísť na sv. omšu do kostola, keď nemôžeme pristupovať k Eucharistii a prijať Ježiša v spôsobe chleba do nášho srdca, chceme ho ešte viac ako inokedy prijímať v živom slove evanjelia. Áno, naša duša sa sýti každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Boh Otec chce napĺňať lampu nášho srdca olejom svojho Slova, ktorým je živý Ježiš a tiež olejom svojej milosti. Takto sa naše srdce stáva múdrym. No nestačí mať len olej v lampe. Je potrebný aj oheň, ktorý túto lampu zapáli. Ohňom, ktorý zapaľuje lampu nášho srdca je Boží Duch. Duch Svätý to robí tak, že premieňa a rozpaľuje túžby nášho srdca, aby boli túžbami peknými a veľkými, aby túžili po pekných a veľkých veciach; no čo je najdôležitejšie, aby túžili po samom Ježišovi, ktorého nám nebeský Otec chce každý deň darovať. Múdre panny z dnešného evanjelia si uchránili olej v lampách a preto ich srdce zostalo bdelé. Pretože boli múdre nedovolili, aby im niekto alebo niečo uhasil ich túžbu po Ženíchovi, ktorým je sám Ježiš.

Čo všetko v nás môže uhasiť túžbu po Ježišovi? (Môže sa nechať priestor na odpovede a zdieľanie).

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: V tejto chvíli ticha si vzbuďme túžbu po Ježišovi. (Chvíľa ticha) Môžeme to urobiť aj tým, že si zaspievame pieseň.

(Je možné spolu zaspievať alebo aj zarecitovať pieseň JKS 300: „Ježiš, Ježiš príď ku mne.“ , alebo aj inú vhodnú pieseň)

1. Ježiš, Ježiš, príď ku mne, – ó, jak túžim po tebe! – Tys‘ najdrahší priateľ môj, – príď do srdca, Ježiš môj, – príď do srdca, Ježiš môj!

2. Poteš srdce, zažeň žiaľ, – oheň lásky v ňom rozpáľ, – moja láska teba zve: – Ježiš, Ježiš, príď ku mne, – Ježiš, Ježiš, príď ku mne!

5. Vďaky a prosby

V: Teraz chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za jeho dary a dobrodenia, ktoré sme od neho dostali, osobitne počas tohto týždňa.

Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

Pane, ďakujeme ti, že nás každý deň sýtiš svojím slovom a napĺňaš lampu nášho srdca svojou milosťou.

Pane, ďakujeme ti za našu rodinu, v ktorej prebývaš medzi nami.

Pane, ďakujeme ti za všetkých našich príbuzných a priateľov.

 Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána…) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.

– Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotníkov a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.

Spoločne volajme: Ježišu, zostaň našim Ženíchom a vypočuj naše prosby!

S: Ježišu, zostaň našim Ženíchom a vypočuj naše prosby!

Pane Ježišu, daj, aby sme sa vždy sýtili tvojim slovom, ktoré je chlebom nášho života.

Pane Ježišu, chráň nás od každého hriechu, aby v nás nezhaslo svetlo tvojej milosti.

Pane Ježišu, naplň nás svojim Duchom Svätým a rozpáľ naše srdcia túžbou po tebe.

Pane Ježišu, urob naše srdcia múdrymi a bdelými.

– Pane Ježišu, v tomto týždni sme sa v našej Spišskej diecéze rozlúčili so zosnulým diecéznym otcom biskupom Štefanom, prijmi ho sebe do nebeskej vlasti.

 Pane Ježišu, buď milostivý všetkým dušiam trpiacim v očistci a prijmi ich k sebe do Božieho kráľovstva.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

7. Požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Dobrorečme Pánovi.

S: Bohu vďaka.