Mesiac: marec 2022

Prísnosť

Prísnosť

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Otec v dnešnom evanjeliu bol na staršieho brata prísny, lebo mu nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.

Kedy sú na vás rodičia prísni?

Odpovede nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Štyroch z vás odmeníme aprílovým číslom časopisu REBRÍK.

Oznamy 4. Pôstna nedeľa (27.3.2022)

 1. Poriadok sv. omší: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 19:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50. Sväté omše o 18:00 v sobotu a nedeľu budú len do konca marca.
 2. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť spoločenstvo Pavol; na budúcu nedeľu brat Peter. Dnes o 17:00 bude krížová cesta aj v bazilike na Mariánskej hore.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V utorok o 15:00 bude v kine stretnutie Laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom chráme viesť členovia III. rádu sv. Dominika; o 16:00 bude krížová cesta pri bazilike na Mariánskej hore.
 7. Týmto piatkom o 20:00 začínajú piatkové prípravy snúbencov na sviatosť manželstva.
 8. V sobotu o 9:30 v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 9. Na budúcu nedeľu v bazilike nebude sv. omša o 14:30 kvôli veľkonočnej spovedi.
 10. Z rozhodnutia KBS na budúcu nedeľu bude zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
 11. Farský zbor Collegium BASILICA pozýva ženy, dievčatá, mužov a mládencov, aby sa stali jeho členmi. Postačuje mať hudobný sluch, lásku k spevu a chuť spievať na oslavu Boha pri svätých omšiach a liturgických slávnostiach. Znalosť nôt je vítaná. Záujemcovia môžu prísť na skúšku zboru každý štvrtok o 18:30 na fare, alebo môžu kontaktovať dirigentku pani Janku Višňovskú (janka.visnovska@centrum.sk 0905 170 607). Viac info na farnostlevoca.sk

Úmysly 27. marec – 3. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.3.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novotnú a Lojkovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a Boženu


18:00Vilma a Ján
28.3.2022Pondelok7:00Mária a Magdaléna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu a Gabriela


15:50Jozef, Veronika, Jozef, Františka
29.3.2022Utorok7:00Za nenarodené deti


15:50František (3. výr.)


15:50Mária a Jozef
30.3.2022Streda7:00Alžbeta


15:50Marta a Ladislav


15:50Jozef a Terézia, Jozef a Margita
31.3.2022Štvrtok7:00Ján, Mária, Ján, Anna


15:50Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry Martinu a Janu
1.4.2022 Piatok7:00Pavol, Mária, Hygin, Anna


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Ján, Anna, Ján, Helena, Ján, Tomáš
2.4.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Toporcerovú


7:50Daniel
3.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dominika Toporcera


11:00Za rodiny


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Eriku a jej synov Sebastiána a Tobiáša

Pochybnosti

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V dnešnom evanjeliu Ježiš vyvracia falošnú predstavu o Bohu, ktorý by len čakal na naše chyby, aby nás mohol potrestať. V skutočnosti sa Boh správa úplne naopak, dáva nám stále nové príležitosti polepšiť sa. Viac Boh urobiť nemôže a tak čaká na našu odpoveď. Pán Ježiš to vystihuje slovami: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ Ako teda môžeme Bohu odpovedať?

Continue reading „Pochybnosti“

Povzbudenie

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa dnes v evanjeliu premenil na vrchu Tábor. V čase pôstu sme možno čakali iné evanjelium, ale Pán Ježiš chce svojich učeníkov povzbudiť predtým, ako ho uvidia zomierať na kríži. Rovnako chce v dnešnú nedeľu povzbudiť aj nás. Aj počas pôstu môže byť nedeľa dňom radosti. Preto nás v nedeľu pôst nezaväzuje. Veď pôst trvá štyridsať dní

 • ak počítame aj nedele, tak 40 dní uplynie na Kvetnú nedeľu (sedem dní pred Veľkonočnou nedeľou)
 • ak nepočítame nedele, tak 40 dní uplynie na Bielu sobotu (deň pred Veľkonočnou nedeľou)

Nápíšte / nakreslite, čo vám v nedeľu alebo v celom týždni urobilo radosť.

Continue reading „Povzbudenie“

Oznamy 3. Pôstna nedeľa (20.3.2022)

 1. Aktuálne pandemické opatrenia: zostáva v platnosti povinnosť nosenia respirátorov. Je možné vrátiť sa k podávaniu rúk na znak pokoja a k používaniu sväteničiek (u nás zatiaľ ponecháme bezdotykový dávkovač). Podľa možnosti k svätému prijímaniu nech najprv pristupujú tí, čo prijímajú na ruku, na koniec tí, čo prijímajú do úst.
 2. Poriadok sv. omší sa nemení: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 18:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu). Sväté omše o 18:00 v sobotu a nedeľu budú len do konca marca.
 3. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Martin; na budúcu nedeľu spoločenstvo Pavol. Dnes o 17:00 bude krížová cesta aj v bazilike na Mariánskej hore.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 5. V piatok je slávnosť Zvestovania Pána. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00 a 18:00. O 15:00 bude krížovú cestu v našom chráme viesť spoločenstvo Modlitby matiek; o 16:00 bude krížová cesta pri bazilike na Mariánskej hore. O 17:00 v Bazilike sv. Petra v Ríme zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. Náš diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť o 17:00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku. Na tento úmysel sa o 17:00 budeme modliť pri adorácii aj v našom kostole, ako aj v Bazilike sv. Jakuba, kde bude modlitba sv. ruženca s obnovou sľubov ružencového bratstva.
  Nakoľko slávnosť Zvestovania Pánaje zároveň Dňom počatého dieťaťa, povzbudzujeme Vás prijať deklaráciu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov). Deklarácie sú na stolíku pri časopisoch.
 6. V sobotu o 15:00 spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné odprosovanie Pána za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom.
 7. V sobotu o 16:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov.
 8. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas – o 02:00 na 03:00.
 9. Na budúcu nedeľu o 14:00 spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné ďakovanie a chválenie Pána za všetko, čo spravil v našich životoch.
 10. Farský zbor Collegium BASILICA pozýva ženy, dievčatá, mužov a mládencov, aby sa stali jeho členmi. Postačuje mať hudobný sluch, lásku k spevu a chuť spievať na oslavu Boha pri svätých omšiach a liturgických slávnostiach. Znalosť nôt je vítaná. Záujemcovia môžu prísť na skúšku zboru každý štvrtok o 18:30 na fare, alebo môžu kontaktovať dirigentku pani Janku Višňovskú (janka.visnovska@centrum.sk 0905 170 607). Viac info na farnostlevoca.sk

Úmysly 20. – 27. marec 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.3.2022Nedeľa9:00Jozef a Eduard


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vladimíra Slaninu


16:00Milan Baluch


18:00Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Žofie a Jána
21.3.2022Pondelok7:00Milan a Božie požehnanie pre rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Vlada a jeho rodinu


15:50Jozef
22.3.2022Utorok7:00Ján a Juliana


15:50František Novák


15:50Ján a Mária
23.3.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina (50 r.) s prosbou o ochranu Levočskej Panny Márie


15:50Alojz
24.3.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu a Adama


15:50Ladislav a Emil


15:50Alojz
25.3.2022Piatok7:00Dušan Scholz


15:50Milan, Rudolf, Ján, Helena, František


15:50Za nové kňazské a rehoľné povolania
26.3.2022 Sobota7:50Za duše v očistci


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Veroniku Toporcerovú


18:00Milan (2. výr.) a švagriná Anna
27.3.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novotnú a Lojkovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a Boženu


18:00Vilma a Ján

Oznamy 2. Pôstna nedeľa (13.3.2022)

 1. Poriadok sv. omší: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 18:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu).
 2. V nedele v pôstnom období sú krížové cesty u nás o 15:00 (vedieme my – bratia minoriti) a v bazilike na Mariánskej hore (vo vnútri) o 17:00.
 3. Vo štvrtok Vás pozývame na Diecéznu školu viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia na tému: Svätý Pavol – apoštol národov.
 4. V piatky v pôstnom období sú krížové cesty v našom kostole o 15:00 (vedú členovia spoločenstiev) a pri bazilike na Mariánskej hore (vonku) o 16:00.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. V piatok o 20:00 pozývame mužov a mládencov na nočnú krížovú cestu so začiatkom v Kostole Ducha Svätého. Viesť bude Levočskými vrchmi v dĺžke cca 20 km, predpokladané ukončenie o 1:00.
 7. V sobotu bude Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:30, 8:00 a 19:00; u nás: 7:50 a 18:00.
 8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity, ktorej časť je vyhradená na pomoc utečencom z Ukrajiny, vyzbieralo 1015€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Na stránke našej farnosti farnostlevoca.sk si môžete vypočuť pôstne audio katechézy pre deti.
 10. Vo všetkých slovenských diecézach boli zrušené dišpenzy od povinnej účasti na svätých omšiach. Od 12.3.2022 na celom území Slovenska pre katolíkov znova platí záväzná účasť na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.
 11. Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite. Počas diecéznej fázy, ktorá trvá do júna 2022, môže každý jednotlivec, skupinka, či spoločenstvo vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi reagujúc na 10 ponúknutých tém. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa je na kapitula.sk/synoda-o-synodalite/

Úmysly 13. – 20. marec 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.3.2022Nedeľa9:00Za zdravie Štefana a Jána s rod.


11:00Jozefína


16:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika
14.3.2022Pondelok7:00Michal, Anna, Tobiáš, Ľuboš


15:50Mária, Július, Igor, Zuzana, Michal


15:50Za uzdravenie tela i duše Zuzany
15.3.2022Utorok7:00Marta Kafková


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s jeho rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, ktorá ďakuje za 90 rokov, nech ju Matka Sedembolestná posilňuje a ochraňuje
16.3.2022Streda7:00Vladimír Ochotnický


15:50Ján, Milan, Antónia, Olena a za duše v očistci


15:50Ľubomír
17.3.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Luciu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (ďakuje za 70r.)


15:50Ján
18.3.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Kalakajovú


15:50Jozef a Alžbeta


15:50Martin (1. výr.)
19.3.2022Sobota7:50Jozef a † z rodiny


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava Kafku


18:00Imrich Mazák (1. výr.)
20.3.2022Nedeľa9:00Jozef a Eduard


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vladimíra Slaninu


16:00Milan Baluch


18:00Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Žofie a Jána

Vyvolení

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Na prvú pôstnu nedeľu začínajú dospelí bezprostrednú prípravu na krst, ktorý prijmú na Veľkonočnú vigíliu. Končí sa (niekoľko)ročné obdobie katechumenátu a katechumeni zapisujú svoje meno do knihy vyvolených (na prijatie krstu). Ešte predtým však musia ich budúci krstní rodičia dosvedčiť, že sú zrelí na prijatie tejto sviatosti. Preto odpovedajú na tieto tri otázky:

Continue reading „Vyvolení“