Mesiac: apríl 2021

Poznám svoje a moje poznajú mňa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Pastier a ovečky sa musia dobre poznať. Preto sa skúsme lepšie spoznať aj my navzájom. Papier A4 predelíte na polovicu. Vľavo nakreslíte seba/svoju rodinu a dopíšete to, čo chcete, aby sme o vás vedeli. Vpravo nakreslíte nás, minoritov, a dopíšte zopár otázok pre nás – spýtate sa nás na to, čo by ste chceli o nás vedieť. Ak nám vaše dielo pošlete mailom na levoca@minoriti.sk alebo ho pred ďalšou nedeľnou svätou omšou o 11:00 prinesiete do sakristie, zverejníme ho na tejto stránke (osobné údaje skryjeme), skúsime odpovedať na vaše otázky a jedného z vás opäť odmeníme…

Continue reading „Poznám svoje a moje poznajú mňa“

Oznamy 4. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší sa nemení:
  • U nás v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 18.00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00 (pre rodiny s deťmi), 16.00, 18.00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, a 19:00, v piatok aj o 18.00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 19.00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14.30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9.00 a 11.00.
   Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Vo farských kostoloch pred a počas každej svätej omše.
 4. Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera. Na Mariánskej hore bude pobožnosť o 14:00; u nás o 15:00. Počas všetkých svätých omší je zbierka určená pre seminár. Na tento úmysel môžete prípadne prispieť na účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460 VS: 412050856. V Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7 nových uchádzačov. V našom formačnom dome v Bratislave sa na kňazstvo pripravujú 2 bratia. Pamätajme na všetkých v našich modlitbách.
 5. Tento rok je ešte možné prihlásiť sa do kňazského seminára. Kandidáti sa môžu informovať prostredníctvom rektorat@kapitula.sk. Do rehole minoritov je možné prihlásiť sa prostredníctvom lucian@minoriti.sk, prípadne nás osobne kontaktovať.
 6. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni budeme venovať životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 7. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 8. V sobotu od 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota.
 9. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18.50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 10. Skúšky birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania budú 6. mája od 15:00 na farskom úrade.
 11. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
  • v sobotu spomienka sv. Jozefa, robotníka

Úmysly 25. apríl – 2. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.4.2021Nedeľa9:00Poďakovanie za 42 r. manželstva Ondreja a Márie


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (60 r.) a Olinu (70 r.)


16:00Ladislav (10 r.)


18:00O posilu v ťažkej chorobe pre Melániu
26.4.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Júlia a Štefan


15:50Juliana a Ján
27.4.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Repkovú a Feranecovú


15:50Za nenarodené dieťa


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
28.4.2021Streda7:00Za duše v očistci


15:50Katarína Szwarzbacherová


15:50O Božiu pomoc a požehnanie pre Miroslavu s rodinou
29.4.2021Štvrtok7:00František


15:50Za zdravie pre Annu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Brandšteter
30.4.2021Piatok7:00Jozef, Ján, Jozef, Ján a Mária


15:50rodičia Mária a Pavol


15:50Jozef Uličný
1.5.2021Sobota7:50O uzdravenie dcéry Dagmar


7:50Imrich


18:00Mária a Michal
2.5.2021Nedeľa9:00Miroslav


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana (50 r.)


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (60 r.)


18:00Prosba o uzdravenie Jaroslava a Heleny

Prestretý stôl

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa často s ľuďmi stretával pri jedle. Aj v dnešnom evanjeliu sa pýta učeníkov: „Máte tu niečo na jedenie?“ Aj v našom kresťanskom živote je spoločné stolovanie dôležité. Preto pekne prestrite stôl na obed a na mail levoca@minoriti.sk nám pošlite fotku. Zverejníme ju nižšie a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Prestretý stôl“

Oznamy 3. veľkonočná nedeľa

 1. Od pondelka je povolená účasť veriacich na bohoslužbách. Kvôli protipandemickým opatreniam maximálny počet osôb na sv. omši u nás je 40, pričom sa nezarátavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty, dodržiavať vzdialenosť 2m, pri vstupe si dezinfikovať ruky.
 2. Poriadok svätých omší:
  1. U nás v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 18.00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00 (pre rodiny s deťmi), 16.00, 18.00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, a 19:00, v piatok aj o 18.00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 19.00;
  3. na Mariánskej hore v nedeľu o  14.30;
  4. v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9.00 a 11.00.
  5. Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 3. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 3. veľkonočnú nedeľu.
 4. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00. Vo farských kostoloch pred a počas každej svätej omše.
 5. Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k modlitbe na tento úmysel v rodinách.
 6. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni budeme venovať životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 7. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 8. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera o 15:00 sa pred vystavenou Sviatosťou oltárnou budeme modliť za nových robotníkov v Pánovej vinici. Počas všetkých svätých omší bude zbierka na seminár. Už teraz na tento úmysel môžete prispieť do označenej pokladničky pri vchode kostola, prípadne na účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460 VS: 412050856.
 9. Tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie sa na nás môžu obrátiť osobne, telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk
 10. Liturgický kalendár
 • v piatok spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
 • v sobotu spomienka Sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka

Úmysly 18. – 25. apríl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.4.2021Nedeľa11:00Poďakovanie za 75 . Zity s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíru


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku (33 r.)
19.4.2021Pondelok7:00K úcte smrteľnej úzkosti Pána Ježiša na Olivovej hore


15:50Žofia a Jozef


15:50Vojtech, Anna, Peter
20.4.2021Utorok7:00z rodiny Pagáčovej a Samekovej


15:50Mária a Vojtech


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Salanciovú
21.4.2021Streda7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Ján a Mária


15:50Klára
22.4.2021Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Sidóniu Berilovú (85 r.)


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre Dominiku a Ivetu


15:50Peter Uhrín
23.4.2021Piatok7:00Ján, Irena, Elfrída Staš


15:50Monika, Martin a Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pechovú
24.4.2021Sobota7:50Ján Kormoš


7:50z rodín Urbanovej a Kazimírovej


18:00Jozef st., Alžbeta a Jozef ml.
25.4.2021Nedeľa9:00Poďakovanie za 42 r. manželstva Ondreja a Márie


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (60 r.) a Olinu (70 r.)


16:00Ladislav (10 r.)


18:00O posilu v ťažkej chorobe pre Melániu

Oznamy 2. veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. veľkonočnú nedeľu.
 2. Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 3. V utorok začína Novéna pred sviatkom svätého Antona. Počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší o 15:50 priblížime život a myšlienky sv. Antona. Po svätých omšiach bude krátka pobožnosť.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  1. nedeľa: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  2. ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
 6. Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. V zbierke „Boží hrob“, ktorá je určená na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi, sa v našom kostole vyzbieralo 1445 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Oznamy našej farnosti nájdete na: farnostlevoca.sk Nachádza sa tam aj zvuková nahrávka katechézy pre deti na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Úmysly 11. – 18. apríl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.4.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra a Moniku


11.00Za zdravie a Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre Magdalénu a Alenu s rodinami


11.00Ondrej
12.4.2021Pondelok15.50Jozef, Ondrej a Anna


15.50Rozália a Valentín


15.50Pavol a Žofia
13.4.2021Utorok15.50Michal a Mária


15.50Michal


15.50Veronika a Ján
14.4.2021Streda15.50dp. Ladislav Hostinský


15.50Za zdravie Andrei


15.50Ján
15.4.2021Štvrtok15.50kňazi Alex, Anton, Ľudovít


15.50Ján a Mária


15.50Alojz, Michal a Ján
16.4.2021Piatok15.50kňazi Michal, Ján, Jozef


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Martu a Alojza


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
17.4.2021Sobota15.50Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre rodinu Antónie


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu s rodinou


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (60 r.)
18.4.2021Nedeľa11.00Poďakovanie za 75 . Zity s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíru


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku (33 r.)