Oznamy Tretia adventná nedeľa

  1. Vo štvrtok začíname druhú časť Adventu – blízku prípravu na sviatky Narodenia Pána, preto od štvrtka už nebudeme slúžiť rorátne sväté omše.
  2. Vo štvrtok od 8.00 je plánované upratovanie kostola pred sviatkami. Pozývame všetkým, ktorým sa dá, aby prišli pomôcť. Poklona sviatosti Oltárnej začne približne o 11.00.
  3. V piatok dopoludnia navštívime chorých, ktorí o to prejavia záujem. Nahlásiť ich môžete v sakristii, alebo telefonicky na t.č. 053 451 4570.
  4. Na budúcu nedeľu je plánovaná hlavná vianočná svätá spoveď. U nás a v Gymnaziálnom kostole od 14.00 do 17.00, v Bazilike sv. Jakuba od 14.00 do 20.00.
  5. Na budúcu nedeľu pred sv. omšou o 16.00 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Po svätej omši si ho budete môcť odpáliť pred vchodom do nášho chrámu. Do Baziliky sv. Jakuba Betlehemské svetlo prinesú na sv. omšu o 19.00. Odpáliť si ho budete môcť na stanovištiach mimo baziliky.
  6. Pri východe z kostola si môžete vziať nové číslo Minoritského listu, ako aj Minoritský kalendár na rok 2021.
  7. Liturgický kalendár:
  • pondelok – spomienka sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi