Mesiac: máj 2021

Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok o 19:00 (za účasti detí); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
 4. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca budú u nás tak ako májové pobožnosti: v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 5. Dnes je slávnosť Najsvätejšej Trojice. O 17:00 Vás pozývame do nášho chrámu na koncert Gregoriánskeho chorálu „Sit laus plena“ v podaní Schola Minor z Bratislavy.
 6. Od pondelka okres Levoča vstupuje do I. stupňa ostražitosti ohľadom pandémie. Kostoly v interiéri budú môcť byť obsadené na 50% kapacity miest na sedenie.
 7. V pondelok o 16:00 sa na Mariánskej hore modlitbou ruženca za ukončenie pandémie a následnou svätou omšou zapojíme do 31-dňového ružencového maratónu z Mariánskych svätýň, ktorý otvoril pápež František 1. mája vo Vatikánskej bazilike.
 8. V stredu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej.
 9. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Naďalej však platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. V Bazilike svätého Jakuba budú sv. omše o 6.00, 8.00, 17.00 a 19.00; na Mariánskej hore o 14:30; u nás o 7.00 a o 15.50. Po tejto svätej omši organizujeme eucharistickú procesiu. Prednesením hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu môžeme v tento deň za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 10. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou, v piatok od 18:00.
 11. V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli zavádzajúce články o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a Dr. Peter Jurčaga na to reagovali listom, ktorý je na našej webovej stránke.
 12. Farnosti Okoličné a Stará Ľubovňa sa uchádzajú v rámci súťaže Nadácie VÚB o grant do výšky 30 000 Eur na reštaurovanie sakrálnych pamiatok. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa od 1. do 15. júna do hlasovania na www.nadaciavub.sk/poklady.
 13. Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby do 13. júna tak urobili. Je možné prísť osobne na miesto zriadené mestským úradom, a tam sa sčítať, alebo zavolať na mestský úrad a požiadať, aby o mobilného asistenta. Asistent sa musí preukázať preukazom asistenta! Služba je bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Justína, mučeníka
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
  • v sobotu spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Úmysly 30. máj – 6. jún 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.5.2021Nedeľa9:00Štefan Faltin


11:00otec


16:00rodičia Ondirkoví a Skaloví


18:00starí rodičia Juraj a Júlia a vnuk Gabriel
31.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Ľudovít Filip


15:50Marta
1.6.2021Utorok7:00Viliam, Mária, Ján, Františka, Vincent, Ladislav


15:50Štefan, Mária, Ľubomír


15:50Igor, Vlasta, Alfonz Mrukoví
2.6.2021Streda7:00Miroslav


15:50Za pokoj, potrené milosti pre Františka


15:50bratia, rodičia, príbuzní dobrodinci našej rehole
3.6.2021Štvrtok7:00Helena, František, Justína


15:50Marta


15:50Za povolania
4.6.2021Piatok7:00Za posilu pre Melániu v ťažkej chorobe


15:50Ľudovít Filip


15:50Za Božie požehnanie pre rodinu Anny
5.6.2021Sobota7:50z rodiny Jána


18:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre Tomáša


18:00Za Božie požehnanie pre rodinu Oravcovú
6.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jurčíkovú, Spišskú a Perunovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slaninovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Vladimíra


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre levočských kňazov

Dopĺňame sa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 16:00: Každý z nás je v niečom dobrý, každý z nás niečo robí rád. Napíš, nakresli, odfoť nám, v čom si dobrý práve Ty alebo čo rád robíš a pošli nám to na levoca@minoriti.sk. Odpovede zverejníme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Dopĺňame sa“

Oznamy

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00(za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45.
 4. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude o 10:00 vysluhovaná sviatosť birmovania 70 birmovancom. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omši o 11:00 bude predsedať br. Juraj Mihály OFM z Prešova. Kázeň pre deti bude na svätej omši o 16:00.
 6. Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
 7. V pondelok je v našej františkánskej rodine sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Členovia Františkánskeho svetského rádu si obnovia rehoľné sľuby. Po svätej omši sa budeme modliť Františkánsky ruženec.
 8. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša o Panne Márii, Matke Cirkvi. 10 min. pred svätou omšou bude májová pobožnosť.
 9. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 10. Od piatku do nedele sa v Spišskej Kapitule a jej okolí uskutočnia Dni Spišského Jeruzalema. Zahrňujú sväté omše, krížovú cestu, Noc kostolov, výstavy, terénne exkurzie, hrané scénky, koncert, recitál a iné. Podrobnosti nájdete na výveske.
 11. Na budúcu nedeľu o 17:00 Vás pozývame do nášho chrámu na koncert Gregoriánskeho chorálu „Sit laus plena“ v podaní Schola Minor z Bratislavy.
 12. Ján Zavacký, syn rodičov Jána a Petronely, rod. Dzurňákovej, bývajúci v Spišskom Hrhove, má byť 19.6.2021 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 345 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • v stredu spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice

Úmysly 23. – 30. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
23.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Faltinovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Barborku a Katku


16:00Ján a Justína


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mirgovú
24.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Ladislav


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana, Júliusa a Miroslava s rodinami
25.5.2021Utorok7:00Serafín, František a Veronika


15:50Ján, Veronika, Jakub, Tomáš a Johana


15:50Za požehnanie rodín detí
26.5.2021Streda7:00Za Božie požehnanie, zdravie a hojnosť darov DS pre Darinu a Štefana


15:50Peter a Jozef


15:50z rodiny Suchej a Paraňovej
27.5.2021Štvrtok7:00Za Božie požehnanie, zdravie a hojnosť darov DS pre Alenu s rodinou


15:50Ján, Mária a Jozef


15:50Ľudovít Filip
28.5.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu


15:50Štefan, Matilda a Katarína


15:50Za Božie požehnanie, zdravie a hojnosť darov DS pre Magdalénu s rodinou
29.5.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


18:00Mária, Anna a Štefan


18:00Vladimír
30.5.2021Nedeľa9:00Štefan Faltin


11:00otec


16:00rodičia Ondirkoví a Skaloví


18:00starí rodičia Juraj a Júlia, a vnuk Gabriel

Duch Svätý

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: nakreslite ako sa prejavuje Duch Svätý (ohnivé jazyky nad apoštolmi, holubica pri krste Pána Ježiša) alebo napíšte krátku modlitbu k Duchu Svätému, aby priniesol pokoj, jednotu, lásku do našej rodiny. Vaše odpovede nám pošlite mailom na levoca@minoriti.sk – my ich tu vystavíme a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Duch Svätý“

Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00(za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45. V Bazilike sv. Jakuba pol hodiny pred rannou aj večernou sv. omšou.
 4. Májové pobožnosti sú u násv soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Dnes je 55. svetový deň komunikačných prostriedkov a zároveň Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne (ustanovený Benediktom XVI. V r. 2007) Dnešná zbierka je určená pre katolícke masmédiá.
 6. V utorok o 17:00 bude v Bazilike sv. Jakuba nácvik birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania.
 7. V stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tieto úmysly sa budeme modliť počas svätých omší v stredu.
 8. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek.
 9. V sobotu po rannej sv. omši bude v našom chráme výmena oltárnych plachiet. V Bazilike sv. Jakuba bude od 8:00 do 10:00 svätá spoveď pre birmovancov a ich príbuzných.
 10. V sobotu o 18:00 bude u nás a o 21:00 v Bazilike sv. Jakuba Turíčna vigília. Podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí zotrvávali na modlitbách spolu s Pannou Máriou, vyprosujme dar Ducha Svätého pre nás, našich blízkych, ako aj pre mladých, ktorí v nasledujúci deň majú prijať sviatosť birmovania v našej farnosti.
 11. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude svätá omša aj o 6:00; o 10:00 tam bude vysluhovaná sviatosť birmovania 70 birmovancom. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omši o 11:00 bude predsedať br. Juraj Mihály OFM z Prešova.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka
  • v utorok spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka
  • vo štvrtok spomienka sv. Bernardína Sienského, kňaza
  • v nedeľu slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Úmysly 16. – 23. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
16.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef a Martin


16:00Poďakovanie za rodinu a prosba o ďalšie požehnanie


18:00Albín Takáč
17.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50František a Marta Kafkoví


15:50Mária a Ondrej
18.5.2021Utorok7:00Ľudmila Švecová


15:50O dar viery pre Andreu s rodinu


15:50Jozef
19.5.2021Streda7:00rodičia Popovičoví a Frajštakoví


15:50Mária a Alexander


15:50Mária, Michal, Ján, Jozef a Michal
20.5.2021Štvrtok7:00Za Božiu pomoc pre dcéru


15:50Za zdravie pre Gabrielu


15:50Mária a Ján
21.5.2021Piatok7:00Za deti s rodinami


15:50Za zdravie tela i duše a Božiu pomoc pre mamu


15:50Jozef Bajtoš
22.5.2021Sobota7:50Norika


18:00Poďakovanie za dar života Františka


18:00z rodiny Puchalovej a Grigerovej
23.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Faltinovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Barborku a Katku


16:00 Ján a Justína


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mirgovú

Deň matiek

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu mali sviatok naše mamky, preto bude táto úloha venovaná im. Takže, deti, nakreslite vašu mamku ALEBO nakreslite, za čo ste mamke vďační ALEBO nakreslite, ako ste oslávili Deň matiek ALEBO nakreslite/odfoťte darček, ktorý ste pre mamku pripravili. Ak nám vaše diela pošlete mailom na levoca@minoriti.sk, tak ich tu vystavíme na obdiv a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Deň matiek“

Oznamy 6. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší sa nemení:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
   Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45.
 4. Májové pobožnosti sú u násv soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Ďakujeme všetkým, ktorí sa včera pripojili ku kampani RE 246 iniciovanej Komisiou pre mládež našej diecézy. Bolo nás spolu 20 a na Mariánskej hore sme nazbierali 16 vriec odpadu.
 6. Dnes je deň matiek. Všetkým mamám ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.
 7. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Ich obsahom sú modlitby za úrodu. Záväzný je jeden deň. My sa na tento úmysel budeme modliť v pondelok počas svätej omše o 15:50.
 8. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni venujeme životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 9. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú
  • u nás ako zvyčajne o 7:00 a 15:50;
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  • v gymnaziálnom kostole o 8:00 a 9:00;
  • na Mariánskej hore o 14:30 (o 14:00 posvätný ruženec).
 10. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udeľovaním sviatosti birmovania v našej farnosti.
 11. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.
 12. V sobotu bude v našej farnosti celodenná poklona. Sviatosť bude vyložená v bazilike sv. Jakuba po rannej sv. omši a odložená pol hodiny pred večernou sv. omšou.
 13. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 14. Na stolíku pri vchode kostola Vám za odporúčaný príspevok 5 € ponúkame knihu biblických ružencových rozjímaní s názvom Hľa, Tvoja Matka.
 15. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána
  • v piatok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov