Mesiac: február 2024

Oznamy 2. Pôstna nedeľa (25.2.2024)

 1. V zbierke na charitu sa v našom kostole vyzbieralo 800 €. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť.
 2. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedie krížovú cestu dnes popoludní spoločenstvo Modlitby matiek, v piatok františkánski terciári a na budúcu nedeľu Kruciáta oslobodenia človeka. V piatok 1. marca o 19:30 sa uskutoční už tradičná nočná krížová cesta s pátrom Martinom. Trasa začína pred naším kostolom a vedie Levočskými vrchmi. Predpokladaný koniec je okolo jednej hodiny ráno. V sobotu o 15:00 nás pozývajú na krížovú cestu eRkári. Uskutoční sa na nádvorí nášho kláštora. Všetky deti, ktoré by sa chceli zapojiť do prípravy, môžu prísť na stretko do spevokolne na fare už o 14:00. Po krížovej ceste (o 16:30) bude stretko pre staršie deti (od 13 rokov).
 3. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00.
  2. v Bazilike sv. Jakuba: polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 17:00
  Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia;
 4. V stredu pozývame na výlet miništrantov, vo štvrtok mládež. Program oboch výletov je rovnaký: Stretneme sa o 9:00 pred kláštorom. O 9:15 sa odvezieme autobusom do Ulože, odkiaľ sa cez Mariánsku horu vrátime do Levoče. Výlet zakončíme spoločným obedom v kláštore. Prosíme rodičov miništrantov, ktorí o tento výlet majú záujem, aby sa prihlásili buď osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk.
 5. Vo piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. V sobotu pozývame Rytierov Nepoškvrnenej a ich rodinných príslušníkov na púť do Ľutiny so začiatkom o 17:00. Z Levoče pôjdeme o 16:00, predpokladaný návrat o 21:00. Kto chce ísť autom s br. Martinom nech sa mu vopred nahlási osobne / martin@minoriti.sk / 0905 410 231.
 7. Do konca apríla môžete poukázať 2% zo svojej už odvedenej dane. Naše rehoľné spoločenstvo sa aj tento rok uchádza o Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete buď vzadu na stolíku alebo na našej stránke www.minoriti.sk.

Úmysly 25. február – 3. marec 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
25.2. Nedeľa9:00Jozef
Nem. 9:30Martin, Ján, Alžbeta, Anna, Jozef
11:00Poďakovanie za dožitých 50 rokov a prosba o zdravie
a Božie požehnanie do ďalších rokov pre Slávku a jej rodinu
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre syna Jozefa s rodinou
26.2. Pondelok7:00Za duše v očistci z rodiny Blaščákovej
15:50Štefan
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre dcéru Táňu (50 rokov)
27.2. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kataríny
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktoré v očistci najvrúcnejšie túžia po Bohu
manžel Jozef a † bratia Ján a Štefan
28.2. Streda7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie
k dožitým 50 narodeninám Zuzke a celej rodine
15:50Prosba o živú vieru pre vnúčatá
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu Bednárovú
29.2. Štvrtok7:00z rodiny Válekovej
15:50Michal
Pavol, Ján, Štefan
1.3. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
Odprosenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
15:50Viera, Milan, Helena, Martin
2.3. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
Michal (1. výročie smrti)
3.3. Nedeľa9:00Štefan
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Katarínu, Mateja a Pavla
11:00Za rodiny
16:00Prosba o uzdravenie a oslobodenie v rodine Jána
S Ježišom na ceste: Kľúč pokánia

S Ježišom na ceste: Kľúč pokánia

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Možno si ešte pamätáte, ako sme o potope sveta rozprávali pred troma rokmi. Pán Boh sa rozhodol všetko zlé vyhubiť a nažive ponechal iba Noeho s najbližšou rodinou a niekoľkými pármi zvierat z každého druhu. Potom však svoj postup prehodnotil a sľúbil, že už nikdy také niečo nezopakuje. Odvtedy Pán Boh zlé nechce vyhubiť, ale ošetriť a vyliečiť. Ako keď orezávame strom. Nevytíname hneď celý strom, ale len konáre, ktoré sú suché alebo rastú príliš nahusto.

Continue reading „S Ježišom na ceste: Kľúč pokánia“

Oznamy 1. Pôstna nedeľa (18.2.2024)

 1. Dnes končí Národný týždeň manželstva s mottom „Vitamíny pre vzťah.“ Zbierka na podporu Kurzov prípravy na manželstvo vyniesla v našom kostole 450 €. Nech dobrý Boh odmení vašu štedrosť. Finančné prostriedky sa použijú na formáciu manželských párov, ktoré prípravu realizujú. Tento projekt môžete podporiť aj individuálne zaslaním finančného daru na účet SK49 0900 0000 0051 8405 4996. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „DAR KPM“.
 2. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  1. v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  3. na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
  V našom kostole vedú krížovú cestu dnes popoludní mladé rodiny, v piatok páter Marek a na budúcu nedeľu Modlitby matiek.
 3. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. V nasledujúcom týždni budeme prežívať jarné kántrové dni, ktorých obsahom je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu, preto v sobotu budeme pri rannej svätej omši prosiť o dar lásky.
 6. V sobotu popoludní pozývame deti na eRko stretká do spevokolne na fare:
  • od 14:00 do 16:00 mladšie deti (do 13 rokov)
  • od 16:30 do 18:30 staršie deti
   Rodičia, ktorí by chceli dostávať pravidelné informácie o detských eRko stretkách, sa môžu prihlásiť mailom na adrese levocaerko@gmail.com.
 7. Prosíme rodičov miništrantov, ktorí majú záujem o spoločný výlet počas jarných prázdnin, aby sa prihlásili buď osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Termín výletu dohodneme podľa možností účastníkov.
 8. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
 9. Oznamy farského kostola
  • Dnes je Jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.
  • Vo štvrtok 22. februára na sviatok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA je možnosť v našich bazilikách získať úplné odpustky. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00 a 18:00. Sv. omšu o 8:00, pri ktorej budú prítomné naše cirkevné školy bude celebrovať Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Sv. omša bude aj na Mariánskej hore o 16:00
  • Od budúcej nedele 25.2.2024 bude opäť možnosť zúčastňovať sa sv. omší aj v Humanitári o 10:00.

Úmysly 18. – 25. február 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
18.2. Nedeľa9:00Peter Kacej
Nem. 9:30z rodiny Olejárových
11:00z rodín Suchá, Sujová, Sopková a Kačmárová
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú
19.2. Pondelok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a dary Ducha Svätého pre Máriu
15:50Veronika a Ján, Mária a Ján
rodičia Ján a Žofia, sestra Katarína
20.2. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka
15:50Viliam
Magdaléna Štofančiková
21.2. Streda7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie, pomoc,
ochranu a uzdravenie vzťahov v Bohu známej rodine
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
a milosti do ďalších rokov pre Annu Bigasovú
Jozef (10. výročie úmrtia)
22.2. Štvrtok7:00rodina Váleková
15:50Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu (80 rokov)
Prosba Božie požehnanie a milosť obrátenia pre Šimona
23.2. Piatok7:00Za duše v očistci z rodiny Jozefčákovej
15:50Michaela (1. výročie)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre pátra Romana
24.2. Sobota7:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí sú v očistci najbližšie k spaseniu.
Prosba o uzdravenie tela i duše
rodičov Márie a Vladimíra a dcér Zuzany a Veroniky
25.2. Nedeľa9:00Jozef
Nem. 9:30Martin, Ján, Alžbeta, Anna, Jozef
11:00Poďakovanie za dožitých 50 rokov a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov pre Slávku a jej rodinu
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre syna Jozefa s rodinou
Svetový deň chorých a Národný týždeň manželstva

Svetový deň chorých a Národný týždeň manželstva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Počuli sme o uzdravení malomocného. Je svetový deň chorých. Zároveň slúžime svätú omšu za rodiny a začíname sláviť národný týždeň manželstva. Ako to spojiť?

Continue reading „Svetový deň chorých a Národný týždeň manželstva“

Oznamy 6. Nedeľa v období cez rok (11.2.2024)

 1. Od pondelka začíname prežívať Národný týždeň manželstva s mottom „Vitamíny pre vzťah.“
  • Ak sa o vitamínoch pre zdravie manželského vzťahu chcete dozvedieť viac, sledujte webové stránky www.ntm.sk a www.ntmpo.sk.
  • Téma časopisu Slovo+ je „Nešťastné manželstvá – čo s manželstvom, ktoré prináša viac trápenia ako radosti?“ Viac na stránke www.slovoplus.sk
  • Dnešná zbierka je určená na podporu Kurzov prípravy na manželstvo v našej diecéze. Finančné prostriedky sa použijú na formáciu manželských párov, ktoré prípravu realizujú. Tento projekt môžete podporiť aj individuálne zaslaním finančného daru na účet SK49 0900 0000 0051 8405 4996. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť „DAR KPM“.
 2. V utorok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti Oltárnej začne neskôr.
 3. Pred začiatkom Veľkého pôstu budeme v našom kostole spovedať v pondelok, utorok a stredu ráno od 6:45, cez obednú prestávku 11:30-12:30 a potom pred svätou omšou od 14:00 (v prípade potreby aj počas nej).
 4. Na Popolcovú stredu budú sväté omše nasledovne:
  • v našom kostole: 7:00 a 15:50
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 18:00.
 5. Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť krížovú cestu:
  • v našom kostole: v piatky a nedele o 15:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba: v nedele o 17:00;
  • na Mariánskej hore: v piatky o 16:00.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu, po ktorej prosíme o upratovanie kostola mladých zo Spoločenstva EDEN.
 7. Liturgický kalendár
  • v stredu je Popolcová streda, deň pokánia a prísneho pôstu
 8. Oznamy farského kostola

Úmysly 11. – 18. február 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
11.2. Nedeľa9:00Mária Combová
Anna Faltinová
Nem. 9:30Vladimír
11:00Za rodiny
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú
12.2. Pondelok7:00Za duše v očistci a nenarodené deti
15:50Ján a Stanislav
brat Daniel Faltin
13.2. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslavu s rodinou a Adama
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Michaelu v deň narodenín
Lucia, ktorá zomrela pred narodením
14.2. Streda7:00z rodín Vitková, Tarbajová, Bigasová a Petrovová
15:50Jozef, Mária, František a Štefan
Ján Kopkáš
15.2. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Hanku, Martu a Lucku
15:50Za dielo Kruciáty oslobodenia človeka
a klientov Domu sv. Františka
Žofia a jej rodina
16.2. Piatok7:00Prosba o zdravie, pomoc a požehnanie pre Dášu
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, najmä za všetky duše, ktoré zvlášť milovali Boha a sú v očistci.
Anna a Vojtech
17.2. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána a jeho rodinu
Františka
18.2. Nedeľa9:00Peter Kacej
Nem. 9:30z rodiny Olejárových
11:00z rodín Suchá, Sujová, Sopková a Kačmárová
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú
Životný údel

Životný údel

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V Božom slove počúvame o radostiach i starostiach. Jób sa priznáva, že život človeka je veľmi ťažký. Apoštol Pavol zase hovorí o odmene za ohlasovanie evanjelia. No a v evanjeliu počúvame o Pánovi Ježišovi, ktorý má dosť nabitý program, lebo nám chce pomôcť, no napriek tomu si dokáže nájsť čas na modlitby.

Hľadajme aj my tento týždeň Pána Ježiša v modlitbe a prosme ho o pomoc. Veď aj my zažívame nielen ľahké a príjemné, ale aj ťažké a nepríjemné veci. Zamyslite sa a spomeňte si, čo ste tento týždeň zažili.

Napíšte na lístoček

 • jednu ťažkú vec, pred ktorou ste mali rešpekt alebo ste s ňou potrebovali pomôcť;
 • jednu ľahkú vec, na ktorú ste sa tešili, prípadne ste s ňou dokázali pomôcť aj druhým.

Podpíšte sa a v nedeľu 11. februára pred svätou omšou o 11:00 prineste úlohu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Oznamy 5. nedeľa v období cez rok (4.2.2024)

 1. V mesiaci január sme na Pamätník nenarodeným v našom kostole vyzbierali 70 €. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 3. V sobotu po svätej omši o 7:50 bude stretnutie františkánskych terciárov.
 4. V sobotu o 11:00 sa v kláštore sestier vykupiteliek uskutoční stretnutie laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 5. V sobotu od 15:00 do 20:00 organizuje eRko v priestoroch cirkevného gymnázia detský karneval s témou „Cesta časom“. Vstupné je 2 €.
 6. Na budúcu nedeľu pripadá 32. svetový deň chorých, ktorý ustanovil sv. Ján Pavol II. v spojitosti so spomienkou Lurdskej Panny Márie. Pri tejto príležitosti budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých:
  1. počas svätej omše o 9:00 v našom kostole a o 9:30 v nemocničnej kaplnke;
  2. po svätej omši o 11:00 a 16:00 na požiadanie v sakristii.
  Prosíme vás, aby ste sa vašich starých a chorých opýtali, či nechcú prijať túto sviatosť a v prípade záujmu im pomohli prísť do kostola. Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý vážne chorý alebo starší človek, pokiaľ už v poslednom čase túto sviatosť neprijal a jeho zdravotný stav sa nezhoršil. Táto sviatosť sa nemá prijímať v ťažkom hriechu, preto budeme spovedať polhodinu pred svätými omšami o 9:00 a 9:30.
 7. Liturgický kalendár
  1. v pondelok spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
  2. v utorok spomienka sv. Petra Baptistu, kňaza, a spoločníkov, františkánskych mučeníkov
  3. v stredu spomienka sv. Kolety z Corbie, panny, členky 2. rádu
  4. vo štvrtok spomienka sv. Jozefíny Bakhity, panny (10. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi)
  5. v sobotu spomienka sv. Školastiky, panny