Mesiac: september 2023

Malé Vianoce

Malé Vianoce

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnec čítame evanjelium o dobrom hospodárovi, ktorý stále hľadá nových robotníkov do svojej vinice a každému chce dať čo najviac. Rovnako sa správa aj Pán Ježiš. Neprišiel ku nám len pred 2023 rokmi, neprichádza ku nám len na Vianoce. Prichádza ku nám počas každej svätej omše a každému z nás sa chce dať celý vo svätom prijímaní. Toto tajomstvo dobre vystihol sv. František v dedinke Greccio, keď na Vianoce pred pred 800 rokmi zorganizoval živý Betlehem, v ktorom sa slávila aj svätá omša.

Continue reading „Malé Vianoce“

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (24.9.2023)

 1. Na Vianoce budeme sláviť 800. výročie prvého živého betlehemu, ktorý svätý František v roku 1223 zorganizoval pri dedinke Greccio [Grečo]. Aby sme sa na túto udalosť dobre pripravili, každého 25. dňa v mesiaci budeme v našom kostole sláviť malé Vianoce. Prvý takýto deň sa uskutoční už zajtra, 25. septembra.
 2. V utorok o 17:30 na TV LUX v relácii Doma je doma bude páter Martin spolu s provinciálom františkánov a kapucínov rozprávať o sv. Františkovi a živom betleheme v Greccio.
 3. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet (poklona Sviatosti oltárnej začne približne o 10.00).
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie.
 5. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. Modlitby matiek z komunity Útechy vás ešte dnes popoludní pozývajú do nášho kostola na spoločné modlitby. Viac informácií nájdete na výveske.
 7. Na stránke cistinka.lidl.sk môžete hlasovaním podporiť výstavbu nového detského ihriska v našom meste. Levoča bojuje o prvé miesto s Bernolákovom.
 8. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka Sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • v piatok sviatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
  • v sobotu spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy farského kostola:

 1. Dnes si na Mariánsku horu vykonajú púť pútnici zo Zakopaného. Sv. omša bude o 14:30.
 2. Vo štvrtok je ôsme výročie povýšenia Chrámu sv. Jakuba na Baziliku menšiu (2015).
 3. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
 4. V nedeľu začína mesiac október. Počas celého mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť ruženec v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
 5. V nastávajúcom týždni putujú študenti a učitelia cirkevného gymnázia do Talianska. Maturanti a žiaci 3. A triedy budú spoznávať miesta, na ktorých žil patrón ich školy sv. František z Assisi, sv. Klára, sv. Anton Paduánsky. Navštívia Padovu, Assisi, Rím a Greccio, kde podľa tradície vznikol prvý betlehem. V nedeľu majú naplánované stretnutie so slovenským hudobníkom a dirigentom, minoritským pátrom Petrom Hrdým, žijúcim v Assisi. V deň liturgickej spomienky na sv. Františka z Assisi sa mladí stretnú so Sv. Otcom počas audiencie vo Vatikáne. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami. Zároveň vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým dobrodincom tejto púte, ktorí finančne podporili túto akciu pre našich študentov, zvlášť pánovi predsedovi PSK Milanovi Majerskému.
 6. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, aby sa zapojili do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Deväť dní pred biskupskou vysviackou sa spoločne budeme modliť novénu za nášho nového pána biskupa.
 7. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

Úmysly 24. september – 1. október 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
24.9. Nedeľa9:00Monika, Helena, Juraj
Nemocnica 9:30Prosba o dar viery, uzdravenia a oslobodenia
pre Ivanu a Matúša s rodinou
11:00Prosba o obrátenie hriešnikov
a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Za birmovancov našej farnosti,
aby ich Duch Svätý viedol a sprevádzal
25.9. Pondelok7:00Mária
15:50Za rodinu Martinkovú
– poďakovanie s prosbou o ďalšie požehnanie
26.9. Utorok7:00Anna, Ján
15:50z rodín Martinkovej, Hasajovej
27.9. Streda7:00Mária (2. výročie)
15:50Michal a Alžbeta
28.9. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre novomanželov Mareka a Michaelu
15:50Michal
Jozef Štrama (3. výročie)
29.9. Piatok7:00Mária a Ján, Ondrej a Anna
15:50Michal
30.9. Sobota7:50rodičia Anna a Ján, † Helena, Tomáš, Ján
7:50Anton (5. výročie) a jeho † rodičia Mária a Ján
1.10. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Venglarčíkovú
Nemocnica 9:30Jozef
11:00Za rodiny
16:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
Učíme sa odpúšťať

Učíme sa odpúšťať

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes napráva to, čo sa hriechom pokazilo. Potomok Kaina, Lamech, bol odhodlaný pomstiť každú krivdu 77-krát. Chammurapi to svojím zákonníkom zmierňuje na „oko za oko, zub za zub“. Pán Ježiš však učí, že máme milovať blížneho ako seba samého a odpúšťať nie 7-krát, ale 77-krát.

Continue reading „Učíme sa odpúšťať“

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (17.9.2023)

 1. Biskupská vysviacka Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra 2023 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Všetci sme srdečne pozvaní.
 2. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v piatok počas svätej omše o 15:50.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. Modlitby matiek z komunity Útechy vás pozývajú na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky a ich rodiny vo viacerých krajinách. Budú sa konať v našom kostole v piatok, sobotu a nedeľu. Viac informácií nájdete na výveske.
 5. Naši bratia v Brehove pripravujú púť do Svätej Zeme v dňoch 15.-22. mája 2024. Uskutoční sa z príležitosti 800. výročia stigmatizácie sv. Františka. Odborným sprievodcom púte je vdp. PaedDr. Michal Pitoniak, kňaz spišskej diecézy. Letieť sa bude z Piešťan, kam pútnikov dopraví autobus, ktorý v prípade záujmu bude stáť aj v Levoči. Cena zájazdu: 850€. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate. Prihlásiť sa môžete do 31. októbra 2023 na adrese brehov@minoriti.sk alebo telefonicky u pátra Jozefa Sukeníka (0910 842 499). Viac informácií nájdete na výveske.
 6. Prosíme tých, ktorí chcú v našom kostole niečo zavesiť na nástenku alebo nechať na vzadu na stolíku, aby najskôr získali súhlas br. Tomáša, rektora kostola, a to buď osobne alebo mailom (levoca@minoriti.sk). Ďakujeme za pochopenie.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu
  • v stredu sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v štvrtok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • v sobotu spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy farského kostola

 • Od pondelka 18. septembra večerné sv. omše kvôli skoršiemu stmievaniu budú o 18.00 hodine, okrem sobôt a nedieľ. V soboty a nedele sv. omše o 19.00 hodine.
 • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu máme Jesenné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Za úrodu poďakujeme v piatok pri sv. omšiach.
 • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
 • Oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
 • Počas minulotýždňového dňa rodiny sa v stánku Farskej charity v rámci dobrovoľného príspevku bolo darovaných 250€. Výťažok z tomboly vo výške 800€ sa organizátori rozhodli darovať Farskej charity. Pán Boh zaplať!
 • Zo srdca ďakujeme všetkým organizátorom, organizačnému tímu, dobrovoľníkom, ktorí pripravili „Farský deň rodiny“. Vieme, že to stálo veľmi veľa námahy, ale oplatilo sa. My všetci a iste aj ostatní ľudia sme zažili vzácne chvíle spoločenstva a jednoty. Pán Boh nech vás požehnáva.
 • Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

Úmysly 17. – 24.september 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
17.9. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Elenu (80 rokov) a za † Jozefa
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine
Jána, Anny a Lýdie
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
11:00Stanislav Janiga
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vavrinca (63 rokov)
18.9. Pondelok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pomoc
pre Rastíka, Lukáša a ich rodičov
15:50Jozef Hockicko
19.9. Utorok7:00Milka a Martin Fronkoví
15:50Ľuboslav
20.9. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Annu a Jána (40 rokov manželstva)
15:50Viliam (výročná)
21.9. Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Annu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vojtecha s rodinou
22.9. Piatok7:00Terézia, Jozef
15:50Olena Zurková
23.9. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá
7:50Alžbeta a Tomáš
24.9. Nedeľa9:00Monika, Helena, Juraj
Nemocnica 9:30Prosba o dar viery, uzdravenia a oslobodenia
pre Ivanu a Matúša s rodinou
11:00Prosba o obrátenie hriešnikov
a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Za birmovancov našej farnosti,
aby ich Duch Svätý viedol a sprevádzal
Farský deň rodiny

Farský deň rodiny

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu 10. septembra 2023 sa v našej farnosti uskutoční deň rodiny. Program začne svätou omšou o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba a pokračovať bude popoludní v parku na námestí.

Napíšte na lístoček, čo v programe vás zaujalo. Podpíšte sa a v nedeľu 17. septembra pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Continue reading „Farský deň rodiny“

Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (10.9.2023)

 1. Zbierka na Diecézny katechetický úrad vyniesla 380€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Dnes pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začína slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní je pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Deti a mladých zvlášť pozývame na vystúpenie hudobníkov z eRka popretkávané svedectvami mladých účastníkov Svetových dní mládeže v Lisabone, ktoré začne o 13:30 v Severnom parku na námestí. Od 14:00 do 16:00 pozývame taktiež do rehoľnej kaviarne. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
 3. V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omšu u nás budú ako v nedeľu s tým, že o 11:00 nebude kázeň pre deti a o 16:00 budú hrať a spievať aj naši mladí. Po svätej omši o 16:00 pozývame na mládežnícku adoráciu a stretko Spoločenstva EDEN.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 5. V sobotu o 18:00 pozývame do nášho kostola na koncert slovenského barokového ansámblu Le nuove musiche, ktorý sa uskutoční v rámci Levočského babieho leta. Vstupné je 5€ pre dospelých a 1€ pre deti. Celý program festivalu nájdete výveske.
 6. Zbor pod vedením Janky Višňovskej pozýva do svojich radov nových členov, ktorí majú záujem a vnútorné presvedčenie pracovať so svojím speváckym talentom. Nácviky bývajú pravidelne v pondelky od 18:15 v miestnosti pri hradbách.
 7. Dávame do pozornosti víkendový duchovno-terapeutický program Ráchelina vinica, ktorý je určený pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov. Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte na výveske kostola.
 8. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka Najsvätejšieho mena Mária
  • v stredu spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v štvrtok sviatok Povýšenia Svätého Kríža
  • v piatok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • v sobotu spomienka sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Oznamy z farského kostola

 1. V utorok 12.9.2023 je spomienka Najsvätejšieho mena Mária. Sv. omša bude v tento deň aj na Mariánskej hore o 16:00.
 2. Vo štvrtok 14.9.2023 na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude na Mariánskej hore púť vozičkárov a hendikepovaných. Sv. omša bude o 10:00.
 3. Vo štvrtok večer 14.9.2023 na Mariánskej hore budeme sláviť vigíliu slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. O 21:00 bude krížová cesta a po nej sv. omša.
 4. V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00. Na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30. V Závade o 8:00 a v Levočskej Doline o 9:00. Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30, 19:00.
 5. Svätý otec František vymenoval nového biskupa spišskej diecézy Mons. Františka Trstenského. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách. Stal sa tak 15. pastierom našej Spišskej diecézy od jej vzniku.

Úmysly 10. – 17. september 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
10.9. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslava s rodinou
Nemocnica 9:30Ján
11:00Prosba za nenarodené deti, ich rodičov
a o odčinenie potratov
16:00Anna
11.9. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Adama
15:50Július, Julianna a Alžbeta
12.9. Utorok7:00Anna, Jozef a Mária
15:50Ján, Mária, Katarína, Štefan
15:50Tomáš a Mária
13.9. Streda7:00Juliana
15:50Štefan, Alžbeta, Tomáš
14.9. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
15:50Za Kruciátu oslobodenia človeka
a klientov z Domu sv. Františka
15.9. Piatok9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Katarínu a Tomáša
11:00Štefan
16:00Július
16.9. Sobota7:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre mamku
17.9. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Elenu (80 rokov) a za † Jozefa
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine
Jána, Anny a Lýdie
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vavrinca (63 rokov)