Mesiac: apríl 2022

Oslávené rany

Oslávené rany

Úloha pre deti z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa zjavil po svojom zmŕtvychvstaní učeníkom a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok… dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Takto Pán dal učeníkom moc odpúšťať hriechy. Ale aj nás posilňuje svojim Duchom, aby sme mali silu odpúšťať tým, čo sa proti nám previnili a tak uzdravuje aj naše rany.  Rana v jeho boku bola smrteľná, no on žije. Táto rana ho už nebolí, ani mu nekrváca. Preto

Continue reading „Oslávené rany“

Oznamy 2. veľkonočná nedeľa (24.4.2022)

 1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.
  • Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  • Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 14:30.
  • V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Dnes môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 2. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 3. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade druhé preskúšanie birmovancov. Potrebné materiály sú na farnostlevoca.sk v sekcii BIRMOVKA 2022. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Potrebná je aj kartička birmovanca.
 4. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude duchovná obnova Ružencového bratstva (RB) – členov živého, svätého a večného ruženca. Môžu prísť aj záujemcovia o vstup do RB. Obnova začne o 9:20 v Bazilike sv. Jakuba modlitbou ruženca, o 10:00 bude sv. omša, ktorú bude sláviť promótor pre ruženec na Slovensku, p. Matej Šulik OP, o 14:00 v gymnaziálnom kostole bude prednáška o formách RB, voľby RB a obnova sľubov RB.
 6. Budúca nedeľa je prvým májovým dňom. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike budú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 7. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu
  • v piatok sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
   patrónky Európy
 9. Otcovia biskupi nám napísali:

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Úmysly 24. apríl – 1. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
24.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alžbetu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mateja, Máriu, Jožka a Júliu


16:00Ladislav a Emil
25.4.2022Pondelok7:00Juraj


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Jána a Jarmilu (35. výr.)


15:50Vladislav, jeho rodičia a súrodenci
26.4.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a Melániu


15:50Jozef, Ján, Helena


15:50Za milosť obrátenia a pre Františka a Pavla
27.4.2022Streda7:00Za duše v očistci z rodiny


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu s rodinou


15:50Juraj Leško
28.4.2022Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Helenu


15:50František, Mária, František


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a Petra s rodinou
29.4.2022Piatok7:00Juliana a Ján


15:50Milan, Antónia a duše v očistci


15:50Jozef st., Jozef ml., Alžbeta Uliční
30.4.2022Sobota 7:50MichalZa zdravie pre Mateja
1.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a poďakovanie za dožitých 60 r.


11:00Za rodiny


16:00Za spoloč. P. Pia a za duše v očistci
Stretnutia so Zmŕtvychvstalým

Stretnutia so Zmŕtvychvstalým

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval učeníkom. Ak sa chceš zapojiť do súťaže, splň aspoň jednu z týchto úloh:

 1. Napíš/nakresli, ktoré z týchto stretnutí Ježiša so svojimi učeníkmi sa Ti najviac páči…
 2. Napíš/nakresli, či si sa aj Ty v tomto veľkonočnom čase stretol so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom…
 3. Vyfarbi obrázok, ktorý si si v nedeľu mohol zobrať z kostola (bol na papieri s textami piesní). Obrázok si tiež môžeš stiahnuť a vytlačiť nižšie.
Continue reading „Stretnutia so Zmŕtvychvstalým“

Oznamy Nedeľa zmŕtvychvstania (17.4.2022)

 1. Od dnešnej nedele sa počas celého veľkonočného obdobia budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná namiesto modlitby Anjel Pána.
 2. Dnes aj zajtra sú sväté omše ako zvyčajne v nedeľu: Bazilika sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00; gymnaziálny kostol o 9:00; u nás o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00. V bazilike na Mariánskej hore bude zajtra o 14:30 – touto svätou omšou začínajú sv. omše v nedele o 14:30.
 3. Novéna k Božiemu milosrdenstvu bude dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:35; v sobotu o 7:35.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. Od utorka obnovíme v našom chráme modlitbu vešpier po svätej omši o 15:50.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 7. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  V túto nedeľu môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 8. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 9. Vzadu na stolíku je k dispozícii nové číslo Minoritského listu. Môžete si ho prečítaj aj na internete.
 10. Úprimné Pán Boh zaplať vyjadrujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení slávenia Veľkonočných sviatkov v našom chráme, osobitne bratovi Ondrejovi a ženám za upratovanie a výzdobu kostola, ako aj Chorus Minor za nádherné obohatenie slávenia Veľkonočného trojdnia.

Úmysly 17. – 24. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
17.4.2022Nedeľa9:00Za Božiu ochranu, pomoc a milosrdenstvo pre rodinu Tarbajovú


11:00Za silu pre Janku bojovať s ťažkou chorobou a za vieru v uzdravenie


16:00Žofia a Jozef
18.4.2022Pondelok7:00Mária, Mária, Vojtech


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku


15:50Jozef Petrovič
19.4.2022Utorok7:00Dušan Scholtz


15:50z rodiny Zidekovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou
20.4.2022Streda7:00Za duše v očistci


15:50Michal, Mária, Ján, Jozef, Michal


15:50rodičia Jozef a Mária a súrodenci
21.4.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Annu


15:50Ján a Mária


15:50Mária, Ján, Martin
22.4.2022Piatok7:00Vasil, Jaroslav, Helena


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa, Máriu, Žofiu


15:50Pavol a Mária Hockickovci
23.4.2022Sobota7:50Vasil, Jaroslav, HelenaZa zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou
24.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alžbetu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mateja, Máriu, Jožka a Júliu


16:00Ladislav a Emil

Učeníci Ježiša Krista

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes sme s Pánom Ježišom prežili nielen slávnostný vstup do Jeruzalema, ale aj smrť na kríži. Počuli sme, že okolo Pána Ježiša sa pohybovalo mnoho ľudí. Od verných učeníkov až po nepriateľských vojakov. Nás budú zaujímať učeníci. Sú to ľudia, ktorí chodili s Pánom Ježišom, nakoniec boli aj svedkami jeho zmŕtvychvstania a potom o tom hovorili iným. Takýmito učeníkmi sa môžeme stať aj my – keď budeme dobre poznať Pána Ježiša, môžeme ho ohlasovať aj iným!

Preto si počas týchto dní dobre všímajte ľudí, ktorí sa pohybujú okolo Pána Ježiša a napíšte nám, ktorý z nich a prečo je pre vás najsympatickejší / najbližší. Odpovede nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Učeníci Ježiša Krista“

Oznamy Kvetná nedeľa (10.4.2022)

 1. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Ondrej. Od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. Kvôli tomu u nás nebude sv. omša o 16:00.
 2. V piatok si Pán povolal vo veku 85 rokov Edwarda Barana otca nášho spolubrata Adama. Pohreb bude v pondelok v poľskej Krzemienici. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.
 3. V tomto týždni budeme ešte spovedať v pondelok – stredu od 15:00; v bazilike počas ranných sv. omší a od 17:00.
 4. V utorok sa začína novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší priblížime život a myšlienky sv. Antona; po svätej omši o 15:50 bude krátka pobožnosť.
 5. Zelený štvrtok – V katedrále sv. Martina bude o 9:00 svätá omša svätenia olejov. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude u nás o 15:50, v bazilike o 19:00.
 6. Veľký piatok – o 8:00 Vás pozývame na modlitbu ranných chvál a posvätného čítania. O 13:00 pri evanjelickom kostole začne ekumenický pašiový sprievod; o 14:45 začneme v našom chráme novénu k Božiemu milosrdenstvu, o 15:00 obrady Veľkého piatku. V bazilike sa obrady začnú o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 7. Biela sobota – o 7:00 bude v bazilike modlitba posvätného čítania a ranných chvál, v našom chráme o 8:00, po nej bude u nás výmena oltárnych plachiet. Vyloženie Sviatosti oltárnej v Božom hrobe bude v bazilike do 19:30, kedy sa začnú obrady Veľkonočnej vigílie, u nás bude o 15:00 novéna k Božiemu milosrdenstvu poklona Sviatosti bude od ranných modlitieb do 20:00. Povzbudzujeme Vás zotrvať tento deň pri Pánovom hrobe v rozjímaní nad jeho láskou a obetou. O 21:00 začnú v našom chráme obrady Veľkonočnej vigílie. Prineste si na ne sviece kvôli obnove krstných sľubov. Po skončení vigílie bude u nás svätenie veľkonočných jedál.
 8. Veľkonočná nedeľa – sväté omše ako zvyčajne v nedeľu. O 6:00 bude v bazilike svätenie veľkonočných jedál. O 15:45 bude v našom chráme novéna k Božiemu milosrdenstvu.
 9. Veľkonočný pondelok – sväté omše u nás i v bazilike ako v nedeľu; na Mariánskej hore o 14:30 – touto svätou omšou začínajú sv. omše v nedele o 14:30.
 10. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine vyzbieralo 715€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 11. Úprimné Pán Boh zaplať adresujeme aj všetkým tým, ktorí sa v piatok zapojili do veľkého predsviatočného upratovania nášho kostola.

Úmysly 10. – 17. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a jej rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Borisa


11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Stavrovskú


11:00Anna
11.4.2022Pondelok7:00Dušan Scholtz


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
12.4.2022Utorok7:00Jana a Martin


15:50František (nedožitých 75 rokov)


15:50Za zdravie pre Michala
13.4.2022Streda7:00Mária a Peter , Peter, Juraj, Juraj


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Mária a Ján
14.4.2022Štvrtok15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a za pokoj, obrátenie a pokánie v rodine Tarbajovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Andreu
15.4.2022Piatok15:00Obrady Veľkého piatku
16.4.2022Sobota21:00Marián
17.4.2022Nedeľa9:00Za Božiu ochranu, pomoc a milosrdenstvo pre rodinu Tarbajovú


11:00Za silu pre Janku bojovať s ťažkou chorobou a za vieru v uzdravenie


16:00Žofia a Jozef
Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána

Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Svätý Pavol najprv kresťanov prenasledoval, ale po stretnutí s Ježišom na ceste do Damasku sa úplne zmenil. Aj v našom živote sa dejú takéto zmeny. Napíšte, v čom bolo pre vás najprv ťažké dať Pánu Ježišovi prednosť, ale postupne ste sa to naučili. Napríklad:

 • kedysi som v nedeľu nerád vstával kvôli svätej omši, ale teraz idem do kostola s radosťou
 • kedysi som nechcel odísť od televízora kvôli večernej modlitbe, ale teraz to už dokážem

Odpovede nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána“