Mesiac: október 2021

Úmysly 24. – 31. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
24.10.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika


11:00Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Šolcovej


16:00Ladislav a Emil


18:00Poďakovanie za 70 r. Eleny s prosbou o Božie požehnanie
25.10.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a Jozefa


15:50František


15:50Za pútnikov do Šaštína a za rodinu Faltinovú
26.10.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu


15:50Alžbeta, Tomáš


15:50Terézia
27.10.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knapíkovú


15:50Michal, Helena a Štefan


15:50Za chorých
28.10.2021Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava


15:50Milan


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Martina, Juraja a Veroniku
29.10.2021Piatok7:00Za zomrelých


15:50Šimon


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina (40 r. života)
30.10.2021Sobota7:50Poďakovanie za 40 r. života Petra


7:50Mária a Ján


18:00Za zdravie, Božie požehnanie a trpezlivosť pre Petra
31.10.2021Nedeľa9:00Za novomanželov Luciu a Miroslava


11:00Milan


16:00Za zdravie a Božie požehnanie Františka a jeho rodiny


18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala Džugana

Oznamy 30. nedeľa v období cez rok (24.10.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v Gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Dnes je Misijná nedeľa. Intenzívnejšie podporme misie a misionárov modlitbami a osobnými obetami. Zbierka počas každej sv. omše je určená na tento úmysel.
 3. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 4. Od pondelka budeme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP budú sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Tieto papieriky si pripravte doma.
 5. Keďže budúci pondelok je sviatok Všetkých svätých, spovedáme u nás: v tomto týždni od pondelka od 15:00, v piatok od 14:00, budúcu nedeľu pol hodinu pred každou svätou omšou aj počas svätých omší; v Bazilike sv. Jakuba: vo štvrtok a v piatok od 17:00, v sobotu od 18:00, v nedeľu od 18:00 aj počas všetkých sv. omší, zároveň každý deň pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami.
 6. V pondelok počas sv. omše o 18:00 si v Bazilike sv. Jakuba obnovia krstné sľuby laické členky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 7. Vo štvrtok si pripomenieme 1. výročie úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 16.00 slúžená svätá omša za spásu jeho nesmrteľnej duše. Nakoľko budeme podľa Covid automatu v čiernej farbe, povzbudzujeme Vás k duchovnej spoluúčasti na tejto svätej omši.
 8. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 9. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas (o 3:00 na 2:00).
 10. Na budúcu nedeľu o 14:30 bude na Mariánskej hore záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne. Modlitba sv. ruženca bude o 14:00.
 11. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detského spevokolu a spievať na svätých omšiach v nedele o 11:00, môžu rodičia prihlásiť osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Uveďte meno dieťaťa a tel. kontakt na jedného z rodičov.
 12. V sakristii alebo mailom levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností 1. a 2. 11. o 15:00.
 13. Minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Jej cieľom je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého, kto bude chcieť vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk. 7.11.2021 bude v Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody.
 14. Pri vchode kostola Vám ponúkame sviecu za nenarodené deti. Jej odporúčaná cena je 1€. Z výťažku budú podporené aktivity Fóra života.
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours
  • vo štvrtok sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Milión detí sa modlilo ruženec

Milión detí sa modlilo ruženec

Na sviatok sv. Lukáša sme sa o 15:00 stretli v našom kostole Svätého Ducha v Levoči a pripojili sme sa k modlitbe ruženca o pokoj a mier vo svete.

Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do modlitby, dostalo malý darček: desiatok ruženca s relikviami našich blahoslavených misionárov a mučeníkov Michala a Zbigneva.

Ďakujeme deťom aj rodičom, že si našli čas, prišli a modlili sa s nami…

Oznamy 29. nedeľa v období cez rok (17.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Od pondelka podľa Covid automatu budeme v druhom stupni ohrozenia. Aj v ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 4. V pondelok o 15:00 pozývame k modlitbe ruženca pred svätou omšou deti. Chceme sa tak pripojiť k iniciatíve Milión deti sa modlí ruženec (www.miliondeti.sk)
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 z príležitosti liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II.
 8. Povzbudzujeme deti, mládež i ostatných zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Nadšencov z nášho okolia pozývame na spoločný zber v sobotu o 9:30. Pôjdeme od kláštora.
 9. Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Intenzívnejšie podporme misie a misionárov modlitbami a osobnými obetami. Zbierka počas každej sv. omše bude na tento úmysel.
 10. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detského spevokolu a spievať na svätých omšiach v nedele o 11:00, môžu rodičia prihlásiť osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Uveďte meno dieťaťa a tel. kontakt na jedného z rodičov.
 11. V sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností v oktáve sviatku Všetkých svätých.
 12. Žiaci deviateho ročníka ZŠ, študenti gymnázií z kvarty a všetci, ktorí prejavili záujem o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť prihlášku na farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie. Potrebné je odovzdať ich do 31.10. v sakristiách našich kostolov alebo na farskom úrade.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
  • v stredu sviatok bl. Jakuba Strepu, biskupa, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
  • v sobotu spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 17. – 24. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
17.10.2021Nedeľa9:00Anna a Ján; za zdravie pre Emila


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00Juliana a Ján
18.10.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu


15:50Ján a † z jeho rodiny


15:50Štefan, Mária, Pavol a Jozef
19.10.2021Utorok7:00Margita Gabaniová


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána


15:50Ján a Anna
20.10.2021Streda7:00Štefan


15:50Za Božiu ochranu pri pôrode Lenky a Kataríny


15:50Za duše v očistci
21.10.2021Štvrtok7:00Mária a Ján


15:50Mária a Ján


15:50Ján, Mária, Emil a Mária
22.10.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondrejčákovú


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Elenu


15:50Odprosenie za hriechy proti životu
23.10.2021Sobota7:50z rodiny Weiss


7:50Štefan


18:00Anna
24.10.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika


11:00Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Šolcovej


16:00Ladislav a Emil


18:00Poďakovanie za 70 r. Eleny s prosbou o Božie požehnanie

Oznamy 28. nedeľa v období cez rok (10.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii. Preto dnes o 15:00 u nás nebude októbrová pobožnosť.
 4. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 5. V stredu o 20:00 bude na Mariánskej hore sv. omša v rámci akcie októbrová nepretržitá 31 dňová modlitba ruženca.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola spoločenstvo Modlitby matiek. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 8. V sobotu komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk Od nás plánuje účasť brat Tomáš.
 9. Komisia pre mládež našej diecézy pozýva mladých zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Spoločný zber v Levoči plánujeme 23.10.2021.
 10. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Úmysly 10. – 17. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.10.2021Nedeľa9:00Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronu


16:00Štefan, Anna, Cyril, Marián


18:00Michal, Mária, Dušan
11.10.2021Pondelok7:00Za Bohu známe duše v očistci


15:50Ján a Anna, Valent a Mária


15:50Štefan, Mária, Pavol a Jozef
12.10.2021Utorok7:00Za Bohu známe duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (80 r.)
13.10.2021Streda7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína


15:50Valentín Zoričák (30. výročie)
14.10.2021Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra Venglarčíka, pre r. Gallikovú a pre Slavomíra


15:50z rodiny Tarbajová a Nováková


15:50Prosba o šťastný pôrod
15.10.2021Piatok7:00Michal


15:50Za dar zdravia pre rodinu Tarbajovú


15:50Za novomanželov Františka a Zuzanu
16.10.2021Sobota7:50Stavros, Ján, Mária a Ondrej


7:50Miroslav (1. výročie)


18:00František
17.10.2021Nedeľa9:00Anna a Ján; za zdravie pre Emila


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


18:00Juliana a Ján

Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (3.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Dnes si púť na Mariánsku horu konajú bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša.
 4. Dnes po svätej omši o 16:00 si pobožnosťou Transitus pripomenieme prechod svätého Františka do neba.
 5. Naďalej sme podľa Covid automatu v prvom stupni ohrozenia. V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 6. V pondelok je slávnosť svätého Františka z Assisi, zakladateľa našej rehole a patróna cirkevného gymnázia. O 8:30 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná sv. omša za účasti pedagógov a študentov gymnázia. Po nej bude krátka katechéza. O 15:00 členovia Františkánskeho svetského rádu pozývajú do nášho chrámu na modlitbu františkánskeho ruženca. Po nej bude slávnostná sv. omša.
 7. Vo štvrtok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Sv. omša na Mariánskej hore o 16:00, v Levočskej Doline o 17:00.
 8. V piatok o 10:00 bude na Mariánskej hore pútnická sv. omša Domova sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi; v sobotu o 13:00 sv. omša pútnikov farnosti Sasa Zvolen.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Potrebujeme aj pomoc dobrovoľníkov.
 10. V piatok bude sv. omša o 18:00 v bazilike spojená s katechézou za účasti detí. Osobitne sú pozvané deti, ktoré sa začali pripravovať na Prvé sväté prijímanie.
 11. V sobotu o 18:00 pozýva spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka na Mariánsku horu na krížovú cestu, s následnou poklonou Sviatosti oltárnej.
 12. Na budúcu nedeľu je púť Rytierov Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc pre núdznych na Kube vyzbieralo 780€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Členské podiely SSV na rok 2022 si môžete vyzdvihnúť na fare od pondelka do soboty hodinu pred večernou sv. omšou. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 8€.
 15. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na výveske a na komisia.sk
 16. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť sv. Františka z Assisi, zakladateľa troch rádov
  • v utorok spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • vo štvrtok spomienka Ružencovej Panny Márie

Úmysly 3. – 10. október 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
3.10.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu s rodinou


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kachnicovú


16:00František, Mária, Betka, Jana


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu (80 r.)
4.10.2021Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava


15:50rodičia Ján a Justína


15:50Ondrej, Alžbeta, Juraj
5.10.2021Utorok7:00František a Irena


15:50Irena


15:50Štefan
6.10.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre žiakov a študentov


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
7.10.2021Štvrtok7:00Anny


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou


15:50Za povolania
8.10.2021Piatok7:00František a Irena


15:50Anna, Eduard, Marta


15:50Milan, Antónia
9.10.2021Sobota7:50manžel


7:50z rodiny Šavelovej a † Pavol


18:00Emília a Ján
10.10.2021Nedeľa9:00Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronu


16:00Štefan, Anna, Cyril, Marián


18:00Michal, Mária, Dušan