Úmysly 13. – 20. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.12.2020Nedeľa9.00Tomáš (1. výročie)


11.00Branislav a Katarína


16.00Štefan a Michal, Štefan ml. a Ján


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu
14.12.2019Pondelok7.00Ján, Štefan a Mária


15.50rodičia Ondrej, Veronika a Mária


15.50Za zdravie pre Františka
15.12.2019Utorok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona a Martinu


15.50otec Milan


15.50Oľga
16.12.2020Streda7.00Za oslobodenie od depresie vnučky Ľubky


15.50rodičia Kačengovci Štefan a Alžbeta


15.50Jozef
17.12.2020Štvrtok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Julianu a Nadeždu


15.50rehoľná sestra Mária Pia


15.50Za duše v očistci
18.12.2020Piatok7.00Ján a Stanislav


15.50z rodiny Suchej


15.50Za milosť obrátenia a pokánia Bohuznámej rodiny
19.12.2020Sobota7.50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Vladimíra a Štefana


7.50Oľga


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu
20.12.2020Nedeľa9.00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú


18.00