Mesiac: január 2024

Oznamy 4. Nedeľa v období cez rok (28.1.2024)

 1. Pri ikone emauzských učeníkov na oltári sv. Antona si môžete z košíka vytiahnuť krátky citát zo Svätého písma. Ak chcete s Božím slovom stráviť viac času, pri východe z kostola si môžete vziať list so šifrou.
 2. Nasleduje prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme nasledovne:
  1. v našom kostole: pondelok-streda od 15:00, štvrtok-piatok od 14:00. Chorých navštívime v piatok dopoludnia;
  2. v Bazilike sv. Jakuba: vždy polhodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok od 17:00. Kňazi z fary navštívia chorých vo štvrtok od 8:00.
 3. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Emílie Horváthovej.
 4. V piatok slávime sviatok Obetovania Pána. Sväté omše budú nasledovne:
  1. v našom kostole: 7:00* a 15:50*.
  2. v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00*, 18:00*;
  3. na Mariánskej hore o 16:00. (* svätá omša s požehnaním sviec)
 5. Sviatok Obetovania Pána je zároveň aj Deň zasväteného života. Pri tejto príležitosti si počas svätej omše o 15:50 spolu so sestrami vykupiteľkami obnovíme naše rehoľné sľuby. Túto svätú omšu bude spevom doprevádzať pán Milan Pollák so svojimi žiakmi.
 6. Do piatku 2. februára môžeme v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách. Preto svätú omšu o 15:50 zakončíme pobožnosťou pri jasličkách. Prvopiatková pobožnosť bude už o 15:30 (pred svätou omšou).
 7. V sobotu po rannej svätej omši môžete v našom i vo farskom kostole prijať svätoblažejské požehnanie.
 8. K našej webovej stránke a youtube kanálu pribudol aj instagram, kde nás nájdete ako @minoriti.levoca.
 9. Liturgický kalendár
  1. v stredu spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
  2. v piatok sviatok Obetovania Pána a Deň zasväteného života
  3. v sobotu spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
 10. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy 4. Nedeľa v období cez rok (28.1.2024)“

Úmysly 28. január – 4. február 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
28.1. Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta
Nem. 9:30Stanislav
11:00z rodín Stanková, Novotná, Rákošová
16:00+ Valéria
29.1. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Elenu, Luciu a Elenu
15:50Jaroslav
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Kopaničákovú
30.1. Utorok7:00manžel Alojz a syn Alojz
15:50Jaroslav
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miriam
31.1. Streda7:00Jaroslav
15:50Michal
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za všetkých rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí sú v očistci.
1.2. Štvrtok7:00Jozef a Anna
15:50Jaroslav
Za povolania
2.2. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Rastislava a jeho rodinu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána (70 rokov)
15:50Jaroslav
3.2. Sobota7:50Jaroslav
z rodín Combova, Krepsova, Bednárová
4.2. Nedeľa9:00Veronika a Jakub
Nem. 9:30Jaroslav
11:00+Martin, Silvester, Ondej
16:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Veroniku
Čítam Sväté písmo s ceruzkou v ruke

Čítam Sväté písmo s ceruzkou v ruke

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes je nedeľa Božieho slova. Namiesto kázne čítame pastiersky list otca biskupa Františka Trstenského. A to nie je všetko. Vymyslel nám aj úlohu na tento týždeň: Keď čítame Sväté písmo, zoberme do rúk ceruzku a podčiarknime alebo vypíšme si na lístoček to, čo nás oslovilo.

Continue reading „Čítam Sväté písmo s ceruzkou v ruke“
Spoločná ekumenická modlitba

Spoločná ekumenická modlitba

V rámci týždňa modlitieb o jednotu kresťanov sa v našom kostole na Košickej ulici uskutočnila v nedeľu 21. januára o 15:00 spoločná ekumenická modlitba. Pozvanie prijali zástupcovia rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej i evanjelickej cirkvi v Levoči. Našu radosť umocňuje aj fakt, že po jej skončení viacerí účastníci prijali pozvania na krátku prehliadku nášho kláštora a malé pohostenie, pri ktorom sme sa mohli lepšie spoznať.

Continue reading „Spoločná ekumenická modlitba“

Oznamy 3. nedeľa v období cez rok (21.1.2024)

 1. Z iniciatívy pápeža Františka dnešnú nedeľu slávime ako Nedeľu Božieho slova. Naša cesta s emauzskými učeníkmi sa posúva do ďalšej etapy: od počúvania sa navzájom k počúvaniu Božieho slova. Pri ikone emazských učeníkov na oltári sv. Antona si môžete z košíka vytiahnuť krátky citát z Biblie.
 2. Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Dnes o 15:00 sa v našom minoritskom kostole uskutoční spoločná ekumenická bohoslužba, po ktorej vás pozývame na krátku prehliadku nášho kláštora a pohostenie.
 3. Popoludňajšia svätá omša preto začne až o 16:15.
 4. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame
  • na mládežnícku adoráciu. Po nej budú upratovať kostol mladí zo Spoločenstva Eden.
  • stretnutie členov Rytierstva Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 5. Modlitby matiek z Komunity útechy pozývajú na spoločné modlitby v kostole sv. Kvirína v Kurinamoch, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26.-28. januára popoludní. Viac info na výveske.
 6. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na zimný výstup do Vysokých Tatier. Uskutoční sa v sobotu 27. januára 2024, tentokrát s cieľom Chata pri Popradskom plese. Viac info na výveske, alebo www.komisia.sk.
 7. Až do 2. februára môžeme v našom kostole získať plnomocné odpustky za modlitbu pri jasličkách. Každú januárovú nedeľu o 16:00 plánujeme sláviť svätú omšu pre pútnikov. Pred touto svätou omšou budeme spovedať a zakončíme ju modlitbou pri jasličkách.
 8. Liturgický kalendár
  1. v stredu spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
  2. v štvrtok sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola
  3. v piatok spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
 9. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy 3. nedeľa v období cez rok (21.1.2024)“

Úmysly 21. – 28. január 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
21.1. Nedeľa9:00Jozef (25. výročie)
Nem. 9:30Imrich
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Hanu
15:00SPOLOČNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
! 16:15 !Štefan
22.1. Pondelok7:00Prosba o obrátenie a milosrdenstvo pre Oľgu a Michala
15:50Mária a Jozef
Ján a Stanislav
23.1. Utorok7:00Gabriela
15:50Margita Košťálová (1. výročie)
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia
a za všetkých kňazov Katolíckej Cirkvi, ktorí sú v očistci.
24.1. Streda7:00Štefan Kornaj
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (75 rokov)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Polanskú
25.1. Štvrtok7:00Jozef Duraj a Marta Čarnická
15:50Za Kruciátu oslobodenia človeka a klientov Domu sv. Františka
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre nechcené deti a deti z detských domovov
26.1. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Rovderovú a Čmilovú
15:50+ kňaz Ondrej Palušák
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Emíliu, Pavla, Ľudmilu a Františka
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Zuzanu (50 rokov)
a pre celú rodinu: Martin, Oliver, Miška
27.1. Sobota7:50Ervin a Zuzana Palkoví
Prosba o Božie požehnanie pre Máriu, deti a vnukov
28.1. Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta
Nem. 9:30Stanislav
11:00z rodín Stanková, Novotná, Rákošová
16:00+ Valéria

Oznamy 2. nedeľa v období cez rok (14.1.2024)

 1. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
 2. Od 18. do 25. januára budeme prežívať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na budúcu nedeľu o 15:00 sa v našom minoritskom kostole uskutoční spoločná ekumenická bohoslužba, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Úplné odpustky môže získať každý, kto sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.
 3. Popoludňajšia svätá omša na budúcu nedeľu preto začne až o 16:15.
 4. Prosíme tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára 2024 dali o svojom úmysle vedieť prostredníctvom svojich pánov farárov. Kto cíti rehoľné povolanie, môže kontaktovať brata Tomáša M. Vlčeka buď osobne, alebo mailom na adrese povolanie@minoriti.sk Prosíme tiež všetkých veriacich, aby sa každý deň modlili za nové kňazské a rehoľné povolania. Teologický inštitút v Spišskom Podhradí ponúka okrem katolíckej teológie aj ďalšie študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.
 5. Až do 2. februára môžeme v našom kostole získať plnomocné odpustkyza modlitbu pri jasličkách. Každú januárovú nedeľu o 16:00 plánujeme sláviť svätú omšu pre pútnikov. Pred touto svätou omšou budeme spovedať a zakončíme ju modlitbou pri jasličkách.
 6. Liturgický kalendár
  1. v utorok spomienka sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov
  2. v stredu spomienka sv. Antona, opáta
  3. budúca nedeľa je Nedeľou Božieho slova
 7. Farské oznamy

Úmysly 14. – 21. január 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
14.1 Nedeľa9:00Štefan
Nem. 9:30Ján, Vilma, Karol, Mária, Magdaléna Ochotnícki
11:00Oldrich Fapšo
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu s rodinou
15.1. Pondelok7:00Marián
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za ich učiteľov a duchovných vodcov, ktorí sú v očistci.
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre mamu Máriu a babku Máriu
16.1. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Matúša, Jakuba a Sabínu
15:50Helena Morháčová
Jozef
17.1. Streda7:00Milan, Antónia a duše v očistci
15:50Marián
Mária
18.1. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Marianu s rodinou
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre sestru Margitu Baranovú
František, Mária, Ján
19.1. Piatok7:00Marián
Jozef
15:50Poďakovanie za 50 rokov manželstva Františka a Márie
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Martina, aby dokončil školu
20.1. Sobota7:50Viliam
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava a Sofiu
21.1. Nedeľa9:00Jozef (25. výročie)
Nem. 9:30Imrich
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Hanu
15:00SPOLOČNÁ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
! 16:15 !Štefan