Mesiac: jún 2022

Oznamy 13. nedeľa v období cez rok (26.6.2022)

 1. Dnes v Ríme končí 10. svetové stretnutie rodín s mottom: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Viac informácií je na svetovestretnutierodin.sk V našej diecéze na toto stretnutie bude nadväzovať Levočská púť.
 2. Dnes začína na Mariánskej hore pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie. Svätú omšu o 14:30 bude celebrovať František Trstenský. Prihovorí sa na tému Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Sv. spoveď bude od 13:00 v pútnickom dome.
 3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 4. Júnové pobožnosti sú v našom chráme do štvrtka o 15:30.
 5. Od pondelka do piatka budú na Mariánskej hore sväté omše o 17:00.
 6. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 7. V utorok je výročie posviacky nášho chrámu.
 8. V utorok pozývame deti, rodičov a starých rodičov púť na Mariánsku horu. Stretneme sa pri prvej kaplnke na začiatku aleje o 15:50. Cestou sa budeme modliť radostný ruženec. Plánujeme aj účasť na sv. omši o 17:00.
 9. V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00; na Mariánske hore o 10:00, 17:00; u nás o 7:00 a 15:50.
 10. V stredu budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 11. Vo štvrtok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne od 10:00. Po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 12. Vo štvrtok o 20:00 bude na fare rozdelenie služieb pre púť na Mariánskej hore. Pozvaní sú všetci ochotní muži a mládenci.
 13. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00; v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00; v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude; na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • v stredu slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • v sobotu sviatok Návšteva Panny Márie

Úmysly 26. jún – 3. júl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
26.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alžbetu


11:00Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Miloša Lačného
27.6.2022Pondelok7:00Za rodinu Petra


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu osobu


15:50Vladimír
28.6.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu SlaninovúZa zdravie a Božie požehnanie pre rodinu LačnúZa zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu (50 r.)
29.6.2022Streda7:00Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla (60 r.) s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
30.6.2022 Štvrtok7:00Lýdia a Anton


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša


15:50Martin, Ján, Anna, Jozef
1.7.2022Piatok7:00Jozef, Jozefína


15:50Ľubomír


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
2.7.2022Sobota7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre Ivana, Júliusa a Miroslava s rodinami
3.7.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre Katarínu


11:00Za rodiny


16:00Pavel Suchý

Kto je pre nás Pán Ježiš

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu 26. júna sa stretneme na poslednej svätej omši pred prázdninami, preto by sa patrilo nejako rozlúčiť. Po svätej omši môžeme chvíľu zostať pred kostolom a porozprávať sa pri nejakých dobrotách, ktoré si prinesieme.

Continue reading „Kto je pre nás Pán Ježiš“

Oznamy 12. nedeľa v období cez rok (19.6.2022)

 1. Dnes je Deň otcov. Pamätajme na našich otcov v modlitbách aj v skutkoch lásky.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok počas svätej omše o 15:50 budeme ďakovať za 30 rokov kňazstva brata Petra Głoda.
 4. Od stredy do nedele bude v Ríme prebiehať 10. svetové stretnutie rodín s mottom: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Viac informácií je na svetovestretnutierodin.sk V našej diecéze na toto stretnutie bude nadväzovať Levočská púť.
 5. Pravidelná náuka pre snúbencov bude vo štvrtok o 20:00, po večernej sv. omši.
 6. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00 a 18:00. V závere sv. omše o 18.00 bude odprosujúca pobožnosť. U nás pobožnosť k Božskému Srdcu bude o 7:30 a o 15:30. Na Mariánskej hore bude o 19:45 Štafetová modlitba za kňazov – bolestný ruženec a sv. omša s odprosujúcou pobožnosťou.
 7. V sobotu od 8:00 do 12:00 príprava baziliky a priestranstva na Mariánskej hore pred hlavnou púťou. Po skončení prác bude sv. omša.
 8. V sobotu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 9. Na budúcu nedeľu bude začiatok pútnického týždňa pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Svätú omšu o 14:30 bude celebrovať František Trstenský. Prihovorí sa na tému Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá.
 10. Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 11. Na budúci utorok pozývame deti, rodičov a starých rodičov púť na Mariánsku horu. Stretneme sa pri prvej kaplnke na začiatku aleje o 15:50. Cestou sa budeme modliť radostný ruženec. Plánujeme aj účasť na sv. omši o 17:00.
 12. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu priebehu slávnosti Božieho Tela a Krvi. Mužom z Domu sv. Františka za poskytnutie stolov na oltáriky, br. Ondrejovi a ženám za ich skrášlenie, rodinám s deťmi za prípravu a sypanie lupienkov, organistke za spev, ako aj Vám všetkým za aktívnu účasť v procesii i za upratovanie po skončení.
 13. 28. júna – 2. júla sa uskutoční 31. ročník púte mladých Muráň-Levoča. Povzbudzujeme zúčastniť sa a zažiť silu spoločenstva. Viac info na výveske a na muranlevoca.sk
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
  • vo štvrtok slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Úmysly 19. – 26. jún 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.5.2022Nedeľa9:00Juliana a Ján


11:00Ján, Anna, syn František a Zita


16:00Štefan Šefčík
20.6.2022Pondelok7:00kňaz Ľudovít


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Adama a Adama


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu a jej dieťa
21.6.2022Utorok7:00kňaz Michal


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou


15:50Za požehnanie a rozšírenie Františkánskeho svetského rádu
22.6.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou


15:50Anna, Eduard, Marta


15:50Za kňazov
23.6.2022Štvrtok7:00Za duše v očistci


15:50z rodiny Vavrekovej a Uličnej


15:50Prosba o uzdravenie pre Máriu
24.6.2022Piatok7:00Ján


15:50Ladislav a Emil


15:50Štefan, Ján a Anna
25.6.2022 Sobota7:50František a Paulína


7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre Gabrielu s rodinou
26.6.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alžbetu


11:00Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Miloša Lačného
Mládežnícka grilovačka

Mládežnícka grilovačka

Pri našom kláštore v Levoči sa už nejaký ten piatok stretáva mládežnícke spoločenstvo Eden. V rámci synodálnej témy „Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu“ sme sa rozhodli zorganizovať mládežnícku grilovačku a podeliť sa tak nielen jedlom, ale aj zážitkom spoločenstva.

Continue reading „Mládežnícka grilovačka“
Láska pomáha rozumieť

Láska pomáha rozumieť

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Svätá Trojica, čiže jeden Boh v troch osobách, je pre nás veľkým tajomstvom, ktoré rozumom nikdy úplne nepochopíme. Na um nám môžu prichádzať mnohé otázky. To, čo rozumom nedokážeme pochopiť však môžeme s láskou prijať. Ak milujeme, otázky síce zostanú, ale na odpovede dokážeme čakať oveľa dlhšie.

Tajomstvo Trojice nám zjavil Pán Ježiš – Boží Syn. On nám dáva svojho Ducha a učí nás milovať Otca. Prehĺbme našu lásku k Bohu tým, že sa vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, zúčastníme na procesii so Sviatosťou Oltárnou, pred ktorou budú deti sypať na zem kvety. Vezmime si zo zeme jeden lupienok, prilepme ho na papier, na ktorý napíšeme svoje meno a prinesme ho na svätú omšu v nedeľu o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

foto: www.minoriti.sk

Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (12.6.2022)

 1. Dnes je púť Ružencového bratstva na Mariánsku horu. O 13:15 pôjde autobus zo Sídliska Západ – Francisciho, stáť bude aj pri bývalom Pionieráku. O 14:00 bude modlitba posvätného ruženca, následne svätá omša.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom chráme každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok je sviatok sv. Antona Paduánskeho. Počas svätých omší bude požehnaný tzv. Chlieb sv. Antona, ktorý si bude môcť vziať so sebou. Od 14:45 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec. Následne bude júnová pobožnosť. Svätej omši o 15:50 bude predsedať br. Jozef Sukeník zo Spišského Štvrtku.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude eucharistická procesia po Košickej ulici. Deti a ich rodičov pozývame zapojiť sa do sypania lupienkov kvetov pred Najsvätejšou sviatosťou. Kto sa v tento deň nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 5. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 6. Na budúcu nedeľu bude Deň otcov.
 7. 28. júna – 2. júla sa uskutoční 31. ročník púte mladých Muráň-Levoča. Povzbudzujeme zúčastniť sa a zažiť silu spoločenstva. Viac info na výveske a na muranlevoca.sk
 8. Chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov pozývame na detský tábor do Brehova v termíne od 5. do 12. augusta. Cena: 100€. Prihlášku si môžete vyžiadať mailom od brata Tomáša M. Vlčeka na adrese  tomasmariavlcek@minoriti.sk
 9. Farnosť Hrabušice sa uchádza o finančnú podporu nadácie VUB na opravu stredovekého zvona. Zahlasovať môžete poslaním SMS prostredníctvom nadaciavub.sk/poklady
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Úmysly 12. – 19. jún 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu (50 r.) a manžela Jozefa Lojkových


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slimákových
13.5.2022Pondelok7:00Alojz


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za požehnanie v rodine
14.5.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra


15:50z rodiny Horváthovej


15:50Za pomoc v chorobe pre Irenu
15.6.2022Streda7:00Za zdravie, Božie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Olinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


15:50Olena a za nenarodené deti
16.6.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Olinu


15:50Za duše, na ktoré si nik nespomína


15:50z rodiny Novákovej, Dvorčákovej, Tomečkovej
17.6.2022Piatok7:00Antónia, Milan


15:50Za požehnanie v rodine


15:50Za uzdravenie zo zraní pre Máriu Novákovú
18.6.2022Sobota7:50Jozef Petrovič


7:50Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre rodinu Blaščákovú
19.6.2022Nedeľa9:00Juliana a Ján


11:00Ján, Anna, syn František a Zita


16:00Štefan Šefčík
(Laický) apoštolát

(Laický) apoštolát

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Po zoslaní Ducha Svätého vychádzajú apoštoli z večeradla a začínajú ohlasovať evanjelium. K tomu je povolaný každý z nás, ale nie každý sa na to cíti. Dobrou správou je, že sa pri tom nemusíme spoliehať len na vlastné sily. Niekedy stačí byť v správnom čase na správnom mieste, prípadne tam priviesť druhého človeka…

V sobotu 11. júna 2022 od 17:00 pripravujeme na nádvorí nášho kláštora mládežnícku grilovačku. Skúste na ňu zavolať nejakých mládežníkov (starší súrodenci, birmovanci, kamaráti). Sme zvedaví, ako sa pri tom zatvária – preto nakreslite smajlíka, ktorý bude zodpovedať výrazu ich tváre (inšpirovať sa môžete napríklad na tejto stránke) a prineste nám ho na svätú omšu v nedeľu o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

Continue reading „(Laický) apoštolát“