Mesiac: november 2022

Adventná výzva

Adventná výzva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Počas prvej adventnej nedele pokračujeme tam, kde sme prestali na nedeľu Krista Kráľa – pripravujeme sa na druhý príchod Pána Ježiša. Dnešné evanjelium nám dáva indície, že Pán Ježiš príde v úplne bežný deň, na ktorý nás neupozorní žiadne špeciálne znamenie. Preto máme byť stále v strehu, stále pripravení, stále zapálení ako svieca na adventnom venci, lebo iba vtedy dokážeme Pána Ježiša očakávať s nádejou.

Continue reading „Adventná výzva“

Oznamy 1. adventná nedeľa (27.11.2022)

 1. Dnes je Prvá adventná nedeľa. Požehnanie adventných vencov bude u nás počas všetkých svätých omší.
 2. Dnešná zbierka je určená pre Spišskú katolícku charitu.
 3. Od pondelka do soboty budeme ranné sväté omše sláviť ako tzv. rorátne. Pondelok-piatok o 7:00 a v sobotu o 7:50.
 4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 5. V utorok o 12:00 bude v Bazilike sv. Jakuba pohrebná sv. omša za zosnulého Jána Valka, emeritného veľvyslanca. Po sv. omši bude pochovaný na našom cintoríne.
 6. V utorok je sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 7. V utorok sa začína novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Od 15:00 sa budeme modlievať pred Najsvätejšou sviatosťou posvätný ruženec rozjímavým spôsobom. Počas svätých omší nám zasvätené osoby z nášho okolia priblížia mariánsku spiritualitu blízku ich charizme. Zároveň sa budeme venovať invokáciám Loretánskych litánií. Online vysielaniebude na levoca.minoriti.sk V utorok k nám príde minorita zo Spišského Štvrtku, v stredu dominikán z Košíc, vo štvrtok salezián z Popradu, v piatok jezuita z Prešova, v sobotu pallotín zo Smižian, v nedeľu františkán z Prešova. Podrobnosti sú na výveske.
 8. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 9. Od piatka do nedele pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov na víkendovú duchovnú obnovu do nášho kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Prihlásiť sa môžete mailom u brata Tomáša Vlčeka na adrese povolanie@minoriti.sk.
 10. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 11. Na budúcu nedeľu o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert zboru Chorus Minor.
 12. Na stránke svetovednimladeze.sk sa 30.11. spúšťa slovenská registrácia na svetové dni mládeže v Lisabone (1-6. august 2023). Kto by ich sa chcel zúčastniť spolu s bratmi minoritmi, môže si pri registrácii vybrať skupinu MINORITI. Bližšie informácie poskytne brat Tomáš M. Vlček na mailovej adrese lisabon2023@minoriti.sk
 13. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa do zbierky darčekov pre seniorov „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ Podrobnosti sú na výveske.
 14. Liturgický kalendár
  • v utorok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v stredu sviatok sv. Ondreja, apoštola
  • v sobotu spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

Úmysly 27. november – 4. december 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.11.2022Nedeľa9:00Za Božie požehnanie a silu na misii v Keni pre Juraja


11:00Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o požehnanie do ďalších dní aj pre celú rodinu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou
28.11.2022Pondelok7:00Milan a Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana


15:50rodičia Júlia a Ján Dolní, starí rodičia Štefan a Martin
29.11.2022Utorok7:00Ján a jeho rodičia


15:50Anna


15:50Antónia
30.11.2022Streda7:00rodičia Vavrinec a Emília


15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Dullajových, OFS (45 r.)
1.12.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Ladislava s rodinou


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za povolania
2.12.2022Piatok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Františka s rodinou


7:00Anton


15:50Anna, Ján, Jozef
3.12.2022Sobota7:50František, Ján a Štefan


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Hudákových, OFS (45 r.)
4.12.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Františka


11:00Za rodiny


16:00Štefan Šefčík

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa neba i zeme (20.11.2022)

 1. Dnes je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V závere všetkých sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba bude táto modlitba po svätej omši o 10:00.

  Dnes je zároveň 37. Svetový deň mládeže.
 1. V pondelok slávime spomienku Obetovania preblahoslavenej Panny Márie. Na Mariánskej hore bude svätá omša o 16:00.
 2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 3. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 4. Od piatka do nedele, ako aj na budúci týždeň od piatka do nedele bude na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Viac podobností je na výveske.
 5. V sobotu po svätej omši bude výmena oltárnych plachiet.
 6. V sobotu počas svätej omše o 18:00 bude v Bazilike sv. Jakuba požehnanie adventných vencov. U nás bude požehnanie adventných vencov v nedeľu počas všetkých sv. omší.
 7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Spišskú katolícku charitu.
 8. Mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu do nášho levočského kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Začíname v piatok 2. decembra večer a končíme v nedeľu 4. decembra napoludnie. Prihlásiť sa môžete mailom u brata Tomáša Vlčeka na adrese povolanie@minoriti.sk.
 9. Prosíme mladých, ktorí by sa chceli spolu s nami, minoritmi, zúčastniť na svetových dňoch mládeže v Lisabone, aby sa nezáväzne prihlásili mailom na adrese lisabon2023@minoriti.sk. Oficiálna slovenská registrácia by mala byť spustená 30. novembra cez stránku svetovednimladeze.sk
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Obetovanie prebl. Panny Márie
  • v utorok spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
  • vo štvrtok spomienka sv. Andreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
  • v piatok spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
  • v sobotu spomienka sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza, člena 1. rádu

Úmysly 20 – 27. november 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.11.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú


11:00rodičia Ján a Mária


16:00Juraj (1. výr.)
21.11.2022Pondelok7:00Mária, Anna, Katarína


15:50 Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Olivera, Mišky a Mateja


15:50Melánia Olekšáková a duše v očistci
22.11.2022Utorok7:00Štefan, Michal, Ján a Mária


15:50František


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Bigasovú
23.11.2022Streda7:00Prosba o potrebné milosti pre Tibora


15:50Katarína a Božena


15:50Mária Kuššová
24.11.2022Štvrtok7:00Za duše v očistci


15:50Ladislav a Emil


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tomáša Sakmára
25.11.2022Piatok7:00Odprosenie za hriechy proti životu


15:50Ján a Mária


15:50Mária a Jozef Kolesárovci
26.11.2022Sobota7:50Ivan (1. výročie)


7:50Jozef a Helena
27.11.2022Nedeľa9:00Za Božie požehnanie a silu na misii v Keni pre Juraja


11:00Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o požehnanie do ďalších dní aj pre celú rodinu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa s rodinou

Oznamy 33. nedeľa v období cez rok (13.11.2022)

 1. V tomto týždni pondelok až stredu budú večerné sv. omše v gymnaziálnom kostole.
 2. V utorok o 15:00 sa v Kine Úsmev Levoča uskutoční stretnutie Laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.
 3. V stredu o 19:00 bude v Kine Úsmev premietaný film s tematikou prenasledovania Cirkvi v období komunizmu s názvom Slobodní.
 4. Vo štvrtok je sviatok sv. Alžbety Uhorskej – patrónky Františkánskeho svetského rádu. Od 15:00 sa členovia tohto rádu budú modliť františkánsky ruženec pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.
 5. Vo štvrtok o 18:00 sú na sv. omšu pozvaní všetci birmovanci aj ich rodičia.
 6. Od štvrtka do nedele bude v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Víkendovka pre slobodných – podrobnosti na katRande.org
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 8. Od piatku do nedele bude v priestoroch Centra Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Víkendový program pre manželské páry – organizovaný Hnutím kresťanských rodín na Slovensku. Viac informácií na plagáte na výveske.
 9. V sobotu po svätej omši o 6:30 začne v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej v rámci večnej poklony Spišskej diecézy. Odloženie Sviatosti bude o 18:30.
 10. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých v sobotu o 10:00 do Popradu. Súčasťou programu „Spoločne do Lisabonu… cez Poprad“ bude svätá omša, svedectvá, informácie a agapé najmä pre tých, ktorí by chceli putovať na Svetové dni mládeže v Lisabone začiatkom augusta 2023.
 11. Na budúcu nedeľu je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V závere sv. omší sa pomodlíme modlitbu Zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu Ježišovmu. V Bazilike sv. Jakuba bude táto modlitba po svätej omši o 10:00.
  Budúca nedeľa je zároveň 37. Svetovým dňom mládeže.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu
  • v utorok spomienka sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu