Úmysly 20. – 27. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.12.2020Nedeľa9.00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú


18.00Za zdravie, Božie požehnanie a posilnenie vo viere pre deti s rodinami
21.12.2019Pondelok7.00Mária, Jozef, Juraj


15.50Mária, Dušan


15.50Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jána
22.12.2019Utorok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sedlákovú a Zahradníkovú


15.50Poďakovanie za narodenie zdravého dieťaťa a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú
23.12.2020Streda7.00Johana a Štefan


15.50Viliam


15.50Ondrej, Helena Gombovi
24.12.2020Štvrtok7.00Ladislav


20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


22.00Ján


24.00Za uzdravenie otca Jána
25.12.2020Piatok9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Binekovú


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliusa s rodinou


16.00Štefan


18.00Za uzdravenie otca Jána
26.12.2020Sobota9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabriela a Kristínu


11.00z rodiny Bačovej, Slaninovej, a Petrikovej


16.00Štefan


18.00Štefan
27.12.2020Nedeľa9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


16.00Ján


18.00† Alžbeta