053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes v evanjeliu hovorí o láska a priateľstve. Nie je to však vôbec taká samozrejmosť, pretože mnohí z nás sa môžu cítiť osamotení. Môžeme ich utešovať tým, že nikdy nie sú sami, lebo je s nimi Pán Ježiš, ale to im asi nepomôže. Dokonca aj Pán Ježiš ku nám hovorí v množnom čísle – nechce, aby sme boli sami, ale aby sme sa zaujímali jeden o druhého. Niekedy to ide ťažko, ale práve Duch Svätý, ktorého očakávame, je ten, kto nám pomáha prekonávať rozdiely.

 

Dnešnú alebo budúcu nedeľu si v tomto kostole vyberte niekoho, koho nepoznáte, a skúste zistiť, ako sa volá. Ak ste odvážni, môžete o ňom zistiť aj niečo viac. Meno vášho nového kamaráta napíšte na lístoček, podpíšte sa a v nedeľu 12. mája pred svätou omšou o 11:00 prineste vaše zistenia do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

NOVINKA: Odteraz nájdete všetky odpovede z predchádzajúcej nedele vystavené na nástenke v našom kostole (vzadu pri vchode).

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy

Živé vysielanie 🔴

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/@minoriti.levoca

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video

Kláštor

Dotácie