053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Judáš odišiel z večeradla ešte predtým, ako Ježiš učeníkom opäť pripomenul svoju veľkú lásku k nim. Škoda, že mu to už nikto nestihol pripomenúť.

Pán Ježiš miluje aj nás a tiež potrebujeme, aby sme si to navzájom pripomínali. Túto dobrú správu môžeme šíriť:

  • Oči. Všímaj si, kto ťa potrebuje a vyberaj si dobré veci, na ktoré sa budeš pozerať.
  • Uši. Počúvaj, zvlášť tých, ktorí sú smutní. A keď ťa druhí o niečo žiadajú, počúvni ich na prvé slovo.
  • Ústa. Hovor pekné slová, napríklad „Mám ťa rád.“ alebo „Dnes dobre vyzeráš!“ A samozrejme „Ďakujem, prosím, prepáč…“. Keď treba, tak mlč. Ale vždy sa usmievaj.
  • Ruky. Nech tvoje ruky robia vždy len dobro. Ozaj, vieš, že zdvihnutý palec môže byť skvelá pochvala?
  • Nohy. Nech ťa tvoje nohy nesú vždy tam, kde môžeš byť užitočný a pomôcť iným.

Napíšte/nakreslite, ako ste využili vaše oči, uši, ústa, ruky a/alebo nohy na ohlasovanie Božej lásky druhým. Vaše diela nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás určite odmeníme…

>> Zobraziť celý článok

Staršie úlohy nájdete v kategórii Kázne pre deti.

Modlitebný úmysel pápeža na jún

Živé vysielanie

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Výber z archívu

Kláštor