053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

25.11-8.12.2021 Zákaz verejných bohoslužieb

Živé vysielanie

Zamyslenie na nedeľu

Kláštor