053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Počas prvej adventnej nedele pokračujeme tam, kde sme prestali na nedeľu Krista Kráľa – pripravujeme sa na druhý príchod Pána Ježiša. Dnešné evanjelium nám dáva indície, že Pán Ježiš príde v úplne bežný deň, na ktorý nás neupozorní žiadne špeciálne znamenie. Preto máme byť stále v strehu, stále pripravení, stále zapálení ako svieca na adventnom venci, lebo iba vtedy dokážeme Pána Ježiša očakávať s nádejou.

Pomôcť nám v tom môže aj brožúrka, ktorú sme dostali, pretože každý deň v nej nájdeme opísanú jednu postavu z Biblie a súvisicacu úlohu, ktorú treba splniť. Vďaka tomu budeme každý deň v strehu.

Každú adventnú nedeľu potom napíšte na lístoček, ktorá postava vás v uplynulom týždni najviac oslovila. Podpíšte sa a lístoček vhoďte do košíka pre oltárom. Minimálne jedného z vás vylosujeme, vo vašej brožúrke skontrolujeme, či ste pri napísanej postave splnili aj úlohu a ak áno, tak vás odmeníme…

Inak, do soboty 10. decembra ešte stále môžete napísať list pre deti vo Svite…

Koledníci Dobrej noviny

V Levoči budú koledníci Dobrej noviny navštevovať domácnosti
v pondelok 26. decembra od 13:30 do cca 17:30.
Ak chcete koledníkov prijať, do 23. decembra sa zapíšte do zoznamu v sakristii
Kostola Svätého Ducha (minoriti) alebo Baziliky sv. Jakuba.

Živé vysielanie

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Novéna k Nepoškvrnenej

Výber z archívu

Kláštor