053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dnes v evanjeliu hovorí o blahoslavenstvách. Blahoslavení znamená šťastný. Na prvý pohľad môžu blahoslavenstvá znieť tajomne. Prvé a druhé čítanie nám však môže napovedať, že radosť máme hľadať v úplne jednoduchých veciach.

Aj my môžeme niekoho urobiť šťastným. Skúsme si tento týždeň všímať ľudí okolo nás. Mnohí sú smutní, a ani o tom nevieme, lebo to nedávajú najavo. Nebojme sa teda ľuďom okolo nás robiť radosť. Len tak – pre istotu. Všímajme si tiež, kto urobí radosť nám.

Napíšte na lístoček, ako sa vám niekomu podarilo urobiť radosť ALEBO ako niekto urobil radosť vám. Podpíšte sa a lístoček vhoďte do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Štyroch z vás vylosujeme a odmeníme februárovým číslom časopisu REBRÍK.

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy alebo ponuku pre mladých

20 rokov slovenskej
minoritskej kustódie

2003 – 2023

V pondelok, 2. januára 2023, sa v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči stretli slovenskí bratia minoriti, aby spoločne oslávili a ďakovali Bohu za 20 rokov existencie provinciálnej kustódie na Slovensku. Na slávnosti nechýbali ani bratia zo susedných minoritských jurisdikcií z Poľska, Čiech a Ukrajiny, a taktiež bratia františkáni, diecézni kňazi či rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev.

Kysucký prameň

Záznam vystúpenia v Kostole Svätého Ducha

Nedeľa, 25. decembra 2023

Živé vysielanie

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Najbližší prenos

Výber z archívu

Kláštor