053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes napráva to, čo sa hriechom pokazilo. Potomok Kaina, Lamech, bol odhodlaný pomstiť každú krivdu 77-krát. Chammurapi to svojím zákonníkom zmierňuje na „oko za oko, zub za zub“. Pán Ježiš však učí, že máme milovať blížneho ako seba samého a odpúšťať nie 7-krát, ale 77-krát.

Napíšte na lístoček, v akých situáciách, ktoré bežne zažívame, sa môžeme učiť odpúšťať. Podpíšte sa a v nedeľu 24. septembra pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

NOVINKA: Odteraz nájdete všetky odpovede z predchádzajúcej nedele vystavené na nástenke v našom kostole (vzadu pri vchode).

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy

Živé vysielanie 🔴

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Prehrať video
Prehrať video

Výber z archívu

Prehrať video
Prehrať video

20 rokov slovenskej
minoritskej kustódie

2003 – 2023

V pondelok, 2. januára 2023, sa v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči stretli slovenskí bratia minoriti, aby spoločne oslávili a ďakovali Bohu za 20 rokov existencie provinciálnej kustódie na Slovensku. Na slávnosti nechýbali ani bratia zo susedných minoritských jurisdikcií z Poľska, Čiech a Ukrajiny, a taktiež bratia františkáni, diecézni kňazi či rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev.

Kláštor