053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Ak by sme urobili prieskum, že prečo jeden deň v týždni nepracujeme, asi by väčšina povedala, že Boh pri stvorení sveta siedmy deň odpočíval. Dnešné prvé čítanie nám ponúka aj ďalšie vysvetlenie: aby sme neboli otrokmi.

Ako je možné, že vo Svätom písme sa spomína ako sviatočný deň sobota, a my, kresťania, svätíme nedeľu? Odpoveď je jednoduchá: Lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

V evanjeliu nám Pán Ježiš pripomína, že sobota (nedeľa) bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. Preto pamätajme, že v nedeľu je dovolené konať dobre, a nie zle a napĺňať prikázanie lásky k Bohu, k sebe i k blížnemu.

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Nedeľu by sme mali prežívať v radosti, preto nakreslite / napíšte, na čo sa v nedeľu tešíte, čo vám v nedeľu robí radosť.

Podpíšte sa a v nedeľu 9. júna pred svätou omšou o 11:00 prineste vaše dielo do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

NOVINKA: Odteraz nájdete všetky odpovede z predchádzajúcej nedele vystavené na nástenke v našom kostole (vzadu pri vchode).

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy

Živé vysielanie 🔴

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/@minoriti.levoca

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video

Kláštor

Dotácie