053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča
semaphore

Náš okres sa podľa Covid automatu bude od pondelka nachádzať v čiernej farbe (tretí stupeň ohrozenia). V režime „základ“ môže byť v kostole 1 osoba na 25 m2, v režime „OTP“ 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Naliehavo Vás vyzývame, aby ste si papieriky s údajmi napísali doma.

Kláštor