053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Svätý Pavol nás povzbudzuje k tomu, aby

aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

1Tim 2,1-2

Preto každý, kto chce, nech si pripraví prosbu, ktorú prednesie počas najbližšej nedeľnej svätej omše o 11:00. Kedy? Po kázni a vyznaní viery sa najskôr prečítajú prosby z knižky, potom sa kňaz s prenosným mikrofónom postaví pred oltár a každý, kto k nemu príde, môže svoju prosbu predniesť do mikrofónu.

Modlitbový úmysel pápeža

Živé vysielanie (zatiaľ iba v nedele)

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Výber z archívu

Kláštor