053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča
Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

+ Mons. František Trstenský
spišský diecézny biskup

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Na druhú veľkonočnú nedeľu oslavujeme Božie milosrdenstvo. Pripomína nám to aj obraz Pána Ježiša v našom kostole. Pán Ježiš je v žiarivom bielom odeve, čo môže byť odkazom na Jeho zmŕtvychvstanie. Pravou rukou nám žehná/odpúšťa a ľavou rukou ukazuje na svoje srdce, z ktorého vychádzajú dva lúče: červený a bielo-modrý. Červený symbolizuje Ježišovu lásku k nám a bielo-modrý očistenie / odpustenie. Nápis „Ježišu, dôverujem Ti“ nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli žiadať Ježiša o odpustenie. Lebo cez svoju sekretárku, sestru Faustínu, nám pripomína, že milosrdenstvo má prednosť pred spravodlivosťou.

Nakreslite obraz Božieho milosrdenstva a napíšte, či ste v tomto týždni zažili milosrdenstvo: Bol niekto milosrdný voči vám? Bol/a si voči niekomu milosrdný/á Ty?

Podpíšte sa a v nedeľu 14. apríla pred svätou omšou o 11:00 prineste úlohu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

NOVINKA: Odteraz nájdete všetky odpovede z predchádzajúcej nedele vystavené na nástenke v našom kostole (vzadu pri vchode).

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy

Živé vysielanie 🔴

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/@minoriti.levoca

Prehrať video
Prehrať video

Kláštor

Dotácie