053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Možno si ešte pamätáte, ako sme o potope sveta rozprávali pred troma rokmi. Pán Boh sa rozhodol všetko zlé vyhubiť a nažive ponechal iba Noeho s najbližšou rodinou a niekoľkými pármi zvierat s každého druhu. Potom však svoj postup prehodnotil a sľúbil, že už nikdy také niečo nezopakuje. Odvtedy Pán Boh zlé nechce vyhubiť, ale ošetriť a vyliečiť. Ako keď orezávame strom. Nevytíname hneď celý strom, ale len konáre, ktoré sú suché alebo rastú príliš nahusto.

Od čias Pána Ježiša dostáva voda nový význam – používa sa pri krste, ktorý nás očisťuje od hriechu. Aj Pán Ježiš bol pokrstený a hoci hneď na to odchádza na púšť, vo svojom vnútri prežíva raj: odoláva pokušeniam diabla, divé zvery mu neublížia, posluhujú mu anjeli. Potom nás povzbudzuje, aby sme Pánu Bohu dali svoje srdce, keď hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Vystrihni z papiera srdce a napíš do neho Tvoje rozhodnutie/predsavzatie, v čom sa chceš v tomto pôste zlepšiť. Ak chceš svoje predsavzatie uchovať v tajnosti, stačí, ak prinesieš podpísané srdce.

Podpíšte sa a v nedeľu 25. februára pred svätou omšou o 11:00 prineste srdiečko do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

NOVINKA: Odteraz nájdete všetky odpovede z predchádzajúcej nedele vystavené na nástenke v našom kostole (vzadu pri vchode).

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy

Živé vysielanie 🔴

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Prehrať video
Prehrať video

Kláštor

Dotácie