053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča
Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii
Novéna 2020

Sväté omše

Po-Pia: 7:00 (roráty) a 15:50 (novéna)
So: 7:50 (roráty) a 15:50 (novéna)
Ne: 9:00, 11:00 (novéna), 16:00, 18:00
Kostol sa môže naplniť na 50% kapacity.
Záväzné je šachovnicové sedenie.

Svätá spoveď

Po-Pia 15:15-15:45
v miestnosti oproti sakristii.
Prvopiatkový týždeň
Po-Str: od 15:00, Štv-Pia: od 14:00
Po dohode s kňazom aj v inom čase.
 

Poklona Sviatosti Oltárnej

Po-Pia: 7:30-15:30

Kláštor