053 451 4570 Košická 2, 054 01 Levoča

Ak máte pochybnosť o aktuálnosti vyššie uvedených informácií, overte si ich v najnovších oznamoch.

Výveska

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu sme v našom kostole prežívali odpust. Na svätú omšu sme pozvali saleziána dona Antona Červeňa z Prešova, ktorý sa nám prihovoril aj v kázni. Počas svätej omše spieval „dospelácky“ zbor. Aby sme tieto vzácne momenty zvečnili, Katarína robila fotky. A po svätej omši nás pred kostolom čakalo agapé – zákusky a kofola.
 
Napíšte alebo nakreslite, čo vás na odpustovej svätej omši oslovilo. Môže to byť niečo, čo ste videli, počuli alebo cítili. Ak ste sa nemohli zúčastniť, môžete si pozrieť záznam. Podpíšte sa a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

NOVINKA: Odteraz nájdete všetky odpovede z predchádzajúcej nedele vystavené na nástenke v našom kostole (vzadu pri vchode).

Hľadáš niečo iné? Pozri si staršie úlohy alebo ponuku pre mladých

Živé vysielanie 🔴

V prípade, že sa vám nižšie vložené video nechce načítať, môžete si ho pozrieť priamo cez náš youtube kanál https://youtube.com/tomasmariavlcek

Bolo

Prehrať video

Bude

Prehrať video

Výber z archívu

Prehrať video
Prehrať video

20 rokov slovenskej
minoritskej kustódie

2003 – 2023

V pondelok, 2. januára 2023, sa v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči stretli slovenskí bratia minoriti, aby spoločne oslávili a ďakovali Bohu za 20 rokov existencie provinciálnej kustódie na Slovensku. Na slávnosti nechýbali ani bratia zo susedných minoritských jurisdikcií z Poľska, Čiech a Ukrajiny, a taktiež bratia františkáni, diecézni kňazi či rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev.

Kláštor