Kategória: Aktuality

Ježiš žije! Aleluja!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej sväte omše: Stretnúť zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Navštívte váš kostol a odfotťe alebo nakreslite nejaký symbol zmŕtvychvstalého Pána Ježiša (socha, baranček, paškál, prázdny hrob, vyzdobený kostol…). Prípadne pohľadajte zmŕtvychvstalého Pána Ježiša u vás doma. Ak nám vašu fotky/kresbu pošlete na adresu levoca@minoriti.sk, zverejníme ju na tejto stránke a v nedeľu vylosujeme jedného z vás, ktorého odmeníme.

Continue reading „Ježiš žije! Aleluja!“

Vitaj v Jeruzaleme

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vytvorte/nakreslite/napíšte pozvánku na niektorú z plánovaných udalostí v kostole ALEBO sa vyberte na prechádzku, pohľadajte v prírode bahniatka a odfoťte ich. Ak chcete, aby sme vaše fotky/kresby uverejnili a zároveň vás zapojili do losovania, môžete nám ich poslať na adresu levoca@minoriti.sk. Ďakujeme!

Continue reading „Vitaj v Jeruzaleme“

Chceme vidieť Ježiša

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Kostoly sú stále zatvorené, dokonca na piatu pôstnu nedeľu zvykneme zahaľovať kríže. Kde teda môžeme vidieť Ježiša? Počas kázne sme Pána Ježiša hľadali v kostole, po svätej omši ho skúste pohľadať doma. Odfoťte/nakreslite/napíšte, kde všade môžete u vás doma vidieť Pána Ježiša. Ak sa s nami podelíte o výsledky vášho pátrania (pošlete nám ich na adresu levoca@minoriti.sk), zverejníme ich na tejto stránke a na Kvetnú nedeľu opäť jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Chceme vidieť Ježiša“

Desatoro Božích prikázaní

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V evanjeliu tejto nedele sme počuli, ako Pán Ježiš robil poriadky v chráme – vyhnal predavačov dobytka, holubov i peňazomencov, pretože chce, aby chrám bol domom modlitby. My všetci sme chrámom Ducha Svätého. Pán Ježiš nám dáva slovo, ktoré nás očisťuje (Jn 15, 3). Tým slovom je predovšetkým Desatoro Božích prikázaní, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Našou úlohou je prepísať ručne Desatoro, alebo nakresliť ako plníme 3. prikázanie – svätiť sviatočný deň teraz, keď sa nemôžeme zúčastňovať svätých omší.

Continue reading „Desatoro Božích prikázaní“

Naše radosti a starosti

Aktivita pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Prvé čítanie bolo o Abrahámovi, od ktorého Boh žiadal obetu vlastného syna – veľmi náročná úloha. V evanjeliu sme zase počuli o Ježišovi, ktorý sa pred svojimi učeníkmi premenil a ukázal im svoju slávu – muselo to byť niečo veľkolepé.

Continue reading „Naše radosti a starosti“

Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka

Spišská diecéza reaguje na tvrdenia riaditeľa historického archívu sekcie pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej Stolice Johana Ickxa, ktorý vo svojej knihe Pio XII e gli Ebrei. L´archivista del Vaticano rivela finalmente il ruolo del Papa Pacelli durante la seconda guerra mondiale uvádza viaceré nepravdivé tvrdenia, týkajúce sa osoby Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Toto stanovisko, vychádzajúce z hlbšieho poznania archívnych prameňov, vyvracia tieto tvrdenia. Ordinár Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš krátko po vydaní knihy J. Ickxa písomne reagoval proti chybám a jednostranným interpretáciám, ktoré obsahuje a svoje námietky poslal autorovi knihy Johanovi Ickxovi, jeho nadriadeným na Štátnom sekretariáte Svätej Stolice, prefektovi Kongregácie pre Kauzy svätých v Ríme a teraz chce informovať slovenskú verejnosť, aby sa ďalej nešírili jednostranné a skreslené informácie týkajúce sa tak dôležitého a zložitého historického obdobia slovenských dejín a samozrejme aj osoby Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Continue reading „Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka“