Kategória: Aktuality

Vďačnosťou k láske

Vďačnosťou k láske

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Boh skrze Mojžiša vyviedol vyvolený národ z egyptského otroctva. Izraeliti však veľmi rýchlo zabudli na Božiu dobrotu, ochranu, zázraky a začínajú reptať…

Svätý Pavol nám pripomína čnosti, ktoré potrebujeme pre život: vieru, nádej a lásku. Viera nám dáva schopnosť „oprieť sa“ o Boha. Nádej nám pomáha vymaniť sa z každodenných ťažkostí a vykročiť za lepším zajtrajškom. No a láska dáva všetkému hlbší zmysel.

Continue reading „Vďačnosťou k láske“
Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Liturgia slova začína odchodom Abrama zo svojej krajiny do neznáma a končí premenením Ježiša na vrchu tábor. Takto môže vyzerať aj naša cesta pôstom/životom… Najskôr prijmeme Božie pozvanie a urobíme nesmelý krok do neznáma a po nejakých útrapách sa stretneme s Ježišom. Na začiatku väčšinou ničomu nerozumieme, ale s odstupom času nám veci môžu začať dávať zmysel…

Continue reading „Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj“
Aký duch na mňa pôsobí?

Aký duch na mňa pôsobí?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Duch Ježiša hnal na púšť, aby ho diabol pokúšal. (Evanjelium podľa Matúša 4,1). Vidíme, že na Ježiša pôsobí Boží duch a aj zlý duch. A keďže aj človekom, určite na neho pôsobil aj jeho ľudský duch.

Počas pôstu môžu títo duchovia pôsobiť aj na nás. Ako ich môžeme spoznať? K čomu nás pobádajú? Naučme sa to na základe úryvkov z Božieho slova, ktoré sme túto nedeľu počuli.

Continue reading „Aký duch na mňa pôsobí?“
Šťastní

Šťastní

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dnes v evanjeliu hovorí blahoslavenstvá. Blahoslavení znamená šťastný. Na prvý pohľad môžu blahoslavenstvá znieť tajomne. Prvé a druhé čítanie nám však môže napovedať, že radosť máme hľadať v úplne jednoduchých veciach.

Continue reading „Šťastní“
Jedna veta zo Svätého písma

Jedna veta zo Svätého písma

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Keďže je nedeľa Božieho slova, nájdite doma Bibliu a prepíšte z nej na lístoček jednu vetu. Buď tú, ktorú máte radi alebo kľudne aj nejakú náhodnú. Lístoček podpíšte a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prineste do košíka pred oltárom. Piatich z vás odmeníme.

Moje dary v službe Božieho kráľovstva

Moje dary v službe Božieho kráľovstva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Po svojom krste v Jordáne začína Ježiš svoje verejné účinkovanie. Aby mohol naplniť svoju misiu, potrebuje sa stať známym. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania robí Ježiš veľa zázrakov, aby pritiahol pozornosť. Nejde mu však o vlastnú slávu, ide mu o Božie kráľovstvo.

Continue reading „Moje dary v službe Božieho kráľovstva“