Kategória: Aktuality

Kto je pre nás Pán Ježiš

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V nedeľu 26. júna sa stretneme na poslednej svätej omši pred prázdninami, preto by sa patrilo nejako rozlúčiť. Po svätej omši môžeme chvíľu zostať pred kostolom a porozprávať sa pri nejakých dobrotách, ktoré si prinesieme.

Continue reading „Kto je pre nás Pán Ježiš“
Mládežnícka grilovačka

Mládežnícka grilovačka

Pri našom kláštore v Levoči sa už nejaký ten piatok stretáva mládežnícke spoločenstvo Eden. V rámci synodálnej témy „Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu“ sme sa rozhodli zorganizovať mládežnícku grilovačku a podeliť sa tak nielen jedlom, ale aj zážitkom spoločenstva.

Najskôr bol nápad, potom vznikol plagát a nasledovala reklamná kampaň. Pozvali sme mladých z Levoče (zvlášť birmovancov, ktorí mali minulú nedeľu birmovku) i okolia. Samozrejme, dali sme to aj do oznamov – že kto by nás chcel podporiť, môže upiecť koláč, urobiť šalát alebo priniesť inú dobrotu. Potom bolo treba urobiť nákup – veď predsa musíme mať aj niečo vlastné. Na stretku večer pred grilovačkou sme si rozdelili úlohy a rozišli sa domov (okrem vedúceho a jeho zástupcu, ktorí odišli do Važca na SpišNet, čo v preklade znamená stretnutie vedúcich spoločenstiev spišskej diecézy).

V sobotu 11. júna 2022 sme sa stretli o 16:00 sme začali chystať kláštorný dvor: gril, šalát, koláče, smetné koše, fotky zo stretiek, stoly & lavice, veľký papier na spätnú väzbu a tak… Samozrejme, že sme to do 17:00 nestihli, ale naši hostia boli veľmi trpezliví… Najprv len tak postávali a potom sme im zorganizovali nejaké aktivity. A potom sa to už rozbehlo. Hry, rozhovory, jedlo, pitie, spätná väzba, nové priateľstvá, tancovanie… Nebudete veriť, ale končili sme až okolo 21:30. Potom sme ešte do 22:00 upratovali a dojedali melón. V nedeľu sme dostali fotky – výber vám ponúkame nižšie.

Ďakujeme všetkým, ktorí našu grilovačku podporili – či už finančne, materiálne alebo svojou prítomnosťou. Ak všetko dobre pôjde, tak v septembri budeme pokračovať.

text: br. Tomáš M.
foto: Katka V.

« z 2 »
Láska pomáha rozumieť

Láska pomáha rozumieť

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Svätá Trojica, čiže jeden Boh v troch osobách, je pre nás veľkým tajomstvom, ktoré rozumom nikdy úplne nepochopíme. Na um nám môžu prichádzať mnohé otázky. To, čo rozumom nedokážeme pochopiť však môžeme s láskou prijať. Ak milujeme, otázky síce zostanú, ale na odpovede dokážeme čakať oveľa dlhšie.

Tajomstvo Trojice nám zjavil Pán Ježiš – Boží Syn. On nám dáva svojho Ducha a učí nás milovať Otca. Prehĺbme našu lásku k Bohu tým, že sa vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, zúčastníme na procesii so Sviatosťou Oltárnou, pred ktorou budú deti sypať na zem kvety. Vezmime si zo zeme jeden lupienok, prilepme ho na papier, na ktorý napíšeme svoje meno a prinesme ho na svätú omšu v nedeľu o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

foto: www.minoriti.sk

(Laický) apoštolát

(Laický) apoštolát

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Po zoslaní Ducha Svätého vychádzajú apoštoli z večeradla a začínajú ohlasovať evanjelium. K tomu je povolaný každý z nás, ale nie každý sa na to cíti. Dobrou správou je, že sa pri tom nemusíme spoliehať len na vlastné sily. Niekedy stačí byť v správnom čase na správnom mieste, prípadne tam priviesť druhého človeka…

V sobotu 11. júna 2022 od 17:00 pripravujeme na nádvorí nášho kláštora mládežnícku grilovačku. Skúste na ňu zavolať nejakých mládežníkov (starší súrodenci, birmovanci, kamaráti). Sme zvedaví, ako sa pri tom zatvária – preto nakreslite smajlíka, ktorý bude zodpovedať výrazu ich tváre (inšpirovať sa môžete napríklad na tejto stránke) a prineste nám ho na svätú omšu v nedeľu o 11:00. Minimálne jedného z vás odmeníme…

Na propagáciu môžete využiť aj tieto pozvánky…

Dary

Dary

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nám dáva rôzne dary. Dar kreslenia, dar matematiky… Zamyslime sa, aké dary mám ja, aké dary majú moji blízki a ako by som ich chcel s pomocou Ducha Svätého rozvíjať. Výsledok vašich úvah môžete napísať, nakresliť, zaspievať (ako vám Duch Svätý vnukne) a priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás určite odmeníme…

Odchádzam – a prídem k vám

Odchádzam – a prídem k vám

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš hovorí o svojom odchode do neba a zároveň nás uisťuje, že sa k nám vráti. My tomu veríme, inak by sme asi nechodili v nedeľu do kostola. Väčšinou to tak býva, že keď niekto odíde, tak sa skôr či neskôr vráti. Môže to byť pre nás povzbudením v situáciách, keď niekto v našej rodine odíde od Pána Boha. Skúsme mu dať čas, snažme sa zachovať si s ním dobrý vzťah a on sa pravdepodobne k Pánu Bohu raz opäť vráti. Aj preto nám Ježiš sľubuje Ducha Svätého – aby nás jemne usmerňoval pri hľadaní Boha.

Na nedeľnej svätej omši niektoré deti chýbali, lebo mali vo farskom kostole prvé sväté prijímanie. Taktiež veríme, že sa ku nám o týždeň vrátia. Dajme im najavo, že sa tešíme z ich návratu – pripravme im nejaký darček. Môžete im niečo pekné a povzbudzujúce nakresliť alebo napísať. Vaše diela nám môžete poslať buď mailom na levoca@minoriti.sk alebo priniesť do košíka pred oltárom v nedeľu pred svätou omšou o 11:00. Minimálne jedného z vás určite odmeníme…

Dobrá správa

Dobrá správa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Judáš odišiel z večeradla ešte predtým, ako Ježiš učeníkom opäť pripomenul svoju veľkú lásku k nim. Škoda, že mu to už nikto nestihol pripomenúť.

Pán Ježiš miluje aj nás a tiež potrebujeme, aby sme si to navzájom pripomínali. Túto dobrú správu môžeme šíriť:

Continue reading „Dobrá správa“
Dobrý pastier a jeho ovce

Dobrý pastier a jeho ovce

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa nám dnes predstavuje ako dobrý pastier. Ako sa správa dobrý pastier? Pozná svoje ovce a chráni ich. Čo majú robiť dobré ovce? Počúvať pastiera a ísť za ním. Minulú nedeľu zveril Pán Ježiš úlohu pastiera apoštolovi Petrovi, prvému pápežovi, keď mu trikrát povedal: „Pas moje ovce.“ Pápežovi pomáhajú biskupi, biskupom kňazi, kňazom diakoni… Pre deti majú byť dobrými pastiermi aj ich rodičia.

Continue reading „Dobrý pastier a jeho ovce“
Naša misia

Naša misia

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ježišovi učeníci na čele s Petrom sa vybrali loviť ryby. Môžeme sa od nich veľa naučiť:

  • celú noc nemôžu chytiť žiadnu rybu → veď Ježiš ich povolal za rybárov ľudí
  • na Ježišovo slovo chytili plnú sieť rýb → ich misia bude úspešná iba vtedy, ak sa nechajú viesť Ježišom
  • učeníci pritiahli sieť k Ježišovi → ich úlohou je privádzať ľudí k Ježišovi
  • sieť sa nepretrhla → učeníci ju ťahali spoločne, spolupracovali, boli jednotní
  • napokon sieť vytiahol z vody sám Peter → zdôrazňuje to jeho úlohu prvého pápeža
  • Ježiš ponúkol učeníkom jedlo → dnes nám Ježiš ponúka potravu svojho Slova (Sväté písmo) a svojho Tela (Eucharistia)
  • A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. → To isté sa deje dnes, keď hľadíme na premenenú hostiu – nik sa nepýta: „Kto je to?“, lebo vieme, že je to Pán Ježiš.
Continue reading „Naša misia“
Oslávené rany

Oslávené rany

Úloha pre deti z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš sa zjavil po svojom zmŕtvychvstaní učeníkom a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok… dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Takto Pán dal učeníkom moc odpúšťať hriechy. Ale aj nás posilňuje svojim Duchom, aby sme mali silu odpúšťať tým, čo sa proti nám previnili a tak uzdravuje aj naše rany.  Rana v jeho boku bola smrteľná, no on žije. Táto rana ho už nebolí, ani mu nekrváca. Preto

Continue reading „Oslávené rany“