Kategória: Aktuality

Adventná výzva

Adventná výzva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Počas prvej adventnej nedele pokračujeme tam, kde sme prestali na nedeľu Krista Kráľa – pripravujeme sa na druhý príchod Pána Ježiša. Dnešné evanjelium nám dáva indície, že Pán Ježiš príde v úplne bežný deň, na ktorý nás neupozorní žiadne špeciálne znamenie. Preto máme byť stále v strehu, stále pripravení, stále zapálení ako svieca na adventnom venci, lebo iba vtedy dokážeme Pána Ježiša očakávať s nádejou.

Continue reading „Adventná výzva“
Čomu na svätej omši nerozumiem?

Čomu na svätej omši nerozumiem?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Kým niektoré veci pochopíme, prijmeme a uveríme v ne, môže to nejaký čas trvať. Podobne ako to bolo s vierou v posmrtný život – niektorí židia už verili, iní ešte nie. Dôležité je, aby sme sa pri hľadaní pravdy nezastavili. Každú nedeľu chodíme na svätú omšu, ale mnohé veci môžu byť pre nás nezrozumiteľné. Preto ak niečomu na svätej omši nerozumiete, spýtajte sa na to. Otázku napíšte na lístoček a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 ho prineste do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vyžrebujeme a odmeníme. Samozrejme, na otázky sa pokúsime aj odpovedať…

Continue reading „Čomu na svätej omši nerozumiem?“
Kambodža

Kambodža

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes slávime misijnú nedeľu a naša pozornosť sa upiera na Kambodžu. Je to vzdialená krajina, preto je celkom možné, že o nej nič nevieme… Nemôžeme to však nechať len tak.

Preto zistite jednu informáciu o tejto krajine (hlavné mesto, počet obyvateľov, rozloha, najvyšší vrch, vlajka…), napíšte/nakreslite to na lístoček, podpíšte sa a v nedeľu tento lístoček prineste do košíka pred oltárom. Viacerých z vás odmeníme.

Vďačnosť

Vďačnosť

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes nás Božie slovo povzbudzuje k vďačnosti. Podobne ako deviati malomocní, aj my niekedy zabúdame poďakovať. Inšpirujme sa malomocným Samaritánom, ktorí sa kvôli poďakovaniu neváhal vrátiť k Ježišovi.

Napíšte, za čo ste v tomto týždni ďakovali buď Pánu Bohu alebo druhej osobe. Podpíšte sa a na budúcu nedeľu lístok vhoďte do košíka pri oltári. Viacerých z vás vylosujeme a odmeníme…

Obrázok: https://letitia-tiba.blogspot.com/2017/05/vdacna-chvilka-kazdy-den-obrazok.html