Kategória: Aktuality

S Ježišom na ceste: Kľúč pokánia

S Ježišom na ceste: Kľúč pokánia

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Možno si ešte pamätáte, ako sme o potope sveta rozprávali pred troma rokmi. Pán Boh sa rozhodol všetko zlé vyhubiť a nažive ponechal iba Noeho s najbližšou rodinou a niekoľkými pármi zvierat z každého druhu. Potom však svoj postup prehodnotil a sľúbil, že už nikdy také niečo nezopakuje. Odvtedy Pán Boh zlé nechce vyhubiť, ale ošetriť a vyliečiť. Ako keď orezávame strom. Nevytíname hneď celý strom, ale len konáre, ktoré sú suché alebo rastú príliš nahusto.

Continue reading „S Ježišom na ceste: Kľúč pokánia“
Svetový deň chorých a Národný týždeň manželstva

Svetový deň chorých a Národný týždeň manželstva

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Počuli sme o uzdravení malomocného. Je svetový deň chorých. Zároveň slúžime svätú omšu za rodiny a začíname sláviť národný týždeň manželstva. Ako to spojiť?

Continue reading „Svetový deň chorých a Národný týždeň manželstva“
Životný údel

Životný údel

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V Božom slove počúvame o radostiach i starostiach. Jób sa priznáva, že život človeka je veľmi ťažký. Apoštol Pavol zase hovorí o odmene za ohlasovanie evanjelia. No a v evanjeliu počúvame o Pánovi Ježišovi, ktorý má dosť nabitý program, lebo nám chce pomôcť, no napriek tomu si dokáže nájsť čas na modlitby.

Hľadajme aj my tento týždeň Pána Ježiša v modlitbe a prosme ho o pomoc. Veď aj my zažívame nielen ľahké a príjemné, ale aj ťažké a nepríjemné veci. Zamyslite sa a spomeňte si, čo ste tento týždeň zažili.

Napíšte na lístoček

  • jednu ťažkú vec, pred ktorou ste mali rešpekt alebo ste s ňou potrebovali pomôcť;
  • jednu ľahkú vec, na ktorú ste sa tešili, prípadne ste s ňou dokázali pomôcť aj druhým.

Podpíšte sa a v nedeľu 11. februára pred svätou omšou o 11:00 prineste úlohu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Deň zasväteného života

Deň zasväteného života

Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) vyhlásil pápež Ján Pavol II. za deň zasväteného života, preto je už 28 rokov sviatkom všetkých rehoľníkov. Pri tejto príležitosti sme si my, bratia minoriti, spolu so sestrami vykupiteľkami obnovili naše rehoľné sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti.

Continue reading „Deň zasväteného života“
Dobré slová proti zlým pokušeniam

Dobré slová proti zlým pokušeniam

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš dnes v synagóge oslobodil človeka posadnutého zlým duchom. V evanjeliu podľa Marka je to jeho prvé znamenie, čo nám môže naznačovať, že práve toto je Ježišova najdôležitejšia úloha v našom živote – oslobodiť nás od zlého.

Continue reading „Dobré slová proti zlým pokušeniam“
Čítam Sväté písmo s ceruzkou v ruke

Čítam Sväté písmo s ceruzkou v ruke

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Dnes je nedeľa Božieho slova. Namiesto kázne čítame pastiersky list otca biskupa Františka Trstenského. A to nie je všetko. Vymyslel nám aj úlohu na tento týždeň: Keď čítame Sväté písmo, zoberme do rúk ceruzku a podčiarknime alebo vypíšme si na lístoček to, čo nás oslovilo.

Continue reading „Čítam Sväté písmo s ceruzkou v ruke“
Spoločná ekumenická modlitba

Spoločná ekumenická modlitba

V rámci týždňa modlitieb o jednotu kresťanov sa v našom kostole na Košickej ulici uskutočnila v nedeľu 21. januára o 15:00 spoločná ekumenická modlitba. Pozvanie prijali zástupcovia rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej i evanjelickej cirkvi v Levoči. Našu radosť umocňuje aj fakt, že po jej skončení viacerí účastníci prijali pozvania na krátku prehliadku nášho kláštora a malé pohostenie, pri ktorom sme sa mohli lepšie spoznať.

Continue reading „Spoločná ekumenická modlitba“