Kategória: Aktuality

Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Duchovné cvičenia na Mariánskej hore

Pokoj a dobro! 16. až 19. septembra sa uskutočnili na Mariánskej hore v Levoči duchovné cvičenia Františkánskeho svetského rádu. Tohoročná téma bola: 800 rokov od vydania Memoriale propositi. Exercitátorom bol brat Martin Mária Kollár OFMConv. Zúčastnili sa ich 23 terciári a sympatizanti od Trnavy po Sečovce. Z levočského bratstva sme boli siedmi.

Continue reading „Duchovné cvičenia na Mariánskej hore“
E-kniha Hľa, Tvoja Matka

E-kniha Hľa, Tvoja Matka

Kniha zahŕňa pre všetkých 200 modlitieb Zdravas, Mária všetkých štyroch častí posvätného ruženca osobitný dôvetok za menom Ježiš čerpajúci zo Svätého písma, ktorý sa týka daného ružencového tajomstva. Za dôvetkom nasleduje prosba adresovaná Panne Márii zameraná na konkrétnu oblasť kresťanského života. Podobným spôsobom sa ruženec modlia gréckokatolíci, ktorí k jednotlivým tajomstvám ruženca (nie k jednotlivým Zdravasom) pridávajú prosbu adresovanú Panne Márii, jej Synovi, resp. Svätému Duchu.

Continue reading „E-kniha Hľa, Tvoja Matka“
Prázdniny u minoritov

Prázdniny u minoritov

Po minuloročných minoritských prázdninách sme všetci dúfali, že sa o rok opäť zídeme na tom istom mieste. Toto prianie sa vyplnilo práve vtedy, keď nám páter Martin poslal pozvánku a potrebné informácie k pobytu v Levočskom kláštore. Na rozdiel od vlaňajšieho roka, keď mali prázdniny jeden termín, tento rok sa organizátori rozhodli pre dva – prvý v júli a druhý v auguste. Na prvý turnus sa prihlásili viacerí účastníci z predošlého roka a privítali sme aj zopár nových tvárí. Spoločne sme prežili krásny týždeň plný Božej prítomnosti a nezabudnuteľných zážitkov.

Continue reading „Prázdniny u minoritov“
Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Ja som s tebou po všetky dni“

Drahí starí rodičia, drahí seniori!

„Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28, 20) – to je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a ktorý dáva aj dnes tebe, drahý dedko a drahá babka. Tebe. „Ja som s tebou po všetky dni“ – týmito slovami sa aj ja, ako biskup Ríma a starý človek ako ty, obraciam na teba pri príležitosti tohto prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: celá Cirkev je ti – lepšie povedané nám – nablízku, stará sa o teba, má ťa rada a nechce ťa nechať samého!

Continue reading „Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov“
Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Prázdninová úloha pre deti a rodičov z poslednej nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Počas leta určite pôjdete niekam na výlet/dovolenku… Pošlite nám pohľadnicu! Naša adresa je:

bratia minoriti
Košická 66/2
054 01 Levoča
Slovakia

Pohľadnice, ktoré do vás dostaneme (iba obrázky, nie text) budeme postupne zverejňovať na tejto stránke. Na prvej svätej omši s kázňou pre deti (asi začiatkom septembra) niekoľkých z vás odmeníme!

Sv. Anton

Sv. Anton

Sviatok svätého Antona pripadol na nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu sme v závere všetkých svätých omší požehnali chlieb sv. Antona, ktorý si veriaci mohli vziať domov. Na svätej omši o 11:00 sme požehnali aj deti. Hudobne ju sprevádzali aj mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, ktorí u nás boli na duchovnej obnove.

Continue reading „Sv. Anton“

Rastieme s Pánom Bohom…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ak sa vám v nedeľu na svätej omši páčilo, porozprávajte o tom, čo ste videli a počuli svojim kamarátom/kamarátkam.

V nedeľu boli s nami na svätej omši mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, dokonca nám aj zaspievali. V Levoči boli boli od štvrtku do nedele na duchovnej obnove. Tiež boli kedysi deťmi… Medzičasom vyrástli a teraz môžu byť pre nás príkladom toho, ako máme rásť s Pánom Bohom. Počas roka sa pravidelne stretávajú nielen pri modlitbe, ale aj na výletoch a iných akciách… To je výhoda rastu v spoločenstve – pomáhame si navzájom!

Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!

Domáca úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V liturgii slova sme počuli o tom, ako zlý duch pokúša nás ľudí. Skúsme si v tomto týždni dávať väčší pozor, aby nás neoklamal. Prosme tiež Pána Ježiša, aby nám pomohol odolať pokušeniam – veď on je silnejší než zlý duch.

Opíšte/nakreslite jedno vaše víťazstvo nad pokušením a toto vaše dielo nám buď pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo prineste osobne do sakristie pred svätou omšou o 11:00 v nedeľu 13. júna 2021. Vaše víťazstvá vystavíme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!“