Kategória: Aktuality

Prázdniny u minoritov

Prázdniny u minoritov

Po minuloročných minoritských prázdninách sme všetci dúfali, že sa o rok opäť zídeme na tom istom mieste. Toto prianie sa vyplnilo práve vtedy, keď nám páter Martin poslal pozvánku a potrebné informácie k pobytu v Levočskom kláštore. Na rozdiel od vlaňajšieho roka, keď mali prázdniny jeden termín, tento rok sa organizátori rozhodli pre dva – prvý v júli a druhý v auguste. Na prvý turnus sa prihlásili viacerí účastníci z predošlého roka a privítali sme aj zopár nových tvárí. Spoločne sme prežili krásny týždeň plný Božej prítomnosti a nezabudnuteľných zážitkov.

Continue reading „Prázdniny u minoritov“
Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov

Ja som s tebou po všetky dni“

Drahí starí rodičia, drahí seniori!

„Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28, 20) – to je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a ktorý dáva aj dnes tebe, drahý dedko a drahá babka. Tebe. „Ja som s tebou po všetky dni“ – týmito slovami sa aj ja, ako biskup Ríma a starý človek ako ty, obraciam na teba pri príležitosti tohto prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: celá Cirkev je ti – lepšie povedané nám – nablízku, stará sa o teba, má ťa rada a nechce ťa nechať samého!

Continue reading „Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov“
Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Zostaňme v kontakte aj cez prázdniny

Prázdninová úloha pre deti a rodičov z poslednej nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Počas leta určite pôjdete niekam na výlet/dovolenku… Pošlite nám pohľadnicu! Naša adresa je:

bratia minoriti
Košická 66/2
054 01 Levoča
Slovakia

Pohľadnice, ktoré do vás dostaneme (iba obrázky, nie text) budeme postupne zverejňovať na tejto stránke. Na prvej svätej omši s kázňou pre deti (asi začiatkom septembra) niekoľkých z vás odmeníme!

Sv. Anton

Sv. Anton

Sviatok svätého Antona pripadol na nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu sme v závere všetkých svätých omší požehnali chlieb sv. Antona, ktorý si veriaci mohli vziať domov. Na svätej omši o 11:00 sme požehnali aj deti. Hudobne ju sprevádzali aj mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, ktorí u nás boli na duchovnej obnove.

Continue reading „Sv. Anton“

Rastieme s Pánom Bohom…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Ak sa vám v nedeľu na svätej omši páčilo, porozprávajte o tom, čo ste videli a počuli svojim kamarátom/kamarátkam.

V nedeľu boli s nami na svätej omši mladí zo Spoločenstva Misia Máriina, dokonca nám aj zaspievali. V Levoči boli boli od štvrtku do nedele na duchovnej obnove. Tiež boli kedysi deťmi… Medzičasom vyrástli a teraz môžu byť pre nás príkladom toho, ako máme rásť s Pánom Bohom. Počas roka sa pravidelne stretávajú nielen pri modlitbe, ale aj na výletoch a iných akciách… To je výhoda rastu v spoločenstve – pomáhame si navzájom!

Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!

Domáca úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: V liturgii slova sme počuli o tom, ako zlý duch pokúša nás ľudí. Skúsme si v tomto týždni dávať väčší pozor, aby nás neoklamal. Prosme tiež Pána Ježiša, aby nám pomohol odolať pokušeniam – veď on je silnejší než zlý duch.

Opíšte/nakreslite jedno vaše víťazstvo nad pokušením a toto vaše dielo nám buď pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo prineste osobne do sakristie pred svätou omšou o 11:00 v nedeľu 13. júna 2021. Vaše víťazstvá vystavíme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Zlý útočí aj na rodinu, ale my sa nedáme!“

Svätá Trojica

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vystrihnite trojuholník do jeho troch rohov vpíšte:

  • z jednej strany: mená troch osôb Najsvätejšej Trojice – 1. Otec; 2. Syn; 3. Duch Svätý
  • z druhej strany: mená členov vašej rodiny – 1. meno ocka; 2. meno mamky; 3. mená detí

Do stredu trojuholníka môžete nakresliť srdiečko, pretože vzťahy medzi osobami Najsvätejšej Trojice sú plné lásky. Vzťahy plné lásky by mali byť aj v našich rodinách, pretože manželstvo a rodina je jedným z obrazov Svätej Trojice na tomto svete.

Tak ako Syn pochádza z Otca, tak žena podľa opisu v knihe Genezis pochádza z muža. Tak ako láska Otca a Syna je taká dokonalá, že sa nazýva osobou – Duchom Svätým, tak aj láska muža a ženy má moc stvoriť novú osobu. Otec, Syn a Duch Svätý sú rozdielne Božské osoby, napriek tomu tvoria jednotu. Aj muž a žena sú odlišní, aby sa vo vzájomnej jednote mohli obohacovať. Božia láska je neodvolateľná – preto aj manželská láska je neodvolateľná.

Vaše dielo prineste na svätú omšu v nedeľu 6. júna o 11:00. Môžete ho však aj odfotiť a poslať nám mailom. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Svätá Trojica“

Dopĺňame sa

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 16:00: Každý z nás je v niečom dobrý, každý z nás niečo robí rád. Napíš, nakresli, odfoť nám, v čom si dobrý práve Ty alebo čo rád robíš a pošli nám to na levoca@minoriti.sk. Odpovede zverejníme na tejto stránke a jedného z vás odmeníme…

Continue reading „Dopĺňame sa“