Mesiac: január 2022

Oznamy 4. nedeľa v období cez rok (30.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. Dnešná nedeľa je Nedeľou Katolíckej univerzity. Vzhľadom na pandémiu Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite bude zorganizovaný vo virtuálnej forme prostredníctvom webu dod.ku.sk. Rektor univerzity z príležitosti dnešnej nedele napísal list. (Je na výveske i na konci tejto stránky)
 8. V stredu je sviatok Obetovania Pána a zároveň 26. Svetový deň zasväteného života. Požehnanie hromničných sviec bude počas svätej omše o 7:00 aj o 15:50.V Bazilike sv. Jakuba požehnanie sviec a procesia bude v úvode sv. omše o 8:00. Na Mariánskej hore bude svätá omša o 16:00.
 9. Vo štvrtok bude spomienka svätého Blažeja. Svätoblažejské požehnanie hrdiel bude v závere každej svätej omše u nás aj v Bazilike sv. Jakuba.
 10. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 11. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 12. V piatok o 17:00 pozývame na moderovanú poklonu Sviatosti oltárnej.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jána Boska, kňaza
  • v stredu sviatok Obetovania Pána
  • vo štvrtok spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
  • v sobotu spomienka sv. Agáty, panny a mučenice

Úmysly 30. január – 6. február 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.1.2022Nedeľa9:00Za dar uzdravenia pre Annu


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v dome pre rodinu Gabčovú


16:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef, Martin


18:00Za zdravie tela a duše a Božiu pomoc pre Janu s rodinou
31.1.2022Pondelok7:00Jaroslav


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Medvecovú


15:50z rodiny Suchej a Kolesárovej
1.2.2022Utorok7:00Jozef a Veronika


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Polanskú
2.2.2022Streda7:00Michal a Mária


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (60 r.)


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
3.2.2022Štvrtok7:00Rudolf


15:50Rudolf, Mária, Juraj, Matej, Alžbeta, Ján


15:50Za povolania
4.2.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuperovú
5.2.2022Sobota7:50Za obrátenie hriešnikov a odčinenie urážok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie


7:50Poďakovanie za všetky dobrodenia a prosba o milosť lásky, pokoja, trpezlivosti pre Danielu


18:00Mária
6.2.2022Nedeľa9:00Za dar uzdravenia pre Annu


11:00Juraj


16:00rodičia Juraj a Katarína a bratia Ján a Jozef


18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hockickovú
Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vykonajte u vás doma intronizáciu Svätého písma. Pripravte si stolík alebo poličku, na ktorú dáte čistý obrus, sviečku, kríž, prípadne kvety a podstavec, na ktorý položíte knihu Svätého písma. Toto miesto môže slúžiť na pravidelné čítanie Svätého písma počas celého roka.

Continue reading „Intronizácia Svätého písma v domácnosti“

Oznamy Nedeľa Božieho slova (23.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. Dnes je Nedeľa Božieho slova. O 15:00 pozývame na Biblickú hodinu.
 8. Dnes pri vchode kostola môžete finančne prispieť na rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli Ados – Charita Levoča. Za milodar si môžete vybrať z ich darčekových predmetov. Rekonštrukciu môžete podporiť aj modlitbou, prípadne vkladom na účet:  SK28 0200 0000 0000 2963 4592, variabilný symbol 1010100.
 9. V utorok je sviatok Obrátenia sv. Pavla, ktorým sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na ekumenickú bohoslužbu, ktorú budeme vysielať na levoca.minoriti.sk Za jednotu kresťanov sa u nás spoločne modlíme aj posvätný ruženec – v nedeľu pol hodiny pred sv. omšami, v týždni od 15:15.
 10. V stredu má naša farnosť duchovný most s kňazským seminárom. Pamätajme na seminaristov vo svojich modlitbách. Zároveň v tento deň o 16:00 bude v bazilike na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti 38. výročia povýšenia pútnického kostola na Baziliku menšiu.
 11. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 12. Povzbudzujeme tých, ktorí by sa chceli angažovať v aranžovaní kvetov v našom kostole, aby sa prihlásili v sakristii.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
  • v piatok spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
  • v sobotu spomienka bl. Františka Zirana, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Úmysly 23. – 30. január 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
23.1.2022Nedeľa9:00Ladislav ml. a Ladislav st.


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú a pre synov Michala a Miroslava


16:00Za rodičov z oboch strán: žijúce mamy a zomrelých otcov, aby s raz všetci stretli u nebeského Otca


18:00Jozef (1. výr.)
24.1.2022Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Juraja s rodinou


15:50Ladislav a Emil


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
25.1.2022Utorok7:00Ján, Anna, Mária


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku s rodinou


15:50Prosba o uzdravenie rodiny
26.1.2022Streda7:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej PM pre Zuzanu, Martina, Michaelu, Olivera


15:50Veronika, Jakub, Ján, Tomáš


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava
27.1.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Slavomíra s rodinou


15:50Za požehnanie a zdravie pre rodinu Zavadskú


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a vedenie DS pre Marcely
28.1.2022Piatok7:00Pavol


15:50Helena, Štefan, Matej, Johana


15:50Mária a Michal
29.1.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre kňazov a rehoľníkov


7:50Anna


18:00Za ukončenie pandémie v našej vlasti
30.1.2022Nedeľa9:00 Za dar uzdravenia pre Annu


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v dome pre rodinu Gabčovú


16:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef, Martin


18:00Za zdravie tela a duše a Božiu pomoc pre Janu s rodinou
Bola svadba…

Bola svadba…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Muž a žena si počas svadobného obradu nasadia obrúčky. Určite ich majú aj vaši rodičia. Odfoťte ich ruky s obrúčkami a fotku nám pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk. Vaše fotky zverejníme na tejto stránke a jedného z vás v nedeľu odmeníme…

Continue reading „Bola svadba…“

Oznamy 2. nedeľa v období cez rok (16.1.2022)

 1. Svätých omší sa môžu zúčastniť len očkovaní proti Covid-19 a tí, čo prekonali túto chorobu. Maximálny počet osôb je 100.
 2. Poriadok sv. omší:
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6:00, 18:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v nedeľu o 7:00;
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 9:00.
 3. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
 4. Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší.
 5. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50.
 6. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50. O 10:00 sme v kostole k dispozícii kvôli rozdávaniu svätého prijímania.
 7. V utorok sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 15:00 Vás pozývame na ekumenickú bohoslužbu za jednotu kresťanov v evanjelickom kostole. V našom chráme sa na tento úmysel sa budeme modliť počas celého týždňa posvätný ruženec od 15:15, v sobotu od 7:15, v nedeľu pol hodiny pred sv. omšami.
 8. Vo štvrtok Vás pozývame na Diecéznu školu viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia o žalmoch.
 9. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 10. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.
 11. Levočská charita na budúcu nedeľu bude ponúkať hromničné sviece, hrnčeky, zápisníky, perá, pečený čaj, muffiny a iné výrobky so značkou charity v cene dobrovoľného príspevku. Ich kúpou podporíte rekonštrukciu priestorov, v ktorých sídli. Tento zámer môžete podporiť modlitbou, milodarom do označených pokladničiek, prípadne vkladom na ich účet:  SK28 0200 0000 0000 2963 4592, variabilný symbol 1010100.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Antona, opáta
  • vo štvrtok spomienka bl. Jána Krstiteľa Triquerie, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu

Úmysly 9. – 16. január 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
16.1.2022Nedeľa9:00Ľudovít Filip Palikovský (1. výr.)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Oľgu s rodinou


16:00Michal


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána
17.1.2022Pondelok7:00Za zdravie pre Fabiána a Adama


15:50Anna


15:50Ladislav
18.1.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu a jej rodinu


15:50Martin


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
19.1.2022Streda7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Darinu a Miroslava


15:50Poďakovanie za spoločný manželský život Františka a Márie


15:50Štefan a Michal (obaja 70 r.)
20.1.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Moniku a Helenu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Kristínu


15:50Za Barborku a Katku: poďakovanie za doterajšie požehnanie a prosba o dary DS pri štúdiu
21.1.2022Piatok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Slavomíra, Alenu a Lenku


15:50Eva


15:50rodičia Alena a Štefan
22.1.2022Sobota7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary DS pre Evu a Evu


7:50Anna, Jozef, Ervin


18:00Jozef
23.1.2022Nedeľa9:00Ladislav ml. a Ladislav st.


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú a pre synov Michala a Miroslava


16:00Za rodičov z oboch strán: žijúce mamy a zomrelých otcov, aby s raz všetci stretli u nebeského Otca


18:00Jozef (1. výr.)

Ježišov krst a môj krst

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Nakreslite, ako mohol vyzerať Ježišov krst a ako vyzeral váš krst. Ak sa vám nechce kresliť a máte fotku, môžete poslať fotku. Vaše diela nám môžete posielať mailom na adresu levoca@minoriti.sk. Jedného z vás v nedeľu odmeníme.

Continue reading „Ježišov krst a môj krst“