Kategória: Úmysly svätých omší

Úmysly 25. júl – 1. august 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.7.2021Nedeľa9:00Za duše v očistci


11:00Mikuláš


16:00Poďakovanie za 50 r. života Petra s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
26.7.2021Pondelok7:00Jozef, Michal, Ján a Mária, Katarína a Michal


15:50Jakub, Veronika, Ján, Tomáš, Michal
27.7.2021Utorok7:00†† z rodiny Repaskej


15:50Olena
28.7.2021Streda7:00†† rodičia Angesa a Jozef, † brat Anton


15:50Ján a Mária
29.7.2021Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc
pre Jána s rodinou


15:50†† z Bohu známej rodiny
30.7.2021Piatok7:00†† z rodiny Kavuličovej a Poklembovej


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu
31.7.2021Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Poklembovú, Krajčíkovú a Bajerovú


18:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri príležitosti životného jubilea
1.8.2021Nedeľa9:00Štefan a Jozef


11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre novomanželov Jakuba a Luciu


16:00Prosba o zdravie pre Beátu

Úmysly 18. – 25. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre
P. Romana OFMConv.


11:00Alžbeta a Mária


16:00Alžbeta a Ján
19.7.2021Pondelok7:00z rodiny Ochotníckej


15:50Ján, Katarína, Ján, Ladislav
20.7.2021Utorok7:00Frída a Martin


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava
21.7.2021Streda7:00Janka a Ján, Helena a Martin


15:50Anna, manžel František a † z rodín Gačovej a Dorkovej
22.7.2021Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Andreu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
23.7.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou


15:50Antónia
24.7.2021Sobota7:50Ladislav


18:00Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre Martinu s rodinou
25.7.2021Nedeľa9:00Za duše v očistci


11:00Mikuláš


16:00Poďakovanie za 50 r. života Petra s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Úmysly 11. – 18. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.7.2021Nedeľa9:00Ján, Jozef, Juraj


11:00Tomáš


16:00Alžbeta (1. výročie)
12.7.2021Pondelok7:00Uctenie zajatia Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Ján Anna, Ján, Michal
13.7.2021Utorok7:00Uctenie odsúdenia Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Za zdravie pre Máriu
14.7.2021Streda7:00Uctenie vysmievania Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Ján, Katarína, Mária a Jozef
15.7.2021Štvrtok7:00Uctenie rán a bolestí Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Marián (nedožitých 81 rokov)
16.7.2021Piatok7:00Uctenie pohrebu Pána Ježiša za dušu v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľuboslava s rodinou
17.7.2021Sobota7:50Uctenie zmŕtvychvstania Pána Ježiša za dušu v očistci


18:00Za zdravie pre Jozefa
18.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana, OFMConv.


11:00Alžbeta a Mária


16:00Alžbeta a Ján

Úmysly 4. – 11. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
4.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie pre Františka


11:00Za uzdravenie Vladimíra


16:00Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Alenu
5.7.2021Pondelok9:00Ján


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre snúbencov Katarínu a Jakuba


16:00Ján a Jozefína, Helena
6.7.2021Utorok7:00Pavol, Mária, Karol, Anton, František a Pavel


15:50Štefan
7.7.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Venglarčíkovú, Gallikovú a pre Slavomíra


15:50Žofia a Jozef


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci rehole
8.7.2021Štvrtok7:00za duše zosnulých z domu


15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
9.7.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Sidódiu Urbanskú


15:50manžel
10.7.2021Sobota7:50Šimon


18:00Daniel
11.7.2021Nedeľa9:00Ján, Jozef, Juraj


11:00Tomáš


16:00Alžbeta (1. výročie)

Úmysly 27. jún – 4. júl 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.6.2021Nedeľa9:00Za uzdravenie Branislava a obrátenie jeho rodiny k Bohu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona, Elenu, Borisa a Ninu
28.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Michal, Dušan, Mária


15:50Štefan
29.6.2021Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knapíkovú


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána Kašpera


15:50Za zdravie a úspešné ukončenia štúdia Pavla
30.6.2021Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Malasta a jeho rodinu


15:50Juliana


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka a Jozefa
1.7.2021Štvrtok7:00Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána, Annu a Sofiu


15:50Za povolania
2.7.2021Piatok7:00Miroslav


15:50Jozef Krempaský
3.7.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Uhrinovú


18:00Ladislav
4.7.2021Nedeľa9:00Za zdravie pre Františka


11:00Za uzdravenie Vladimíra


16:00Poďakovanie za 60 r. života s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Alenu

Úmysly 13. – 20. jún 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.6.2021Nedeľa9:00Marián a Ján


11:00Michal a Mária


16:00Jozef a Darina


18:00mamka Anna
14.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu


15:50Za zdravie pre Annu a Fabiána
15.6.2021Utorok7:00Anna a Ján


15:50Za zdravie pre Martu a jej rodinu


15:50Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu s rodinou
16.6.2021Streda7:00Za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava Ondirka


15:50Mária a Michal
17.6.2021Štvrtok7:00Prosba o trpezlivosť v chorobe a uzdravenie pre Martu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú


15:50Anna, František, Štefan, Jozef
18.6.2021Piatok7:00Pavol, Katarína, Ján a rodičia


15:50z rodiny Válekovej


15:50Ján
19.6.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Fľakovú


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona


18:00Za milosť uzdravenia zo zranení a závislosti pre Tomáša
20.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Babikovú


11:00z rodiny Petrovičovej a Stášikovej


16:00Helena a Ján Šoltýs


18:00František, Helena, Margita

Úmysly

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jurčíkovú, Spišskú a Perunovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slaninovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Vladimíra


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre levočských kňazov
7.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Hanku Vrončovú s rodinou


15:50z rodiny Petrekovej a Javorskej
8.6.2021Utorok7:00bratia, švagrovia a sestra Janka


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Jožku a za †† Annu, Katarínu, Máriu a Máriu


15:50Anna a Jozef
9.6.2021Streda7:00Mária Majerská


15:50Štefan, Štefan ml., Michal, Ján, Mária


15:50manžel
15:50Poďakovanie za 70 rokov života Anny
10.6.2021Štvrtok7:00Juliana a Ján


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Mišku, Olivera, Zuzanu a Martina


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mišku a Lukáša
11.6.2021Piatok7:00Jana, Martin


15:50Ľudovít Filip


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Mateja, Katarínu a Palka
12.6.2021Sobota7:50Za zdravie a pomoc v práci pre Adama


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu


18:00Za dar viery pre Veroniku s rodinou
13.6.2021Nedeľa9:00Marián a Ján


11:00Michal a Mária


16:00Jozef a Darina


18:00mamka Anna

Úmysly 30. máj – 6. jún 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.5.2021Nedeľa9:00Štefan Faltin


11:00otec


16:00rodičia Ondirkoví a Skaloví


18:00starí rodičia Juraj a Júlia a vnuk Gabriel
31.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Ľudovít Filip


15:50Marta
1.6.2021Utorok7:00Viliam, Mária, Ján, Františka, Vincent, Ladislav


15:50Štefan, Mária, Ľubomír


15:50Igor, Vlasta, Alfonz Mrukoví
2.6.2021Streda7:00Miroslav


15:50Za pokoj, potrené milosti pre Františka


15:50bratia, rodičia, príbuzní dobrodinci našej rehole
3.6.2021Štvrtok7:00Helena, František, Justína


15:50Marta


15:50Za povolania
4.6.2021Piatok7:00Za posilu pre Melániu v ťažkej chorobe


15:50Ľudovít Filip


15:50Za Božie požehnanie pre rodinu Anny
5.6.2021Sobota7:50z rodiny Jána


18:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov DS pre Tomáša


18:00Za Božie požehnanie pre rodinu Oravcovú
6.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jurčíkovú, Spišskú a Perunovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slaninovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Vladimíra


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre levočských kňazov

Úmysly 23. – 30. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
23.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Faltinovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Barborku a Katku


16:00Ján a Justína


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mirgovú
24.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Ladislav


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana, Júliusa a Miroslava s rodinami
25.5.2021Utorok7:00Serafín, František a Veronika


15:50Ján, Veronika, Jakub, Tomáš a Johana


15:50Za požehnanie rodín detí
26.5.2021Streda7:00Za Božie požehnanie, zdravie a hojnosť darov DS pre Darinu a Štefana


15:50Peter a Jozef


15:50z rodiny Suchej a Paraňovej
27.5.2021Štvrtok7:00Za Božie požehnanie, zdravie a hojnosť darov DS pre Alenu s rodinou


15:50Ján, Mária a Jozef


15:50Ľudovít Filip
28.5.2021Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu


15:50Štefan, Matilda a Katarína


15:50Za Božie požehnanie, zdravie a hojnosť darov DS pre Magdalénu s rodinou
29.5.2021Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


18:00Mária, Anna a Štefan


18:00Vladimír
30.5.2021Nedeľa9:00Štefan Faltin


11:00otec


16:00rodičia Ondirkoví a Skaloví


18:00starí rodičia Juraj a Júlia, a vnuk Gabriel

Úmysly 16. – 23. máj 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
16.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


11:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef a Martin


16:00Poďakovanie za rodinu a prosba o ďalšie požehnanie


18:00Albín Takáč
17.5.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50František a Marta Kafkoví


15:50Mária a Ondrej
18.5.2021Utorok7:00Ľudmila Švecová


15:50O dar viery pre Andreu s rodinu


15:50Jozef
19.5.2021Streda7:00rodičia Popovičoví a Frajštakoví


15:50Mária a Alexander


15:50Mária, Michal, Ján, Jozef a Michal
20.5.2021Štvrtok7:00Za Božiu pomoc pre dcéru


15:50Za zdravie pre Gabrielu


15:50Mária a Ján
21.5.2021Piatok7:00Za deti s rodinami


15:50Za zdravie tela i duše a Božiu pomoc pre mamu


15:50Jozef Bajtoš
22.5.2021Sobota7:50Norika


18:00Poďakovanie za dar života Františka


18:00z rodiny Puchalovej a Grigerovej
23.5.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Faltinovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Barborku a Katku


16:00 Ján a Justína


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mirgovú