Kategória: Úmysly svätých omší

Úmysly 9.– 16. jún 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
9.6. Nedeľa9:00Ladislav
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Elenu s rodinou
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Mateja, Máriu, Jozefa a Júliu
16:00Melánia a Jozef
10.6. Pondelok7:00Za duše v očistci
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktorí zahynuli pri živelných pohromách
Prosba o zdravie, Božie požehnanie a ochranu levočskej Panny Márie pre Jožka pri príležitosti dožitých 75 rokov
11.6. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Janu
15:50Odprosenie za hriechy proti životu
Júlia, Juraj
12.6. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Milana, manželku a celú rodinu
15:50Štefan Varga
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Stanislava a jeho dcéry
13.6. Štvrtok7:00Prosba o milosť pokánia v rodine,
uzdravenie vzťahov a dar viery
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu osobu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Bohu známu rodinu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Štefániu Bendžalovú
14.6. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami
15:50Milan a Antónia
Jozef st., Jozef ml., Alžbeta
15.6. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou
Gabriel
16.6. Nedeľa9:00rehoľná sestra Bonfília
Nem. 9:30Martin, Ján, Anna, Mária, Ján
11:00Veronika a Ondrej
16:00Jozef

Úmysly 2. – 9. jún2024

DÁTUMČASÚMYSEL
2.6. Nedeľa9:00Anna a Ján Maľakoví
Nem. 9:30Michal a Zuzana
11:00Za rodiny
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí sa utopili
3.6. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána
15:50Margita
Ján (nedožitých 100 rokov)
4.6. Utorok7:00z rodín Nováková, Tomečková, Dvorčáková
15:50Hilda
Prosba o Božie požehnanie
a dary Ducha Svätého pre Jakuba
5.6. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
15:50z rodín Tarbajová, Vitková, Bigasová
bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci nášho rádu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána (70 rokov)
6.6. Štvrtok7:00Cecília, Mária, Ladislav, Alojz, Štefan a Leopold
Za povolania
15:50Prosba o Božie požehnanie pre dielo Kruciáty oslobodenia človeka a zdravie pre klientov Domu sv. Františka
7.6. Piatok7:00Poďakovanie za všetky dobrodenia Božského Srdca svetu
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a šťastný pôrod pre Zuzanu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre (50 rokov)
8.6. Sobota7:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
František a Pavlína
9.6. Nedeľa9:00Ladislav
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Elenu s rodinou
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Mateja, Máriu, Jozefa a Júliu
16:00Melánia a Jozef

Úmysly 26. máj – 2. jún2024

DÁTUMČASÚMYSEL
26.5. Nedeľa9:00Jolana Pavlanská (1. výročie)
Nem. 9:30Jozef
11:00Poďakovanie za vyliečenie z choroby
16:00Ján, Jozefína a Helena
27.5. Pondelok7:00Štefan, Žofia, František a Erika
15:50Katarína, Ondrej, Gustáv a Anna
Ľuboslav
Jozef
28.5. Utorok7:00Prosba o potrebné milosti v požehnanom stave
a úspešný pôrod pre Františku
15:50Viliam
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a dar obrátenia pre Jozefa
29.5. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
15:50Žofia a Jozef
Poďakovanie za 40 rokov života Rastislava
a Božie požehnanie pre celú rodinu
30.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu
16:00Štefan a Veronika, Helena, Eduard
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Lukáša a rodinu
Poďakovanie za 20 rokov kňazstva otca Mareka
31.5. Piatok7:00Ladislav, Elena a Štefan
15:50vdp. Štefan Klubert
Odprosenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
1.6. Sobota7:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí boli zabití vo vojne
2.6. Nedeľa9:00Anna a Ján Maľakoví
Nem. 9:30Michal a Zuzana
11:00Za rodiny
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí sa utopili

Úmysly 19. – 26. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
19.5. Nedeľa9:00Marcela Ondirková a rodičia Ondirkoví a Skaloví
Nem. 9:30Vasil, Mária, Mária
11:00Prosba o dary Ducha Svätého pre maturantov
16:00rodičia Michal a Anna
20.5. Pondelok7:00Štefan
15:50Anna
Štefan
21.5. Utorok7:00Juliana a Ján
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami
z rodiny Horváthovej a Sýkorovej
22.5. Streda7:00Jana a Martin
15:50Ján, Katarína a Ján
z rodiny Hvilovej, Kaľavskej, Sakmarovej a Šiškovej
23.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslavu s rodinou
15:50Prosba o požehnanie všetkých kňazov z Levoče
Mária
Matej
24.5. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Adama a Fabiána
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktorí odkladali čas svojho obrátenia a náhle zomreli
Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Bohu známu osobu
Ján Kopkáš a rodičia z oboch strán
25.5. Sobota7:50manžel Marcel a švagor Armín
Prosba o dar viery a uzdravenie duše i tela pre Tomáša
26.5. Nedeľa9:00Jolana Pavlanská (1. výročie)
Nem. 9:30Jozef
11:00Poďakovanie za vyliečenie z choroby
16:00Ján, Jozefína a Helena

Úmysly 12. – 19. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
12.5. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Máriu a Františka
Nem. 9:30Jozef
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Táňu, Slavomíra a ich deti
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Repaskú
13.5. Pondelok7:00Darina, Otília, Marta, Drahoslava
15:50z rodiny Dvorčákovej
František, Peter, Mária, Tomáš, Margita
14.5. Utorok7:00Alžbeta
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša
Vincent Vronč
15.5. Streda7:00Mária
15:50Ján Komara
manžel a rodičia
16.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Annu
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia, zvlášť za duše tých, ktorí boli leniví v konaní dobrých skutkov
Jozef
17.5. Piatok7:00z rodiny Tarbajovej a Vitkovej
15:50+ Pavol a Mária
Vincent Vronč
Helena
18.5. Sobota7:50Prosba o uzdravenie Zuzany
21:00 farský k.Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Horváthovú
19.5. Nedeľa9:00Marcela Ondirková a rodičia Ondirkoví a Skaloví
Nem. 9:30Vasil, Mária, Mária
11:00Prosba o dary Ducha Svätého pre maturantov
16:00rodičia Michal a Anna

Úmysly 5. – 12. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
5.5. Nedeľa9:00Jozef, Zuzana, Jozef
Nem. 9:30Rastislav
11:00Za rodiny
16:00Prosba o obrátenie Emila
6.5. Pondelok7:00Za duše v očistci, aby orodovali o zdravie,
Božie požehnanie a Božiu ochranu pre Bohu známu osobu
15:50manžel Juraj, syn Juraj, brat Peter
a svokrovci Juraj a Mária
Jozef
br. Odilo Mráz
7.5. Utorok7:00František, Mária, František z rodiny Novákovej
15:50Juraj
Milan a Antónia
8.5. Streda7:00Prosba o zdravie a Božie milosti pre Ladislava
15:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše ľahostajných, ktorí premárnili svoj čas
9.5. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie milosti pre Ladislava
16:00Prosba o Božie požehnanie pre dielo Kruciáty oslobodenia človeka a zdravie pre klientov Domu sv. Františka
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Bohu známu osobu
10.5. Piatok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Michaelu
Lukáš
15:50Za kňazské a rehoľné povolania
z rodiny Obertanovej, † Milan a Štefan
11.5. Sobota7:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (73 rokov)
Ján Repaský
12.5. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Františka
Nem. 9:30Jozef
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Táňu, Slavomíra a ich deti
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Repaskú

Úmysly 28. apríl – 5. máj 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
28.4. Nedeľa9:00Katarína Schwarzbacherová (20. výročie)
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Dominiku a Ivetu
16:00z rodín: Vitková, Tarbajová a Bigasová
29.4. Pondelok7:00Ján, Milan, Miroslav
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Moniku (50 rokov)
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a ochranu levočskej Panny Márie pre Katarínu
30.4. Utorok7:00Jozef a Mária Glejduroví
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí z ľahostajnosti zanedbávali prijímanie svätých sviatostí.
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Rastislava a jeho rodinu
1.5. Streda7:00Katarína a Gustáv
15:50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
+ bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
2.5. Štvrtok7:00z rodiny Šurcovej
15:50Mária
Za povolania
3.5. Piatok7:00Martin, Monika a Ján
Prosba o zdravie, Božie požehnanie a pomoc
pre Rastislava a Lukáša
15:50z rodiny Hvilovej a Kaľavskej
4.5. Sobota7:50Odprosenie za hriechy
voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
príbuzní
5.5. Nedeľa9:00Jozef, Zuzana, Jozef
Nem. 9:30Rastislav
11:00Za rodiny
16:00Prosba o obrátenie Emila

Úmysly 21. – 28. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
21.4. Nedeľa9:00Jozef, Pavol
Nem. 9:30Prosba o oslobodenie pre Janku
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Ondreja a Máriu s rodinou
16:00Jozef, Vladimír a rodičia
22.4. Pondelok7:00Jozef Polovka
15:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí zo zvyku hrešili
a len zázrakom Božej milosti môžu byť zachránené.
rodičia Pavol a Helena
Poďakovanie za 90 rokov života Juraja
a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov
23.4. Utorok7:00Poďakovanie za 30 rokov života vnučky Lívie
a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov
15:50Martin
manžel Pavol
24.4. Streda7:00Prosba o Božie požehnanie
pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
15:50Juraj
Anna
25.4. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Mareka Polovku
Mária Tomičová
15:50Anna
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre MUDr. Petra Kizeka
26.4. Piatok7:00Jozef, Eduard, Jozef
15:50Marta
Adrián
27.4. Sobota7:50Mária Nováková (8. výročie) a ostatní zosnulí z rodín: Nováková, Dvorčáková a Tomečková
Prosba o zdravie, Božie požehnanie
a Dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú
Michal
28.4. Nedeľa9:00Katarína Schwarzbacherová (20. výročie)
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku a Ivetu
16:00z rodín: Vitková, Tarbajová a Bigasová

Úmysly 14. – 21. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
14.4. Nedeľa9:00Rudolf, Alžbeta, Ján, Juraj, Matej, Mária
Nem. 9:30Prosba o zdravie pre Martinu
11:00Jana (1. výročie)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí obhajovali vieru
15.4. Pondelok7:00rodičia z oboch strán
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre otca Rastislava a Danielu
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre primára MUDr. Jaroslava Barlu
16.4. Utorok7:00Prosba o milosť pokánia,
uzdravenia od závislosti a pokoj v rodine
15:50Jozef
starí rodičia
17.4. Streda7:00Ondrej, Dorota a Oľga Draveckí
15:50Ján, Mária
Ľuboslav
18.4. Štvrtok7:00Za nenarodené deti a duše v očistci
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku
Za dielo Kruciáty oslobodenia človeka
a klientov Domu sv. Františka
19.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Hanu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu
Prosba o dary Ducha Svätého
a psychické uzdravenie pre Lucku
20.4. Sobota7:50Jozef, Mária, Terézia
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Alžbetu a Máriu
21.4. Nedeľa9:00Jozef, Pavol
Nem. 9:30Prosba o oslobodenie pre Janku
11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Ondreja a Máriu s rodinou
16:00Jozef, Vladimír a rodičia

ÚMYSLY 7. – 14. apríl 2024

DÁTUMČASÚMYSEL
7.4. Nedeľa9:00Michal
Nem. 9:30Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Za rodiny
16:00Mária Kyseľová
8.4. Pondelok7:00Anton (brat)
15:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
Jozef Richvalský
9.4. Utorok7:00Jozef
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
z rodiny Dobrovičovej
10.4. Streda7:00Za rodinu Poklembová, Bajarová, Krajčíková
15:50Mária a Margita
Prosba o uzdravenie Lukáša
11.4. Štvrtok7:00manžel Alojz a syn Alojz
15:50Prosba o uzdravenie Jána
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre MUDr. Tibora Muszku
12.4. Piatok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Matúša, Jakuba a Sabínu
15:50Ján, Mária, Michal, Mária
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Dobrovičovú
13.4. Sobota7:50Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí sa starali o výzdobu, upratovanie a stavbu kostolov
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Júliusa, Júliusa, Ivana, Miroslava
Jozef a Darina
14.4. Nedeľa9:00Rudolf, Alžbeta, Ján, Juraj, Matej, Mária
Nem. 9:30Prosba o zdravie pre Martinu
11:00Jana (1. výročie)
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
16:00Za všetkých členov Spoločenstva Pátra Pia,
zvlášť za duše tých, ktorí obhajovali vieru