Kategória: Úmysly svätých omší

Úmysly 19. – 26. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.3.2023Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta


11:00Za rodiny


16:00Jozef a Eduard
20.3.2023Pondelok7:00Milan


15:50Jozef a Mária Fottovi


15:50rodičia a súrodenci z rodiny Bobkovej
21.3.2023Utorok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Petra, Miroslava a Darinu


15:50Adrian


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
22.3.2023Streda7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Moniku, Annu a Lenku


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Válekovú


15:50Alfonz
23.3.2023Štvrtok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého pre Slavomíra, Alenu a Petra


15:50Ján, Anna, Michal, Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
24.3.2023Piatok7:00Za živú vieru a dary Ducha Svätého v našich rodinách


15:50z rodiny Válekovej


15:50Za duševné a telesné zdravie pre Dávida
25.3.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pitorákovú


7:50Poďakovanie za 80 r. života Márie
26.3.2023Nedeľa9:00Peter


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jendralovú a Pavelovú


16:00Milan, Štefan, Andrej, Mária, Anna

Úmysly 12. – 19. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.3.2023Nedeľa9:00Martin Petrovič


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rastislava a Lýdie


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Pavla, syna Pavla a celú rodinu
13.3.2023Pondelok7:00Štefánia


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50z rodín Nováková, Dvorčáková, Tarbajová, Tomečková, Vitková
14.3.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu a Jozefa


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Margitu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Vieru
15.3.2023Streda7:00Mária a Michal


15:50Milan a Antónia


15:50Imrich
16.3.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Emila Draveckých


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka s rodinou


15:50Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
17.3.2023Piatok7:00Margita


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a potrebné milosti pre rodinu Tarbajovú


15:50Ján a Anna a rehoľná sestra Mária Pia
18.3.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou


7:50rodičia Albert a Mária a sestra Katarína
19.3.2022Nedeľa9:00Jozef a Alžbeta


11:00Za rodiny


16:00Jozef a Eduard

Úmysly 5. – 12. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
5.3.2023Nedeľa9:00Ján


11:00Jolana, Michal a Rastislav


16:00Ľuboslav
6.3.2023Pondelok7:00Rudolf, Vilma, Zdena


15:50Jozef Richvalský


15:50Mária (nedožité 70. narodeniny)
7.3.2023Utorok7:00Alojz


15:50Mária Mlynárová


15:50Jozef a Mária


15:50Ján Kollár
8.3.2023Streda7:00Alojz


15:50Božie požehnanie pre Dominikánsku rodinu


15:50Imrich, Mária, Imrich
9.3.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka a jeho rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu


15:50Peter
10.3.2023Piatok7:00Mária


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu


15:50Miroslav
11.3.2023Sobota7:50Jozef


7:50 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu
12.3.2022Nedeľa9:00Martin Petrovič


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rastislava a Lýdie


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Pavla, syna Pavla a celú rodinu

Úmysly 26. február – 5. marec 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
26.2.2023Nedeľa9:00Ján, Mária, Katarína, Klára


11:00Mária Butuinová


16:00Martin, Ján, Alžbeta, Ján
27.2.2023Pondelok7:00Serafín, František, Veronika,


15:50Štefan


15:50z rodín Pagáčová a Sameková
28.2.2023Utorok7:00Mária, Anna, Štefan


15:50Margita


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollárčíkovú
1.3.2023Streda7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu


15:50:00bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
2.3.2023Štvrtok7:00Peter a Jozef


15:50Jozef


15:50Za povolania
3.3.2023Piatok7:00Štefan, Matilda, Katarína


7:00Za zdravie, Božie požehnanie a trpezlivosť pre Annu


15:50Štefan
4.3.2023Sobota7:50Ján a Mária


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (90 r.) a dcéru Máriu


7:50Za rodinu Slaninovú (50. výročie manželstva)
5.3.2022Nedeľa9:00Ján


11:00Jolana, Michal a Rastislav


16:00Ľuboslav

Úmysly 19. – 26. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
19.2.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku Matalikovú a jej rodinu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika Draveckého
20.2.2023Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Martinu s rodinou


15:50Margita, Adolf, Juraj, Ján a Mária


15:50z rodín Nováková, Dvorčáková a Tomečková
21.2.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Slavomíra s rodinou


15:50z rodín Vitková, Tarbajová a za duše v očistci


15:50rodičia Alžbeta, Ondrej, † Štefan
22.2.2023Streda7:00Jozef


15:50Olena Dzurková a duše v očistci


15:50Za rodiny
23.2.2023Štvrtok7:00Jozef


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre P. Romana


15:50Za členov Kruciáty oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
24.2.2023Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Viliama s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Cimbalovú


15:50Mária a Michal
25.2.2023Sobota7:50Oľga a Jozef


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Lýdiu, Jána a Vieru
26.2.2022Nedeľa9:00Ján, Mária, Katarína, Klára


11:00Mária Butuinová


16:00Martin, Ján, Alžbeta, Ján

Úmysly 12. – 19. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
12.2.2023Nedeľa9:00br. Daniel Faltin


11:00Jozef Lopatka


16:00Ján Dravecký, Ján, Anna, Anička Gorbárová
13.2.2023Pondelok7:00Za uzdravenie, Božie požehnanie a vieru v rodine


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Stanislav
14.2.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu s rodinou


15:50Karol a Terézia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Slugeňovú
15.2.2023Streda7:00Za Božie požehnanie, potrebné milosti a pokoj pre Mareka


15:50Za rodinu Mikolajčákovú a Kušnírovú


15:50František, Ján a Mária
16.2.2023Štvrtok7:00Ladislav Hostinský


15:50Ján a Mária


15:50Melánia Olekšáková a Lea Sminčáková
17.2.2023Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Knapíkovú


15:50Jozef Lopatka


15:50Milan, Antónia a za duše v očistci
18.2.2023Sobota7:50Štefan a Filoména Dvorčákovci a za duše v očistci


7:50Mária


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu (70 r.)
19.2.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku Matalikovú a jej rodinu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Patrika Draveckého

Úmysly 5. – 12. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
5.2.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (70 rokov)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a celú rodinu
6.2.2023Pondelok7:00Helena


15:50Jozef Richvalský


15:50Veronika a Jakub
7.2.2023Utorok7:00Alojz


15:50Anna a Vojtech


15:50Štefan
8.2.2023Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre syna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Káľavskú a Hvilovu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana, Júliusa a Miroslava s rodinami
9.2.2023Štvrtok7:00rodičia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a jej rodinu a zaJaroslav a rodičia z oboch strán


15:50Matúš
10.2.2023Piatok7:00Žofia


15:50Ján


15:50Ján Kopkáš (3. výročie)
11.2.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Magdalénu s rodinou


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka a Katarínu
12.2.2022Nedeľa9:00br. Daniel Faltin


11:00Jozef Lopatka


16:00Ján Dravecký, Ján, Anna, Anička Gorbárová

Úmysly 29. január – 5. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
29.1.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Miroslava


11:00Sidónia, Anna a Alžbeta


16:00Helena a Michal
30.1.2023Pondelok7:00Eva


15:50Juraj Zakutija


15:50Ján a Anna a za duše v očistci
31.1.2023Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre rodinu Olejárovú


15:50Štefan Dobrovič


15:50z rodiny Palenčárovej
1.1.2023Streda7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Štefan


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
2.1.2023Štvrtok7:00Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


15:50Za povolania
3.1.2023Piatok7:00Irenka


15:50Ľubosláv


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa s rodinou
4.1.2023Sobota7:50Za potrebné milosti, dary Ducha Svätého pre Veroniku


7:50Juraj
5.1.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (70 rokov)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a celú rodinu

Úmysly 22. – 29. január 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.1.2023Nedeľa9:00Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a celú rodinu


16:00Ladislav, Jozef a Mária
23.1.2023Pondelok7:00Pavol a Helena


15:50starí rodičiaOktavián a Oľga
24.1.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinu


15:50Anna a JánStanislav
25.1.2023Streda7:00z rodiny Ogurčákovej, Langovej a Binekovej


15:50Filoména Dvorčáková a za duše v očistciJán
26.1.2023Štvrtok7:00Michal a Alena


15:50Michal Džugan (1. výročie)Jozef, Irena, Jozef
27.1.2023Piatok7:00Za duše z rodu Pavlikovských


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Katarínu, Jozefa a ich rodinyMarta a Zoltán
28.1.2023Sobota7:50Ladislav st. a Ladislav ml.Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a Dominika
29.1.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Miroslava


11:00Sidónia, Anna a Alžbeta


16:00Helena a Michal

Úmysly 15. – 22. január 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
15.1.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a Eriku


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00František, Mária, František Novákovi
16.1.2023Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Vladimíra a Jakuba


15:50Ján (1. výročie)


15:50Štefan
17.1.2023Utorok7:00Juraj a Helena


15:50Marcela Čonková


15:50Pavol
18.1.2023Streda7:00Uzdravenie vzťahov v rodine


7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


15:50Emil (1. výročie)
19.1.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Máriu


15:50Marián


15:50Za uzdravenie Jána
20.1.2023Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Hanu


15:50Ján, Mária, Michal a Mária


15:50Ondrej, Katarína, Anna, Gustáv
21.1.2023Sobota7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Ondreja s rodinouPavol
22.1.2022Nedeľa9:00Jozef


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a celú rodinu


16:00Ladislav, Jozef a Mária