Kategória: Úmysly svätých omší

Úmysly 24. – 31. január 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
24.1.2021Nedeľa11.00Za dar obrátenia pre Mareka


11.00Jozef


11.00Ladislav


Pon. 25.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
25.1.2021Pondelok15.50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína


15.50Alžbeta


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
26.1.2021Utorok15.50Margita


15.50Vdp. Ondrej Paľušák


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla
27.1.2021Streda15.50Za oslobodenie zo závislosti a obrátenie Alexandra


15.50Poďakovanie za 50 rokov života Marty


15.50Na poďakovanie
28.1.2021Štvrtok15.50Za zdravie pre Dominiku


15.50Jozef, Cecília, Milan a Milan


15.50Peter
29.1.2021Piatok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša a Adriána a večný život pre Borisa


15.50Mária, Július, Igor, Zuzana, Michal


15.50Jozef
30.1.2021Sobota15.50Mária, Ján


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamila


15.50Za zamestnancov a klientov nocľahárne De Paul
31.1.2021Nedeľa11.00Za Božie požehnanie pre bratov a sestry z OFS


11.00Michal


11.00Za sestru Janu

Úmysly 17. – 24. január 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
17.1.2021Nedeľa11.00Ladislav


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja s rodinou


11.00Milan


Sob. 23.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitku s rodinou
18.1.2021Pondelok15.50Anna a Jozef


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána s rodinou


15.50manžel František a rodičia Ján a Mária
19.1.2021Utorok15.50Poďakovanie za 47 r. manželstva Františka a Márie


15.50Jozef a Rozália


15.50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
20.1.2021Streda15.50Za duše v očistci


15.50Štefan


15.50Za novomanželov Martina a Simonu
21.1.2021Štvrtok15.50Ján a Vladimír


15.50svokrovci Ján a Katarína


15.50† manžel Ján
22.1.2021Piatok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Vladimíra


15.50Viliam a † z rodiny


15.50Za zdravie a ochranu v práci pre Annu a Adama
23.1.2021Sobota15.50Za vyriešenie situácie rodiny Miroslavy v Božom pokoji


15.50Jozef, Zuzana, Jozef


15.50 (zo 17.1.)Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitku s rodinou
24.1.2021Nedeľa11.00Za dar obrátenia pre Mareka


11.00Jozef


11.00Ladislav


Pon. 25.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu

Úmysly 10. – 17. január 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.1.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (okrúhle narod.) a pre celú rod.


11.00Za Božie požehnanie pre Františkánsky svetský rád


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka


Sobota 16.1.. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
11.1.2021Pondelok15.50Helena


15.50Za duše, na ktoré si nik nespomína


15.50Marta, Eduard, AnnMáriaa
12.1.2021Utorok15.50z rodín Rákošová, Sopková, Novotná


15.50Jozef a Žofia


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu s rodinou
13.1.2021Streda15.50Štefan, Margita a ich rodičia


15.50Štefan


15.50Za rodinu Jaroslava a Mariany
14.1.2021Štvrtok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Iľašovú


15.50otec Ivan (1. výročie úmrtia)


15.50Prosba o uzdravenie v rodine Tarbajovej
15.1.2021Piatok15.50Prosba o pomoc a ochranu v podnikaní a poženanie pre zamestnancov


15.50Za Vieru, ktorá slávi 60. jubileum


15.50Za zdravie pre manžela Františka
16.1.2021Sobota15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu a jej rodinu


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre mamku (87 rokov)


15.50 (z 10.1.)Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
17.1.2021Nedeľa11.00Ladislav


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja s rodinou


11.00Milan


Sobota 23.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitku s rodinou

Úmysly 3. – 10. január 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
3.1.2021Nedeľa11.00Juliana a Ján


11.00O dar viery pre Danielu s rodinou


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Horváthovú


Pon. 15.50Za uzdravenie otca Jána
4.1.2021Pondelok15.50z rodín Sopková, Rákošová, Novotná


15.50Marta, Eduard, Anna
5.1.2021Utorok15.50Za Máriu, Helenu a Magdalénu s rod. – za telesné a duš. zdravie, šťastie, B. milosti a ochranu Panny Márie


15.50Ján, Ružena a Ján
6.1.2021StredaUt. 15.50Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu


11.00Ján


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Grigerovú


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rod.
7.1.2021Štvrtok15.50z rodiny Ogurčákovej a Langovej


15.50Štefan


15.50Za povolania
8.1.2021Piatok15.50Ján


15.50rodičia Michal a Anna, Michal a Mária, Miroslav, Rastislav, Juraj


15.50bratia, rodičia, dobrodinci rehole
9.1.2021Sobota15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu


15.50Za zdravie, Božie požehnanie a obrátenie syna Petra


15.50Oľga
10.1.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (okrúhle narodeniny) a pre celú rodinu


11.00Za Božie požehnanie pre Františkánsky svetský rád


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka


Pon. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu

Úmysly 27.12.2020 – 3.1.2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.12.2020Nedeľa9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


16.00Ján


18.00Alžbeta
28.12.2019Pondelok7.00Margita


15.50Ján a Mária
29.12.2019Utorok7.00manžel František


15.50Michal a Ondrej
30.12.2020Streda7.00rodičia Ján a Mária


15.50Veronika, Jakub, Michal, Ján, Tomáš
31.12.2020Štvrtok7.00


15.50
1.1.2021Piatok9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Fabiána, Annu, Adama a Miroslavu


11.00


16.00Mária a Ján


18.00
2.1.2021Sobota7.50Miroslav


15.50br. Vavrinec Hlavatý
3.1.2021Nedeľa9.00Juliana a Ján


11.00O dar viery pre Danielu s rodinou


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Horváthovú


18.00Za uzdravenie otca Jána

Úmysly 20. – 27. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.12.2020Nedeľa9.00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú


18.00Za zdravie, Božie požehnanie a posilnenie vo viere pre deti s rodinami
21.12.2019Pondelok7.00Mária, Jozef, Juraj


15.50Mária, Dušan


15.50Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jána
22.12.2019Utorok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sedlákovú a Zahradníkovú


15.50Poďakovanie za narodenie zdravého dieťaťa a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú
23.12.2020Streda7.00Johana a Štefan


15.50Viliam


15.50Ondrej, Helena Gombovi
24.12.2020Štvrtok7.00Ladislav


20.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu


22.00Ján


24.00Za uzdravenie otca Jána
25.12.2020Piatok9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Binekovú


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliusa s rodinou


16.00Štefan


18.00Za uzdravenie otca Jána
26.12.2020Sobota9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabriela a Kristínu


11.00z rodiny Bačovej, Slaninovej, a Petrikovej


16.00Štefan


18.00Štefan
27.12.2020Nedeľa9.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


16.00Ján


18.00† Alžbeta

Úmysly 13. – 20. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
13.12.2020Nedeľa9.00Tomáš (1. výročie)


11.00Branislav a Katarína


16.00Štefan a Michal, Štefan ml. a Ján


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu
14.12.2019Pondelok7.00Ján, Štefan a Mária


15.50rodičia Ondrej, Veronika a Mária


15.50Za zdravie pre Františka
15.12.2019Utorok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Šimona a Martinu


15.50otec Milan


15.50Oľga
16.12.2020Streda7.00Za oslobodenie od depresie vnučky Ľubky


15.50rodičia Kačengovci Štefan a Alžbeta


15.50Jozef
17.12.2020Štvrtok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Julianu a Nadeždu


15.50rehoľná sestra Mária Pia


15.50Za duše v očistci
18.12.2020Piatok7.00Ján a Stanislav


15.50z rodiny Suchej


15.50Za milosť obrátenia a pokánia Bohuznámej rodiny
19.12.2020Sobota7.50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Vladimíra a Štefana


7.50Oľga


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu
20.12.2020Nedeľa9.00Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa


16.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kuľovú


18.00

Úmysly 6. – 13. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.12.2020Nedeľa9.00Marián


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána


16.00Prosba o pomoc a silu pre Jána


18.00Viera a Viliam
7.12.2019Pondelok7.00Ružena


15.50Michal


15.50Za zdravie pre Alžbetu
8.12.2019Utorok7.00Juliana a Ján a za nenarodené deti


15.50Ema a vnuk Janko


15.50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa
9.12.2020Streda7.00Za duše v očistci


15.50Margita


15.50Štefan
10.12.2020Štvrtok7.00Vladimír


15.50Poďakovanie za dobré prežitie detského tábora


15.50Za zdravie pre Jozefa
11.12.2020Piatok7.00Peter


15.50Ján, Mária, Anna, Katarína, František


15.50manžel Miroslav
12.12.2020Sobota7.50Za obrátenie manžela a detí


7.50Peter a Angela


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava
13.12.2020Nedeľa9.00Tomáš (1. výročie)


11.00Branislav a Katarína


16.00Štefan a Michal, Štefan ml. a Ján


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu

Úmysly 29. november – 6. december 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
29.11.2020Nedeľa9.00z rodiny Pagáčovej a Samekovej


11.00Za zdravie


16.00Andrej, Helena


18.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu s rodinou
30.11.2019Pondelok7.00Peter


15.50Valentín, Veronika, Štefan, Mária, Anna


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Bohu známu rodinu
1.12.2019Utorok7.00Rudolf a Ema


15.50Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
2.12.2020Streda7.00Karol a Denisa


15.50Miroslav Kresa


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
3.12.2020Štvrtok7.00Marta


15.50Štefan


15.50rodičia Ján a Mária
4.12.2020Piatok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Adama a Fabiána


15.50Stanislav


15.50Za obrátenie Emila
5.12.2020Sobota7.50Za zdravie pre Miroslavu s rodinou


7.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu, Martina, Katarínu a Palka, Jozefínu


15.50O zdravie pre Alžbetu
6.12.2020Nedeľa9.00Marián


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána


16.00Prosba o pomoc a silu pre Jána


18.00+ Viera, Viliam

Úmysly 22.- 29. novembra 2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.11.2020Nedeľa9.00František


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú


16.00Za zdravie tela a duše Janíka a Božie požehnanie pre rodinu


18.00Mária
23.11.2019Pondelok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou


15.50Ján, Mária, Martin


15.50Anna a Jozef
24.11.2019Utorok7.00z rodiny Puchálovej a Grigerovej


15.50Ladislav


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona
25.11.2020Streda7.00Za zdravie pre Reného s rodinou


15.50Za zdravie Kataríny


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s rodinou
26.11.2020Štvrtok7.00Ján, Mária, Emil, Mária


15.50sestry z III. rádu sv. Dominika


15.50Róbert
27.11.2020Piatok7.00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú Kollarčíkovú


15.50František, rodičia, bratia, starí rodičia


15.50Za obrátenie Zuzany
28.11.2020Sobota7.50Mária


7.50Mária, Anna, Katarína, Mária


15.50Mária, Alžbeta, Ján, Ladislav
29.11.2020Nedeľa9.00z rodiny Pagáčovej a Samekovej


11.00rodičia Katarína a Ján a súrodenci


16.00Andrej, Helena


18.00