Mesiac: január 2023

Oznamy 4. nedeľa v období cez rok (29.1.2023)

 1. Dnešná – posledná januárová nedeľa sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rektor univerzity nám napísal list.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. Vo štvrtok bude sviatok Obetovanie Pána a zároveň 27. Svetový deň zasväteného života – požehnanie hromničných sviec bude počas svätej omše o 7:00 a o 15:50. V Bazilike sv. Jakuba budú sväté omše o 6:00; 8:00 a 18:00. Na Mariánskej hore o 16:00. Požehnanie sviec bude v úvode sv. omše o 8:00.
 4. V piatok bude spomienka svätého Blažeja – svätoblažejské požehnanie hrdiel bude v závere svätej omše o 7:00 a o 15:50.
  V bazilike bude svätoblažejské požehnanie hrdiel v závere svätej omše o 6:00. Večerná sv. omša o 18:00 v bazilike bude o Najsvätejšom Srdci Ježišovom. V závere sv. omše bude poklona a eucharistické požehnanie.
 5. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 6. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 7. Vzadu na stolíku je nové číslo Minoritského listu.
 8. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva v sobotu 11. februára  mladých nad 15 rokov na spoločný výstup na Téryho chatu.
 9. V týždni od 13.2. bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov zo všetkých otázok. Je potrebný preukaz birmovanca. Viac informácií je na farnostlevoca.sk
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Hyacinty Mariscottiovej, panny, členky 3. rádu
  • v utorok spomienka sv. Jána Boska, kňaza
  • vo štvrtok sviatok Obetovanie Pána
  • v piatok spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Úmysly 29. január – 5. február 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
29.1.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Miroslava


11:00Sidónia, Anna a Alžbeta


16:00Helena a Michal
30.1.2023Pondelok7:00Eva


15:50Juraj Zakutija


15:50Ján a Anna a za duše v očistci
31.1.2023Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dar viery pre rodinu Olejárovú


15:50Štefan Dobrovič


15:50z rodiny Palenčárovej
1.1.2023Streda7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Štefan


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
2.1.2023Štvrtok7:00Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


15:50Za povolania
3.1.2023Piatok7:00Irenka


15:50Ľubosláv


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa s rodinou
4.1.2023Sobota7:50Za potrebné milosti, dary Ducha Svätého pre Veroniku


7:50Juraj
5.1.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (70 rokov)


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a celú rodinu
Jedna veta zo Svätého písma

Jedna veta zo Svätého písma

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Keďže je nedeľa Božieho slova, nájdite doma Bibliu a prepíšte z nej na lístoček jednu vetu. Buď tú, ktorú máte radi alebo kľudne aj nejakú náhodnú. Lístoček podpíšte a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prineste do košíka pred oltárom. Piatich z vás odmeníme.

Oznamy 3. nedeľa v období cez rok (22.1.2023)

 1. Dnes je Nedeľa Božieho slova. O 15:00 pozývame do nášho chrámu na Biblickú hodinu. Pre túto nedeľu si môžete stiahnuť pobožnosť Intronizácia Svätého písma v domácnosti.
 2. V stredu sa končí Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa modlievame posvätný ruženec pred svätými omšami.
  V stredu o 16:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Ekumenická bohoslužba za účasti všetkých cirkví nášho mesta.
  V stredu začína brat kustód Lucián Mária Bogucki vizitáciu nášho kláštora.
 3. Vo štvrtok o 16:00 bude v bazilike na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti 39. výročia povýšenia pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu.
  Vo štvrtok má naša farnosť duchovný most s Kňazským seminárom. Pamätajme na seminaristov vo svojich modlitbách.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 6. V týchto dňoch bolo agentúrou INEKO zverejnené poradie kvality škôl. Naše cirkevné gymnázium v Levoči sa umiestnilo na 56 mieste zo 164 hodnotených gymnázií na Slovensku. V okresoch Levoča a Spišská Nová Ves sa umiestnilo na prvom mieste. Hodnotená bola úspešnosť žiakov.
 7. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok Obrátenie svätého Pavla, apoštola
  • vo štvrtok spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
  • v sobotu spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

  Úmysly 22. – 29. január 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  22.1.2023Nedeľa9:00Jozef


  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a celú rodinu


  16:00Ladislav, Jozef a Mária
  23.1.2023Pondelok7:00Pavol a Helena


  15:50starí rodičia  Oktavián a Oľga
  24.1.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinu


  15:50Anna a Ján  Stanislav
  25.1.2023Streda7:00z rodiny Ogurčákovej, Langovej a Binekovej


  15:50Filoména Dvorčáková a za duše v očistci  Ján
  26.1.2023Štvrtok7:00Michal a Alena


  15:50Michal Džugan (1. výročie)  Jozef, Irena, Jozef
  27.1.2023Piatok7:00Za duše z rodu Pavlikovských


  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu, Katarínu, Jozefa a ich rodiny  Marta a Zoltán
  28.1.2023Sobota7:50Ladislav st. a Ladislav ml.  Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a Dominika
  29.1.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Miroslava


  11:00Sidónia, Anna a Alžbeta


  16:00Helena a Michal
  Moje dary v službe Božieho kráľovstva

  Moje dary v službe Božieho kráľovstva

  Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Po svojom krste v Jordáne začína Ježiš svoje verejné účinkovanie. Aby mohol naplniť svoju misiu, potrebuje sa stať známym. Preto na začiatku svojho verejného účinkovania robí Ježiš veľa zázrakov, aby pritiahol pozornosť. Nejde mu však o vlastnú slávu, ide mu o Božie kráľovstvo.

  Continue reading „Moje dary v službe Božieho kráľovstva“

  Oznamy 2. nedeľa v období cez rok (8.1.2023)

  1. V pondelok si vo františkánskej rodine spomíname na sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov. Členovia Františkánskeho svetského rádu pozývajú o 15:00 na modlitbu františkánskeho ruženca.
  2. Od pondelka do stredy budú sväté omše o 18:00 v Gymnaziálnom kostole.
  3. V stredu sa začína Týždeň modlitieb za jednou kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec pred svätými omšami.
   V stredu o 15:30 bude v gréckokatolíckom chráme Ekumenická bohoslužba za účasti všetkých cirkví nášho mesta.
  4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
  5. Na budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova. O 15:00 pozývame do nášho chrámu na Biblickú hodinu. Na túto nedeľu si môžete stiahnuť pobožnosť Intronizácia Svätého písma v domácnosti.
  6. Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať‘, nech to do konca februára prostredníctvom svojho pána farára oznámia vedeniu seminára. Podmienky prijatia sú zverejnené na stránke kňazského seminára. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť‘ na stránke teologickej fakulty Katolíckej univerzity.
   Tí, ktorí uvažujú o vstupe do našej rehole, nech sa obrátia na brata Tomáša M. Vlčeka, a tí, čo sa už rozhodli, nech sa obrátia na brata kustóda – Luciána M. Boguckého.
  7. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov
   • v utorok spomienka sv. Antona, opáta
   • v sobotu spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

  Úmysly 15. – 22. január 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  15.1.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a Eriku


  11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


  16:00František, Mária, František Novákovi
  16.1.2023Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Vladimíra a Jakuba


  15:50Ján (1. výročie)


  15:50Štefan
  17.1.2023Utorok7:00Juraj a Helena


  15:50Marcela Čonková


  15:50Pavol
  18.1.2023Streda7:00Uzdravenie vzťahov v rodine


  7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami


  15:50Emil (1. výročie)
  19.1.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Máriu


  15:50Marián


  15:50Za uzdravenie Jána
  20.1.2023Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Hanu


  15:50Ján, Mária, Michal a Mária


  15:50Ondrej, Katarína, Anna, Gustáv
  21.1.2023Sobota7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Ondreja s rodinou  Pavol
  22.1.2022Nedeľa9:00Jozef


  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a celú rodinu


  16:00Ladislav, Jozef a Mária

  Oznamy Nedeľa Krstu Krista Pána (8.1.2023)

  1. Dnes je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže ostať až do sviatku Obetovania Pána. Ďakujeme p. Jozefovi Gadušovi, ktorý nám aj v tomto roku daroval a priviezol vianočné stromčeky.
  2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
  3. V piatok od 6:30 do 17:30 bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej.
  4. V piatok o 19:00 Vás pozývame do nášho chrámu na ekumenické stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť, Michal Kevický, ktorý 21 rokov pôsobí ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov v Bratislave, bude hovoriť na tému: „Posilnení milosťou“.
  5. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa so zrazom pred Mestským divadlom Levoča.
  6. Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu podporili v našom chráme koledníkov Dobrej noviny. Vyzbieralo sa 175€.
  7. Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať‘, nech to do konca februára prostredníctvom svojho pána farára oznámia vedeniu seminára. Podmienky prijatia sú zverejnené na stránke kňazského seminára. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť‘ na stránke teologickej fakulty Katolíckej univerzity.
   Tí, ktorí uvažujú o vstupe do našej rehole, nech sa obrátia na brata Tomáša M. Vlčeka, a tí, čo sa už rozhodli, nech sa obrátia na brata kustóda – Luciána M. Boguckého.
  V piatok 13.1.2023 o 19:00 Vás pozývame do nášho chrámu na ekumenické stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť, Michal Kevický, ktorý 21 rokov pôsobí ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov v Bratislave, bude hovoriť na tému: „Posilnení milosťou“.