Mesiac: november 2023

Vstavaná skriňa v miestnosti oproti sakristii

Vstavaná skriňa v miestnosti oproti sakristii

Miestnosť pri kostole, ktorá doteraz slúžila ako sklad, sme sa rozhodli prerobiť na pastoračnú miestnosť, v ktorej sa budú môcť konať stretnutia rôznych spoločenstiev. Keďže je vykurovaná (na rozdiel od kostola), v budúcnosti by sme ju chceli počas svätých omší ponúknuť aj rodičom s malými deťmi.

Continue reading „Vstavaná skriňa v miestnosti oproti sakristii“

Oznamy Nedeľa Krista Kráľa(26.11.2023)

 1. Na záver svätej omše obnovíme naše zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môžeme získať plnomocné odpustky.
 2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle:
  1. u nás: pondelok, utorok, streda od 15:00, štvrtok a piatok od 14:00.
  2. farský kostol: pol hodiny pred svätou omšou, štvrtok a piatok od 17:00
  Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia.
 3. V stredu začíname sláviť Novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Rozjímať budeme nad témou „Panna Mária a my“, ktorú nám každý deň priblíži pozvaný kňaz. Na samotnú slávnosť 8. decembra prijal pozvanie otec biskup Ján Kuboš. Program novény nájdete na výveske.
 4. V stredu tiež slávime sviatok Všetkých svätých troch františkánsky rádov a zároveň na tento deň pripadá 800. výročie schválenia Reguly menších bratov pápežom Honóriom. Preto sa nám v prvý deň novény prihovorí brat Martin M. Kollár a priblíži nám mariánsku úctu v našej reholi.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Z iniciatívy nového otca biskupa Františka Trstenského začneme v sobotu o 17:00 adoráciou v Bazilike sv. Jakuba spoločnú cestu s emauzskými učeníkmi. Počas prvej etapy sa budeme učiť počúvať a prijímať ľudí okolo nás. Jej symbolom bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Od budúcej nedele budú v našom kostole k dispozícii sprievodné materiály, ktoré nám pomôžu prežívať túto púť nielen v kostole, ale aj doma.
 7. Na budúcu nedeľu budeme pri všetkých svätých omšiach požehnávať adventné vence. V Bazilike sv. Jakuba bude požehnanie adventných vencov v sobotu večer počas svätej omše o 19:00.
 8. Liturgický kalendár:
  • v pondelok spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza
  • v stredu sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v štvrtok sviatok sv. Ondreja, apoštola
 9. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy Nedeľa Krista Kráľa(26.11.2023)“

Úmysly 26. november – 3. december 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
26.11. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslavu s rodinou a Adama
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Vojtech a Alžbeta
27.11. Pondelok7:00Za duše v očistci
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Emíliu
Ján, Mária, Ján, Anna a Martin
Marián
28.11. Utorok7:00Za duše v očistci
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Katarínu Kopaničákovú (95. narodeniny)
Julianna, Ján a Jozef
29.11. Streda7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Slavomíra a Michaelu
15:50z rodiny Grigerovej a Hrončekovej
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou
Ivan (2. výročie)
30.11. Štvrtok7:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Marcela a Ivanu
15:50František, Ján a Mária
z rodiny Ogurčákovej a Langovej
1.12. Piatok7:00Prosba o Božie požehnanie pre otca biskupa Františka
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Martu
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Valériu
2.12. Sobota7:50Jozef, Zuzana a Jozef
Žofia, Štefan, Martin, Ladislav
3.12. Nedeľa9:00František
Nem. 9:30Ján, Mária, Martin
11:00Za rodiny
16:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
Odvaha

Odvaha

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš nás dnes pozýva k odvahe. Veď tým sa líši dobrý a verný sluha od zlého a lenivého. Boh má odvahu nám dôverovať a zveruje nám veľké veci. Nechce nás využívať ako otrokov, ale chce s nami spolupracovať a preto nám dáva slobodu. Pustime sa teda s odvahou do práce a nebojme sa robiť aj chyby – veď vďaka nim sa učíme a rozvíjame. Počíta sa konečný výsledok!

Continue reading „Odvaha“

Oznamy 33. nedeľa v období cez rok (19.11.2023)

 1. V rámci kampane Sviečka za nenarodené deti sa v našom kostole vyzbieralo 380€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Dnes od 10:00 do 18:30 je v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej.
 3. V piatok po svätej omši o 15.50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a iných ctiteľov Panny Márie.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 5. V rámci príprav na 800. výročie prvých jasličiek v Greccio
  1. sa v našom chráme (pred hlavným oltárom) nachádza putovný betlehem, pri ktorom si vykonávame deväťdňovú pobožnosť. Zapojiť sa môžete ešte od pondelka do štvrtku, vždy o 15:30.
  2. v sobotu 25. novembra o 7:50 pozývame na vianočnú svätú omšu s tematickou kázňou o sv. Františkovi a jeho vzťahu k tajomstvu Vianoc.
 6. Začíname sláviť týždeň Cirkvi pre mladých, ktorých pozývame
  1. vo štvrtok do Baziliky sv. Jakuba, kde bude od 17:30 eucharistická adorácia, po nej svätá omša spojená s katechézou pre mládež a nakoniec agapé na fare.
  2. v sobotu do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, kde bude od 10:00 do 12:30 program pre mladých. Z Levoče pôjdeme spoločne so sestrou Timeou. Stretávame sa v sobotu o 9:15 pri soche Ľudovíta Štúra. Do štvrtku sa treba prihlásiť v sakristii.
 7. Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť album Príbehy jedného kráľovstva, ktorý obsahuje päť novozákonných biblických príbehov s pätnástimi piesňami. Projekt je venovaný deťom a približuje život v kráľovstve, ktoré je na nebi i na zemi.
 8. Liturgický kalendár:
  • v pondelok spomienka bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice
  • v utorok spomienka Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
  • v stredu spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
  • v piatok spomienka sv. Andreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
 9. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy 33. nedeľa v období cez rok (19.11.2023)“

Úmysly 19. – 26. november 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
19.11. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Františka a jeho rodinu
Nem. 9:30Anna a Mária
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu
20.11. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána a jeho bratov
15:50Prosba za rodinu Toporcerovú
manžel Viliam
21.11. Utorok7:00Pavol
15:50Prosba o Božie požehnanie pre Petra
starí rodičia
22.11. Streda7:00Za duše v očistci
15:50kňazi a rehoľníci
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Márie Lazarovej
23.11. Štvrtok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Antona, Irenku, Ladislava a Alžbetu
15:50manžel Imrich Bajla (1. výročie) a syn Gabriel
z rodiny Strungovej a Olejárovej
24.11. Piatok7:00Za duše, za ktoré sa už nemá kto modliť
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre manželov
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre rodinu Grigerovú a Hrončekovú
25.11. Sobota7:50Odprosenie za hriechy proti životu
Anna Ogurčáková
26.11. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šolcovú
Nem. 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Miroslavu s rodinou a Adama
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Vojtech a Alžbeta

Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (12.11.2023)

 1. Františkánski terciári dávajú do našej pozornosti tieto akcie:
  • V utorok privítame v našom chráme putovný betlehem, ktorý bol posvätený 30. septembra na Raticovom vrchu a po Slovensku putuje pri príležitosti 800. výročia jasličiek v Greccio. O 15:30 preto pozývame na krátku pobožnosť.
  • V piatok, pri príležitosti sviatku sv. Alžbety, patrónky Františkánskeho svetského rádu, sa budú terciári o 15:00 modliť františkánsky ruženec.
 2. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 3. Snúbencom dávame do pozornosti nové termíny kurzov prípravy na manželstvo. Nájdete ich na výveske a na stránke domanzelstva.sk, kde sa môžete aj prihlásiť.
 4. Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť album Príbehy jedného kráľovstva, ktorý obsahuje päť novozákonných biblických príbehov s pätnástimi piesňami. Projekt je venovaný deťom a približuje život v kráľovstve, ktoré je na nebi i na zemi.
 5. Františkánska rodina na Slovensku, KU v Ružomberku a Ústav pamäti národa organizuje dňa 20. novembra 2023 Konferenciu: V šľapajach svätého Františka, ktorej cieľom je pripomenúť si 800 rokov od schválenia Potvrdenej reguly a prvých jasličiek v Greccio (1223) a zároveň 40 rokov od násilnej akcie ŠtB zameranej voči františkánskej rodine na Slovensku (1983). Viac informácií nájdete na výveske a na našich webových stránkach.
 6. Liturgický kalendár:
  • v utorok spomienka sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, kňazov a mučeníkov, členov 1. rádu sv. Františka
  • v piatok sviatok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, patrónky Františkánskeho svetského rádu
 7. Oznamy farského kostola
Continue reading „Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (12.11.2023)“

Úmysly 12. – 19. november 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
12.11. Nedeľa9:00Ján a Mária
Nem. 9:30Jozef
11:00Za nenarodené deti, ich rodičov a za odčinenie potratov
16:00Štefan Šefčík (4. výročie)
13.11. Pondelok7:00Serafín, Veronika, František
15:50Štefan
Alojz a Jozef
14.11. Utorok7:00Mária, Anna, Štefan
15:50Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
Ondrej a Eduard
15.11. Streda7:00Štefan, Matilda, Katarína
15:50Marián Toporcer
Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
16.11. Štvrtok7:00Peter a Jozef
15:50Za dielo Kruciáty oslobodenia človeka
a klientov z Domu sv. Františka
Prosba o uzdravenie Jána
17.11. Piatok7:00Ján, Mária, Jozef
15:50Milan, Antónia a Olena
Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária
18.11. Sobota7:50z rodín Nováková, Dvorčáková, Tarbajová
Rudolf, Vilma, Peter
19.11. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie
pre Františka a jeho rodinu
Nem. 9:30Anna a Mária
11:00Za obrátenie hriešnikov a prinavrátenie hlavne kňazov
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Teréziu