Mesiac: apríl 2023

Oznamy 4. veľkonočná nedeľa (30.4.2023)

 1. Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera – kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka pozýva na Deň otvorených dverí. Podrobnosti sú na výveske aj na našej webstránke.
  Dnešná zbierka je určená pre kňazský seminár.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 3. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike budú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 6. V sobotu ide autobus z farnosti Spišský Štvrtok a Hrabušice na púť Rádia Lumen do Krakova. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na t.č. 0902 122 985.
 7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota. Viesť ju bude vdp. František Bebko z Liptovskej Tepličky.
 8. Na budúci pondelok (8.5.) bude na Mariánskej hore Deň plný hier pre deti a rodičov. Program začne zrazom pri Aleji Jána Pavla II. o 9:00; sv. omša bude o 11:30.
 9. V sobotu 13. mája sa na Mariánskej hore uskutoční misijná púť detí. Levočskí eRkári sa stretávajú o 8:00 pred farou. Predpokladaný návrat je cca o 15:00. Treba priniesť informovaný súhlas rodiča (nájdete ho v eRko skupine na facebooku alebo u nás v sakristii), účastnícky poplatok 1€, balík cestovín (obetný dar) a obed z vlastných zásob. Podrobnosti sú na výveske aj na našej webstránke.
 10. Farská charita povzbudzuje všetkých, čo potrebujú pomoc, aby sa prihlásili. Zároveň charita rada prijme pomoc – materiálnu, finančnú, či v podobe dobrovoľníctva. Na farnostlevoca.sk/charita-levoca/ je stále možnosť darovať funkčné spotrebiče alebo iné veci, ktoré nepotrebujete.
 11. Nové spevníky, ktoré sú na laviciach, je možné zakúpiť v sakristii.
 12. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Jozefa, robotníka
  • v utorok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Úmysly 30. apríl – 7. máj 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
30.4.2023Nedeľa9:00Ondrej, Jozef a Anna


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu, Jozefa, Mateja, Máriu


16:00Michal
1.5.2023Pondelok7:00Za spoluprácu na ceste k spáse rodiny Venglarčíkovej, Galikovej a Slavomíra


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Prosba o uzdravenie Márie
2.5.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Poklembovú, Jurjakovú, Kováčovú


15:50z rodín Mataliková, Hasajová


15:50Ján, Žofia a Katarína
3.5.2023Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Dašku a Petra


15:50Štefan, Anna, Ján, Mária a Michal


15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
4.5.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu, Alexandru, Petru a Žanetu


15:50Za Božie požehnanie a silu pre Jána Komaru


15:50Za povolania
5.5.2023Piatok7:00Jozef Richvalský


15:50Ján, Vasil, Jaroslav a Helena


Žofia, Štefan, Martin, Ján
6.5.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Michaelu


7:50br. Odilo Mráz


7:50Jozef
7.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Miloša


11:00Za rodiny


16:00 Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Katarínu, Mateja a Palka
Sklamaní učeníci

Sklamaní učeníci

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Stretávame ďalších sklamaných Ježišových učeníkov. Po apoštolovi Tomášovi, s ktorým sme sa stretli minulú nedeľu, dnes sprevádzame Kleopasa a druhé učeníka do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií. Našťastie vidíme, že Ježiš sa o svojich učeníkov stará a nenápadne im vysvetľuje, ako sa veci naozaj majú.

Continue reading „Sklamaní učeníci“

Oznamy 3. veľkonočná nedeľa (23.4.2023)

 1. Tento týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k intenzívnejšej modlitbe za nových robotníkov v Pánovej vinici.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 3. V sobotu po svätej omši prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 4. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera – kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka pozýva na Deň otvorených dverí. Podrobnosti sú na výveske.
 5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
 6. Biskupstvo Spišské Podhradie vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy Jána Vojtaššáka v Levoči. Záujemcovia nájdu podmienky na webe Diecézneho školského úradu a na webe farnosti.
 7. Nové spevníky, ktoré sú na laviciach, je možné zakúpiť v sakristii.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, člena 1. rádu
  • v utorok sv. Marka, evanjelistu
  • v sobotu sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

  Úmysly 23. – 30. apríl 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  23.4.2023Nedeľa9:00Ľuboslav


  11:00Ján, Anna, František a Zita


  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu s rodinou


  16:00Mária a Ján a ich rodičia
  24.4.2023Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra s rodinou


  15:50Štefan


  15:50Martin a Frida
  25.4.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


  15:50Margita


  15:50Daniel a rodičia
  26.4.2023Streda7:00Jozef


  15:50Štefan


  15:50Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
  27.4.2023Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu s rodinou


  15:50Mária Nováková (7. výr.)


  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zitu s rodinou
  28.4.2023Piatok7:00Mária, Viliam, Michal, Vilo


  15:50Štefan, Mária a Štefan


  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a za obrátenie Vincenta
  29.4.2023Sobota7:50Jozef a Jozef


  7:50 Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliusa
  30.4.2023Nedeľa9:00Ondrej, Jozef a Anna


  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu, Jozefa, Mateja, Máriu


  16:00Michal

  Oznamy 2. veľkonočná nedeľa (16.4.2023)

  1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.
   • V Diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
   • Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
   • V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
   • V túto nedeľu môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
  1. Od zajtra od 14:00 bude na farskom úrade druhé preskúšanie birmovancov:
   • Pondelok: ZŠ Štefana Kluberta a ZŠ Francisciho.
   • Utorok: ZŠ Gašpara Haina a štátne gymnázium.
   • Streda: Súkromná základná škola, Gymnázium sv. Františka Asského a ostatní.
    Potrebný je aj preukaz birmovanca.
  1. Od utorka do piatku budeme na kapitule minoritskej kustódie, preto nás budú zastupovať kňazi z okolia počas ranných aj poobedných svätých omší. Prosíme o Vaše modlitby pri voľbe nového kustóda aj pri prijímaní iných rozhodnutí.
  2. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
  3. V zbierke, ktorá sa konala počas poklony Sviatosti oltárnej v Božom hrobe, a ktorá je určená na pomoc kresťanom vo Svätej Zemi sa vyzbieralo 1410 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

  Úmysly 16. – 23. apríl 2023

  DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
  16.4.2023Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre rodinu Tarbajovú


  11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mateja s rodinou


  16:00Matej a Margita Chromí
  17.4.2023Pondelok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Františka s rodinou


  15:50Ján a Mária


  15:50manželia Matloví
  18.4.2023Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala, Tomáša a Michala


  15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku (35 r.)
  19.4.2023Streda7:00Žofia a Jozef


  15:50Melánia Olekšáková
  20.4.2023Štvrtok7:00Melánia Olekšáková


  15:50Milan
  21.4.2023Piatok7:00Michal


  15:50Daniel Faltin
  22.4.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa  Adolf a Hermína
  23.4.2023Nedeľa9:00Ľuboslav


  11:00Ján, Anna, František a Zita


  16:00Mária a Ján a ich rodičia
  Baránok

  Baránok

  Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Celý tento týždeň prežívame ako jednu veľkú nedeľu. Možno práve preto, aby sme mali dostatok času na stretnutie so Zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Presne tak, ako sa s Ježišom stretávali po zmŕtvychvstaní jeho učeníci – budeme o tom počúvať celý týždeň v evanjeliu.

  Continue reading „Baránok“