Mesiac: august 2022

Oznamy 22. nedeľa v období cez rok (28.8.2022)

 1. Dnes bude púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. Sv. omšu o 14:30 bude celebrovať o. biskup Ján Kuboš.
 2. Dnešná zbierka je určená pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V stredu od 9:00 do 15:00 bude na Mariánskej hore tzv. Bodka za prázdninami.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. Otec biskup Ján Kuboš pozýva veriacich Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11:00 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristiách kostolov.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
  • v sobotu spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Úmysly 28. august – 4. september 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
28.8.2022Nedeľa9:00rehoľná sestra Augustína


11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Miroslava (1. výr. sobáša)


16:00Valentín Komara, Mária Komarová, Štefan a Magdaléna Kamenickí
29.8.2022Pondelok7:00Štefan, Margita a ich rodičia


15:50Ján a Katarína
30.8.2022Utorok7:00Ján, Žofia a Mária


15:50Helena a František
31.8.2022Streda7:00Melánia


15:50z rod. Nováková, Dvorčaková, Tomečková a Tarbajová
1.9.2022Štvrtok7:00Prosba o potrebné milosti pre rod. Knapekovú


15:50Za spol. P. Pia a za duše v očistci


15:50Za povolania
2.9.2022Piatok7:00Poďakovanie za úspešnú operáciu a prosba o zdravie a Božie požehnanie


15:50Anna a Ondrej


15:50Poďakovanie za 50 r. spoločného života Jozefa a Veroniky
3.9.2022Sobota7:50Drahotín


7:50Novomanželia Katarína a Lukáš
4.9.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Renátu s rodinou


11:00Za rodiny


16:00Štefan, Agnesa, Štefan

Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (21.8.2022)

 1. Dnes o 9:00 bude v gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 2. V pondelok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Sv. omša bude o 19:00. Večerné sväté omše v pondelok – štvrtok budú v gymnaziálnom kostole.
 3. Vo štvrtok je spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. Sv. omša o 14:30 bude celebrovať o. biskup Ján Kuboš.
 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za milodary.
 7. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11:00 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť, nakoľko máme so Szentkútom uzatvorenú dohodu o spolupráci. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie Kráľovnej
  • v stredu sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • vo štvrtok spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Moniky

Úmysly 21. – 28. august 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
21.8.2022Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária a starí rodičia


11:00Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre sestru Valériu (50 r.)


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku
22.8.2022Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petra Venglarčíka, rodinu Galikovú a syna Slavomíra


15:50Za duše v očistci
23.8.2022Utorok7:00Žofia, Jozef, Terézia a Ján


15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Horváthovú
24.8.2022Streda7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá


15:50Ladislav a Emil
25.8.2022Štvrtok7:00Mária a Michal


15:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a vedenie Ducha Svätého pre Marcelu
26.8.2022Piatok7:00Mária a Michal


15:50z rodín Horváthovej a Sýkorovej
27.8.2022Sobota7:50z rodiny Válekovej
28.8.2022Nedeľa9:00rehoľná sestra Augustína


11:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Luciu a Miroslava (1. výročie)


16:00Valentín Komara, Mária Komarová,
Štefan a Magdaléna Kamenickí

Oznamy 20. nedeľa v období cez rok (14.8.2022)

 1. Dnes o 21:00 v rámci Vigílie slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude na Mariánskej hore modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a následne svätá omša v bazilike.
 2. V pondelok je slávnosť Nanebovzatie Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00, 8:00 a 19:00; u nás o 7:00 a 15:50; na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 4. Na budúcu nedeľu o 9:00 bude v gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 5. Na budúcu nedeľu o 14:30 bude na Mariánskej hore sláviť sv. omšu Mons. Vladimír Fekete, biskup, apoštolský prefekt v Azerbajdžane.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť Nanebovzatie Panny Márie
  • vo štvrtok spomienka sv. Heleny
  • v sobotu spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Úmysly 14. – 21. august 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
14.7.2022Nedeľa9:00Marcela Ondirková a † rodičia Ondirkoví a Skaloví


11:00Mária a Ján


16:00Frida, Janka, Róbert, Ján a Martin
15.8.2022Pondelok7:00Pavol, Mária, Karol, Anton, František, Pavel


15:50Milan Gažúr (1. výr.)
16.8.2022Utorok7:00z rodiny Kopaničákovej a Strážikovej


15:50Prosba o uzdravenie tela i duše pre Zuzanu a Vladimíra
17.8.2022Streda7:00Za duše v očistci


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a živú vieru pre rodinu Ondreja a Márie
18.8.2022Štvrtok7:00Odprosenie za hriechy proti životu


15:50Jozef Petrovič
19.8.2022Piatok7:00Za nenarodené dieťa


15:50Peter Žiga
20.8.2022Sobota7:50Štefan (5. výr.)
21.8.2022Nedeľa9:00Ján, Mária, Michal, Mária a starí rodičia


11:00Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre sestru Valériu (50 r.)


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (7.8.2022)

 1. Od pondelka do soboty budú u nás štyria mladí na tzv. Prázdninách u minoritov. V pracovnej časti ich čaká predovšetkým pomoc pri príprave maľovania prízemia kláštora a následné upratovanie po maľovaní. Potešilo by nás, ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo priniesť niečo sladké.
 2. Vo štvrtok je v našej františkánskej rodine sviatok sv. Kláry z Assisi, spoluzakladateľky 2. františkánskeho rádu – členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 4. Na budúcu nedeľu o 21:00 na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude na Mariánskej hore modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 5. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov
  • v utorok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v stredu sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • vo štvrtok sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu

Úmysly 7. – 14. august 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
7.7.2022Nedeľa9:00Jozef a Helena Gibaloví


11:00Štefan, Mária, Štefan


16:00Na chválu, česť a slávu nebeského Otca
8.8.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pavlovú


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre členov Dominikánskeho rádu a ich rodiny
9.8.2022Utorok7:00Anna a Ján


15:50Za spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka
10.8.2022Streda7:00Anna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu
11.8.2022Štvrtok7:00Alojz


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
12.8.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šurcovú


15:50z rodiny Vitkovej a Tarbajovej
13.8.2022Sobota7:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
14.8.2022Nedeľa9:00Marcela Ondirková a † rodičia Ondirkoví a Skaloví


11:00Mária a Ján


16:00Frida, Janka, Róbert, Ján a Martin