Oznamy Štvrtá adventná nedeľa

 1. Dnes od 14.00 do 20.00 budeme spovedať u nás, v Bazilike sv. Jakuba aj v Gymnaziálnom kostole.
 2. Dnes pred sv. omšou o 16.00 skauti prinesú Betlehemské svetlo. Po svätých omšiach až do 24.12. ráno si ho budete môcť odpáliť pri východe z kostola, pri oltári Panny Márie.
 3. V utorok o 8.00 bude výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne od 10.00.
 4. Vo štvrtok je Štedrý deň. O 16.00budev Bazilike sv. Jakuba svätá omša na Vigíliu Narodenia Pána pre rodiny s deťmi a seniorov. U nás popoludní svätá omša nebude. O 18.00 zasadnime celá farnosť, ako jedna rodina k štedrovečernému stolu. Večeru začnime spoločnou modlitbou. Je dobré prečítať si aj úryvok zo Svätého písma o narodení Pána (napr. Lk 2, 1-14). V noci Narodenia Pána budú u nás sväté omše o 20.00 – najmä pre rodiny s deťmi, o 22.00 – najmä pre seniorov a o 24.00.
 5. V piatok na slávnosť Narodenia Pána a v sobotu na sviatok svätého Štefana budú sväté omše ako v nedeľu, teda u nás o 9.00 (najmä pre seniorov), o 11.00, 16.00 a 18.00. V Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 10.00 (v piatok aj o 14.30) a 19.00. V gymnaziálnom kostole o 9.00.
 6. Budúca nedeľa je Nedeľa Svätej rodiny – počas svätých omší bude obnova manželských sľubov.
 7. Vzhľadom na pandemickú situáciu je počet osôb v kostole obmedzený na 25% kapacity miest na sedenie. Preto každá druhá lavica je neobsadená a aj každé druhé miesto na sedenie má byť voľné.
 8. Liturgický kalendár:
 • piatok – slávnosť Narodenia Pána
 • sobota – sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka
 • nedeľa – sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa